Historický kalendár na 21. februáraSvetový deň sprievodcov cestovného ruchu - vyhlásila Svetová federácia sprievodcov na 3. kongrese na Cypre (1989), ktorého hlavným cieľom je propagovať povolanie cestovného sprievodcu vo svete Medzinárodný deň boja proti kolonializmu - povstanie bombajských námorníkov proti britskej nadvláde 18.-23.2.1946 a výročie potlačenia demonštrácie v Káhire 21.2.1946 - oslavuje sa z rozhodnutia konferencie mládeže krajín juhovýchodnej Ázie roku 1948

Medzinárodný deň materinského jazyka - vyhlásilo UNESCO v novembri 1999, pretože materinské jazyky nie sú iba obrovským kultúrnym bohatstvom ľudstva, ale aj vyjadrením ľudskej kreativity a diverzity (vo svete sa v súčasnosti hovorí takmer 6000 jazykmi)Peter Damián, biskup, spisovateľ a básnik, ktorý bol energickým reformátorom kláštorov a kléru a vynikajúcim obrancom slobody cirkvi, pričom pápež Lev XII. ho roku 1828 vyhlásil za učiteľa cirkvi

1768
- narodil sa v Partizánskej Ľupči evanjelický kňaz, autor veršovaných
geograficko-štatistických prác, učiteľ a člen Učenej spoločnosti
malohontskej JÁN KRMAN. Zomrel 18.8.1834


1888
- zomrel v Hlbokom evanjelický farár, superintendent, ľudovýchovný
pracovník, spisovateľ, básnik, redaktor, vydavateľ, kritik, historik,
spolupracovník Ľudovíta Štúra a politik JOZEF MILOSLAV HURBAN,
ideológ a organizátor slovenského národného hnutia, jeden z tzv.
otcov modernej slovenčiny. Narodil sa 19.3.1817

1908
- narodil sa v Čermanoch lesník, odborný spisovateľ, historiograf
lesníctva a poľovníctva ARTÚR BUDKE, ktorý sa špecializoval na obnovu
a ochranu borovicových lesov na piesočných pôdach, pričom bol členom
komisie pre poľovnícku terminológiu. Zomrel 10.8.1983

1928
- zomrel v Bratislave úradník a publicista VLADIMÍR KUTLÍK, ktorého
ako slovenského národovca vylúčili zo všetkých škôl v Uhorsku.
Narodil sa 28.10.1869
- zomrel v Bratislave zakladajúci člen Matice slovenskej, publicista
geograf a historik FLORIÁN ČERVEŇ, ktorý vydal, zostavil, preložil
a zredigoval učebnice pre gymnáziá, školské atlasy, mapy Palestíny
a Európy v dobe križiackych výprav, Grécka, rímskeho impéria, školské
nástenné mapy Európy a Uhorska. Narodil sa 3.2.1840

1933
- narodil sa vo Vyškove (Česko) teatrológ a redaktor VLASTIMIL
ZABLOUDIL
- narodil sa v Hosťoviciach maliar a grafik JÚLIUS HEGYESSY

1938
- narodil sa v Klátovej Novej Vsi maliar JÁN SMATANA

1948
- uskutočnilo sa na Staromestskom námestí v Prahe zhromaždenie, na
ktorom predniesol hlavný prejav Klement Gottwald s návrhom na
riešenie vládnej krízy (nepripustiť návrat ministrov, ktorí podali
demisiu, do vlády a doplniť ju novými kádrami, pričom vyzval
pracujúcich, aby vytvárali akčné výbory Národného frontu)
- narodil sa v Martine herec DUŠAN KAPRÁLIK, člen činohry Novej scény
v Bratislave
- začal sa v Prahe dvojdňový ustanovujúci zjazd Zväzu čs.-sovietskeho
priateľstva, na ktorom sa zlúčila Spoločnosť pre hospodárske
a kultúrne zblíženie s novým Ruskom so Zväzom priateľov ZSSR
- narodil sa SAMUEL UHRÍN, člen Združenia slovenských novinárov

1968
- začalo sa v Belehrade trojdňové 5. zasadnutie čs.-juhoslovanského
výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu, pričom
rokovali aj o rozšírení dovtedajších vzťahov modernejšími formami
obchodu
- uverejnila moskovská Pravda článok Alexandra Dubčeka k 20. výročiu
februárových udalostí

