Historický kalendár na 1. marca

Bratislava 28. februára (TASR) - Svetový deň civilnej ochrany - ustanovila Medzinárodná organizácia

civilnej ochrany (ICDO) v roku 1992 na počesť vzniku (1.3.1972),

pričom tohtoročným heslom je Civilná ochrana - nástroj

medzinárodnej solidarity počas pohromy Medzinárodný deň boja proti jadrovým zbraniam - vyhlásila

Medzinárodná konferencia za zákaz atómových a vodíkových zbraní

(1977) - pripomína pokusný výbuch americkej vodíkovej bomby na

atole Bikini roku 1954, pri ktorom rádioaktívny spad zasiahol

japonských rybárov (najmä na lodi Fukuru Maru) Deň hnutia nezávislosti v Južnej Kórei - začiatok masového hnutia za

nezávislosť (1919, tzv. marcové hnutie) 1553 - zomrel krajinský hodnostár a šľachtic GAŠPAR SERÉDI, kapitán horného Uhorska a prívrženec Habsburgovcov. Dátum narodenia neznámy 1728 - narodil sa v Szigete (Maďarsko) náboženský spisovateľ a jezuita KAZIMÍR BEDEKOVIČ. Zomrel 4.5.1781 1768 - zomrel vo Viedni (Rakúsko) publicista, učiteľ a jezuita FRANTIŠEK XAVER ROYS, autor príležitostných rečí, dramatických cvičení, práce o etike a prirodzenom práve. Narodil sa 23.9.1713 1817 - narodil sa v Litomyšli (Česko) sochár, reštaurátor a učiteľ kreslenia ANTON NORMAN BRANDL. Zomrel 15.3.1893 1828 - narodil sa v Ústí nad Oravou katolícky kňaz, regionalista, bibliograf, literárny historik a spisovateľ JOZEF KOHUTH, ktorý vo svojom výskume sa venoval najmä bernolákovskému hnutiu. Zomrel 16.6.1900 1883 - zomrel v Balašských Ďarmotách (Maďarsko) novohradský župný lekár FRANTIŠEK BAINTER. Narodil sa roku 1805 1888 - narodil sa v Štrbe novinár a redaktor JÚLIUS PLETENÍK, jeden z najnadanejších krajanských novinárov v USA. Zomrel 12.11.1918 1908 - začal sa v Bratislave 3. zjazd Slovenskej sociálnej demokracie za účasti 64 delegátov 1923 - pristálo na letisku vo Vajnoroch prvé čs. dopravné lietadlo Aero A-14 z Prahy po pokusnom lete - vytvorili sa nariadením Krajinského úradu o požiarnej polícii na Slovensku predpoklady dlho očakávanej jednotnosti v otázkach tzv. požiaropolície, pričom Zemská hasičská jednota na Slovensku bola úradným nariadením uznaná za odborný orgán na území Slovenska v hasičských záležitostiach a výkon požiarnej polície sa stal vecou obcí, ktoré zakladali osobité fondy dotované hasičskou dávkou, príspevkami obcí, ich obyvateľmi a darmi

1928 - narodil sa v Rybníku vysokoškolský pedagóg a odborný spisovateľ MILAN CIRBES, ktorý sa vo svojej praxi zaoberal aktuálnymi otázkami pedagogiky, didaktiky a teóriou riadenia školstva 1948 - stal sa Ján Ševčík predsedom Demokratickej strany, pričom generálnym tajomníkom sa stal Jozef Kyselý - narodil sa JURAJ BOBULA, člen Slovenského syndikátu novinárov 1953 - narodil sa v Leopoldove kultúrny pracovník a verejný činiteľ LADISLAV PIOVARČI - začal fungovať Výskumný stav reumatických chorôb s celoslovenskou pôsobnosťou pre diagnostiku a liečbu reumatických chorôb, pričom ho založili v roku 1952 ako samostatné zdravotnícke zariadenie so zameraním na výskumnú činnosť v rezorte zdravotníctva a postupne sa prebudoval na významné zariadenie klinického charakteru a od 1.6.2002 sa stal Národným ústavom reumatických chorôb

