SME
Nedeľa, 17. január, 2021 | Meniny má NatašaKrížovkyKrížovky

Historický kalendár na 11. marca

1613
- zomrel v Bratislave protiturecký bojovník a krajinský hodnostár JÁN
DRAŠKOVIČ, ktorý významne prispel k porážke Bočkajovho stavovského
povstania. Narodil sa roku 1550

1823
- narodil sa v Rožňave spisovateľ, redaktor a právnik ALBERT PÁK.
Zomrel 10.2.1867

1913
- narodila sa v Bratislave operná a koncertná speváčka (dramatický
soprán) DELFÍNA STANISLAVOVÁ. Zomrela 3.11.1982
- narodil sa v Uhorskom dramatik, dramaturg, organizátor, prekladateľ
a divadelný režisér FRANTIŠEK RELL, zakladateľ, režisér, dramaturg
a riaditeľ Slovenského divadla v Prešove a zakladateľ, umelecký šéf,
režisér a dramaturg spevohry Divadla Jozefa Gregora Tajovského
v Banskej Bystrici

Skryť Vypnúť reklamu

1923
- zomrel v New Yorku (USA) lekár-chirurg, vysokoškolský pedagóg
a odborný publicista ARPÁD GERSTER, ktorý sa zaslúžil o rozvoj
plastickej a aseptickej chirurgie na americkom kontinente. Narodil sa
22.12.1848

1928
- narodil sa v Sládkovičove divadelný pracovník ŠTEFAN KRIVOŠÍK,
bývalý riaditeľ Maďarského oblastného divadla v Komárne
- založili Dobrovoľný hasičský zbor v Šalkovej pri Banskej Bystrici

1933
- narodil sa v Šenkviciach agronóm a verejný činiteľ PAVOL ŽILINSKÝ,
ktorý rozvíjal organizačne i odborne poľnohospodársku veľkovýrobu na
západnom Slovensku. Zomrel 6.5.1979
- zišlo sa v Bratislave ustanovujúce valné zhromaždenie Krajinského
zväzu hasičov a záchrancov z povolania na Slovensku, avšak zväz sa
rozpadol o necelé tri roky

1938
- dal nacistický vodca pokyn na revíziu plánu Grün so zreteľom
k novým strategickým možnostiam, ktoré vznikli okupáciou Rakúska,
ktorého obsadením sa medzinárodné postavenie ČSR podstatne zhoršilo
a hranice s Nemeckom sa predĺžili o niekoľko stoviek kilometrov,
pričom išlo o úsek bez vybudovaných opevnení)

Skryť Vypnúť reklamu


1943
- narodila sa osvetová pracovníčka a ochotnícka režisérka ELENA
ZLATOŠOVÁ, ktorá tvorivým prístupom k práci s deťmi obohacovala
bábkové a činoherné inscenácie, pričom sa zaslúžila o rozvoj
vystúpení sólistov s bábkou


1948
- schválili v Ústavodarnom národnom zhromaždení akčný program vlády
Národného frontu

1958
- narodila sa v Banskej Bystrici divadelná a filmová herečka DEANA
HORVÁTHOVÁ, manželka Juraja Jakubiska


1963
- zomrel v Trnave maliar JOZEF BALOGH, ktorý maľoval hlavne podobizne
a zátišia. Narodil sa 11.6.1896


1968
- zomrel v Brne (Česko) architekt a vysokoškolský pedagóg MILOSLAV
KOPŘIVA. Narodil sa 30.1.1894
- nastolilo (a 15.3.) predsedníctvo SNR požiadavku federatívneho
štátoprávneho usporiadania ČSSR

1973
- zomrel v Dolnom Kubíne básnik, redaktor, diplomat a organizátor
kultúrneho života THEO H. FLORIN (vlastný menom Theo Herkeľ), ktorý
bol osobným tajomníkom Vladimíra Clementisa. Narodil sa 10.4.1908

Skryť Vypnúť reklamu

1988
- prerokovalo predsedníctvo ÚV KSČ dohodu o systéme posudzovania
kvality výrobkov vzájomne dodávaných členskými štátmi RVHP a prvé
skúsenosti z rozpracovania Zásad komplexného experimentu
- začal sa dvojdňový zjazd Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov, na ktorom opätovne zvolili Samuela Kodaja za predsedu

1993
- rokovali na mimoriadnej schôdzi vlády o plnení programového
vyhlásenia z júla 1992 a koncepcii hospodárskej politiky na rok 1993
(obsahovala pragmatické kroky k zastaveniu poklesu ekonomiky SR)
- začala sa vo Frankfurte nad Odrou konferencia o policajnej
spolupráci medzi Českom, Maďarskom, NSR, Poľskom, Ruskom a Slovenskom