1973
- zomrel v Bratislave funkcionár KSČ a robotník OTO KRAJŇÁK, člen
druhého ústredného ilegálneho vedenia KSS. Narodil sa 17.8.1911

1988
- zomrela v Rimavskej SoboteVyšnej Pokoradzi pomocnica v domácnosti
a ľudová spisovateľka JUDITA URBANOVÁ, autorka insitnej básnickej
a prozaickej tvorby, ktorá v krátkych prózach a cestopisoch
priblížila osudy našich slovenských vysťahovalcov v Argentíne.
Narodila sa 29.4.1900

1993
- zomrel v Bratislave novinár, publicista, scenárista a prekladateľ
JÁN TRACHTA, zakladateľ a prvý šéfredaktor Večerníka. Narodil sa
31.12.1914

1998
- začalo sa v bavorskej metropole Mníchov dvojdňové ustanovujúce
zasadanie Európskej rady a Európskeho Predstavenstva Svetového
kongresu Slovákov s účasťou zástupcov približne 30 slovenských
organizácií európskeho zahraničia, ktorého cieľom bolo v
zmysle stanov SKS vytvoriť po USA a Kanade aj Európsku radu a
predstavenstvo SKS

--------------------------------------------------------------

1513
- zomrel pápež JÚLIUS II. (vlastným menom Giuliano della Rovere).
Narodil sa roku 1443

1613
- zvolili za nového ruského cára Michaila Fiodoroviča Romanova

1728
- narodil sa ruský cár a manžel cárovnej Kataríny II. Veľkej PETER
III. FIODOROVIČ. Zavraždili ho roku 1762

1828
- vyšli v štáte Georgia prvé indiánske noviny Cherokee Phoenix

1858
- namontoval Edwin Holmes v americkom meste Boston (štát
Massachusetts) prvé poplašné zariadenie proti zlodejom

1878
- vydali v americkom meste New Haven (štát Connecticut) prvý
telefónny zoznam na svete (obsahoval 50 mien)

1888
- narodil sa sovietsky vysokoškolský pedagóg, elektrotechnik
a rádiotechnik MICHAIL ALEXANDROVIČ BONČ-BRUJEVIČ, ktorý vyvinul prvé
smerové krátkovlnové antény, pričom sa venoval konštrukcii elektrónok
a zorganizoval ich výrobu v ZSSR. Zomrel roku 1940

1893
- narodil sa španielsky virtuóz klasickej hry na gitaru ANDRÉS
SEGOVIA Y TORRES. Zomrel roku 1987

1903
- schválila americká Snemovňa reprezentantov tzv. zákon
o anarchistoch, ktorý umožňoval vysoké tresty (vrátane trestu smrti)
za útok na prezidenta, pričom podnetom na prijatie bol atentát na
prezidenta Williama McKinleyho
- narodil sa francúzsky básnik a prozaik RAYMOND QUENEAU. Zomrel roku
1976
- zomrel český matematik, vysokoškolský pedagóg a organizátor
vedeckého života FRANTIŠEK JOSEF STUDNIČKA. Narodil sa roku 1836
- narodila sa americká prozaička ANAIS NINOVÁ. Zomrela roku 1977

1908
- narodila sa česká divadelná herečka JAROSLAVA PANENKOVÁ

1918
- vytlačili austrálsko-britské vojská Turkov z palestínskeho mesta
Jericho
- prijala rada ľudových komisárov Ruska dekrét Socialistická vlasť
v nebezpečí
- vstúpili nemecké vojská do Estónska


1923
- zomrel nemecký spisovateľ ERWIN ROSEN. Narodil sa roku 1873

1933
- odsúhlasili nemeckí veľkopriemyselníci po stretnutí s vodcom
nacistov Adolfom Hitlerom podporu jeho strane do volebnej kampane
v hodnote tri milióny ríšskych mariek
- narodila sa americká černošská džezová speváčka NINA SIMONEOVÁ

1938
- zomrel americký astronóm, vynálezca spôsobu získavania hélia zo
zemného plynu, konštruktér spektroheliografu a spektrohelioskopu
GEORGE ELLERY HALE, zakladateľ a riaditeľ hvezdárne na Mount Wilson.
Narodil sa roku 1868

1943
- protestovali holandskí katolícki a protestantskí biskupovia proti
teroru nacistického okupačného režimu
- začali Japonci útočiť v barmskom Arakane
- udelil britský kráľ Juraj VI. vysoké vyznamenanie obrancom
Stalingradu
- narodil sa český divadelný herec a fotograf KAREL MEISTER
- narodil sa český hudobný skladateľ a klavirista JIŘÍ ZMOŽEK

