SME
Utorok, 28. jún, 2022 | Meniny má Beáta

Historický kalendár na 22. februáraSvetový deň sesterstva - pripomínajú si od roku 1926 všetky skautky
výročie narodenia zakladateľov skautingu Roberta Baden-Powella a jeho
manželky Olave (vodkyňa skautiek), pričom cieľom celosvetovej
skautskej organizácie je pomôcť mladým ľuďom dosiahnuť plný fyzický,
spoločenský a duchovný rozvoj a vychovať zodpovedných občanov
Európsky deň obetí zločinu - vyhlásilo Európske fórum služieb obetiam kriminality od roku 1993: dňa 22.2.1990 vydali Chartu obetí trestných činov, pričom si ho pripomínajú organizácie na celom svete, ktoré podporujú práva obetí násilných činov

SkryťVypnúť reklamu

Štátny sviatok Svätej Lucie - Deň nezávislosti (1979)
Oslava narodenín Georgea Washingtona v USA (1732)

Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok sa uvádza na deň 22.2. už v Depositio Martyrum (354), pričom podľa tradície to bol deň, v ktorom sa svätý Peter ujal rímskeho biskupstva a slávením Katedry sv. Petra sa vlastne slávi učiteľský úrad Petra a ustanovizeň prvenstva a jednoty v cirkvi

1753
- narodil sa v Gyermely (Maďarsko) náboženský spisovateľ,
národnokultúrny činovník, pedagóg, katolícky kňaz a mecén
bernolákovcov MILAN KRATOCHVÍLA, predseda Spoločnosti pre pestovanie
slovenskej reči. Zomrel 15.8.1829

1838
- narodil sa v Mošurove šľachtiteľ viniča a vinohradník JÁN MATHIÁSZ.
Zomrel 3.12.1921

1883
- narodil sa v Košiciach absolvent banskoštiavnickej akadémie, lesný
hospodár, odborný publicista, významný botanik európskeho mena
a historik lesníctva TIBOR BLATNÝ, priekopník slovenskej
fytogeografie a dendrológie, dejín lesníctva a lesníckeho
archívnictva na Slovensku. Zomrel 12.12.1969

SkryťVypnúť reklamu

1888
- zomrel v Kremnici banský inžinier FERDINAND LANDERER, iniciátor
stavby továrne na drôtené laná v Štiavnických Baniach (prvej vo
svete). Narodil sa roku 1803

1903
- narodil sa v Žitnej stolár a komunistický politik ŠTEFAN ŠKULTÉTY.
Zomrel 12.10.1989

1913
- narodil sa v Šuranoch, historik, stredoškolský pedagóg, novinár,
publicista, revolucionár, ilegálny pracovník KSS v rokoch
národnooslobodzovacieho boja a obeť nacizmu ALEXANDER MARKUŠ. Zahynul
19.2.1945

1918
- narodila sa v Leviciach KATALIN ORDÓDY, členka Spoločnosti
maďarských spisovateľov na Slovensku

1923
- vystúpila (aj nasledujúci deň) v opere SND česká svetoznáma
sopranistka Ema Destinová v úlohe Milady v Daliborovi od Bedřicha
Smetanu a titulnej úlohe Madame Butterfly od Giacoma Pucciniho
- zomrel v Slovenskom Pravne evanjelický farár, včelársky odborník
a propagátor moderného včelárstva SAMUEL CHORVÁT. Narodil sa 1.4.1841

SkryťVypnúť reklamu

1928
- narodil sa v Kláštore pod Znievom interiérový architekt MATEJ TURCER
- narodil sa v Zlatovciach ENGELBERT MERKL, člen Slovenského
syndikátu novinárov

1933
- narodila sa v Pliešovciach banská inžinierka DALMA ŠTEPÁNEKOVÁ,
spoluautorka publikácie Banskoštiavnický Salamander