1958 - uviedlo SND operu Figliar Geľo od Tibora Andrašovana 1963 - namerali minimálnu teplotu mínus 21,4 stupňa Celzia 1968 - začal sa v Prahe VII. zjazd JRD 1973 - zomrel v Jure divadelný a rozhlasový režisér OTO VAREČKA, špecialista na réžiu rozhlasových hier, dramatizovaných rozprávok a poézie. Narodil sa 24.7.1921 - uskutočnila sa schôdza vlády, pričom sa zaoberala stavom príprav dôležitých stavieb - zomrel v Kežmarku regionálny historik a geograf ALFRÉD GRÓSZ. Narodil sa 26.8.1885 - začala sa trojdňová návšteva vládnej delegácie Jemenskej ľudovodemokratickej republiky na čele s predsedom vlády a ministrom obrany Alím Násirom Muhammadom, pričom podpísali dohodu o hospodárskej spolupráci 1988 - zomrela v Bratislave projektantka-architektka EVA VOLKOVÁ. Narodila sa 9.2.1937 1993 - zomrel nemecký klavirista slovenského pôvodu GYULA VON KÁROLYI. Narodil sa 31.1.1914 - nadobudla platnosť Stredoeurópska dohoda o voľnom obchode (CEFTA) medzi Českom, Maďarskom, Poľskom a Slovenskom, ktorú podpísali 21.12.1992 v Krakove - vyjadrila vláda nesúhlas s podmienkami, ktoré chcela česká strana legalizovať v novoupravenej zmluve medzi SR a ČR o majetkovom vysporiadaní a ďalšom zabezpečení prevádzky tranzitného plynovodu, pričom neschválila cesty Milana Kňažka do Bruselu a Ženevy

-------------------------------------------------------------- 1643 - zomrel taliansky hudobný skladateľ GIROLAMO FRESCOBALDI. Narodil sa roku 1583 1698 - zomrel taliansky prírodovedec, lekár a básnik FRANCESCO REDI, zakladateľ experimentálnej biológie. Narodil sa roku 1626 1788 - narodil sa rumunsky kultúrny pracovník GHEORGHI ASACHI. Zomrel roku 1869 1803 - stalo sa Ohio 17. štátom USA 1818 - konalo sa vo viedenskom hostinci U rímskeho cisára prvé verejné predstavenie diela Franza Schuberta s názvom Ouvertúra v talianskom štýle 1833 - založila skupina českých šľachticov Jednotu pre povzbudenie priemyslu v Čechách so sídlom v Prahe

