Historický kalendár na utorok 25. februára

Štátny sviatok Filipínskej republiky - Deň vyvrcholenia povstania armády a ľudu proti režimu prezidenta Ferdinanda Marcosa (1986)

Štátny sviatok Kuvajtského štátu - nástup Abdalláha Sálima Sabaha na trón
(1950) spojený so získaním nezávislosti (19.6.1961)

Štátny sviatok Surinamskej republiky - Deň oslobodenia a obnovy (1980)

1813
- narodil sa v Lešti katolícky kňaz, bernolákovský básnik a kazateľ
JOZEF BLÁSY. Zomrel 30.5.1879

1818
- zomrel v Kiskörösi (Maďarsko) evanjelický kňaz, výrazný
predstaviteľ slovenského osvietenstva, literárny pracovník, básnik,
jazykovedec, publicista, učiteľ a jeden z prvých slovenských
novinárov ŠTEFAN LEŠKA, zakladateľ Prešporských novín. Narodil sa
21.10.1757

1843
- zomrel v Košiciach kronikár a evanjelický farár MATEJ ROJKO.
Narodil sa 5.7.1763

1853
- narodil sa v Skalici výkonný hudobník, novinár, hudobný skladateľ,
etnomuzikológ, teoretik a publicista MILAN LICHARD, správca
Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku v Turčianskom svätom Martine,
ktorého tvorba obsahuje zborové úpravy slovenských ľudových piesní,
vlastné zbory a piesne na texty slovenských básnikov, pričom sa
zaoberal otázkou vytvorenia slovenskej národnej hudby. Zomrel
21.4.1935

1863
- zomrel v Sliači-Hájnikoch národný pracovník, mecén, stredoškolský
pedagóg a katolícky kňaz ŠTEFAN ZÁHORSKÝ, horlivý národovec, ktorý sa
zaslúžil o vzdelanie a výchovu mládeže banskobystrického seminára
v slovenskom národnom duchu, pričom bol roku 1861 členom slovenského
memorandového vyslanectva vedeného Štefanom Moyzesom k panovníkovi vo
Viedni Narodil sa 28.4.1817

1883
- narodil sa v Hrušove výrazný kresliarsky talent a maliar EDUARD
PUTRA, autor portrétov, krajiniek a zátiší. Zomrel 5.1.1915

1903
- narodil sa v Leviciach ekonóm, pedagóg, generálny tajomník
Národohospodárskeho ústavu pre Slovensko a Podkarpatskú Rus, guvernér
Slovenskej národnej banky a politik IMRICH KARVAŠ, popredný
predstaviteľ národohospodárskej vedy na Slovensku, ktorý hospodársky
zabezpečoval prípravu SNP. Zomrel 22.2.1981

1913
- narodil sa v Bratislave biskup rakúskej diecézy Eisenstadt ŠTEFAN
LÁSZLÓ. Zomrel roku 1995

1928
- vyhoreli v bratislavskej Medickej záhrade drevené baraky invalidov,
v ktorých boli umiestené niektoré ústavy Lekárskej fakulty UK
- založili Dobrovoľný hasičský zbor vo Veľkej Čiernej
1933
- uviedlo SND premiéru inscenácie Janko a Anička od Ferka Urbánka

1948
- konala sa v Prahe na Václavskom námestí manifestácia, na ktorej
oznámil Klement Gottwald, že prezident Edvard Beneš prijal demisiu
ministrov a schválil návrh novej vlády pod vedením Gottwalda,
čím sa vládna kríza vyriešila zachovaním parlamentných zvyklostí
- vznikol ústredný akčný výbor Národného frontu, ktorého predsedom sa
stal Antonín Zápotocký
- ustanovili v Bratislave celoslovenský akčný výbor Slovenského
národného frontu, ktorého predsedom sa stal Viliam Široký
- vychádzalo na Slovensku k tomuto dátumu 232 periodík, z toho 129
v Bratislave
- narodil sa VLADIMÍR JONÁŠ, člen Slovenského syndikátu novinárov
- narodila sa v Lučenci stredoškolská učiteľka, metodička,
prekladateľka a tlmočníčka MARIANNA DOMBROVSKÁ