1938
- narodil sa v Kovarciach LÁSZLÓ FINTA, člen Spoločnosti maďarských
spisovateľov na Slovensku
- narodila sa HELENA REHÁKOVÁ, členka Slovenského syndikátu novinárov

1943
- narodila sa v Komárne herečka KATARÍNA BOLDOGHYOVÁ, bývalá členka
Maďarského oblastného divadla v Komárne
- zomrel v Budapešti (Maďarsko) maliar KORNEL ŠPÁNIK, držiteľ zlatej
medaily na medzinárodnej výstave v Mníchove. Narodil sa 29.10.1858

1948
- začal sa ustanovujúci zjazd Zväzu čs.-sovietskeho priateľstva,
ktorý vznikol zlúčením Zväzu priateľov Sovietskeho zväzu
a Spoločnosti pre kultúrne a hospodárske styky so Sovietskym zväzom,
pričom prvým predsedom sa stal Zdeňek Nejedlý
- konal sa v Prahe celoštátny zjazd závodných a odborových
organizácií, na ktorom prijali rezolúciu požadujúcu znárodnenie
všetkých závodov nad 50 zamestnancov, rýchle uzákonenie novej ústavy
a uskutočnenie novej pozemkovej reformy
- začali sa vytvárať Ľudové milície ako súčasť závodných organizácií
KSČ

SkryťVypnúť reklamu

1953
- narodil sa v Bratislave úžitkový keramik PETER VALIŠ

1968
- zomrel v Budapešti (Maďarsko) pedagóg a vysokoškolský učiteľ ŠTEFAN
SZOKOLSZKY. Narodil sa 20.8.1915

1968
- zomrel v Prahe (Česko) český baletný umelec VÁCLAV KALINA, bývalý
choreograf SND. Narodil sa 17.12.1882
- začal sa v 68 premiérových kinách v 14 amerických veľkomestách
premietať čs. film Ostře sledované vlaky režiséra Jiřího Menzela

1973
- udelil prezident republiky Ludvík Svoboda rozsiahlu amnestiu

1978
- uskutočnilo sa v Bratislavskom rozhlase prvé vysielanie
stereofonickej nahrávky opery Krútňava od Eugena Suchoňa
- začala sa trojdňová návšteva ministra zahraničných vecí Bohuslava
Chňoupka v NSR, pričom rokoval o ďalšom rozvoji vzájomných vzťahov,
aktuálnych otázkach politiky uvoľňovania napätia a niektorých ďalších
medzinárodných problémoch

SkryťVypnúť reklamu

1988
- začala sa trojdňová 3. plenárna schôdza Ústrednej rady odborov,
ktorá stanovila podiel ROH pri uskutočňovaní komplexnej prestavby
spoločnosti

1993
- začala sa prvá oficiálna návšteva Václava Klausa na Slovensku,
pričom sa zúčastnil na zasadnutí vlády a s Vladimírom Mečiarom
podpísali zmluvu o spoločnom postupe pri prechode práv povinností
z pracovnoprávnych vzťahov orgánov bývalej ČSFR, pomoci v príprave
trestnoprávneho konania a dohodu o pôvode tovarov; obe krajiny
potvrdili záujem nezmenšiť v ČR a SR objem výroby a pohyb tovarov sa
mal riešiť spoločne
- oznámil Vladimír Mečiar reštriktívne opatrenia v zahraničnom
obchode pri operáciách v devízach, ktoré sa nemali týkať českých
tovarov-------------------------------------------------------------

SkryťVypnúť reklamu

1403
- narodil sa francúzsky kráľ KAROL VII. z dynastie Valois. Zomrel
roku 1461

1483
- vytlačili najstaršiu knihu (Misál) na území Chorvátska

1558
- otvoril rímsko-nemecký cisár, rakúsky veľkovojvoda, český a uhorský
kráľ Ferdinand I. univerzitu v nemeckom meste Jena