1858 - narodil sa nemecký profesor, buržoázny sociológ a filozof GEORG SIMMEL, jeden z popredných predstaviteľov tzv. filozofie života. Zomrel roku 1918 1863 - narodil sa ruský prozaik, básnik a dramatik FIODOR SOLOGUB (vlastným menom Fiodor Kuzmič Teternikov). Zomrel roku 1927 1868 - utvorili v Prahe robotnícky svojpomocný spolok Oul 1873 - narodil sa vodca národnooslobodzovacieho povstania v Kazachstane AMANGELDY IMANOV. Zomrel roku 1919 1918 - potopili v Jadranskom mori rakúsko-uhorský krížnik sv. Štefan - uzavreli medzi Ruskou sovietskou federatívnou socialistickou republikou a revolučnou vládou Fínskej republiky zmluvu o prehĺbení a posilnení priateľstva 1923 - povolili v Nemecku dvojnásobnú rýchlosť na jazdy automobilov v mestách, keď ju zvýšili z 15 na 30 kilometrov za hodinu - narodil sa český prozaik, básnik, prekladateľ a filmový scenárista JIŘÍ FRIED. Zomrel roku 1999 - narodil sa český režisér KAMIL PIXA - narodila sa česká sólistka opery (soprán) LIBUŠE BLÁHOVÁ 1928 - začali sa v rakúskom St. Antone prvé lyžiarske preteky Kandahar - narodil sa český huslista a hudobný pedagóg VÁCLAV SNÍTIL - narodil sa český komunistický pracovník a novinár JAN FOJTÍK, bývalý člen Predsedníctva a tajomník ÚV, ktorý bol zodpovedný za riadenie propagandy, kultúry, vedy a oznamovacích prostriedkov, pričom roku 1990 ho vylúčili z KSČ - narodil sa český sólista operety ADOLF LOUB - narodil sa francúzsky filmový režisér JACQUES RIVETTE - narodil sa český básnik, prozaik a prekladateľ JOSEF SUCHÝ 1933 - obsadila armáda pre štrajk rakúskych železničiarov všetky železničné stanice 1938 - zomrel básnik, prozaik a dramatik GABRIELE D'ANNUZIO, hlavný predstaviteľ talianskej dekadencie, ktorý bol politicky činný. Narodil sa roku 1863 1943 - začalo Britské kráľovské letectvo pravidelne bombardovať európsky železničný systém v krajinách obsadených nacistickým Nemeckom - vyhlásilo Japonsko Barmu tzv. nezávislým štátom a povolilo zostaviť nacionalistom vládu - narodil sa švajčiarsky spisovateľ a kabaretiér FRANZ HOHLER - zomrel francúzsky bakteriológ a hygienik švajčiarskeho pôvodu ALEXANDRE YERSIN, objaviteľ bacila moru. Narodil sa roku 1863 1958 - zomrel taliansky maliar a teoretik futurizmu GIACOMO BALLA. Narodil sa roku 1871 - zomrel nemecký spisovateľ FRIEDRICH FORSTER (vlastným menom Waldfried Burggraf). Narodil sa roku 1895 1963 - zomrel taliansky maliar FELICE CASORATI. Narodil sa roku 1883 - začal sa dvojdňový štrajk rakúskej televízie ORF 1968 - odmietol nemecký spolkový prezident Heinrich Lübke obvinenie z účasti na výstavbe nacistických koncentračných táborov - skončilo sa v Moskve 33. zasadnutie výkonného výboru RVHP, ktoré prerokúvalo všeobecné ekonomické, zahraničnoobchodné a finančné otázky - zomrel český elektrotechnik ZDENĚK TRNKA. Narodil sa roku 1912 1973

- obsadili v Chartúme príslušníci palestínskej extrémistickej organizácie Čierny september veľvyslanectvo Saudskej Arábie, kde zastrelili 3.3. veľvyslanca USA C. Noela a ďalšieho diplomata USA a Belgicka, avšak po odmietnutí ich požiadaviek vládami Izraela, Jordánska a USA sa 3.3. vzdali sudánskym úradom - vypustil ZSSR úspešne kozmické teleso Kozmos 550 - začala sa výmena straníckych legitimácií v ZSSR - odstránili podľa oznámenia príčiny, ktoré viedli vládu Vietnamskej demokratickej republiky k rozhodnutiu pozastaviť prepúšťanie amerických vojnových zajatcov - zomrel sovietsky akademik a fyzik LEV ANDREJEVIČ ARCIMOVIČ. Narodil sa roku 1909 1978 - schválil rakúsky parlament zákon o odbornom vzdelávaní - klesol kurz amerického dolára na svetových burzách po prvý raz pod hranicu dvoch mariek - zomrel český televízny a filmový režisér JAROSLAV HUŽERA. Narodil sa roku 1929 1983 - začala sa trojdňová návšteva mozambického prezidenta Samoru Moisésa Machela v ZSSR, pričom podpísali protokol o kultúrnej a vedeckej spolupráci na obdobie 1983-1984 - padol autobus z horskej diaľnice podmletej záplavami v Peru, pričom zahynulo najmenej 30 osôb - začalo sa v Moskve 21-dňové sovietsko-čínske rokovanie na úrovni námestníkov ministrov zahraničných vecí o normalizácii vzťahov - zahynulo 124 osôb pri prevrhnutí prevoznej pramice počas búrky na Perlovej rieke pri čínskom Kantone 1988 - navrhol princ Norodom Sihanuk predsedovi Rady ministrov Kampučskej ľudovej republiky tretie kolo mierových rokovaní, pričom Hun Sen 16.3. súhlasil - prehnal sa nad Mozambikom cyklón Filao, pričom v centrálnych oblastiach zahynulo 100 osôb - vyslal ZSSR po etnických nepokojoch medzi Azerbajdžancami a Arménmi do Azerbajdžanu vojská - podnikli raketové útoky na Bagdad a Teherán, ktoré pokračovali aj v nasledujúcich dňoch - zomrel český novinár a publicista IVO DUCHÁČEK. Narodil sa roku 1913

