Historický kalendár na 8. marcaMedzinárodný deň OSN pre práva žien a medzinárodný mier - podala Klára Zetkinová na II. zjazde Internacionály návrh, aby sa oslavoval ako deň boja žien proti militarizmu a vojne, za zrovnoprávnenie žien a medzinárodnú solidaritu: vyšlo v roku 1909 do newyorských ulíc 40 000 krajčírok, aby protestovalo proti pracovným podmienkam

Štátny sviatok Sýrskej arabskej republiky - Deň revolúcie (prevzatie moci Socialistickou stranou arabskej obrody, 1963)

Ján z Boha, rehoľník; patrón chorých a nemocníc

1528
- porazili uhorský hlavný kapitán Ján Katzianer a habsburskí
vojvodcovia L. Fels a M. Thurn pri Seni v blízkosti Košíc vojsko Jána
Zápoľského, ktorý sa musel uchýliť do Poľska


1823
- narodil sa v Trebišove veľkostatkár, buržoázny politik a štátnik
JÚLIUS ANDRÁŠI. Zomrel 18.2.1890

1843

- narodil sa v Malých Ozorovciach novinár a právnik JOZEF TIMKO,
predseda Klubu košických novinárov. Zomrel 4.1.1899

1863
- narodil sa vo Zvolene spisovateľ, redaktor, národnokultúrny
a krajanský pracovník JÁN ADOLF FERIENČÍK, organizátor kultúrneho
a spoločenského života amerických Slovákov. Zomrel 7.3.1925

1868
- založili bratislavskí mešťania Okrášľovací spolok ako prvé
dobrovoľné združenie v Uhorsku so zameraním na starostlivosť
o životné prostredie, pričom na ustanovujúcej schôdzi vypracovali
stanovy spolku, zvolili predsedu, tajomníka, pokladníka, strážcu
múzea a členov výboru

1888
- narodil sa v Miškovci (Maďarsko) právnik a publicista ALEXANDER
FAZEKAS. Zomrel 5.11.1938

1918
- zvádzali (do 14.3.) čs. jednotky na Ukrajine v blízkosti Kyjeva pri
Bachmači, snažiace sa spojiť s jadrom čs. légií v strednom Povolží,
urputné boje s nemeckými vojskami

1923
- narodil sa v Šamoríne katolícky kňaz, teológ a vysokoškolský
pedagóg VINCENT MIHALOVIČ, aktívny člen mierového hnutia katolíckeho
duchovenstva. Zomrel 10.1.1981

1928
- narodil sa v Šenkviciach fotoreportér ČTK (neskôr ČSTK) ŠTEFAN
PETRÁŠ. Zomrel 23.1.1997

1923
- narodil sa v Málinci vysokoškolský pedagóg, maliar, odborný
pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra a jazykovedec RICHARD
SCHNECK, ktorý sa podieľal na šesťzväzkovom Slovníku slovenského
jazyka. Zomrel 11.9.1998

1933
- narodil sa GENAD PEŇKOVSKÝ, člen Slovenského syndikátu novinárov

1938
- narodil sa v Michale nad Žitavou maliar a grafik JÁN HALÁS, člen
Asociácie slovenského umenia

1943
- nasadili 1. samostatný čs. poľný prápor v Sovietskom zväze do bojov
s nemeckými jednotkami pri Sokolove, pri ktorých padol veliteľ Otakar
Jaroš

1948
- založili Stranu slovenskej obrody, pričom na jej čele boli Milan
Polák, Ján Ševčík, Jozef Kyselý a i.

1953
- narodil sa v Levoči knižný ilustrátor, voľný grafik a tvorca známok
MARTIN ČINOVSKÝ

1968
- uverejnila čs. tlač podrobnosti o trestnej činnosti generála Jana
Šejnu, ktorý opustil ČSSR a požiadal o azyl v USA

1983
- zomrel v Bratislave elektrotechnický inžinier, hydroenergetik,
vysokoškolský učiteľ, autor učebníc a odborných štúdií LADISLAV
REISS, priekopník elektrifikácie obcí na Slovensku a čs. železníc.
Narodil sa 24.6.1902
- zomrel v Banskej Štiavnici riaditeľ Štátneho ústredného banského
archívu a historik VOJTECH BOLERÁZSKY. Narodil sa 26.6.1906

1988
- začalo sa v Prahe dvojdňové medzinárodné stretnutie zástupcov
demokratickej tlače z 40 krajín
- zomrel v Žiline teológ, filozof, katolícky kňaz, kazateľ a trpiteľ
za vieru JOZEF HANKO. Narodil sa 12.2.1913