1723
- narodil sa rakúsky kartograf PETER ANICH. Zomrel roku 1766

1788
- narodil sa nemecký idealistický filozof ARTHUR SCHOPENHAUER,
hlásateľ voluntarizmu a iracionalizmu. Zomrel roku 1860
- zomrel nemecký astronóm JOHANN GEORG PALITZSCH. Narodil sa roku 1723

1808
- vstúpili ruské jednotky na rozkaz cára Alexandra I. podporovaného
francúzskym cisárom Napoleonom I. Bonapartom do Fínska a v krátkom
ťažení sa zmocnili juhofínskych miest a pevností, pričom už 28. marca
vyhlásil cár pripojenie Fínska k Rusku

SkryťVypnúť reklamu

1828
- podarilo sa nemeckému chemikovi Friedrichovi Wöhlerovi z Frankfurtu
nad Mohanom syntetizovať močovinu z amónnej soli kyseliny kyanatej,
pričom močovina bola dovtedy známa len ako produkt látkovej výmeny
bielkovín; išlo o prvé umelé získanie organickej látky a zrod
organickej chémie


1833
- narodil sa český hudobný skladateľ, pedagóg a organista JOSEF
FÖSTER. Zomrel roku 1907

1848
- zakázal francúzsky ministerský predseda Francois Guizot
republikánsky banket na podporu rozšírenia volebného práva, avšak
neskôr na republikánskych manifestáciách zastrelili niekoľkých
demonštrantov, čo bolo signálom na tzv. februárovú revolúciu

1863
- zomrel nemecký profesor, prírodovedec, mineralóg a geológ FRANZ
XAVER MAXMILIAN ZIPPE, zakladateľ vedeckej mineralógie v Čechách.
Narodil sa roku 1791

SkryťVypnúť reklamu

1878
- uskutočnila sa v Moskva premiéra 4. symfónie f-mol, opus 36 od
Petra Iľjiča Čajkovského

1883
- narodil sa český hudobný skladateľ, pedagóg a husľový virtuóz
JAROSLAV KOCIAN. Zomrel roku 1950

1888
- zomrel francúzsky huslista a hudobný pedagóg JEAN DELPHIN ALARD.
Narodil sa roku 1815

1903
- zomrel rakúsky hudobný skladateľ a kritik HUGO WOLF, významný autor
neskororomantickej piesne. Narodil sa roku 1860

1908
- narodil sa venezuelský politik a štátnik RÓMULO BETANCOURT. Zomrel
roku 1981
- zomrel prvý český vysokoškolský pedagóg, geograf a politik JAN
PALACKÝ. Narodil sa roku 1830
- narodil sa sovietsky technik a konštruktér vodných turbín NIKOLAJ
NIKOLAJEVIČ KOVAĽOV
- narodil sa herec a klasik britského filmu JOHN MILLS


1913
- uskutočnil sa v Mexiku vojenský prevrat na čele s Victorianom
Huertom proti mexickému prezidentovi FRANCISCOVI INDALECIOVI
MADEROVI, bývalému vodcovi liberálnej opozície proti diktátorovi
Porfiriovi Diazovi, ktorého zvrhli a pri prevoze do iného väzenia
zastrelili. Narodil sa roku 1873
- narodil sa chorvátsky prozaik, dramatik a esejista RANKO
MARINKOVIČ. Zomrel roku 2001

SkryťVypnúť reklamu


1918
- pricestoval do hlavného belgického stanu nemeckej armády v Spa
rakúsko-uhorský cisár Karol I. na rozhovory s nemeckým cisárom
Wilhelmom II.