1948
- začal sa zlučovací zjazd Komunistickej strany Rumunska
a Sociálnodemokratickej strany Rumunska, na ktorom vznikla Rumunská
robotnícka strana

1953
- vytvorili v NDR Výbor bojovníkov proti fašizmu
- schválil v Belehrade 4. zjazd Ľudového frontu Juhoslávie nový názov
Socialistický zväz pracujúceho ľudu Juhoslávie, nové stanovy
a organizačný poriadok, na základe ktorého sa stal politickou
organizáciou združujúcou občanov Juhoslávie a ich organizácie

1958
- schválilo referendum rozhodnutie vytvoriť Zjednotenú arabskú
republiku a potvrdilo Násira za prezidenta nového štátneho celku
- vzdal sa prvýkrát oficiálne najstarší syn posledného rakúskeho
cisára Otto von Habsburg akýchkoľvek nárokov na trón


1963
- zahynulo pri zemetrasení v Líbyi vyše 500 osôb, osada Barce bola
zrovnaná so zemou
- varoval ZSSR Washington, že ich útok na Kubu by znamenal svetovú
vojnu

1968
- začala sa v Point Barrowe na Aljaške britská transarktická
expedícia pod vedením polárnika Wallyho Herberta, ktorá ako prvá
prešla peši a na saniach aj severný pól
- schválil belgický kráľ Baudoin rozpustenie parlamentu a vypísanie
nových volieb
- uskutočnili v Nevade americký podzemný nukleárny výbuch (20 000-200
000 ton TNT)
- začali sa dvojdňové granátové útoky arabských povstalcov v pásme
Gazy proti izraelským okupačným vojskám
- postihlo znovu dvojdňové zemetrasenie japonský ostrov Kjúšú
- spustili v Hamburgu na vodu prvú nemeckú luxusnú námornú osobnú loď
vyrobenú po druhej svetovej vojne, išlo o plavidlo Hamburg
s kapacitou 800 cestujúcich
- zomrel ruský maliar PAVEL VARFOLOMEJEVIČ KUZNECOV. Narodil sa roku
1878
- zomrel britský filmový režisér ANTHONY ASQUITH. Narodil sa roku 1902
- zomrel britský vysokoškolský pedagóg, patológ, biochemik
a objaviteľ cefalosporínu HOWARD WALTER FLOREY, laureát Nobelovej
ceny (1945) za spoluobjav penicilínu a jeho liečivých účinkov.
Narodil sa roku 1898

1973
- zostrelili dve izraelské bojové lietadlá Phantom nad okupovaným
Sinajským polostrovom dopravné lietadlo líbyjských aerolínií typu
Boeing 727, ktoré podľa líbyjských údajov len zablúdilo pre zlé
počasie pri lete z Benghází do Káhiry: lietadlo sa po streľbe ešte
pokúsilo núdzovo pristáť no vo vzduchu explodovalo, zahynulo 106 osôb
- bombardoval Izrael v noci na tento deň palestínsky tábor v Libanone
s odôvodnením, že išlo o výcvikové stredisko arabských teroristov
- zahynulo 100 osôb, 300 bolo zranených
- usmrtila holandská lekárka Geertuida Postma van Bovenová dávkou
morfia svoju 78-ročnú matku v katolíckom charitatívnom dome
v Oosterwolde na jej vlastnú žiadosť, nakoľko bola úplne ochrnutá
- lekárka dostala za eutanáziu iba podmienečný trest týždňa odňatia
slobody
- začalo sa v Moskve dvojdňové stretnutie predstaviteľov 27
komunistických a robotníckych strán, ktoré sa zaoberalo problematike
činnosti medzi mládežou a jej účasti v hnutí za európsku bezpečnosť
a spoluprácu, v boji proti imperializmu a za svetový mier, demokraciu
a socializmus
- podpísali Dohodu o obnovení mieru a národnom uzmierení v krajine
zástupcovia Vlasteneckého frontu Laosu a kráľovskej vlády Souvannu
Phoumu, pričom mali Laos do 90 dní opustiť vojská a poradcovia
cudzích mocností
- zrazila sa barmská prevozná loď s japonskou nákladnou loďou
v blízkosti Rangúnu, pričom zahynulo vyše 200 osôb
- zomrel vo veku 61 rokov jeden zo zakladateľov Komunistickej strany
Ekvádoru ENRIQUE GIL GILBERT

