SME
Utorok, 22. jún, 2021 | Meniny má PaulínaKrížovkyKrížovky

Historický kalendár na 11. marca

1613
- zomrel v Bratislave protiturecký bojovník a krajinský hodnostár JÁN
DRAŠKOVIČ, ktorý významne prispel k porážke Bočkajovho stavovského
povstania. Narodil sa roku 1550

1823
- narodil sa v Rožňave spisovateľ, redaktor a právnik ALBERT PÁK.
Zomrel 10.2.1867

1913
- narodila sa v Bratislave operná a koncertná speváčka (dramatický
soprán) DELFÍNA STANISLAVOVÁ. Zomrela 3.11.1982
- narodil sa v Uhorskom dramatik, dramaturg, organizátor, prekladateľ
a divadelný režisér FRANTIŠEK RELL, zakladateľ, režisér, dramaturg
a riaditeľ Slovenského divadla v Prešove a zakladateľ, umelecký šéf,
režisér a dramaturg spevohry Divadla Jozefa Gregora Tajovského
v Banskej Bystrici

Skryť Vypnúť reklamu

1923
- zomrel v New Yorku (USA) lekár-chirurg, vysokoškolský pedagóg
a odborný publicista ARPÁD GERSTER, ktorý sa zaslúžil o rozvoj
plastickej a aseptickej chirurgie na americkom kontinente. Narodil sa
22.12.1848

1928
- narodil sa v Sládkovičove divadelný pracovník ŠTEFAN KRIVOŠÍK,
bývalý riaditeľ Maďarského oblastného divadla v Komárne
- založili Dobrovoľný hasičský zbor v Šalkovej pri Banskej Bystrici

1933
- narodil sa v Šenkviciach agronóm a verejný činiteľ PAVOL ŽILINSKÝ,
ktorý rozvíjal organizačne i odborne poľnohospodársku veľkovýrobu na
západnom Slovensku. Zomrel 6.5.1979
- zišlo sa v Bratislave ustanovujúce valné zhromaždenie Krajinského
zväzu hasičov a záchrancov z povolania na Slovensku, avšak zväz sa
rozpadol o necelé tri roky

1938
- dal nacistický vodca pokyn na revíziu plánu Grün so zreteľom
k novým strategickým možnostiam, ktoré vznikli okupáciou Rakúska,
ktorého obsadením sa medzinárodné postavenie ČSR podstatne zhoršilo
a hranice s Nemeckom sa predĺžili o niekoľko stoviek kilometrov,
pričom išlo o úsek bez vybudovaných opevnení)

Skryť Vypnúť reklamu


1943
- narodila sa osvetová pracovníčka a ochotnícka režisérka ELENA
ZLATOŠOVÁ, ktorá tvorivým prístupom k práci s deťmi obohacovala
bábkové a činoherné inscenácie, pričom sa zaslúžila o rozvoj
vystúpení sólistov s bábkou


1948
- schválili v Ústavodarnom národnom zhromaždení akčný program vlády
Národného frontu

1958
- narodila sa v Banskej Bystrici divadelná a filmová herečka DEANA
HORVÁTHOVÁ, manželka Juraja Jakubiska


1963
- zomrel v Trnave maliar JOZEF BALOGH, ktorý maľoval hlavne podobizne
a zátišia. Narodil sa 11.6.1896


1968
- zomrel v Brne (Česko) architekt a vysokoškolský pedagóg MILOSLAV
KOPŘIVA. Narodil sa 30.1.1894
- nastolilo (a 15.3.) predsedníctvo SNR požiadavku federatívneho
štátoprávneho usporiadania ČSSR

1973
- zomrel v Dolnom Kubíne básnik, redaktor, diplomat a organizátor
kultúrneho života THEO H. FLORIN (vlastný menom Theo Herkeľ), ktorý
bol osobným tajomníkom Vladimíra Clementisa. Narodil sa 10.4.1908