1993
- vymenoval prezident Michal Kováč za predsedu Ústavného súdu SR
Milana Čiča
- začala sa návšteva Vladimíra Mečiara vo Veľkej Británii, pričom
rokoval s Johnom Majorom
- schválila vláda počas neprítomnosti Vladimíra Mečiara cestu Milana
Kňažka do Bruselu

1998
- zomrela v Kolíne (NSR) tenistka a majsterka Slovenska MARGIT
OŽĎANSKY, ktorá počas prvej ČSR hrávala intenzívne tenis za Lučenec,
pričom získala aj titul majsterka Slovenska. Narodila sa 14.2.1904

--------------------------------------------------------------

1348
- nechal vyhotoviť český kráľ Karol IV. zakladajúcu listinu Nového
Mesta pražského

1403
- zomrel osmanský sultán BAJEZID I., ktorého vojská porazili roku
1396 v bitke pri Nikopole krížovú výpravu európskych rytierov na čele
s kráľom Žigmundom Luxemburským a osmanské vojská vtrhli do južného
Uhorska. Narodil sa roku 1354

1688
- zomrel francúzsky teológ, prírodovedec a matematik HONORÉ FABRY,
nezávislý objaviteľ krvného obehu a hmloviny Andromedy. Narodil sa
roku 1607

1713
- narodil sa taliansky básnik GIAN CARLO PASSERONI. Zomrel roku 1803

1788
- narodil sa francúzsky fyzik, mineralóg, spoluzakladateľ
elektrochémie a priekopník galvanoplastiky ANTOINE CÉSAR BECQUEREL,
ktorý sa zaoberal magnetizmom, telegrafiou, fluorescenciou
a fosforescenciou, pričom vynašiel termoelektrickú ihlu na zisťovanie
teploty vnútri telies a elektrolytický spôsob získavania kovov z rúd.
Zomrel roku 1878

1798
- narodil sa nemecký chemik, farmaceut a profesor HEINRICH
WACKENRODER. Zomrel roku 1854


1803
- narodil sa český hudobný skladateľ a gitarista LUDVIK DIETRICH.
Zomrel roku 1858


1838
- začala prevádzku nová americká mincovňa v New Orleanse, ktorá
razila dimy (desaťcentové mince)


1858
- narodil sa taliansky hudobný skladateľ a priekopník verizmu
RUGGIERO LEONCAVALLO. Zomrel roku 1919


1873
- zomrel škótsky technik, vynálezca gumových pneumatík plnených
vzduchom a plniaceho pera ROBERT WILLIAM THOMSON. Narodil sa roku 1822


1878
- narodil sa poľský sochár JAN SZCZEPKOWSKI. Zomrel roku 1964


1898
- uskutočnila sa v Kolíne nad Rýnom koncertná premiéra symfonickej
básne Don Quijote - fantastické variácie na tému rytierskeho
charakteru od Richarda Straussa
- narodil sa český husliar FRANTIŠEK XAVER DROZEN. Zomrel roku 1972


1903
- narodil sa český vysokoškolský pedagóg, technik, pracovník v odbore
fotografickej a filmovej techniky JAROSLAV BOUČEK, jeden zo
zakladateľov Filmovej a televíznej fakulty. Zomrel roku 1985

1908
- zahynulo pri požiari Collingwoodskej základnej školy v americkom
meste Cleveland 173 žiakov a dvaja učitelia
- narodil sa český lekár, vysokoškolský pedagóg a internista JOSEF
MAŠEK, špecialista v problematike výživy
- narodil sa americký aranžér, klavirista, skladateľ, textár a líder
WILL HUDSON

1918
- vzdal sa Lev Davidovič Trockij funkcie ľudového komisára
zahraničných vecí Ruska
- posúdili vo Viedni odpoveď amerického prezidenta Woodrowa Wilsona
na list rakúsko-uhorského cisára Karola I. ako neuspokojivú
- reagoval rakúsko-uhorský minister zahraničných vecí gróf Ottokar
Czernin negatívne na britské prezvedanie o obnovení tajných
rozhovorov, ktoré sa konali roku 1917 v Ženeve


1923
- narodil sa český flautista FRANTIŠEK ČECH
- narodil sa český režisér, choreograf a baletný majster JIŘÍ NERMUT
- narodil sa nemecký prozaik, esejista, literárny historik a kritik
WALTER JENS

1933
- narodil sa taliansky herec a režisér LUCA RONCONI

1943
- stal sa Ismet Inönü opäť tureckým prezidentom
- povolili v Mexiku v obmedzenej miere hazardné hry
- narodila sa britská herečka LYNN REDGRAVE

