SME
Nedeľa, 20. jún, 2021 | Meniny má ValériaKrížovkyKrížovky

Historický kalendár na 27. februáraŠtátny sviatok Dominikánskej republiky - Deň vyhlásenia nezávislosti
(1844)

1618
- uzavreli tzv. Komárňanskú dohodu ako podklad pre viedenský mier
s Tureckom

1673
- ujalo sa po potlačení kuruckého vpádu správy Uhorska osemčlenné
gubernium na čele s veľmajstrom Rádu nemeckých rytierov, ktoré
podliehalo priamo panovníkovi, pričom zrušili úrad palatína
a zastavili činnosť snemu

1843
- narodil sa v Mojmírovciach historik a cirkevný hodnostár VILIAM
FRAKNÓI, ktorý sa venoval problematike uhorských dejín 15.-18.
storočia. Zomrel 20.11.1924

Skryť Vypnúť reklamu

1868
- narodil sa v Rimavskej Bani národnokultúrny dejateľ, učiteľ
a folklorista ĽUDOVÍT DOBROMIL BLAHOBOJ KUBÁNI, ktorý písal
didaktické verše a rozprávky. Zomrel 7.3.1933

1883
- zomrel v Aradači (JZR) evanjelický farár, dolnozemský spisovateľ
a novinár LEOPOLD BRANISLAV ABAFI, kultúrny činiteľ slovenského
obyvateľstva Vojvodiny a vydavateľ mesačníka Slovo života.
Narodil sa 18.2.1827
- narodil sa v Dubňanoch-Jaronoviciach (Česko) sklársky výtvarník,
odborník, historik a spisovateľ JÁN BÁRTA, autor odborných článkov
a štúdií o histórii sklárstva na Slovensku. Zomrel 2.3.1959

1908
- narodil sa v Liptovských Revúciach herec a učiteľ TIBOR VADAŠ,
bývalý člen činohry Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Zomrel
18.6.1987

1923
- konala sa ustanovujúca schôdza prvej robotníckej kníhtlačiarne
Bratstvo vo Vrútkach
- narodil sa vo Veľkých Ripňanoch vysokoškolský pedagóg a farmaceut
LADISLAV KŇAŽKO
- narodil sa EMIL NOVOTNÝ, člen Slovenského syndikátu novinárov

Skryť Vypnúť reklamu

1928
- narodil sa vo Vrbove hudobný organizátor JÁN NOVÁK

1933
- narodil sa v Novej Včelnici (Česko) herec BOHUSLAV PETRIK, bývalý
člen činohry Štátneho divadla v Košiciach

1938
- narodil sa MIROSLAV VYKOUKAL, člen Slovenského syndikátu novinárov
- postavili sa jednoznačne poslanec Zjednotenej maďarskej strany Ján
Esterházy a predseda rusínskeho Autonómneho roľníckeho zväzu Ivan
Pješčak v denníku Slovák za autonómiu Slovenska

1943
- narodila sa v Pezinku politická pracovníčka a verejná činiteľka
OĽGA KELTOŠOVÁ

1948
- ustanovili nový Zbor povereníkov na čele s Gustávom Husákom
- zložila nová vláda na čele s Klementom Gottwaldom sľub do rúk
prezidenta ČSR Edvarda Beneša
- zvolili na čelo nového prúdu národnosocialistickej strany Aloisa
Neumana a Emanuela Šlechtu, pričom stranu premenovali na Čs. stranu
socialistickú

Skryť Vypnúť reklamu

1968
- začala sa dvojdňová 19. plenárna schôdza Národného zhromaždenia,
pričom schválili zákon upravujúci postavenie Bratislavy ako hlavného
mesta Slovenska a zákon o štátnej, poľnohospodárskej, potravinárskej
a obchodnej inšpekcii

1973
- začali sa v Bratislave majstrovstvá sveta v krasokorčuľovaní
a tancoch na lade, ktoré sa skončili 3.3., pričom Ondrej Nepela
získal titul majstra sveta
- zomrel v Martine-Vrútkach robotník a organizátor telovýchovy JÁN
BIZÍK, priekopník organizovaného futbalu na Slovensku, prvý slovenský
medzinárodný futbalový rozhodca. Narodil sa 14.1.1897

1978
- zomrel v Bratislave účastník SNP, funkcionár KSČ averejný činiteľ
JÁN PAŠKO, minister-predseda Výboru ľudovej kontroly. Narodil sa
11.6.1925

1993
- rozhodlo sa na pôde Evanjelickej aliancie o potrebe zriadenia
Slovenského väzenského spoločenstva, pričom koordinátorom poverili
Jozefa Brenkusa

