Historický kalendár na 27. februáraŠtátny sviatok Dominikánskej republiky - Deň vyhlásenia nezávislosti
(1844)

1618
- uzavreli tzv. Komárňanskú dohodu ako podklad pre viedenský mier
s Tureckom

1673
- ujalo sa po potlačení kuruckého vpádu správy Uhorska osemčlenné
gubernium na čele s veľmajstrom Rádu nemeckých rytierov, ktoré
podliehalo priamo panovníkovi, pričom zrušili úrad palatína
a zastavili činnosť snemu

1843
- narodil sa v Mojmírovciach historik a cirkevný hodnostár VILIAM
FRAKNÓI, ktorý sa venoval problematike uhorských dejín 15.-18.
storočia. Zomrel 20.11.1924

1868
- narodil sa v Rimavskej Bani národnokultúrny dejateľ, učiteľ
a folklorista ĽUDOVÍT DOBROMIL BLAHOBOJ KUBÁNI, ktorý písal
didaktické verše a rozprávky. Zomrel 7.3.1933

1883
- zomrel v Aradači (JZR) evanjelický farár, dolnozemský spisovateľ
a novinár LEOPOLD BRANISLAV ABAFI, kultúrny činiteľ slovenského
obyvateľstva Vojvodiny a vydavateľ mesačníka Slovo života.
Narodil sa 18.2.1827
- narodil sa v Dubňanoch-Jaronoviciach (Česko) sklársky výtvarník,
odborník, historik a spisovateľ JÁN BÁRTA, autor odborných článkov
a štúdií o histórii sklárstva na Slovensku. Zomrel 2.3.1959

1908
- narodil sa v Liptovských Revúciach herec a učiteľ TIBOR VADAŠ,
bývalý člen činohry Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Zomrel
18.6.1987

1923
- konala sa ustanovujúca schôdza prvej robotníckej kníhtlačiarne
Bratstvo vo Vrútkach
- narodil sa vo Veľkých Ripňanoch vysokoškolský pedagóg a farmaceut
LADISLAV KŇAŽKO
- narodil sa EMIL NOVOTNÝ, člen Slovenského syndikátu novinárov

1928
- narodil sa vo Vrbove hudobný organizátor JÁN NOVÁK

1933
- narodil sa v Novej Včelnici (Česko) herec BOHUSLAV PETRIK, bývalý
člen činohry Štátneho divadla v Košiciach

1938
- narodil sa MIROSLAV VYKOUKAL, člen Slovenského syndikátu novinárov
- postavili sa jednoznačne poslanec Zjednotenej maďarskej strany Ján
Esterházy a predseda rusínskeho Autonómneho roľníckeho zväzu Ivan
Pješčak v denníku Slovák za autonómiu Slovenska

1943
- narodila sa v Pezinku politická pracovníčka a verejná činiteľka
OĽGA KELTOŠOVÁ

1948
- ustanovili nový Zbor povereníkov na čele s Gustávom Husákom
- zložila nová vláda na čele s Klementom Gottwaldom sľub do rúk
prezidenta ČSR Edvarda Beneša
- zvolili na čelo nového prúdu národnosocialistickej strany Aloisa
Neumana a Emanuela Šlechtu, pričom stranu premenovali na Čs. stranu
socialistickú

1968
- začala sa dvojdňová 19. plenárna schôdza Národného zhromaždenia,
pričom schválili zákon upravujúci postavenie Bratislavy ako hlavného
mesta Slovenska a zákon o štátnej, poľnohospodárskej, potravinárskej
a obchodnej inšpekcii

1973
- začali sa v Bratislave majstrovstvá sveta v krasokorčuľovaní
a tancoch na lade, ktoré sa skončili 3.3., pričom Ondrej Nepela
získal titul majstra sveta
- zomrel v Martine-Vrútkach robotník a organizátor telovýchovy JÁN
BIZÍK, priekopník organizovaného futbalu na Slovensku, prvý slovenský
medzinárodný futbalový rozhodca. Narodil sa 14.1.1897

1978
- zomrel v Bratislave účastník SNP, funkcionár KSČ averejný činiteľ
JÁN PAŠKO, minister-predseda Výboru ľudovej kontroly. Narodil sa
11.6.1925

1993
- rozhodlo sa na pôde Evanjelickej aliancie o potrebe zriadenia
Slovenského väzenského spoločenstva, pričom koordinátorom poverili
Jozefa Brenkusa