1978
- začala sa v Havane trojdňová konzultatívna porada predstaviteľov
socialistických skupín v Medziparlamentnej únii, pričom si vymieňali
skúsenosti z práce zákonodarných zastupiteľských zborov
a konzultovali o medzinárodnej problematike
- predložilo v Ženeve sedem socialistických krajín (Bulharsko, ČSSR,
Maďarsko, Mongolsko, NDR, Poľsko a ZSSR) Výboru pre odzbrojenie
dokument k všestrannému programu odzbrojenia, ktorý stanovil hlavné
ciele a zásady odzbrojenia a konkrétne opatrenia na odzbrojenie
- zahynulo podľa oznámenia pri zrážke vlakov v mexickom štáte Sonora
asi 40 osôb
- začala sa štvordňová návšteva Nikolaja Tichonova v Grécku, kde
rokoval s Andreasom Papandreom o ďalšom rozvoji sovietsko-gréckych
vzťahov a prehĺbení spolupráce oboch krajín, pričom podpísali aj
dlhodobý program rozvoja hospodárskej, priemyslovej
a vedecko-technickej spolupráce
- zomrel český maliar a grafik EMIL KOTRBA

1983
- schválil rakúsky parlament po iniciatíve socialistickej väčšiny
svoje predčasné rozpustenie
- zomrel český herec OLDŘICH VYKYPĚL. Narodil sa roku 1912

1988
- zvíťazil v cyperských prezidentských voľbách ľavicou podporovaný
nezávislý kandidát a multimilionár Jorgos Vasiliu a vo funkcii tak
vystriedal Spyrosa Kypriana
- začalo sa v Moskve dvojdňové rokovanie ministra zahraničných vecí
USA Georga Shultza a ZSSR Eduarda Ševardnadzeho o otázkach
vyplývajúcich z dohôd dosiahnutých pri schôdzke na najvyššej úrovni
vo Washingtone, pričom prijali spoločné vyhlásenie

1998
- odporučili USA svojim občanom v Iraku čo najrýchlejší odchod
z krajiny vzhľadom na neustávajúce napätie medzi Washingtonom
a Bagdadom

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 3. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 4. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 5. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 6. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 7. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 8. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 1. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 2. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 3. Unverzita vyTVORená nápadmi študentov!
 4. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 6. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 7. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 8. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 9. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
 10. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
 1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 9 681
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 3 577
 3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 3 112
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 3 021
 5. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 2 376
 6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 588
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 586
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 461
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 450
 10. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach 1 028

Hlavné správy zo Sme.sk

Nadhľad Matie Lenickej

Radi by sme mali istotu, že ráno ešte bude svetlo

Rozumieme, komu najviac nahráva a vyhovuje Kiskova kauza. Veríme, že ju vyrieši so cťou.

Komentár Petra Schutza

Gajdošovi sa veriť nedá, pre Danka

V Smer-SNS-Híd je kapitán veľkým pánom.

EKONOMIKA

Český Tuzemák je rakovinotvorný, Česi sa však škodlivej látky nechcú vzdať

S rumovou arómou nemusí mať problém iba Česko, ale aj ďalšie štáty, kde sa výrobky zo spornej látky používajú.

EKONOMIKA

Zákon na ochranu médií sa dá ľahko obísť

Legislatíva zakazuje, aby majiteľ vlastnil printové aj elektronické médiá zároveň.

Neprehliadnite tiež

Domov

Kiska sa v New Yorku zúčastnil na biznis fóre, s podnikateľmi hovoril aj o Slovensku

Spomedzi lídrov biznisu sa fóra zúčastnil aj najbohatší človek sveta Bill Gates.

Domov

Ministerka Lubyová: Nikto v EÚ nechce pozastaviť eurofondy pre vedu a výskum

Pripomenula, že ministerstvo školstva zrušilo problematickú eurofondovú výzvu.

Domov

Slováci si podľa WHO vypijú viac, podobne sú na tom Ukrajinci aj Česi

Alkohol pijú podľa štatistík častejšie muži než ženy.

Domov

Café Európa: Európska budúcnosť Česka a Slovenska

Aké je miesto Česka a Slovenska v Európskej únii? Sledujte diskusiu naživo.