Skryť Vypnúť reklamu

1998
- vymenoval prezident Michal Kováč za členov vlády SR Vojtecha Tkáča
a Milana Cagalu a poveril ich riadením Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR a Ministerstva hospodárstva SR, a to v nadväznosti
na demisie ministerky Oľgy Keltošovej a ministra Karola Česneka,
ktoré prijal 26.2.
- zomrel v Bazileji (Švajčiarsko) lekár, gynekológ odborný
spisovateľ JURAJ SKALICKÝ. Narodil sa 24.6.1922
- podpísali v Bratislave vedúci vládnych delegácií Slovenska
a Maďarska Peter Baco a János Nemcsók návrh textu Rámcovej dohody
medzi vládami SR a MR o zásadách realizácie rozsudku Medzinárodného
súdneho dvora v Haagu v kauze Sústavy vodných diel Gabčíkovo
- Nagymaros

--------------------------------------------------------------


1813
- prijali v USA prvý federálny zákon o očkovaní
- schválil americký Kongres zákon, ktorý upravoval prepravu poštových
zásielok na parných lodiach

Skryť Vypnúť reklamu

1823
- narodil sa francúzsky historik, filozof a dramatik ERNEST RENAN.
Zomrel roku 1892

1848
- začalo sa hnutie za demokratické reformy v nemeckom veľkovojvodstve
Bádensko ľudovým zhromaždením v Mannheime, ktoré podľa francúzskeho
vzoru žiadalo vypracovanie novej ústavy, koniec cenzúry a zrušenie
výsad šľachty, keď sa 1.3. nepokoje rozšírili aj do Karlsruhe,
vymenovali nové liberálne ministerstvo (prisľúbilo splniť požiadavky
demokratov)
- narodil sa britský vysokoškolský pedagóg a hudobný skladateľ
CHARLES HUBERT HASTINGS PARRY. Zomrel roku 1918


1853
- narodil sa český realistický spisovateľ, prekladateľ a publicista
JOSEF HOLEČEK. Zomrel roku 1929


1863
- narodil sa americký filozof, sociológ a sociálny psychológ GEORGE
HERBERT MEAD, predstaviteľ pragmatizmu. Zomrel roku 1931
- narodil sa španielsky maliar JOAQUÍN SOROLLA Y BASTIDA. Zomrel roku
1923

Skryť Vypnúť reklamu


1868
- zomrel poľský vlastenec a slobodomurár WALERIAN LUKASIăSKI. Narodil
sa roku 1786


1873
- narodil sa (niekde 25.2.) jeden z najslávnejších
a najpopulárnejších talianskych operných spevákov (tenor) ENRICO
CARUSO. Zomrel roku 1921

1883
- patentoval si Oscar Hammerstein prvý stroj na rolovanie cigár

1888
- narodila sa americká operná speváčka (soprán) nemeckého pôvodu
LOTTE LEHMANNOVÁ. Zomrela roku 1976

1903
- predĺžil francúzsky parlament povinnú základnú vojenskú službu na
dva roky
- narodila sa nemecká divadelná a filmová herečka GRETHE WEISEROVÁ.
Zahynula roku 1970


1913
- narodil sa český maliar, grafik a priemyslový výtvarník WOLFGANG
ALEXANDER SCHLOSSER. Zomrel roku 1984
- narodil sa český novinár a publicista IVO DUCHÁČEK. Zomrel roku 1988
- narodil sa americký dramatik a prozaik IRWIN SHAW. Zomrel roku 1984
- narodil sa francúzsky filozof PAUL RICOEUR

Skryť Vypnúť reklamu

1918
- tlmočil rakúsko-uhorský minister zahraničných vecí gróf Ottokar
Czernin rumunskému kráľovi Ferdinandovi I. podmienky prímeria zo
strany Ústredných mocností
- bombardovalo talianske letectvo juhotirolské mesto Bolzano (Bozen)


1923
- narodil sa český hudobný skladateľ, dirigent a klavirista VIKTOR
KALABIS
- narodil sa americký džezový hudobník DEXTER GORDON. Zomrel roku 1990

1928
- narodil sa rakúsky sochár, maliar a grafik ALFRED HRDLICKA

1933
- zničil v Berlíne požiar budovu nemeckého Ríšskeho snemu, z čoho
nacisti okamžite a s veľkou propagandistickou kampaňou obvinili
komunistov, pričom doznanie mladého Holanďana Mrinusa van der
Lubbeho, člena anarchistickej sekty Rady komunistov bolo signálom
vlny zatýkania členov KSN, ktorá sa dala okamžite do pohybu a zatkli
Bulharov Vasila Taneva, Blagoja Popova, člena Exekutívy komunistickej
internacionály pôsobiaceho v Nemecku Georgiho Dimitrova a nemeckého
komunistického poslanca Ernsta Torglera
- uskutočnila sa v Paríži premiéra hry Intermezzo od francúzskeho
dramatika Jeana Giraudouxa