1953
- zomrela v Holíči náboženská spisovateľka, publicistka a redaktorka
JOZEFÍNA MAREČKOVÁ. Narodil sa 1.3.1880
- narodila sa v Bratislave folkloristka ZUZANA PROFANTOVÁ, ktorá sa
zaoberá problematikou paremiológie, teóriou a dejinami folkloristiky


1958
- rokovalo zasadnutie ÚV KSČ o novej organizácii a riadení národného
hospodárstva, pričom základným článkom novej organizácie priemyslu
a stavebníctva bol podnik priamo riadený ministerstvom

1968
- vznikol prvý Klub priateľov Matice slovenskej v obci Horné Saliby,
ktorý podnietil obnovu členskej základne MS

1973
- zomrel v Bratislave fyzik, autor učebníc a pedagóg JÁN VANOVIČ,
predseda Jednoty slovenských matematikov a fyzikov a podpredseda
Slovenskej astronomickej spoločnosti. Narodil sa 17.1.1907

1978
- zomrel v Bratislave publicista, osvetový pracovník, literárny
kritik, básnik, spisovateľ a prekladateľ JÁN PONIČAN, spoluzakladateľ
DAV-u, ktorý bol národným umelcom, pričom za vrchol jeho tvorby možno
považovať poému Divný Janko. Narodil sa 15.6.1902
- zomrel v Bratislave kanonik, spisovateľ, publicista, prekladateľ
a hudobný pedagóg JOZEF ŠÁTEK, ktorý vynikal ako všestranný historik.
Narodil sa 10.2.1910

1983
- zomrel v Bratislave predseda Strany slovenskej obrody a verejný
činiteľ JOZEF MJARTAN. Narodil sa 22.2.1900
- zomrel v Martine herec JÁN HEČKO, bývalý člen Divadla SNP
v Martine. Narodil sa 8.2.1910

1988
- začalo sa v Hraniciach na Morave sťahovanie sovietskych
operačno-taktických rakiet OTR 22 (SS 12) z územia ČSSR
- vyslovila vláda ČSSR súhlas so zameraním čs. zahraničnej politiky
v roku 1988, prerokovala prípravu čs.-sovietskej zmluvy o používaní
národných mien pri zúčtovaní priamych vzťahov, rokovala o návrhu
zásadných direktív k ďalším prácam na dlhodobom výhľade ČSSR do roku
2000 a zaradení ďalších organizácií do komplexného experimentu
zvýšenia samostatnosti

--------------------------------------------------------------

1713
- zajali Turci švédskeho kráľa Karola XII.
- zomrel prvý pruský kráľ FRIDRICH I. Narodil sa roku 1657

1723
- zomrel anglický architekt, projektant, astronóm a matematik
CHRISTOPHER WREN, ktorý projektoval po veľkom londýnskom požiari
viacero významných budov (napr. katedrálu sv. Pavla). Narodil sa roku
1632

1778
- narodil sa generál a vodca argentínskeho oslobodzovacieho
protišpanielskeho hnutia JOSÉ DE SAN MARTÍN. Zomrel roku 1850

1793
- konalo sa prvé doložené zasadanie americkej vlády pod vedením
Georgea Washingtona v jeho dome

1808
- narodil sa český hudobný skladateľ JAN PAVEL MARTINOVSKÝ. Zomrel
roku 1873

1873
- narodil sa jeden z najslávnejších a najpopulárnejších talianskych
operných spevákov (tenor) ENRICO CARUSO. Zomrel roku 1921

1888
- narodil sa americký právnik a politik JOHN FOSTER DULLES, minister
zahraničných vecí USA. Zomrel roku 1959

1893
- narodil sa bulharský básnik, prozaik, prekladateľ a dramatik KRUM
PAVLOV KJULJAVKOV. Zomrel roku 1955
- narodil sa nemecký letec WOLFGANG VON GRONAU, uskutočniteľ prvého
preletu hydroplánom cez Atlantický oceán a účastník prvého etapového
letu okolo sveta. Zomrel roku 1977

1908
- narodil sa nemecký režisér a divadelný pracovník KARL HEINZ STROUX.
Zomrel roku 1985

1913
- ratifikovali v USA 16. dodatok americkej ústavy, ktorý sa zaoberá
daňou z príjmu
- narodil sa nemecký huslista, dekoratér, divadelný a filmový herec
GERT FRÖBE. Zomrel roku 1988