Skryť Vypnúť reklamu

1988
- prerokovalo predsedníctvo ÚV KSČ dohodu o systéme posudzovania
kvality výrobkov vzájomne dodávaných členskými štátmi RVHP a prvé
skúsenosti z rozpracovania Zásad komplexného experimentu
- začal sa dvojdňový zjazd Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov, na ktorom opätovne zvolili Samuela Kodaja za predsedu

1993
- rokovali na mimoriadnej schôdzi vlády o plnení programového
vyhlásenia z júla 1992 a koncepcii hospodárskej politiky na rok 1993
(obsahovala pragmatické kroky k zastaveniu poklesu ekonomiky SR)
- začala sa vo Frankfurte nad Odrou konferencia o policajnej
spolupráci medzi Českom, Maďarskom, NSR, Poľskom, Ruskom a Slovenskom

1998
- odovzdalo Ministerstvo zahraničných vecí SR maďarskému
veľvyslancovi v SR Jenö Borosovi vyhlásenie vlády SR
s počudovaním, že sa maďarská vláda rozhodla odložiť podpísanie
Rámcovej dohody o SVD Gabčíkovo-Nagymaros

Skryť Vypnúť reklamu

--------------------------------------------------------------

1513
- stal sa po smrti Júliusa II. rímskokatolíckym pápežom Lev X.
(vlastným menom Giovanni de Medici), známy mecenáš umelcov, ktorý už
v roku 1514 vydal dekrét o odpustkoch na financovanie stavby Chrámu
sv. Petra v Ríme


1818
- narodil sa francúzsky chemik HENRI ÉTIENNE SAINTE-CLAIRE DEVILLE,
vynálezca priemyselnej výroby hliníka a zlepšiteľ metalurgie platiny.
Zomrel roku 1881
- vyšiel hrôzostrašný román Frankenstein britskej romantickej
spisovateľky Mary Shelleyovej
- narodil sa francúzsky tanečník a choreograf MARIUS PETIPA. Zomrel
roku 1910

1843
- narodil sa dánsky vysokoškolský pedagóg, filozof, psychológ
a stúpenec kritického pozitivizmu HARALD HÖFFDING, autor diela Dejiny
novovekej filozofie. Zomrel roku 1931

Skryť Vypnúť reklamu


1848
- schválilo zhromaždenie pražského ľudu vo Svätováclavských kúpeľoch
petíciu, v ktorej žiadali od cisára významné demokratické,
protifeudálne a národnostné reformy

1888
- zomrel sociálny reformátor a zakladateľ nemeckého
poľnohospodárskeho družstevníctva FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN.
Narodil sa roku 1818

1908
- odobril francúzsky Senát rozvodový zákon, podľa ktorého na rozvod
postačovalo, aby manželia mali po dobu troch rokov vlastné postele
a stoly
- zomrel architekt, podnikateľ a mecén JOSEF HLÁVKA, prvý prezident
Českej akadémie vied a umení. Narodil sa roku 1831
- zomrel taliansky prozaik a cestopisec EDMONDO DE AMICIS. Narodil sa
roku 1846


1913
- oznámil americký prezident Thomas Woodrow Wilson, že vláda USA
neuzná nového mexického prezidenta Victoriana Huertu
- uzavreli Rakúsko-Uhorsko a Rusku dohodu o demobilizácii a začalo sa
sťahovanie vojsk z pohraničných oblastí
- dohodli sa Veľká Británia a Nemecko na vytýčení hraníc Nigéria
a Kamerun
- narodil sa sovietsky technik, vysokoškolský pedagóg, autor mnohých
prác z odboru automatizácie a riadenia BORIS NIKOLAJEVIČ PETROV,
špecialista v oblasti automatiky, ktorý bol viceprezidentom Akadémie
vied ZSSR. Zomrel roku 1980