Skryť Vypnúť reklamu

1943
- začali sa deportácie 17.000 Židov, ktorí boli dovtedy na nútených
prácach v berlínskom zbrojnom priemysle, do táborov smrti v Poľsku
- zomrel český publicista a divadelný kritik KAREL SCHULZ. Narodil sa
roku 1899
- zomrel grécky básnik a literárny kritik KOSTIS PALAMAS. Narodil sa
roku 1859
- narodil sa český divadelný herec JAN HÁJEK
- zahynul český historik výtvarného umenia PAVEL KROPÁČEK. Narodil sa
roku 1915

1948
- povolil pápež Pius XII. princeznej Anne z bourbonsko-parmskej
dynastie a vnučke rakúskej excisárovnej Zity uzavrieť manželstvo
s bývalým rumunským kráľom Michalom I., ktorý bol pravoslávneho
vyznania

1953
- podpísala NSR päť dohôd o prevzatí platenia všetkých predvojnových
dlhov Nemecka, aby mohla tzv. zastupovať celé Nemecko

Skryť Vypnúť reklamu


1963
- inaugurovali Juana Boscha ako prezidenta Dominikánskej republiky
- zomrel nemecký spisovateľ a režisér JOHANNES TRALOW. Narodil sa
roku 1882

1968
- začal sa v Moskve za účasti najvyšších sovietskych predstaviteľov
14. zjazd sovietskych odborov
- zomrel český hudobný skladateľ LUDKVÍK PODÉŠŤ. Narodil sa roku 1921
- zomrel nemecký spisovateľ a režisér JOHANNES TRALOW. Narodil sa
roku 1882

1973
- začalo sa v Moskve zasadnutie stálej komisie RVHP pre zahraničný
obchod
- vypukol 24-hodinový celoštátny štrajk britských štátnych
a verejných zamestnancov
- pozastavila vláda Vietnamskej demokratickej republiky prepúšťanie
ďalších amerických vojnových zajatcov, kým USA mali zaručiť a zaistiť
dôsledné plnenie dohody o ukončení vojny
- uskutočnili sa voľby dvoch tretín poslancov juhokórejského
Národného zhromaždenia, pričom vládna Demokratická republikánska
strana získala len polovicu z 146 poslaneckých mandátov
- začala sa v Berlíne dvojdňová porada členov medziparlamentných
skupín socialistických krajín
- vypukol generálny štrajk 14 miliónov talianskych pracujúcich za
rozvoj krajiny, zaistenie plnej zamestnanosti, reformu a proti
rastúcej drahote
- zahynuli dve osoby a 30 bolo zranených pri zrážke automobilov na
belgickej diaľnici v blízkosti Antverp
- obsadili militantní Indiáni kmeňa Siouxov na protest proti zlému
zaobchádzaniu a za dosiahnutie reformy indiánskej samosprávy osadu
Wounded Knee v Južnej Dakote (USA), pričom okupácia rezervácie sa
skončila až v apríli

Skryť Vypnúť reklamu


1978
- zrušil Egypt osobitné privilégia palestínskych utečencov v krajine
a oznámil, že bude s nimi zaobchádzať ako s ostatnými arabskými
cudzincami
- začalo sa zasadnutie predsedníctva ÚV Zväzu komunistov Juhoslávie,
pričom prerokovali návrh zmien a doplnkov stanov ZKJ a podklady
k správe o činnosti pre deviaty zjazd strany
- začala sa v Ženeve medzinárodná konferencia mimovládnych
organizácií o odzbrojení s cieľom vypracovať návrhy pre májové
mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia OSN
- začala sa v Budapešti porada tajomníkov ÚV komunistických
a robotníckych strán socialistických krajín, ktorá sa skončila 1.5.,
pričom vydali komuniké