1918
- vstúpili nemecké jednotky do estónskej metropoly Tallinn


1928
- narodil sa český maliar a grafik OTAKAR ČEMUS
- narodila sa česká sólistka baletu Irena KEPLEROVÁ

1938
- zomrela česká operná speváčka RŮŽENA MATUROVÁ. Narodila sa roku 1869

1943
- začalo britské vojenské letectvo nepretržité bombardovanie
nemeckých miest (na Norimberg dopadlo 790 ton bômb)
- začali sa deportácie 23.000 Rómov do nacistického vyhladzovacieho
tábora v poľskom Osvienčime-Brzezinke
- zahynul český sochár a medailér ZDENĚK DVOŘÁK. Narodil sa roku 1897
- narodil sa britský spevák GEORGE HARRISON, bývalý člen legendárnej
skupiny Beatles. Zomrel roku 2001

1948
- založili v Göttingene Spoločnosť Maxa Plancka

1953
- uskutočnila sa v newyorskom Winter Garden Theatre premiéra muzikálu
Leonarda Bernsteina Wonderful Town (Prekrásne mesto)
- vyslovil sa francúzsky opozičný politik generál Charles de Gaulle
proti existencii Európskeho obranného spoločenstva
- narodil sa španielsky politik a štátnik JOSÉ MARIA AZNAR

1963
- zomrel americký antropológ a afrikanista MELVILLE JEAN HERSKOVITS.
Narodil sa roku 1895

1968
- zvíťazil znovu v cyperských prezidentských voľbách veľkou väčšinou
hlasov arcibiskup Makarios
- vyhlásili v indickom štáte Uttarpradéš prezidentský režim
- zvolili opätovne Leopolda Sédara Senghora za senegalského
prezidenta
- napadli po vyše dvoch mesiacoch americké bombardéry znovu
severovietnamský prístav Hai-phong a DOKY na Červenej rieke
- zomrel belgický sociálnodemokratický politik a štátnik CAMILLE
HUYSMANS. Narodil sa roku 1871

1973
- uskutočnili sa gabunské prezidentské a parlamentné voľby, pričom za
prezidenta znovu zvolili Alberta-Bernarda Bonga
- zavraždili pri Da-late štyroch delegátov dočasnej revolučnej vlády
Juhovietnamskej republiky v štvorstrannej miešanej vojenskej
komisii, dvoch zranili
- zomrel sovietsky maliar a grafik BORIS VLADIMIROVIČ IOGANSON.
Narodil sa roku 1893

1978

- otvoril rakúsky prezident Rudolf Kirchschläger premávku na prvom
úseku viedenského metra medzi stanicami Reumannplatz a Kagran
- dostali sa na čelo americkej hitparády hneď tri skladby austrálskej
skupiny Bee Gees: Stayin'Alive, How Deep is Your Love a Night Fever

1983
- vypustil ZSSR úspešne kozmické teleso Kozmos 1442
- zlyhalo automatické odstavenie reaktora v americkej JE Salem
- zomrel americký dramatik, básnik, prozaik a scenárista TENNESSEE
WILLIAMS (vlastným menom Thomas Lanier Williams), autor hier najmä
z prostredia amerického Juhu (Sklený zverinec, Električka zvaná
Túžba, Mačka na rozpálenej plechovej streche). Narodil sa roku 1911

1988
- začal v meste Worcester (štát Massachusetts) americký rockový
hudobník Bruce Springsteen koncertné turné k svojmu albumu Tunnel of
Love
- zložil prísahu nový juhokórejský prezident generál No Tche-u, ktorý
bol nástupcom vojenského diktátora Čon Tu-hwana
- začal americký minister zahraničných vecí Shultz cestu po krajinách
Blízkeho východu (Izrael, Jordánsko, Sýria a Egypt), pričom rokoval
o americkom pláne na urovnanie konfliktu rokovaním o autonómii
Palestínčanov na územiach okupovaných Izraelom, avšak turné skončil
1.3. bez očakávaného úspechu
- odvolal panamský prezident Eric Arturo Dulvalle z funkcie
najvyššieho veliteľa armády generála Manuela Antonia Noriegu,
obžalovaného v USA z pašovania drog, načo ho parlament zosadil