- vyzvalo Nemecko vládu sovietskeho Ruska, aby do 48 hodín prijala
podmienky Ústredných mocností v mierovej dohode z Brest-Litovska

1918
- narodil sa najvyšší muž v histórii Američan ROBERT PERSHING WADLOW,
ktorý mal výšku 272 centimetrov. Zomrel roku 1940

1923
- zomrel politik, národný hrdina a spoluzakladateľ Mongolskej ľudovej
revolučnej strany DAMDINY SÜCHBÁTAR. Narodil sa roku 1893

1933
- vytvoril britský automobilový pretekár Malcolm Campbell pri
americkej pláži Daytona nový svetový rekord na jednu míľu, keď na
svojom aerodynamicky tvarovanom pretekárskom automobile Blue Bird
dosiahol priemernú rýchlosť 437,834 kilometrov za hodinu

SkryťVypnúť reklamu

1943
- skončil sa oslobodením Kaserinu nemecko-taliansky útok v strednom
Tunisku
- popravili súrodencov a nemeckých bojovníkov proti fašizmu SOPHIU
(narodila sa roku 1921) a HANSA (1918) SCHOLLOVCOV, členov skupiny
Weisse Rose (Biela ruža)

1958
- schválili obyvatelia Egypta a Sýrie takmer 100 percentami hlasov
zlúčenie oboch krajín do Zjednotenej arabskej republiky na čele
s prezidentom Gamálom Abd an-Násirom
- zomrel jeden z vodcov indického protikoloniálneho hnutia MAULÁNA
ABUL KALÁM ÁZÁD. Narodil sa roku 1888

1968
- poskytol ZSSR podľa oznámenia princa Norodoma Sihanuka novú
vojenskú pomoc Kambodži v hodnote 5.200.000 dolárov
- schválilo thajské ústavodarné zhromaždenie návrh novej ústavy

1973
- nadobudla ráno platnosť dohoda o skončení vojny v Laose
- zrútil sa v južnej Kórei americký vojenský vrtuľník na skupinu
detí, pričom zahynula trojčlenná posádka a dvaja chlapci a štyria
boli ťažko ranení
- ukončilo na základe oznámenia tichomorského veliteľstva ozbrojených
síl USA americké letectvo bojové akcie nad Laosom
- začala sa v Ríme trojdňová medzinárodná konferencia zástupcov
verejnosti o Vietname, pričom na záver prijali dve rezolúcie
- zahynulo 19 osôb pri havárii dopravného lietadla DC-3 v západnej
Paname
- otvorili pražský Nuselský most, ktorý je priemerne 40 metrov nad
údolím, má dĺžku 485 metrov a šírku 26 metrov, pričom ho začali
stavať roku 1965
- zomrela britská prozaička ELIZABETH BOWENOVÁ. Narodila sa roku 1899

SkryťVypnúť reklamu


1978
- začalo sa v Berlíne osemdňové 10. zhromaždenie Svetovej federácie
demokratickej mládeže s účasťou predstaviteľov mládežníckych
organizácií z vyše 130 krajín, pričom rokovali o úlohách
mládežníckeho hnutia v boji za mier, uvoľňovaní napätia, odzbrojení,
programe havanského festivalu a prijali dokumenty a zvolili nové
orgány
- rozhodol sa Egypt podľa oznámenia úplne prerušiť všetky styky
s Cyprom
- zomrel filozof a sociológ JOSEF KRÁL, autor dejín českej filozofie
a estetiky. Narodil sa roku 1882

1983
- prerokovala Bezpečnostná rada OSN na líbyjskú žiadosť situáciu pri
hraniciach Líbye v dôsledku provokačných vojenských akcií USA

1988
- predložila vo Viedni delegácia ČSSR na konzultáciách NATO
a členských štátov Varšavskej zmluvy o vypracovaní mandátu rozhovorov
o znížení stavu ozbrojených síl a konvenčnej výzbroje v Európe od
Atlantického oceánu po Ural návrh zásad budúcich rozhovorov
s vylúčením možnosti obísť dohody dosiahnuté pri rozhovoroch cestou
kompenzačných opatrení alebo iných akcií, pričom zníženie stavu
ozbrojených síl a konvenčnej výzbroje by sprevádzalo odpovedajúce
zníženie vojenských výdavkov