1988
- vyvolalo vysielanie filmu americkej televíznej spoločnosti CBS,
v ktorom štyria izraelskí vojaci lámali kameňmi ruky a nohy dvoch
palestínskych zajatcov, rozhorčenie na celom svete
- zomrel kubánsky predseda Národného zhromaždenia ľudovej moci FLAVIO
BRAVO PARDO
- spôsobili dlhotrvajúce dažde zosuv skalnej steny bývalého
kameňolomu na predmestí Fezu (Maroko), pričom zahynulo 52 osôb
- bombardovali iracké lietadlá južné predmestia Teheránu, pričom
nasledujúci deň Irán zasiahol raketami Bagdad a útoky na hlavné mestá
pokračovali aj ďalšie dni
- zrútilo sa na severe Cypru lietadlo Boeing 727 tureckej súkromnej
leteckej spoločnosti Talya, pričom zahynulo 12 osôb
- rozhodol americký Kongres o uzavretí newyorskej kancelárie
pozorovateľskej misie OOP pri OSN k 21.3., pričom nasledujúci deň
začalo situáciu prerokúvať Valné zhromaždenie OSN
- havarovalo pri pristávaní na západosibírskom letisku v Surgute
(ZSSR) lietadlo TU 134 letiace na linke Minsk-Kujbyšev-Ťumeň-Surgut
s 45 osobami na palube, pričom zahynulo 20 osôb

Skryť Vypnúť reklamu

1993
- uskutočnili sa v Nigeri prezidentské voľby s účasťou 36,65 percenta
oprávnených voličov, pričom najviac hlasov získal Mamadou Tanja
z Národného hnutia pre rozvoj spoločnosti
- prepustila etiópska dočasná vláda na kauciu 400 politických väzňov
(bývalých funkcionárov rozpustenej Robotníckej strany Etiópie)
- zranili somálski snajperi v Mogadiše dvoch amerických vojakov
- zomrela herečka a režisérka LILLIAN GISHOVÁ, ktorá patrila
k najlepším dramatickým herečkám amerického nemého filmu. Narodila sa
roku 1896

1998
- oznámili v Pretórii americký viceprezident Al Gore a jeho
juhoafrický kolega Thabo Mbeki, že USA zrušili 35-ročné zbrojné
embargo uvalené proti Juhoafrickej republike
- skončila sa v hlavnom meste členského štátu Malajzie Sarawak
Kuchingu štvrtá konferencia členských štátov Bazilejského dohovoru
o riadení pohybu nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich
zneškodňovaní sa skončila, pričom slovenskú delegáciu viedol minister
životného prostredia Jozef Zlocha
- odsúdili francúzskeho spisovateľa a filozofa Rogera Garaudyho na
základe obvinenia zo zločinu proti ľudskosti za knihu Základné mýty
izraelského národa na zaplatenie pokuty 20.000 dolárov
- otvorili v egyptskom meste Abú Sir verejne staroveký sarkofág
egyptského kňaza pochádzajúci z doby 26. dynastie faraónov za
prítomnosti egyptológov a novinárov, ktorý objavili archeológovia
z Českého inštitútu egyptológie pri pražskej Karlovej univerzite pod
vedením Miroslava Vernera

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 2. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 3. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 4. Crème de la crème po slovensky
 5. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový?
 6. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 7. Po Slovensku na motorke
 8. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 9. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 10. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 1. Posledné dni nešťastnej Anny Boleynovej
 2. Čo všetko je potrebné vedieť o ochrane očí počas leta
 3. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 4. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 5. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 6. Driverama má strategické partnerstvo s nemeckým Stop + Go
 7. Správna strava po tréningu: Siahnite po 100 % smoothie a šťavách
 8. Zázračná škola so zelenou strechou
 9. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 10. Crème de la crème po slovensky
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 29 615
 2. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 12 325
 3. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 7 994
 4. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 6 776
 5. Po Slovensku na motorke 6 648
 6. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 5 349
 7. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 5 327
 8. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 4 888
 9. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku 4 556
 10. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 3 435
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Sulíkova popularita výrazne rastie, Remišovej klesá.


2 h
Peter Sagan dnes LIVE na MSR a ČR v cyklistike 2021.

Sledujte online prenos s nami.


Sportnet 4 h
Herečka Zuzana Kronerová si nútenú prestávku počas lockdownu užívala a nahrávala audioknihy.

Audiokniha Majster a Margaréta mi dala riadne zaberať, hovorí herečka.


17. jún
Slovenskí futbalisti po prehre v zápase Slovensko - Švédsko na ME vo futbale (EURO 2020 / 2021).

Záverečné zápasy v E-skupine sa hrajú v stredu.


Sportnet 9 h

Neprehliadnite tiež

Peter Pellegrini.

Klame SIS či Mikulec?, pýta sa expremiér.


TASR 29m
Prvých pätnásť zaočkovaných ľudí získalo v Kalifornii 50-tisíc dolárov v očkovacej lotérii.

Ľudia sa chcú očkovať najmä u svojho všeobecného lekára.


1 h
Ilustračná fotografia.

Slahučka podal voči rozhodnutiu sťažnosť.


TASR 2 h
Gábor Grendel.

Blanár si naopak myslí, že Mikulec situáciu nezvláda.


SITA 2 h