Skryť Vypnúť reklamu

1923
- narodil sa švajčiarsky básnik ALEXANDER XAVER GWERDER. Spáchal
samovraždu roku 1952
- narodila sa americká tenistka ALTHEA BROUGHOVÁ, ktorá získala
všetky tituly na turnaji vo Wimbledone 1948-1950
- narodila sa maltská politická a štátna činiteľka AGATHA BARBAROVÁ

1928
- narodila sa česká herečka a libretistka NADĚŽDA GAJEROVÁ
- narodila sa česká divadelná herečka JIŘINA PROKŠOVÁ
- narodil sa český divadelný herec OLDŘICH CELERÝN. Zomrel roku 1973
- narodila sa rakúska spisovateľka KÄTHE RECHEISOVÁ


1933
- narodila sa česká herečka JARMILA KOLÁŘOVÁ


1938
- žiadal Adolf Hitler ultimatívne odstúpenie rakúskeho kancelára
Kurta Schusschnigga, ktorý vo svojom poslednom rozhlasovom prejave
vyhlásil: Boh ochraňuj Rakúsko a nakoniec sa podvolil tlaku
a odstúpil, pričom spolkový prezident Wilhelm Miklas po
niekoľkohodinovom odpore nakoniec 90 minút po polnoci 12.3. odovzdal
moc Hitlerovmu chránencovi a nacistovi Arthurovi Seyss-Inquartovi,
ktorý predtým v rozhlasovom príhovore vyzval obyvateľstvo na pokoj
a rozvahu a telegrafom požiadal Hitlera o vojenskú pomoc

Skryť Vypnúť reklamu

1943
- zaútočila nemecká 5. tanková armáda na francúzske jednotky generála
Francoisa Mariu de Hautecloqua de Leclerca a britskú 8. armádu
v severoafrickom priestore Ksar Ghilane a spojenecké vojská obsadili
Matlaví
- ustanovili novú tureckú vládu na čele s Sükrüm Saradžogluom

1968
- predložil západonemecký kancelár Kurt Georg Kiesinger v Spolkovom
sneme správu o situácii národa v rozdelenom Nemecku
- zahynulo pri zosuve pôdy spôsobenom dlhotrvajúcimi dažďami 260
obyvateľov dediny Kazipa vo Východnom Kongu
- začali americké a saigonské jednotky ako protiakciu dovtedy
najväčšiu kombinovanú vojenskú operáciu v piatich provinciách okolo
Saigonu s cieľom vyhľadať a zabiť všetkých príslušníkov Národného
frontu oslobodenia, pričom do akcie údajne nasadili 50 000 vojakov

Skryť Vypnúť reklamu

1973
- začalo sa v Moskve štvordňové rokovanie amerického ministra
financií Georgea Schultza o rozvoji hospodárskych stykov
- uskutočnili sa argentínske prezidentské, parlamentné a miestne
voľby, pričom takmer 50 percent hlasov získal peronistický front
Frejuli (Justialistický front oslobodenia), čím sa začali
prokomunistické zmeny v politike krajiny
- začal sa osemdňový jarný lipský veľtrh s účasťou 61 krajín
- prijala Bezpečnostná rada OSN rezolúciu zdôrazňujúcu ohrozenie
mieru a bezpečnosti v Afrike rodézskym režimom
- začalo sa druhé kolo francúzskych parlamentných volieb, pričom
gaullisti získali nadpolovičnú väčšinu mandátov a vďaka väčšinovému
volebnému systému si v parlamente udržali potrebnú väčšinu, avšak
stratili takmer 90 miest, pričom ľavicové strany získali takmer 100
nových miest
- skončila sa návšteva izraelskej premiérky Goldy Meirovej v USA,
pričom vláda sa zaviazala poskytnúť Izraelu ďalších 50 miliónov
dolárov ako bezplatnú pomoc
- zomrel kanadský robotnícky politik TIM BUCK, jeden zo zakladateľov
a predseda tamojšej komunistickej strany. Narodil sa roku 1891
- zomrel prozaik, básnik a esejista MANUEL ROJAS, ktorý prispel
k obrode čílskej prózy. Narodil sa roku 1896