1998
- odovzdalo Ministerstvo zahraničných vecí SR maďarskému
veľvyslancovi v SR Jenö Borosovi vyhlásenie vlády SR
s počudovaním, že sa maďarská vláda rozhodla odložiť podpísanie
Rámcovej dohody o SVD Gabčíkovo-Nagymaros

Skryť Vypnúť reklamu

--------------------------------------------------------------

1513
- stal sa po smrti Júliusa II. rímskokatolíckym pápežom Lev X.
(vlastným menom Giovanni de Medici), známy mecenáš umelcov, ktorý už
v roku 1514 vydal dekrét o odpustkoch na financovanie stavby Chrámu
sv. Petra v Ríme


1818
- narodil sa francúzsky chemik HENRI ÉTIENNE SAINTE-CLAIRE DEVILLE,
vynálezca priemyselnej výroby hliníka a zlepšiteľ metalurgie platiny.
Zomrel roku 1881
- vyšiel hrôzostrašný román Frankenstein britskej romantickej
spisovateľky Mary Shelleyovej
- narodil sa francúzsky tanečník a choreograf MARIUS PETIPA. Zomrel
roku 1910

1843
- narodil sa dánsky vysokoškolský pedagóg, filozof, psychológ
a stúpenec kritického pozitivizmu HARALD HÖFFDING, autor diela Dejiny
novovekej filozofie. Zomrel roku 1931

Skryť Vypnúť reklamu


1848
- schválilo zhromaždenie pražského ľudu vo Svätováclavských kúpeľoch
petíciu, v ktorej žiadali od cisára významné demokratické,
protifeudálne a národnostné reformy

1888
- zomrel sociálny reformátor a zakladateľ nemeckého
poľnohospodárskeho družstevníctva FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN.
Narodil sa roku 1818

1908
- odobril francúzsky Senát rozvodový zákon, podľa ktorého na rozvod
postačovalo, aby manželia mali po dobu troch rokov vlastné postele
a stoly
- zomrel architekt, podnikateľ a mecén JOSEF HLÁVKA, prvý prezident
Českej akadémie vied a umení. Narodil sa roku 1831
- zomrel taliansky prozaik a cestopisec EDMONDO DE AMICIS. Narodil sa
roku 1846


1913
- oznámil americký prezident Thomas Woodrow Wilson, že vláda USA
neuzná nového mexického prezidenta Victoriana Huertu
- uzavreli Rakúsko-Uhorsko a Rusku dohodu o demobilizácii a začalo sa
sťahovanie vojsk z pohraničných oblastí
- dohodli sa Veľká Británia a Nemecko na vytýčení hraníc Nigéria
a Kamerun
- narodil sa sovietsky technik, vysokoškolský pedagóg, autor mnohých
prác z odboru automatizácie a riadenia BORIS NIKOLAJEVIČ PETROV,
špecialista v oblasti automatiky, ktorý bol viceprezidentom Akadémie
vied ZSSR. Zomrel roku 1980

Skryť Vypnúť reklamu

1923
- narodil sa švajčiarsky básnik ALEXANDER XAVER GWERDER. Spáchal
samovraždu roku 1952
- narodila sa americká tenistka ALTHEA BROUGHOVÁ, ktorá získala
všetky tituly na turnaji vo Wimbledone 1948-1950
- narodila sa maltská politická a štátna činiteľka AGATHA BARBAROVÁ

1928
- narodila sa česká herečka a libretistka NADĚŽDA GAJEROVÁ
- narodila sa česká divadelná herečka JIŘINA PROKŠOVÁ
- narodil sa český divadelný herec OLDŘICH CELERÝN. Zomrel roku 1973
- narodila sa rakúska spisovateľka KÄTHE RECHEISOVÁ


1933
- narodila sa česká herečka JARMILA KOLÁŘOVÁ


1938
- žiadal Adolf Hitler ultimatívne odstúpenie rakúskeho kancelára
Kurta Schusschnigga, ktorý vo svojom poslednom rozhlasovom prejave
vyhlásil: Boh ochraňuj Rakúsko a nakoniec sa podvolil tlaku
a odstúpil, pričom spolkový prezident Wilhelm Miklas po
niekoľkohodinovom odpore nakoniec 90 minút po polnoci 12.3. odovzdal
moc Hitlerovmu chránencovi a nacistovi Arthurovi Seyss-Inquartovi,
ktorý predtým v rozhlasovom príhovore vyzval obyvateľstvo na pokoj
a rozvahu a telegrafom požiadal Hitlera o vojenskú pomoc

