Historický kalendár na 20. februára

1788
- narodil sa v Spišskom Podhradí-Spišskej Kapitule katolícky cirkevný
hodnostár a pedagóg DOMINIK BIACOVSKÝ, riaditeľ spišskokapitulskej
preparandie. Zomrel 8.4.1869

1803
- narodil sa v Maríkovej piarista, pedagóg, matematik a lekár ALOJZ
LASLONI. Zomrel 17.7.1849

1813
- narodil sa v Banskej Štiavnici katolícky kňaz a hudobný skladateľ
FRANTIŠEK HOLZSCHUCH, autor chrámových skladieb. Zomrel 17.1.1871

1893
- zomrel v Brezovej pod Bradlom organár MARTIN ŠAŠKO, z ktorého
nástrojov je na Slovensku známych 12 pozitívov. Narodil sa 28.4.1807


1908
- narodil sa v Kráľovej Lehote herec, režisér, scenárista, dramatik
a publicista ONDREJ JARIABEK, bývalý člen činohry SND, ktorý bol
jedným z najvšestrannejších divadelných umelcov. Zomrel 3.2.1987

1923
- zomrela v Kremnických Baniach čipkárka a absolventka ústrednej
čipkárskej školy vo Viedni EMA ANGYALOVÁ, ktorá sa zaslúžila o rozvoj
čipkárstva v Kremnici, Hodruši-Hámroch, Kremnických Baniach, Lúčkach
pri Kremnici a Starých Horách, kde založila čipkárske školy. Narodila
sa 2.9.1849

1938
- zvíťazilo v Prahe na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji mužstvo
Kanady nad Veľkou Britániou 3:1, čím sa stalo sa víťazom turnaja,
pričom na treťom mieste skončili hokejisti ČSR
- zomrel v Liptovskom Mikuláši lesný inžinier, muzeológ
a výtvarník-amatér JURAJ MARTINKA, jeden zo zakladateľov
Pôdohospodárskeho múzea v Bratislave, ktorý sa zaslúžil o výstavbu
Čiernovážskej lesnej železnice. Narodil sa 22.12.1864
- začal nacistický vodca Adolf Hitler verejné ťaženie proti ČSR
svojim prejavom v Ríšskom sneme: "Vyše 10 miliónov Nemcov žije
v dvoch štátoch priliehajúcich k našej hranici. Je povinnosťou
Nemecka zaistiť im ochranu a všetku slobodu - osobnú, politickú
a ideologickú."
- narodil sa v Lúčnici nad Žitavou herec ZOLTÁN HLAVÁČ, bývalý člen
Divadla Andreja Bagara v Nitre

1943
- narodil sa LADISLAV NAGY, člen Slovenského syndikátu novinárov

1948
- podali 12 ministri (z 26-člennej vlády) národnosocialistickej,
lidovej a slovenskej Demokratickej strany počas dňa demisiu do rúk
prezidenta republiky na protest proti tomu, že komunisti
neuskutočnili uznesenie vlády o Bezpečnosti z 13.2.
- vydali predsedníctva ÚV KSČ a ÚV KSS spoločné stanovisko
k situácii, v ktorom oznámili, že reakčné vedenia troch politických
strán vyvolali otvorenú politickú krízu, čím sa postavili mimo
Národného frontu a zdôraznili, že Gottwaldova vláda ako celok demisiu
nepodala, zostala na svojom mieste a vyzvala všetok ľud k jednote
a zomknutosti v Národnom fronte a podpore vlády Klementa Gottwalda
- vyšlo prvé číslo Slovenky ako mutácia časopisu Ministerstva
poľnohospodárstva Venkovská žena, pričom mala 16 strán a vychádzala
dvakrát mesačne v piatok

1953
- narodila sa publicistka EVA MALITI-FRAŇOVÁ, členka Slovenského
syndikátu novinárov
- narodil sa publicista JURAJ SASÁK, člen Slovenského syndikátu
novinárov