1993
- podpísali prezidenti Bulharska a Poľska Želju Želev a Lech Walesa
zmluvu o priateľských vzťahoch a spolupráci
- zložil juhokórejský prezident Kim Jong-sam prísahu, pričom 26.2.
vymenoval novú vládu
- zomrel americko-francúzsky filmový herec a spevák populárnych
piesní EDDIE CONSTANTINE. Narodil sa roku 1917
- vypukli v somálskom hlavnom meste Mogadiše ťažké boje medzi
americkými a nigérijskými príslušníkmi mierových síl OSN
a ozbrojenými Somálčanmi

1998
- prepustila skupina ozbrojených mužov štyroch vojenských
pozorovateľov OSN, ktorých uniesli pred týždňom v Gruzínsku
- inaugurovali slávnostne v Soule bývalého juhokórejského disidenta
Kim Te-džunga do funkcie prezidenta Kórejskej republiky
- prijala Európska komisia na zasadaní v Bruseli rozhodnutie o tom,
že šéfom jej negociačného tímu bude dovtedajší hovorca EK Nikolaus
van der Paas
- zomrel (niekde 23.) vo veku 87 rokov jeden z najvýznamnejších
talianskych sochárov UMBERTO MASTROIANNI, strýko svetoznámeho herca
Marcella Mastroianniho. Jeho gigantické monumenty v mnohých
talianskych mestách pripomínajú predovšetkým hrdinský odboj
partizánov proti nemeckým fašistom a ich talianskym prisluhovačom,
pričom v roku 1988 získal japonskú kultúrnu cenu Praemium Imperiale,
považovanú za Nobelovu cenu pre sochárov
- zomrel maliar, dizajnér, scénograf a hlavný predstaviteľ
talianskeho abstraktného výtvarného umenia LUIGI VERONESI, člen
skupiny Abstraktná tvorba a Hnutia konkrétneho umenia (Movimento arte
concreta), ktorý hľadal možnosti fotografie v spojitosti s maľbou.
Narodil sa roku 1908
- zomrel kanadský spisovateľ, autor rozhlasových hier a pedagóg
WILLIAM ORMOND MITCHELL. Narodil sa roku 1914.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 2. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 3. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 4. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 5. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 6. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 7. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
 9. Nonstop banka vo vrecku - aplikácia Mobil Banking
 10. Ako sme jazdili v socializme
 1. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení
 2. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 3. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 4. Už aj seniori presadajú do SUV
 5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 6. Americká ambasáda zaberá pozemky už rok bez nájomnej zmluvy
 7. Bratislava gets a new public space and park
 8. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 9. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 10. Daikin predĺžil záruku na klimatizácie so službou Stand By Me
 1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 6 926
 2. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho 2 804
 3. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení 2 621
 4. Ako sme jazdili v socializme 2 604
 5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 930
 6. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 714
 7. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 307
 8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 286
 9. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 1 174
 10. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov 838

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Podnikajú na hranici prežitia. V kráľovstve polievok sa držková nevarí

Do niekoľkých hrncov naložili dvaja Bratislavčania svojho tvorivého ducha i značnú časť finančných úspor.

KOMENTÁRE

Pravda a láska stoja na našej strane

Môj manžel a ja, na túto frázu si aj po vyše dvoch rokoch manželstva stále zvykám.

ŠPORT

Ramsay uzemnil aj Cháru. Nie som demokrat, tvrdí Kanaďan

Som fajn chlapík, keď hráči robia to, čo im poviem, hovorí nový tréner reprezentácie.

PLUS

Prečo je dobré nájsť si architekta

Len rozumný architekt vymyslí dom, v ktorom budete naozaj šťastní.

Neprehliadnite tiež

Domov

Pochody boli bez protiprávnych konaní, doprava je v centre obnovená

Štátna aj mestská polícia dohliadali na priebeh pochodov Dúhový Pride a Hrdí na rodinu.

Domov

V Bratislave bol Dúhový pochod. Pozrite si, ako vyzeral

V približne rovnakom čase sa konal v hlavnom meste aj pochod Hrdí na rodinu.

Domov

Na Dúhový Pride prišla aj ombudsmanka Patakyová

V Bratislave bol aj pochod Hrdí na rodinu. Je za ním Anton Chromík, ktorý inicioval neúspešné referendum o rodine.

Domov

V Jasnej pod Chopkom odštartovala bežecká štafeta k Dunaju

Rekordných 205 tímov absolvuje trasu z Jasnej v Demänovskej doline do Bratislavy.