Skryť Vypnúť reklamu

1943
- zaútočila nemecká 5. tanková armáda na francúzske jednotky generála
Francoisa Mariu de Hautecloqua de Leclerca a britskú 8. armádu
v severoafrickom priestore Ksar Ghilane a spojenecké vojská obsadili
Matlaví
- ustanovili novú tureckú vládu na čele s Sükrüm Saradžogluom

1968
- predložil západonemecký kancelár Kurt Georg Kiesinger v Spolkovom
sneme správu o situácii národa v rozdelenom Nemecku
- zahynulo pri zosuve pôdy spôsobenom dlhotrvajúcimi dažďami 260
obyvateľov dediny Kazipa vo Východnom Kongu
- začali americké a saigonské jednotky ako protiakciu dovtedy
najväčšiu kombinovanú vojenskú operáciu v piatich provinciách okolo
Saigonu s cieľom vyhľadať a zabiť všetkých príslušníkov Národného
frontu oslobodenia, pričom do akcie údajne nasadili 50 000 vojakov

Skryť Vypnúť reklamu

1973
- začalo sa v Moskve štvordňové rokovanie amerického ministra
financií Georgea Schultza o rozvoji hospodárskych stykov
- uskutočnili sa argentínske prezidentské, parlamentné a miestne
voľby, pričom takmer 50 percent hlasov získal peronistický front
Frejuli (Justialistický front oslobodenia), čím sa začali
prokomunistické zmeny v politike krajiny
- začal sa osemdňový jarný lipský veľtrh s účasťou 61 krajín
- prijala Bezpečnostná rada OSN rezolúciu zdôrazňujúcu ohrozenie
mieru a bezpečnosti v Afrike rodézskym režimom
- začalo sa druhé kolo francúzskych parlamentných volieb, pričom
gaullisti získali nadpolovičnú väčšinu mandátov a vďaka väčšinovému
volebnému systému si v parlamente udržali potrebnú väčšinu, avšak
stratili takmer 90 miest, pričom ľavicové strany získali takmer 100
nových miest
- skončila sa návšteva izraelskej premiérky Goldy Meirovej v USA,
pričom vláda sa zaviazala poskytnúť Izraelu ďalších 50 miliónov
dolárov ako bezplatnú pomoc
- zomrel kanadský robotnícky politik TIM BUCK, jeden zo zakladateľov
a predseda tamojšej komunistickej strany. Narodil sa roku 1891
- zomrel prozaik, básnik a esejista MANUEL ROJAS, ktorý prispel
k obrode čílskej prózy. Narodil sa roku 1896

Skryť Vypnúť reklamu

1978
- podpísal americký prezident James Earl Carter zákon o zosilnení
kontroly vývozu jadrového materiálu a techniky
- uniesli v blízkosti Tel Avivu palestínski extrémisti dva izraelské
autobusy, pričom pri oslobodzovacej akcii zahynulo 32 Izraelčanov,
deväť Palestínčanov (dvoch zatkli) a vyše 100 bolo zranených
- zmenila čílska vojenská junta dovtedajší výnimočný stav (platil od
fašistického vojenského prevratu v septembri 1973) na tzv. núdzový
stav
- zomrel britský umelec a politický činiteľ LAWRENCE BRADSHAW,
predseda Spoločnosti britsko-sovietskeho priateľstva

1983
- vypustili úspešne v ZSSR spojovú družicu Molnija 3-20
- vyhlásil americký prezident Ronald Reagan morské pásmo do 200
námorných míľ od brehov USA za oblasť výlučných hospodárskych záujmov
USA (vzťahovalo sa aj na okolie severoamerických tichomorských
a karibských dŕžav)
- zahynulo najmenej 50 osôb pri havárii Boeingu 727 vo venezuelskom
Barquisimete
- začala sa šesťdňová návšteva izraelského ministra zahraničných vecí
Jicchaka Šamira v USA, pričom rokoval o nových návrhoch USA
(rozšírenie americkej vojenskej prítomnosti v Libanone, posilnenie
libanonskej armády a spoluúčasť oddielov proizraelského separatistu
majora Saada Haddáda pri zaisťovaní bezpečnosti v južnom Libanone,
pričom Šamir pred odletom vyhlásil, že Izrael ponechá svoje jednotky
v Libanone 2-3 roky
- zomrel turecký veľvyslanec v Juhoslávii GALIP BALKAR na následky
atentátu, ktorý 9.3. spáchali v Belehrade dvaja teroristi