Skryť Vypnúť reklamu

1978
- podpísal americký prezident James Earl Carter zákon o zosilnení
kontroly vývozu jadrového materiálu a techniky
- uniesli v blízkosti Tel Avivu palestínski extrémisti dva izraelské
autobusy, pričom pri oslobodzovacej akcii zahynulo 32 Izraelčanov,
deväť Palestínčanov (dvoch zatkli) a vyše 100 bolo zranených
- zmenila čílska vojenská junta dovtedajší výnimočný stav (platil od
fašistického vojenského prevratu v septembri 1973) na tzv. núdzový
stav
- zomrel britský umelec a politický činiteľ LAWRENCE BRADSHAW,
predseda Spoločnosti britsko-sovietskeho priateľstva

1983
- vypustili úspešne v ZSSR spojovú družicu Molnija 3-20
- vyhlásil americký prezident Ronald Reagan morské pásmo do 200
námorných míľ od brehov USA za oblasť výlučných hospodárskych záujmov
USA (vzťahovalo sa aj na okolie severoamerických tichomorských
a karibských dŕžav)
- zahynulo najmenej 50 osôb pri havárii Boeingu 727 vo venezuelskom
Barquisimete
- začala sa šesťdňová návšteva izraelského ministra zahraničných vecí
Jicchaka Šamira v USA, pričom rokoval o nových návrhoch USA
(rozšírenie americkej vojenskej prítomnosti v Libanone, posilnenie
libanonskej armády a spoluúčasť oddielov proizraelského separatistu
majora Saada Haddáda pri zaisťovaní bezpečnosti v južnom Libanone,
pričom Šamir pred odletom vyhlásil, že Izrael ponechá svoje jednotky
v Libanone 2-3 roky
- zomrel turecký veľvyslanec v Juhoslávii GALIP BALKAR na následky
atentátu, ktorý 9.3. spáchali v Belehrade dvaja teroristi

Skryť Vypnúť reklamu

1988
- predložila sovietska delegácia na rokovaniach v Ženeve komplex
návrhov k zmluve o 50 percentnom znížení strategických útočných
zbraní
- zastavil Irán odvetné raketové útoky na Bagdad, pretože Iránčania
prestali odpaľovať riadené strely na iránske mestá, avšak po dvoch
dňoch raketové útoky na hlavné mestá pokračovali; od začatia vojny
miest 28.2. do 27.3. Irak vypustil na iránske hlavné mesto Teherán 31
riadených striel, kým Irán proti Bagdadu 101
- vymenovali Vo-van-Kieta za úradujúceho predsedu Rady ministrov
Vietnamu namiesto zomretého Pham Hunga
- zavraždili gangstri z neapolskej camorry v blízkosti Neapola dvoch
mestských funkcionárov P. Sibilia a F. Salzana
- skončilo sa v Ženeve 44. zasadnutie komisie OSN pre ľudské práva
(začalo sa 1.2.), pričom diskusie a výsledky rokovaní prispeli
k presadeniu konštruktívneho dialógu
- vypustil ZSSR kozmické teleso Molnija 1-71
- zbavili USA panamský tovar colných a daňových výhod pri vývoze
a pozastavili na neurčito splátky všetkých pohľadávok Paname
- rokoval v Káhire jordánsky kráľ Husajn s egyptským prezidentom
Husní Mubarakom o situácii na Blízkom východe v súvislosti
s povstaním palestínskeho obyvateľstva na Izraelom okupovaných
územiach
- vypustil ZSSR jednou raketou kozmické telesá Kozmos 1924-1931