1998
- vymenoval prezident Michal Kováč za členov vlády SR Vojtecha Tkáča
a Milana Cagalu a poveril ich riadením Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR a Ministerstva hospodárstva SR, a to v nadväznosti
na demisie ministerky Oľgy Keltošovej a ministra Karola Česneka,
ktoré prijal 26.2.
- zomrel v Bazileji (Švajčiarsko) lekár, gynekológ odborný
spisovateľ JURAJ SKALICKÝ. Narodil sa 24.6.1922
- podpísali v Bratislave vedúci vládnych delegácií Slovenska
a Maďarska Peter Baco a János Nemcsók návrh textu Rámcovej dohody
medzi vládami SR a MR o zásadách realizácie rozsudku Medzinárodného
súdneho dvora v Haagu v kauze Sústavy vodných diel Gabčíkovo
- Nagymaros

--------------------------------------------------------------


1813
- prijali v USA prvý federálny zákon o očkovaní
- schválil americký Kongres zákon, ktorý upravoval prepravu poštových
zásielok na parných lodiach

1823
- narodil sa francúzsky historik, filozof a dramatik ERNEST RENAN.
Zomrel roku 1892

1848
- začalo sa hnutie za demokratické reformy v nemeckom veľkovojvodstve
Bádensko ľudovým zhromaždením v Mannheime, ktoré podľa francúzskeho
vzoru žiadalo vypracovanie novej ústavy, koniec cenzúry a zrušenie
výsad šľachty, keď sa 1.3. nepokoje rozšírili aj do Karlsruhe,
vymenovali nové liberálne ministerstvo (prisľúbilo splniť požiadavky
demokratov)
- narodil sa britský vysokoškolský pedagóg a hudobný skladateľ
CHARLES HUBERT HASTINGS PARRY. Zomrel roku 1918


1853
- narodil sa český realistický spisovateľ, prekladateľ a publicista
JOSEF HOLEČEK. Zomrel roku 1929


1863
- narodil sa americký filozof, sociológ a sociálny psychológ GEORGE
HERBERT MEAD, predstaviteľ pragmatizmu. Zomrel roku 1931
- narodil sa španielsky maliar JOAQUÍN SOROLLA Y BASTIDA. Zomrel roku
1923


1868
- zomrel poľský vlastenec a slobodomurár WALERIAN LUKASIăSKI. Narodil
sa roku 1786


1873
- narodil sa (niekde 25.2.) jeden z najslávnejších
a najpopulárnejších talianskych operných spevákov (tenor) ENRICO
CARUSO. Zomrel roku 1921

1883
- patentoval si Oscar Hammerstein prvý stroj na rolovanie cigár

1888
- narodila sa americká operná speváčka (soprán) nemeckého pôvodu
LOTTE LEHMANNOVÁ. Zomrela roku 1976

1903
- predĺžil francúzsky parlament povinnú základnú vojenskú službu na
dva roky
- narodila sa nemecká divadelná a filmová herečka GRETHE WEISEROVÁ.
Zahynula roku 1970


1913
- narodil sa český maliar, grafik a priemyslový výtvarník WOLFGANG
ALEXANDER SCHLOSSER. Zomrel roku 1984
- narodil sa český novinár a publicista IVO DUCHÁČEK. Zomrel roku 1988
- narodil sa americký dramatik a prozaik IRWIN SHAW. Zomrel roku 1984
- narodil sa francúzsky filozof PAUL RICOEUR

1918
- tlmočil rakúsko-uhorský minister zahraničných vecí gróf Ottokar
Czernin rumunskému kráľovi Ferdinandovi I. podmienky prímeria zo
strany Ústredných mocností
- bombardovalo talianske letectvo juhotirolské mesto Bolzano (Bozen)


1923
- narodil sa český hudobný skladateľ, dirigent a klavirista VIKTOR
KALABIS
- narodil sa americký džezový hudobník DEXTER GORDON. Zomrel roku 1990

1928
- narodil sa rakúsky sochár, maliar a grafik ALFRED HRDLICKA

1933
- zničil v Berlíne požiar budovu nemeckého Ríšskeho snemu, z čoho
nacisti okamžite a s veľkou propagandistickou kampaňou obvinili
komunistov, pričom doznanie mladého Holanďana Mrinusa van der
Lubbeho, člena anarchistickej sekty Rady komunistov bolo signálom
vlny zatýkania členov KSN, ktorá sa dala okamžite do pohybu a zatkli
Bulharov Vasila Taneva, Blagoja Popova, člena Exekutívy komunistickej
internacionály pôsobiaceho v Nemecku Georgiho Dimitrova a nemeckého
komunistického poslanca Ernsta Torglera
- uskutočnila sa v Paríži premiéra hry Intermezzo od francúzskeho
dramatika Jeana Giraudouxa