1948
- rozhodol Najvyšší súd USA, že vyučovanie náboženstva vo verejných
školách odporuje ústave
- vytvorili podzemné židovské organizácie Haganah, Irgün Cvai Leumi
a Sternova skupina v Palestíne jednotný front boja za židovský štát
Izrael
- narodila sa americká pop-speváčka PEGGY MARCHOVÁ (vlastným menom
Margaret Annemarie Bataviová)


1963
- uskutočnila v Sýrii skupina dôstojníkov, ktorí boli stúpencami
Socialistickej strany arabskej obrody (Baas) v armáde, na čele
s generálom Zijádom al-Harírím už ôsmy štátny prevrat od roku 1945
a po nekrvavom puči prevzala moc v krajine armáda, pričom, povzbudení
baasisitickým prevratom v Iraku, sa začali opäť orientovať na arabskú
jednotu (najmä na zblíženie s Bagdadom a Káhirou)
- zomrel sovietsky akademik, filozof a historik ABRAM MOISEJEVIČ
DEBORIN. Narodil sa roku 1881

1968
- vypukli vo Varšave a Krakove štvordňové študentské demonštrácie za
akademické slobody, pričom polícia zasiahla priamo na akademickej
pôde a mnohých účastníkov protestov zbili a zatkli; nepokoje vyvolali
zásahy štátu do kultúry v spojitosti s uvádzaním hry Dziady poľského
dramatika Adama Mickiewicza

1973
- dohodli sa v Bruseli ministri financií deviatich krajín EHS na
spoločnom postoji pri rokovaní s USA o dolárovej kríze
- vyslovila sa unionistická väčšina severoírskych voličov v referende
za zotrvanie krajiny v rámci Veľkej Británie
- zahynulo 11 osôb a vyše 100 bolo zranených pri požiari
v juhojaponskom Kitakjúšú
- ochromil generálny štrajk strojvodcov železničnú dopravu
- oznámili traja cyperskí biskupi zbavenie prezidenta Makariosa
hodnosti arcibiskupa pre neuposlúchnutie ich príkazu vzdať sa
prezidentského úradu
- zrazil sa v blízkosti Fort Stocktonu (Texas) autobus s nákladným
automobilom, pričom zahynulo 15 osôb a viaceré boli zranené
- podnikla Írska republikánska armáda (IRA) bombové útoky v Londýne
pri budove súdu Old Bailey a sídle Scottland Yardu, pričom zahynula
jedna osoba a zranených bolo 238
- odsúdili bývalého člena skupiny Beatles Paula McCartneya a jeho
manželku Lindu za pestovanie konope na farme v Škótsku na pokutu 100
libier
- zomrel nemecký maliar ANTON RÄDERSCHEIDT. Narodil sa roku 1892
- zomrel hráč na klávesové nástroje skupiny Grateful Dead RON
(PIGPEN) MCKERNAN. Narodil sa roku 1942

1978
- skončila sa dohodou predstaviteľov piatich politických strán
o programe novej kresťanskodemokratickej menšinovej vlády talianskeho
premiéra Giulia Andreottiho takmer dvojmesačná vládna kríza
- uniesli riaditeľa a spolumajiteľa belgickej poisťovne Brecht-Aegis
baróna Ch. Brechta
- oslobodili etiópske ozbrojené sily a milície strategicky dôležité
mestá Fič a Dagabur, pričom tiež dobyli väčšinu železnice Addis
Abeba-Džibuti
- začal sa vo Viedni päťdňový medzinárodný jarný veľtrh s účasťou
takmer 3500 firiem
- zomrel britský ekonóm a vysokoškolský pedagóg HENRY ROY FORBES
HARROD, ktorý bol zameraný na problematiku hospodárskeho rastu.
Narodil sa roku 1900

1983
- zmarili podľa oznámenia pokus stúpencov plukovníka Saya Zerbu
o prevrat v Hornej Volte
- uchýlil sa predseda Afrického ľudového zväzu Zimbabwe Joshua
Mkabuko Nkomo do Botswany, pretože sa cítil osobne ohrozený po
útokoch vládnych vojsk na príslušníkov Nkomovho kmeňa v provincii
Matabeland a 13.3. prišiel do Londýna
- zomrel britský hudobný skladateľ WILLIAM WALTON. Narodil sa roku
1902