Skryť Vypnúť reklamu

1993
- zhodili lietadlá NATO obkľúčeným obyvateľom bosnianskej moslimskej
enklávy Srebrenica 40 ton potravín a 1,4 tony liekov
- oznámila vláda Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, že
odstupuje od zmluvy o nešírení jadrových zbraní, ktorú podpísala
v roku 1985, pretože kontrola inšpekčného tímu Medzinárodnej agentúry
pre atómovú energiu bola podľa nej zasahovaním do vnútorných vecí
krajiny (išlo o dve jadrové zariadenia, pri ktorých vzniklo
podozrenie, že sa v nich vyrábajú komponenty jadrových zbraní),
pričom kríza trvala niekoľko mesiacov
- vytvorila rakúska poslankyňa za stranu Zelených Medeleine
Petrovičová nový rekord v rakúskom parlamente v dĺžke prejavu, keď
hovorila nepretržite desať a pol hodiny
- vrátilo sa 26 predstaviteľov americkej exekutívy zo 14-dňovej cesty
do Bosny a Hercegoviny
- začalo sa v Bonne trojdňové rokovanie spolkových a krajinských
orgánov o tzv. pakte solidarity pre hospodársky vzostup bývalého NDR
- zomrel vo veku 81 rokov portugalský neorealistický spisovateľ
a básnik MANUEL DA FONSECA

Skryť Vypnúť reklamu


1998
- zložil sľub napriek silným protestom v čílskom Senáte vo Valparaise
82-ročný exdiktátor Augusto Pinochet Ugarte ako doživotný senátor,
pričom deň predtým sa po 25 rokoch vzdal funkcie veliteľa armády,
získal imunitu a nemohli ho stíhať za porušovanie ľudských práv počas
jeho diktatúry v rokoch 1973-1990 (vtedy v Čile zavraždili asi 3000
osôb)
- získala v dánskych predčasných parlamentných voľbách sociálna
demokracia na čele s vtedajším premiérom Paulom Nyrupom Rasmussenom
spolu s koaličným partnerom (sociálni liberáli) 39,8 percenta hlasov,
pričom opozičné strany (liberálna, konzervatívna a centristická
Strana demokratov stredu) volilo 37,2 percenta voličov
- zomrel vo veku 49 rokov český dramaturg, autor rozhlasových hier
a divadelný publicista JIŘÍ DANĚK

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Výber auta na lízing môže byť slobodnejší, ako ste si mysleli
 2. Regeneračný spánok s ideálne podopretou chrbticou
 3. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
 4. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 5. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania
 6. Vedci z BMC SAV vo vlakoch nový koronavírus nenašli
 7. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou
 8. Nový Volkswagen Polo je najšikovnejšie malé auto
 9. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 10. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 1. Spoločnosť ASBIS uvádza na európske trhy novinku
 2. Vedci z BMC SAV vo vlakoch nový koronavírus nenašli
 3. V BILLA pokračuje Doba slovenská
 4. Nový Volkswagen Polo je najšikovnejšie malé auto
 5. Legislative intention - recodification of the corporate law
 6. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou
 7. Výber auta na lízing môže byť slobodnejší, ako ste si mysleli
 8. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania
 9. Posledné dni nešťastnej Anny Boleynovej
 10. Čo všetko je potrebné vedieť o ochrane očí počas leta
 1. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 11 791
 2. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 10 627
 3. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 8 998
 4. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 8 079
 5. Po Slovensku na motorke 6 801
 6. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 6 740
 7. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku 6 173
 8. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 4 291
 9. Crème de la crème po slovensky 3 233
 10. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania 2 682
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Kajetána Kičuru privádzajú na Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici.

Kičura zostáva vo väzbe, bráni sa slabo.


15 h
Logo podcastu Dobré ráno.

Kajetán Kičura je vo väzbe od apríla.


a 2 ďalší 8 h

Neprehliadnite tiež

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 391-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 12 496 obetí.


a 3 ďalší 54m
Ranný brífing SME

Prečítajte si najdôležitejšie správy.


7 h