1993 - začali baníci uhoľných revírov Kuzbasu a Vorkuty výstražný štrajk, pričom predložili ruskej vláde 18 požiadaviek - postihlo silné zemetrasenie (6,1 stupňa Richterovej stupnice) indonézsky Západný Irian - začalo sa v New Yorku šesťdňové ďalšie kolo rokovaní o mieri v Bosne a Hercegovine - vzdal sa kolumbijským úradom vysoký člen medellínskeho kokaínového kartelu William Cardenas Calle (tzv. Tongue) - začali v Madride ministri zahraničných vecí Španielska a Veľkej Británie nové kolo rokovaní o štatúte Gibraltáru 1998 - vyzvalo Albánsko susednú Juhoslovanskú zväzovú republiku zastaviť stupňovanie násilia proti etnickým Albáncom v juhosrbskej provincii Kosovo - zomrel vo veku 63 rokov francúzsky kardinál JEAN BALLAND, ktorému pápež Ján Pavol II. 21.2. odovzdal červenú kardinálsku mitru - zomrela vo veku 86 rokov bývalá čs. reprezentantka a dvojnásobná majsterka sveta v stolnom tenise (1934-1935) Češka MARIE KETTNEROVÁ, členka ženského čs. družstva: trojnásobného majstra sveta v družstvách roku 1935, 1936 a 1938.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 2. Zažite zmenu s najpredávanejším SUV Hyundai Tucson
 3. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 4. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 5. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 6. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 7. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 9. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 10. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 1. Obyvatelia si zabezpečujú domácnosti bezpečnostnými dverami
 2. Slováci sa hojne stávajú majiteľmi nehnuteľností v cudzine
 3. Prečo mamy lákali deti na mobil, kľúče či diaľkové ovládanie?
 4. Zažite zmenu s najpredávanejším SUV Hyundai Tucson
 5. Neviete si rady s vaším ročným vyúčtovaním? Pomôže vám FiiFree
 6. Nadácia Orange ocenila Detský čin roka
 7. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 8. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 9. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 10. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 17 903
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 16 407
 3. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 7 680
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 061
 5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 6 661
 6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 6 417
 7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 5 479
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 4 944
 9. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke? 3 927
 10. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov 3 189

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Má anorexiu a 26 kilogramov. Jej manžel je zúfalý, lebo jej nikto nevie pomôcť

Povedali mi, že s takouto diagnózou nepochodíte nikde na Slovensku. Nikto vám ju nezoberie, spomína manžel na reakciu samosprávy.

DOMOV

Minúta po minúte: RTVS podľa Ruttkaya v súčasnej podobe neprežije

O post šéfa RTVS zabojuje deväť kandidátov.

DOMOV

Kaliňák lákal na byty za symbolické ceny

Asi tretinovú zľavu na byt dostal aj bývalý policajný viceprezident.

Neprehliadnite tiež

OĽaNO navrhuje, aby obyvatelia mali väčšie právo rozhodovať o stave obce

Obyvatelia majú podľa OĽaNO právo rozhodovať alebo mať podiel na rozhodovaní o stave a výzore časti obce.

Kriminalita na Slovensku vlani vzrástla, stúpol aj počet objasnených prípadov

V roku 2016 narástol počet zistených prípadov násilnej trestnej činnosti o 696 v porovnaní s minulým rokom.

Korupciu je ochotný nahlásiť rekordný počet ľudí, ukázal prieskum

Korupciu by podľa Transparency International nahlásili štyria z desiatich Slovákov, ak by sa sňou stretli.

Vlastníkom bytov hrozia dlhy susedov, tvrdí bytové združenie

Novela katastrálneho zákona má uprednostňovať banky pred vlastníkmi.