1988
- predložila Kórejská ľudovodemokratická republika Južnej Kórei nový
návrh na rokovanie
- začalo sa v Ženeve ôsme kolo americko-sovietskych konzultácií
o zákaze chemických zbraní
- pokúsilo sa 11 občanov Irkutska (členovia rodinnej hudobnej skupiny
Ovečkinových o únos lietadla Aeroflotu Tupolev-154 na linke
Irkutsk-Kurgan-Leningrad do Londýna, avšak pristálo na vojenskej
základni neďaleko Leningradu (teraz Petrohrad) a pri zásahu
bezpečnostných jednotiek zahynulo deväť osôb (letuška, traja
cestujúci a päť teroristov)
- predložili delegácie členských štátov Varšavskej zmluvy na
viedenskej následnej schôdzke KBSE návrh vojenskopolitickej časti
záverečného dokumentu, ktorý obsahoval nevyhnutné ustanovenia pre
vypracovanie vzájomne prijateľných dohôd týkajúcich sa vojenských
aspektov bezpečnosti v Európe
- zmarili pokus o štátny prevrat na Sv. Tomáši
- zverejnili v Ženeve dokument skupiny nezúčastnených a neutrálnych
štátov Skupina 21) k zákazu chemických zbraní
- začala sa trojdňová návšteva predstaviteľa čínskeho Ministerstva
zahraničných vecí Wu Süe-čchiena v USA, pričom USA prisľúbili obnoviť
vývoz špičkovej technológie do Číny
- zvíťazil kandidát na prezidenta USA George Bush v republikánskych
primárkach v 16 amerických štátoch
- zomrel český dirigent a hudobný skladateľ MILIVOJ UZELAC. Narodil
sa roku 1919


1993
- zomrel americký džezový hudobník BILLY ECKSTINE (vlastným menom
William Clarence Eckstine). Narodil sa roku 1914

1998
- volilo vyše 20 miliónov kolumbijských voličov zástupcov do oboch
komôr parlamentu napriek pokračujúcej vlne násilia povstalcov
z hnutia Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC), pričom priebeh
volieb, v ktorých si vládnuca Liberálna strana prezidenta Ernesta
Sampera a jej spojenci udržali v parlamente väčšinu, zabezpečovalo
20 000 vojakov a policajtov
- vstúpila japonská Nomura do českej Investičnej a poštovnej banky
- zomrel vo federálnom väzení na náhlu srdcovú slabosť 58-ročný
bývalý obchodný partner amerického prezidenta Billa Clintona
v projekte Whitewater JAMES MCDOUGAL, pričom jeho smrť znamenala nový
vývoj vo vyšetrovaní aféry Whitewater, ktorú štyri roky skúmal
nezávislý prokurátor Kenneth Starr, pretože McDougal bol kľúčovým
svedkom účasti Billa Clintona a jeho manželky Hillary v projekte
Whitewater
- zomrela jedna z najuznávanejších sopranistiek povojnovej éry
Rakúšanka českého pôvodu LEONIE RYSANEKOVÁ, ktorá sa preslávila
interpretáciou opier Richarda Wagnera. Narodila sa roku 1926

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Rastie nám pokrivená generácia?
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 255
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 8 858
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 7 862
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 5 531
 5. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 913
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 902
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 763
 8. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 1 566
 9. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 1 563
 10. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 1 511

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Vracajú sa deväťdesiate roky a prečo sa Danko drží ruskej letky

Akcia proti Kiskovi je porovnateľná len s únosom mladého Kováča.

DOMOV

Šéf protikorupčného úradu Kovařík: Politikov treba vyšetrovať citlivo

Policajti pri citlivých kauzách nemôžu zisťovať všetko, musia brať ohľad aj na česť politika, tvrdí Ficov šéf boja proti korupcii Peter Kovařík.

PRIMÁR

Keď mejkap podráždi. Problémy, ktoré vyvoláva kozmetika

Vyberte si kozmetiku, ktorá nepoškodí pleť.

Neprehliadnite tiež

Domov

Prišla učiť angličtinu, pre políciu takmer nedostala víza

Pred cudzineckou políciou ľudia čakajú hodiny, často aj v noci. Ak sa nedostanú na rad, tak musia krajinu opustiť.

Domov

Zo Smeru odišiel celý regionálny klub, nechce povedať prečo

Sarosta obce Rišňovce sa sťažuje na ignoráciu zo strany vedenia Smeru. Krajský predseda Tibor Glenda zas hovorí o nátlaku na členov klubu.

Domov

V niektorých okresoch platí výstraha pred vetrom a dažďom

Meteorológovia varujú aj pred silným vetrom v Tatrách.

Domov

Do vedy o 32 miliónov eur menej? Nie je to iba Plavčanovo maslo, vyviňujú sa v SNS

Slovensko môže prísť o približne 32 miliónov eur z eurofondov na vedu. Výzvy sú po kauze exministra školstva Petra Plavčana zablokované.