1943
- začali sa deportácie 17.000 Židov, ktorí boli dovtedy na nútených
prácach v berlínskom zbrojnom priemysle, do táborov smrti v Poľsku
- zomrel český publicista a divadelný kritik KAREL SCHULZ. Narodil sa
roku 1899
- zomrel grécky básnik a literárny kritik KOSTIS PALAMAS. Narodil sa
roku 1859
- narodil sa český divadelný herec JAN HÁJEK
- zahynul český historik výtvarného umenia PAVEL KROPÁČEK. Narodil sa
roku 1915

1948
- povolil pápež Pius XII. princeznej Anne z bourbonsko-parmskej
dynastie a vnučke rakúskej excisárovnej Zity uzavrieť manželstvo
s bývalým rumunským kráľom Michalom I., ktorý bol pravoslávneho
vyznania

1953
- podpísala NSR päť dohôd o prevzatí platenia všetkých predvojnových
dlhov Nemecka, aby mohla tzv. zastupovať celé Nemecko


1963
- inaugurovali Juana Boscha ako prezidenta Dominikánskej republiky
- zomrel nemecký spisovateľ a režisér JOHANNES TRALOW. Narodil sa
roku 1882

1968
- začal sa v Moskve za účasti najvyšších sovietskych predstaviteľov
14. zjazd sovietskych odborov
- zomrel český hudobný skladateľ LUDKVÍK PODÉŠŤ. Narodil sa roku 1921
- zomrel nemecký spisovateľ a režisér JOHANNES TRALOW. Narodil sa
roku 1882

1973
- začalo sa v Moskve zasadnutie stálej komisie RVHP pre zahraničný
obchod
- vypukol 24-hodinový celoštátny štrajk britských štátnych
a verejných zamestnancov
- pozastavila vláda Vietnamskej demokratickej republiky prepúšťanie
ďalších amerických vojnových zajatcov, kým USA mali zaručiť a zaistiť
dôsledné plnenie dohody o ukončení vojny
- uskutočnili sa voľby dvoch tretín poslancov juhokórejského
Národného zhromaždenia, pričom vládna Demokratická republikánska
strana získala len polovicu z 146 poslaneckých mandátov
- začala sa v Berlíne dvojdňová porada členov medziparlamentných
skupín socialistických krajín
- vypukol generálny štrajk 14 miliónov talianskych pracujúcich za
rozvoj krajiny, zaistenie plnej zamestnanosti, reformu a proti
rastúcej drahote
- zahynuli dve osoby a 30 bolo zranených pri zrážke automobilov na
belgickej diaľnici v blízkosti Antverp
- obsadili militantní Indiáni kmeňa Siouxov na protest proti zlému
zaobchádzaniu a za dosiahnutie reformy indiánskej samosprávy osadu
Wounded Knee v Južnej Dakote (USA), pričom okupácia rezervácie sa
skončila až v apríli


1978
- zrušil Egypt osobitné privilégia palestínskych utečencov v krajine
a oznámil, že bude s nimi zaobchádzať ako s ostatnými arabskými
cudzincami
- začalo sa zasadnutie predsedníctva ÚV Zväzu komunistov Juhoslávie,
pričom prerokovali návrh zmien a doplnkov stanov ZKJ a podklady
k správe o činnosti pre deviaty zjazd strany
- začala sa v Ženeve medzinárodná konferencia mimovládnych
organizácií o odzbrojení s cieľom vypracovať návrhy pre májové
mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia OSN
- začala sa v Budapešti porada tajomníkov ÚV komunistických
a robotníckych strán socialistických krajín, ktorá sa skončila 1.5.,
pričom vydali komuniké

1988
- vyvolalo vysielanie filmu americkej televíznej spoločnosti CBS,
v ktorom štyria izraelskí vojaci lámali kameňmi ruky a nohy dvoch
palestínskych zajatcov, rozhorčenie na celom svete
- zomrel kubánsky predseda Národného zhromaždenia ľudovej moci FLAVIO
BRAVO PARDO
- spôsobili dlhotrvajúce dažde zosuv skalnej steny bývalého
kameňolomu na predmestí Fezu (Maroko), pričom zahynulo 52 osôb
- bombardovali iracké lietadlá južné predmestia Teheránu, pričom
nasledujúci deň Irán zasiahol raketami Bagdad a útoky na hlavné mestá
pokračovali aj ďalšie dni
- zrútilo sa na severe Cypru lietadlo Boeing 727 tureckej súkromnej
leteckej spoločnosti Talya, pričom zahynulo 12 osôb
- rozhodol americký Kongres o uzavretí newyorskej kancelárie
pozorovateľskej misie OOP pri OSN k 21.3., pričom nasledujúci deň
začalo situáciu prerokúvať Valné zhromaždenie OSN
- havarovalo pri pristávaní na západosibírskom letisku v Surgute
(ZSSR) lietadlo TU 134 letiace na linke Minsk-Kujbyšev-Ťumeň-Surgut
s 45 osobami na palube, pričom zahynulo 20 osôb