1973
- začalo sa dvojdňové zasadnutie ÚV KSČ, pričom schválilo správu
o realizácii záverov 14. zjazdu KSČ a štruktúru aparátu ÚV KSČ podľa
návrhu predsedníctva
- zomrel v Košiciach právnik a spisovateľ FERDINAND LENDVAY. Narodil
sa 7.8.1908
- začalo sa v Brne deväťdňové zasadnutie stálej komisie RVHP pre
strojárenstvo

1988
- začal sa dvojdňový zjazd Strany slobody, na ktorom opätovne zvolili
za predsedu Kamila Brodzianského

1993
- zomrela v New Yorku (USA) speváčka ľudových piesní JANKA
GUZOVÁ-BECKOVÁ. Narodila 4.4.1917
- prerušili sa konzultácie delegácie Medzinárodného menového fondu so
slovenskou vládou, pričom predstavitelia SR nepristúpili na možnosť
stabilizovať slovenskú korunu plávajúcim kurzom Sk
- zomrel v Mníchove (NSR) vysokoškolský pedagóg, teológ, krajanský
dejateľ, publicista a pápežský prelát VOJTECH BUCKO, uznávaný znalec
v odbore stredovekých cirkevných dejín. Narodil sa 16.4.1911

1998
- určil prezident Michal Kováč na 19.4.1998 nový termín uskutočnenia
referenda, ktoré pôvodne vyhlásil 13.3.1997 na 23. a 24.5.1997
- zomrel protifašistický bojovník, ekonóm a technik FRANTIŠEK
FIŠERA, ktorý bol zakladateľom organizácií Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov v Trnave, pričom získal najvyššie
vojenské, zväzové a občianske vyznamenania. Narodil sa 27.9.1912

--------------------------------------------------------------

1523
- narodil sa český humanista, historik, jazykovedec, prekladateľ,
básnik, hudobný teoretik a národný buditeľ JAN BLAHOSLAV, biskup
jednoty bratskej a reformátor jej školstva. Zomrel roku 1571

1648
- založili mesto Simbirsk na Volge

1653
- porazila anglická flotila nizozemské loďstvo neďaleko Portlandu,
pričom prvá anglicko-nizozemské vojna sa začala v júni 1652 ako
reakcia nizozemskej buržoázie proti novej anglickej obchodnej
politike vyjadrenej okrem iného aj zákonom o plavbe

1673
- uskutočnila sa v Londýne prvá doložená aukcia vína

1763
- narodil sa český hudobný skladateľ VOJTĚCH JÍROVEC. Zomrel roku 1850

1873
- otvorili Lekársku fakultu Kalifornskej univerzity v San Franciscu

1878
- zvolili v treťom kole za nového rímskokatolíckeho pápeža kardinála
a bývalého arcibiskupa Perugie Vincenza Giocchina Pecciho, ktorý
prijal meno Lev XIII. ako nástupca zosnulého Pia IX.

1883
- narodila sa nemecká herečka LUCIE HÖFLICHOVÁ (vlastným menom Lucie
von Holwede). Zomrela roku 1956

1888
- narodil sa francúzsky katolícky orientovaný románopisec a esejista
GEORGES BERNANOS. Zomrel roku 1948

1898
- narodil sa taliansky technik a priemyselník ENZO FERARRI,
konštruktér veľmi úspešných pretekárskych a športových automobilov.
Zomrel roku 1988

1903
- narodil sa český hudobný skladateľ, teoretik a pedagóg KAREL
JANEČEK. Zomrel roku 1974
- narodil sa sovietsky generál LEV MICHAILOVIČ DOVATOR. Zahynul roku
1941

1913
- narodil sa nemecký spisovateľ holandského pôvodu ROLF ITALIAANDER.
Zomrel roku 1991
- zomrel rakúsky fyzik a rádiotechnik ROBERT VON LIEBEN, vynálezca
zosilňovacej elektrónky. Narodil sa roku 1878