SkryťVypnúť reklamu

1993
- reorganizoval taliansky premiér Giuliano Amato vládu po odhalení
korupčných afér dvoch svojich ministrov
- zahynul v južnom Libanone jeden vojak OSN a miestny dedinčan pri
prestrelke izraelských ozbrojencov a proiránskymi gerilami
- zverejnili francúzski vedci svoj objav z iba 10.0000 rokmi dovtedy
najmladšej pozorovanej hviezdy VLA 1623
- prijali ČR za člena UNESCO
- vymenoval juhokórejský prezident Hwanga In-sunga
z Demokraticko-liberálnej strany za predsedu vlády
- zomrel francúzsky politik a verejný činiteľ JEAN ADRIEN FRANCOIS
LECANUET. Narodil sa roku 1921

1998
- zvíťazilo v záverečnom zápase o prvé miesto Česko najtesnejším
gólovým pomerom 1:0 nad Ruskom a prvý raz v histórii získalo zlaté
medaily na ZOH v japonskom Nagane
- zahynulo najmenej 80 vojakov a námorníkov pri útoku
separatistického hnutia Tigri oslobodenia tamilského Ílamu na konvoj
12 vojenských lodí pri severnom pobreží Srí Lanky
- zvolili Jana Rumla za predsedu novej českej pravicovej politickej
strany Únie slobody
- zomrel český novinár, rozhlasový redaktor a jeden zo zakladateľov
Rádia Slobodná Európa JAN STRÁNSKÝ. Narodil sa roku 1913
- zomrel španielsky politik a verejný činiteľ JOSÉ MARIA DE AREILZA.
Narodil sa roku 1909

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Spacák na kozmetiku?
 2. Štyri veci, vďaka ktorým lepšie zvládnete infláciu
 3. Plyn v doprave môže byť medzičlánkom k nízkoemisnej budúcnosti
 4. Danube InGrid zvyšuje energetickú stabilitu aj v Bratislave
 5. Čítajte odomknuté články na mobile, počítači a aj v tablete
 6. IMMOFINANZ pokračuje v úspechoch nájomných zmlúv aj v roku 2022
 7. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
 8. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku
 1. Danube InGrid zvyšuje stabilitu elektrizačnej sústavy
 2. Na západnom Slovensku napreduje modernizácia elektrickej sústavy
 3. Na západnom Slovensku napreduje modernizácia elektrickej sústavy
 4. Danube InGrid zvyšuje stabilitu elektrizačnej sústavy
 5. Danube InGrid zvyšuje stabilitu elektrizačnej sústavy
 6. Danube InGrid zvyšuje stabilitu elektrizačnej sústavy
 7. Danube InGrid zvyšuje stabilitu elektrizačnej sústavy
 8. Danube InGrid zvyšuje energetickú stabilitu aj v Bratislave
 1. Štyri veci, vďaka ktorým lepšie zvládnete infláciu 10 920
 2. Analytik Horňák: Niektorí výrobcovia budú musieť znížiť ceny 9 357
 3. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku 8 320
 4. Toto sú výhody, ktoré majú prémioví predplatitelia na SME.sk 3 945
 5. Čítajte odomknuté články na mobile, počítači a aj v tablete 3 672
 6. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME 3 106
 7. 91 kreslených správ o Slovensku, Ukrajine a celom svete 2 464
 8. ČSOB hľadá zamestnancov: Skvelá kampaň, chystajte životopis! 1 192
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská.

Trnavský súd zatiaľ nepovedal, či ju bude súdiť napriek zlej psychike.


1 h
Minister hospodárstva Richard Sulík.

Návrhy na vyslovenie nedôvery neprešli.


1 h
Juraj Kotian.

Verejné financie sa po schválení balíčka dostanú do vysokého rizika.


a 1 ďalší 3 h
Milan Lučanský.

Policajný exprezident zomrel vo väznici.


TASR 3 h
SkryťZatvoriť reklamu