1993
- uskutočnili sa v Nigeri prezidentské voľby s účasťou 36,65 percenta
oprávnených voličov, pričom najviac hlasov získal Mamadou Tanja
z Národného hnutia pre rozvoj spoločnosti
- prepustila etiópska dočasná vláda na kauciu 400 politických väzňov
(bývalých funkcionárov rozpustenej Robotníckej strany Etiópie)
- zranili somálski snajperi v Mogadiše dvoch amerických vojakov
- zomrela herečka a režisérka LILLIAN GISHOVÁ, ktorá patrila
k najlepším dramatickým herečkám amerického nemého filmu. Narodila sa
roku 1896

1998
- oznámili v Pretórii americký viceprezident Al Gore a jeho
juhoafrický kolega Thabo Mbeki, že USA zrušili 35-ročné zbrojné
embargo uvalené proti Juhoafrickej republike
- skončila sa v hlavnom meste členského štátu Malajzie Sarawak
Kuchingu štvrtá konferencia členských štátov Bazilejského dohovoru
o riadení pohybu nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich
zneškodňovaní sa skončila, pričom slovenskú delegáciu viedol minister
životného prostredia Jozef Zlocha
- odsúdili francúzskeho spisovateľa a filozofa Rogera Garaudyho na
základe obvinenia zo zločinu proti ľudskosti za knihu Základné mýty
izraelského národa na zaplatenie pokuty 20.000 dolárov
- otvorili v egyptskom meste Abú Sir verejne staroveký sarkofág
egyptského kňaza pochádzajúci z doby 26. dynastie faraónov za
prítomnosti egyptológov a novinárov, ktorý objavili archeológovia
z Českého inštitútu egyptológie pri pražskej Karlovej univerzite pod
vedením Miroslava Vernera

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 2. Zažite zmenu s najpredávanejším SUV Hyundai Tucson
 3. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 4. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 5. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 6. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 7. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 9. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 10. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 1. Obyvatelia si zabezpečujú domácnosti bezpečnostnými dverami
 2. Slováci sa hojne stávajú majiteľmi nehnuteľností v cudzine
 3. Prečo mamy lákali deti na mobil, kľúče či diaľkové ovládanie?
 4. Zažite zmenu s najpredávanejším SUV Hyundai Tucson
 5. Neviete si rady s vaším ročným vyúčtovaním? Pomôže vám FiiFree
 6. Nadácia Orange ocenila Detský čin roka
 7. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 8. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 9. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 10. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 18 076
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 16 557
 3. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 7 455
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 6 991
 5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 6 500
 6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 6 340
 7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 5 169
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 4 869
 9. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke? 3 969
 10. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov 3 309

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Má anorexiu a 26 kilogramov. Jej manžel je zúfalý, lebo jej nikto nevie pomôcť

Povedali mi, že s takouto diagnózou nepochodíte nikde na Slovensku. Nikto vám ju nezoberie, spomína manžel na reakciu samosprávy.

DOMOV

Kaliňák lákal na byty za symbolické ceny

Asi tretinovú zľavu na byt dostal aj bývalý policajný viceprezident.

Neprehliadnite tiež

Petíciu za slobodu v písaní podporilo už vyše 2 400 ľudí

Rodičia a učitelia odštartovali petíciu za slobodu v písaní.

Sólymos tvrdí, že obce pri Vodnom diele Gabčíkovo by mohla spojiť nová cesta

Priepusty popod vodu by mohli prebudovať na cestu pre osobné automobily, cyklistov či chodcov.

Vedci sa boja o granty, agentúra zvažuje hromadné prepúšťanie

Agentúra na podporu výskumu a vývoja poslala zamestnancom dokument, kde im oznamuje, že bude hromadne prepúšťať.

Café Európa: Kde sú najchudobnejší ľudia na Slovensku (naživo)

Ako riešiť chudobu tam, kde sa u nás naozaj vyskytuje. Sledujte naživo.