1918
- obsadili ruské Červené gardy ukrajinskú metropolu Kyjev
- bombardovali talianske bojové lietadlá vlakovú stanicu v tirolskom
Innsbrucku, pričom zahynula jedna osoba a mnoho ďalších bolo zranených

1923
- narodil sa guyanský politik a štátnik LINDEM FORBES SAMPSON
BURNAHAM. Zomrel roku 1985

1928
- narodila sa česká divadelná teoretička LUDMILA KOPÁČOVÁ

1938
- rozhodli švajčiarski voliči v referende veľkou väčšinou hlasov
o zavedení štvrtého úradného jazyka rétorománčiny popri nemčine,
francúzštine a taliančine
- odstúpil šéf britskej diplomacie Anthony Robert Eden pre nesúhlas
s vnútornou a zahraničnou politikou britského predsedu vlády Nevilla
Chamberlaina, ktorý za cenu nebezpečných ústupkov presadzoval dohodu
a porozumenie s Talianskom a Nemeckom, avšak oficiálnou príčinou
odchodu bol zlý zdravotný stav

1943
- uskutočnila sa vo Frankfurte nad Mohanom premiéra opery Múdra žena
(Die Kluge) od nemeckého hudobného skladateľa Carla Orffa na motívy
staronemeckej rozprávky o kráľovi a múdrej žene
- oslobodili sovietske vojská Pavlograd
- narodil sa sovietsky kozmonaut ALEXANDER PAVLOVIČ ALEXANDROV
- narodil sa britský režisér MIKE LEIGH

1948
- začali sa v Londýne rozhovory štátnych tajomníkov ministerstiev
zahraničných vecí štyroch víťazných veľmocí (Francúzska, USA, Veľkej
Británie a ZSSR) o mierovej zmluve s Rakúskom

1953
- narodil sa taliansky dirigent RICCARDO CHAILLY
- zomrel taliansky liberálny politik, ekonóm a štátnik FRANCESCO
SAVERIO NITTI. Narodil sa roku 1868
- narodila sa česká návrhárka BLANKA MATRAGI

1963
- uskutočnila sa v Berlíne premiéra hry Zástupca od nemeckého
spisovateľa Rolfa Hochhuthsa, v ktorej sa autor zaoberal otázkou
spoluviny pápeža a vysokého kléru na fašistických zločinoch - dielo
vyvolalo rozsiahlu spoločenskú polemiku
- zomrel rakúsky dirigent maďarského pôvodu FERENC FRICSAY. Narodil
sa roku 1914
- zomrel český maliar, grafik a ilustrátor VLADIMÍR SYCHRA. Narodil
sa roku 1903

1968
- prevzal indický prezident Zakir Husajn všetky právomoci bengálskej
vlády, pričom zákonodarné zhromaždenie v Západnom Bengálsku rozpustili
- skončilo sa v New Yorku 21. zasadnutie komisie OSN pre postavenie
žien
- začala sa v Addis Abebe päťdňová 10. konferencia rady ministrov
Organizácie africkej jednoty, ktorá rokovala o rozpočtových
problémoch a otázkach pomoci oslobodzovacím hnutiam v Afrike
- rezignoval podľa oznámenia juhovietnamsky viceprezident
Nguyen-caoy-Ky na funkciu predsedu tzv. Národného výboru obnovy
južného Vietnamu
- zahynulo 19 osôb a 40 bolo ranených pri zemetrasení na gréckom
ostrove Eustratios v Egejskom mori
- vypustil ZSSR úspešne kozmické teleso Kozmos 202 a 203
- odsúdil káhirský súd bývalého maršala letectva Sidkího na 15
a bývalého generálmajora Labíba na 10 rokov väzenia za pričinenie sa
o egyptskú porážku v júnovej vojne 1967
- požiadali Irak a Jordánsko generálneho tajomníka OSN vytvoriť
komisiu na posúdenie životných podmienok v okupovaných arabských
územiach
- vypukli prudké boje v západných predmestiach Saigonu