Skryť Vypnúť reklamu

1988
- predložila sovietska delegácia na rokovaniach v Ženeve komplex
návrhov k zmluve o 50 percentnom znížení strategických útočných
zbraní
- zastavil Irán odvetné raketové útoky na Bagdad, pretože Iránčania
prestali odpaľovať riadené strely na iránske mestá, avšak po dvoch
dňoch raketové útoky na hlavné mestá pokračovali; od začatia vojny
miest 28.2. do 27.3. Irak vypustil na iránske hlavné mesto Teherán 31
riadených striel, kým Irán proti Bagdadu 101
- vymenovali Vo-van-Kieta za úradujúceho predsedu Rady ministrov
Vietnamu namiesto zomretého Pham Hunga
- zavraždili gangstri z neapolskej camorry v blízkosti Neapola dvoch
mestských funkcionárov P. Sibilia a F. Salzana
- skončilo sa v Ženeve 44. zasadnutie komisie OSN pre ľudské práva
(začalo sa 1.2.), pričom diskusie a výsledky rokovaní prispeli
k presadeniu konštruktívneho dialógu
- vypustil ZSSR kozmické teleso Molnija 1-71
- zbavili USA panamský tovar colných a daňových výhod pri vývoze
a pozastavili na neurčito splátky všetkých pohľadávok Paname
- rokoval v Káhire jordánsky kráľ Husajn s egyptským prezidentom
Husní Mubarakom o situácii na Blízkom východe v súvislosti
s povstaním palestínskeho obyvateľstva na Izraelom okupovaných
územiach
- vypustil ZSSR jednou raketou kozmické telesá Kozmos 1924-1931

Skryť Vypnúť reklamu

1993
- zhodili lietadlá NATO obkľúčeným obyvateľom bosnianskej moslimskej
enklávy Srebrenica 40 ton potravín a 1,4 tony liekov
- oznámila vláda Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, že
odstupuje od zmluvy o nešírení jadrových zbraní, ktorú podpísala
v roku 1985, pretože kontrola inšpekčného tímu Medzinárodnej agentúry
pre atómovú energiu bola podľa nej zasahovaním do vnútorných vecí
krajiny (išlo o dve jadrové zariadenia, pri ktorých vzniklo
podozrenie, že sa v nich vyrábajú komponenty jadrových zbraní),
pričom kríza trvala niekoľko mesiacov
- vytvorila rakúska poslankyňa za stranu Zelených Medeleine
Petrovičová nový rekord v rakúskom parlamente v dĺžke prejavu, keď
hovorila nepretržite desať a pol hodiny
- vrátilo sa 26 predstaviteľov americkej exekutívy zo 14-dňovej cesty
do Bosny a Hercegoviny
- začalo sa v Bonne trojdňové rokovanie spolkových a krajinských
orgánov o tzv. pakte solidarity pre hospodársky vzostup bývalého NDR
- zomrel vo veku 81 rokov portugalský neorealistický spisovateľ
a básnik MANUEL DA FONSECA

Skryť Vypnúť reklamu


1998
- zložil sľub napriek silným protestom v čílskom Senáte vo Valparaise
82-ročný exdiktátor Augusto Pinochet Ugarte ako doživotný senátor,
pričom deň predtým sa po 25 rokoch vzdal funkcie veliteľa armády,
získal imunitu a nemohli ho stíhať za porušovanie ľudských práv počas
jeho diktatúry v rokoch 1973-1990 (vtedy v Čile zavraždili asi 3000
osôb)
- získala v dánskych predčasných parlamentných voľbách sociálna
demokracia na čele s vtedajším premiérom Paulom Nyrupom Rasmussenom
spolu s koaličným partnerom (sociálni liberáli) 39,8 percenta hlasov,
pričom opozičné strany (liberálna, konzervatívna a centristická
Strana demokratov stredu) volilo 37,2 percenta voličov
- zomrel vo veku 49 rokov český dramaturg, autor rozhlasových hier
a divadelný publicista JIŘÍ DANĚK

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 2. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 3. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 4. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 5. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 6. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur
 7. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 8. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 9. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 10. Tipni si na Petru Vlhovú a získaj 10 eur
 1. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 2. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 3. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 6. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 7. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka?
 9. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 10. TOMRA víta kľúčový krok k spusteniu systému zálohovania
 1. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur 21 290
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 15 531
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 7 672
 4. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 7 610
 5. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 524
 6. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 195
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 323
 8. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 285
 9. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 170
 10. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 6 032
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Od pondelka sa začne celoštátne testovanie ľudí na koronavírus

Testovanie si vo februári zopakujú najhoršie okresy.

Igor Matovič.

Plošné testovanie potrvá deväť dní, vláda predĺžila aj zákaz vychádzania

Od 27. januára bude podmienkou cesty do práce negatívny test.

Premiér Igor Matovič.

K Slovensku sa blíži arktický vzduch

SHMÚ vydal na nedeľnú noc aj výstrahy pred nízkymi teplotami.

Snehom pokrytá cesta v okolí obce Mlynica pod Tatrami.