1973
- obnovil v Ženeve prácu Výbor pre odzbrojenie
- dohodli sa zástupcovia laoskej kráľovskej vlády a Vlasteneckého
frontu Laosu (Pathet Lao) na zastavení streľby
- zomrela nemecká spisovateľka BRIGITTE REIMANNOVÁ. Narodila sa roku
1933

1978
- začala sa v líbyjskom Tripolise deväťdňová konferencia ministrov
zahraničných vecí Organizácie africkej jednoty, pričom schválili
rezolúciu odsudzujúcu separátne rokovanie Egypta s Izraelom a plne
podporujúcu zákonné práva Palestínčanov

1983
- vypustili Japonci družicu Tenma na pozorovanie slnečného žiarenia

1988
- zahynulo po silných búrkach, záplavách a zosuvoch pôdy v oblasti
brazílskeho mesta Ria de Janeiro 165-500 osôb


1993
- zmenilo sovietske lietadlo Tupolev 134 smer do Estónska a neskôr
švédskeho Štokholmu, no vzdušného piráta, ktorý sa chcel dostať do
USA, zajali
- ponúkol vodca severoírskej strany Sinn Fein (politické krídlo
Írskej republikánskej armády) britskej vláde dialóg o riešení
situácie v Ulsteri
- zomrel taliansky automobilový konštruktér FERRUCIO LAMBORGHINI.
Narodil sa roku 1916

1998
- došlo k poruche na kábloch zásobujúcich elektrickou energiou
novozélandskú metropolu Auckland, pričom asi 100 blokov bytoviek
a domov zostalo bez elektriny celé týždne
- zomrel vo veku 87 rokov bývalý futbalista anglického tímu Arsenal
Londýn a tréner GEORGE MALE, ktorý sa preslávil výbornými výkonmi
v tridsiatych rokoch, pričom s tímom tzv. zbrojovky získal aj štyri
ligové tituly a v anglickej reprezentácii odohral 19 zápasov

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 1. Jakub Mankovecký z SPU v Nitre bol opäť úspešný v reze viniča
 2. Hitparáda štiav
 3. 14. ročník AmCham „JOB FAIR“ v Košiciach
 4. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 5. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 6. Malé knedličky, veľké dojmy
 7. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 8. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 9. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 10. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 1. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 10 519
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 8 091
 3. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 7 871
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 631
 5. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 5 558
 6. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 4 783
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 463
 8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 2 703
 9. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo 2 405
 10. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa 2 183

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Británia sa rozhodla, hranice aj pre Slovákov chce zatvoriť už v marci

Theresa Mayová chystá obmedzenie voľného pohybu oznámiť v rovnaký deň, kedy oficiálne spustí rokovania o brexite.

DOLNÝ ZEMPLÍN KORZÁR

Smer na východe už oslavuje MDŽ. Zabáva vtipmi o svokrách

Nikto nespomínal ističe, ceny elektriny, ani dôchodky.

ŠPORT

Českému brankárovi zapadol jazyk, život mu zachraňoval útočník súpera

Otras mozgu, zlomený a narazený zub, rozťatá pera.

Neprehliadnite tiež

SaS odmieta obvinenia z užívania drog, Sulík chce Fica zažalovať

Predseda liberálov nečaká, že sa Fico ospravedlní, stačí mu, keď svoje tvrdenie zoberie späť.

Kauzu lykožrút uzavreli, trestné stíhanie exministrov životného prostredia zastavili

Prokurátor zastavil trestné stíhanie, pretože skutok nebol trestným činom.

Počet nezaradených poslancov stúpne, v pléne ich bude sedieť dvanásť

Prví nezaradení poslanci v tomto volebnom období prišli už krátko po voľbách.

Ústavný súd vlani priznal pre prieťahy odškodné viac ako 700 000 eur

Ústavný súd v minulom roku konštatoval v 263 prípadoch porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop