Historický kalendár na 12. marca

Štátny sviatok Maurícijskej republiky - Deň nezávislosti (1968)
Kántry - obsahom jarných kántrových dní (týždeň po prvej pôstnej nedeli) je príprava na pokánie a činorodá láska k blížnemu, pričom záväzný je len jeden z troch dní (streda, piatok alebo sobota)

1598
- vydal arciknieža Maximilián menom kráľa Rudolfa II. nariadenie,
podľa ktorého mohol Trenčanov súdiť iba trenčiansky richtár

1733
- zomrel v Trnave jezuita, náboženský spisovateľ, mecén
a vysokoškolský pedagóg JÁN RAJČÁNI, organizátor všestrannej podpory
obyvateľstvu Sedmohradska počas hladomoru. Narodil sa 23.6.1671
(niekde 1669)

1813
- narodil sa v Horných Orešanoch katolícky kňaz, ovocinár a včelár
MATEJ OSCITÝ. Zomrel 19.7.1880

1868
- narodil sa v Košiciach premonštrát, učiteľ, archivár a cirkevný
historik ADORJÁN ALADÁR SZABÓ. Zomrel 7.4.1950
- stal sa košickým biskupom Ján Perger

1878
- zomrel v Banskej Bystrici národno-kultúrny pracovník a právnik
LADISLAV GROSSMANN, podporovateľ Matice slovenskej, ktorý bol
predsedom Vzájomnej pomocnice v Slovenskej Ľupči. Narodil sa 8.2.1820

1883
- narodil sa v Štiavnických Baniach botanik a múzejník ALEXANDER
JÁVORKA, jeden z najvýznamnejších maďarských botanikov v 20. storočí,
ktorý sa venoval sa aj výskumu flóry na Slovensku. Zomrel 28.9.1961
- narodil sa v Golianove archivár a historik ZOLTÁN MIKLÓSY, ktorý sa
venoval dejinám uhorského stredoveku a vojenskej histórii. Zomrel
18.2.1962

1893
- narodil sa v Malackách františkán, organista, hudobný
skladateľ, gvardián kláštora a katechéta VENDELÍN JOZEF KUČERA.
Zomrel 31.12.1937

1918
- narodil sa vo Varíne dôstojník a príslušník čs. vojska v ZSSR
LADISLAV PFLIEGEL. Zahynul 9.10.1944

1933
- vymenoval pápež Pius XII. za titulárneho biskupa velicenského
a svätiaceho biskuppa nitrianskeho Eduarda Nécseyho

1943
- narodil sa MILAN KATUNSKÝ, člen Slovenského syndikátu novinárov

1948
- prijala vláda uznesenie o zriadení š. p. Československý film
- potvrdili Karola Šmidkeho vo funkcii predsedu SNR

1958
- zomrel v Bratislave právnik a odborný spisovateľ ADOLF VLADIMÍR
ZÁTURECKÝ, prezident Najvyššieho súdu v Brne, podpredseda Ústredného
súdu v Prahe a druhý predseda Slovenského najvyššieho súdu
v Bratislave, ktorý bol spoluzakladateľom slovenskej právnickej
terminológie. Narodil sa 22.6.1884

1968
- začali sa na scarfingu teplej valcovne vo VSŽ garančné skúšky
- požiadal predseda Ústrednej rady odborov Miroslav Pastyřík
a tajomníci ÚRO Bedřich Kozelka a Václav Pašek o uvoľnenie zo svojich
funkcií

1983
- zadržala v oblasti angolského mesta Alto Catumbela protivládna
organizácia UNITA 66 čs. občanov, ktorí v rámci čs.-angolských dohôd
o hospodárskej spolupráci pomáhali ako odborníci pri zaisťovaní
prevádzky v závode na výrobu celulózy a papiera, pričom čs. úrady
požiadali o pomoc OSN, ďalšie medzinárodné organizácie a vlády
niektorých štátov; začiatok drámy, ktorej súčasťou bol aj
1200-kilometrový pochod, pričom všetkých rukojemníkov prepustila
UNITA 20.6.1984

1998
- zomrel jeden z najvýznamnejších divadelných a filmových hercov
JOZEF KRONER, ktorý bol dlhoročným členom Slovenského národného
divadla a na javisku našej prvej scény vytvoril množstvo
nezabudnuteľných postáv, pričom medzinárodné uznanie získal
v polovici 60. rokov stvárnením hlavnej postavy Tóna Brtka
vo filme Jána Kádára a Elmara Klosa Obchod na korze. Narodil sa
20.3.1924
- viedol premiér Vladimír Mečiar delegáciu SR na otvorení Európskej
konferencie v Londýne, uskutočnenej za účasti hláv štátov, vlád
a ministrov zahraničných vecí členských a asociovaných krajín EÚ

--------------------------------------------------------------

1613
- narodil sa francúzsky záhradný architekt ANDRÉ LE NÔTRE, autor
záhrady kráľovského zámku Tuillerie a i. Zomrel roku 1700

1628
- zomrel anglický hudobný skladateľ a organista JOHN BULL, autor
britskej hymny God Save The King, ktorého pre katolícku vieru
prenasledovali, a preto ušiel do Belgicka. Narodil sa pravdepodobne
roku 1562

1648
- zomrel prozaik a dramatik tzv. zlatého veku Španielska TIRSO DE
MOLINA (vlastným menom Gabriel Téllez). Narodil sa roku 1571, 1579
alebo 1584

1788
- narodil sa francúzsky sochár PIERRE-JEAN DAVID D'ANGERS. Zomrel
roku 1856

1838
- narodil sa britský chemik, vysokoškolský pedagóg a vynálezca
anilínových farieb WILLIAM HENRY PERKIN. Zomrel roku 1907

1848
- vyhlásili vo Francúzsku Druhú republiku
- požadovali viedenskí študenti petíciou od cisára Ferdinanda
akademické slobody a slobodu tlače
- narodil sa nemecký maliar KARL HAGEMEISTER. Zomrel roku 1933

1863
- narodil sa básnik, prozaik a dramatik GABRIELE D'ANNUZIO, hlavný
predstaviteľ talianskej dekadencie, ktorý bol politicky činný. Zomrel
roku 1938
- narodil sa sovietsky prírodovedec, mineralóg a kryštalograf
VLADIMIR IVANOVIČ VERNADSKIJ, zakladateľ sovietskeho výskumu
v oblasti geochémie, biogeochémie, rádiogeológie a náuky o biosfére.
Zomrel roku 1945

1868
- narodil sa predstaviteľ ruského revolučného hnutia a publicista
PANTELEJMON NIKOLAJEVIČ LEPEŠINSKIJ. Zomrel roku 1944
- zrušil americký Kongres výrobnú daň

1873
- narodil sa český vysokoškolský pedagóg, akademik vo vednom odbore
anatómia a fyziológia rastlín BOHUMIL NĚMEC, zakladateľ čs.
rastlinnej anatómie a experimentálnej cytológie. Zomrel roku 1966

1888
- narodil sa nemecký dirigent HANS KNAPPERTSBUSCH. Zomrel roku 1965

1898
- zomrel fínsko-švédsky básnik ZACHARIAS TOPELIUS. Narodil sa roku
1818
- zomrel švajčiarsky fyzik a matematik JOHANN JAKOB BALMER,
priekopník spektrálnej analýzy, ktorý sa zaoberal výskumom série
spektrálnych čiar (Balmerove čiary) v spektre atómov vodíka. Narodil
sa roku 1825

1913
- skonštruoval v Grazi psychológ Vittorio Benussi prvý rakúsky
detektor lži
- položili základný kameň budovy austrálskeho federálneho parlamentu
v Canberre a tým aj nového hlavného mesta krajiny

1918
- bombardovalo 60 nemeckých diaľkových bombardovacích lietadiel typu
Gotha francúzsku metropolu Paríž, zahynulo vyše 100 ľudí a okolo 80
bolo zranených
- začal sa v depe moskovskej zoraďovacej stanice prvý komunistický
subotnik, ktorý pokračoval nasledujúci deň

1923
- zničil cyklón v americkom štáte Tenneessee desiatky domov
a zahynulo 20 osôb
- narodil sa americký astronaut WALTER MARTY SHIRRA
- narodila sa nemecká herečka HANNE HIOBOVÁ
- narodil sa britský huslista rakúskeho pôvodu NORBERT BRAININ

1928
- narodil sa americký dramatik EDWARD FRANKLIN ALBEE, priekopník
absurdného divadla (Kto sa bojí Virginie Woolfovej
- zomrela ruská divadelná herečka MARIJA NIKOLAJEVNA JERMOLOVOVÁ.
Narodila sa v roku 1853
- narodil sa východonemecký politický a štátny činiteľ WERNER
KROLIKOWSKI
- narodil sa nemecký zbormajster a hudobný skladateľ PAUL KUHN

1933
- podarilo sa chemikom z britkého závodu Imperial Chemical Industries
v Londýne vyrobiť polyetylén
- narodila sa česká divadelná herečka EMILIA BOBEK

1938
- zomrel český literárny a divadelný historik, kritik, vysokoškolský
pedagóg, básnik, dramatik a prekladateľ OTOKAR FISCHER. Narodil sa
roku 1883
- obsadili v skorých ranných hodinách jednotky wehrmachtu Rakúsko
a opätovne spojili túto krajinu (Anschluss) s Nemeckou ríšou, pričom
na druhý deň podpísali v Linzi rakúsky nacistický kancelár Arthur
Seyss-Inquart a nemecký vodca Adolf Hitler nový ústavný zákon,
ktorého článok 1 znel: Rakúsko je krajina Nemeckej ríše; Ríša sa
odvtedy nazývala Veľkonemecko a s anšlusom rýchlo súhlasil aj
taliansky fašistický vodca Benito Mussolini

1943
- oslobodili sovietske vojská Vjazmu
- pricestoval do Washingtonu šéf britskej diplomacie Anthony Eden
a rokoval s americkým prezidentom Franklinom Delanom Rooseveltom,
sovietskym veľvyslancom Maximom Maximovičom Litvinovom a čínskym
ministrom zahraničných vecí Sung Cu-wanom o vojnových a povojnových
otázkach, pričom rokovania trvali do 29.3.

1948
- schválilo francúzske Národné zhromaždenie zahraničnopolitický
program premiéra Roberta Schumana, ktorého jadrom bola idea európskej
hospodárskej únie
- narodil sa americký pop-spevák, gitarista a skladateľ JAMES TAYLOR

1953
- schválil mexický Kongres aktívne aj pasívne volebné právo žien
(voliť a môcť byť volený)

1958
- premenovali Deň britského impéria na Deň britského spoločenstva
- rozpustili v Zjednotenej arabskej republike politické strany
v prospech jednotného Národného zväzu, obmedzili práva odborov
a začala sa čistka ľavice v armáde

1968
- stal sa ostrov Maurícius v Indickom oceáne nezávislou republikou na
čele so Seewoosagarom Ramgoolamom a 27. členom Britského spoločenstva
národov
- uskutočnila sa na americkej strelnici v Nevade séria piatich
pokusných jadrových výbuchov

1973
- schválili v ľudovom hlasovaní sýrsku stálu ústavu, ktorú prijal
parlament (Národná rada) 31.1., pričom sa podľa nej uskutočnili po 11
rokoch voľby do parlamentu na základe kandidátok Pokrokového
národného frontu
- začalo sa v Ženeve druhé kolo americko-sovietskych rozhovorov
o obmedzení strategických zbraní SALT
- vypracovali v Moskve delegácie RHHP a Fínska počas dvojdňových
rokovaní návrh dohody o rozvoji spolupráce
- dohodli sa v Bruseli ministri financií deviatich krajín EHS zaviesť
od 19.3. pohyblivý kurz svojich mien voči doláru, avšak sa
nepripojili Írsko, Taliansko a Veľká Británia
- oslobodili podľa oznámenia kambodžské oslobodzovacie jednotky 90
percent územia s 5,5 milióna obyvateľmi

1978
- uskutočnilo sa prvé kolo francúzskych parlamentných volieb, pričom
strany vládnej väčšiny volilo 46,5 percenta voličov a strany
ľavicovej opozície 45,3 percenta
- oslobodili etiópske ozbrojené sily celú strategicky významnú
železničnú trať Addis Abeba-Džibuti
- zomrel vo veku 77 rokov bývalý komunistický senátor a šéfredaktor
novín lďHumanité GEORGES COGNIOT


1983
- skončil sa po šiestich dňoch v indickej metropole Dillí siedmy
summit Hnutia nezúčastnených krajín (štáty hnutia zastupovali 48
percent obyvateľstva zemegule, no tie vytvárali len 14 percent
svetovej hospodárskej produkcie), pričom zástupcovia 101 krajín
vyzvali v záverečnom komuniké atómové veľmoci a vyspelé priemyselné
štáty, aby sa aktívne pričinili o zachovanie svetového mieru
a nastolenie spravodlivého ekonomického poriadku
- vypustili v ZSSR televíznu družicu Ekran 10

1988
- zakázala juhoafrická vláda cirkevnú opozíciu na čele s biskupom
Desmondom Tutum, ktorý podľa nej predstavovala hrozbu pre verejnú
bezpečnosť
- vypustili z kozmodrómu Kourou vo Francúzskej Guyane západoeurópsku
raketu Ariane, ktorá vyniesla na obežnú dráhu dve spojové družice
francúzsku Telecom 1C a americkú Spacenet III/Geostar RO1
- oznámil minister Pedro de Castro van Dúnem pripravenosť Angoly
začať priame rozhovory s JAR o zastavení jej ozbrojeného zasahovania
do angolských záležitostí
- rezignoval jeden z popredných afganských protivládnych vodcov Júnis
Chális na funkciu predsedu aliancie hlavných protivládnych skupín so
sídlom v pakistanskom Péšávare, pričom do funkcie vymenovali predáka
radikálnej frakcie afganskej kontrarevolučnej Islamskej strany
Gulbuddín Hekmatjár
- ušliapali na štadióne v nepálskom Káthmándú v panike spôsobenej
prietržou mračien s krupobitím 156 osôb

1993
- začal sa v bosnianskej metropole Sarajevo 19-dňový súdny proces so
Srbom Borisavom Herakom, ktorého odsúdili na trest smrti za genocídu,
niekoľko vrážd a znásilnení pri etnických čistkách v moslimských
dedinách, pričom k rovnakému trestu odsúdili aj ďalšieho srbského
vojaka Sretka Damjanoviča
- obmedzil ruský parlament právomoci prezidenta Borisa Jeľcina, ktorý
následne inicioval referendum o zavedení prezidentského systému
v krajine
- zahynulo pri sérii 13 bombových útokov militantných Sikhov
v indickom meste Bombaj vyše 300 osôb a 1100 bolo zranených
- zomrel vo veku 85 rokov námestník predsedu ČĽR WANG ČEN
- oznámila kórejská vláda v snahe zabrániť medzinárodnej kontrole
svojich jadrových zariadení úmysel odstúpiť od zmluvy o nešírení
jadrových zbraní, pričom 11.5. Bezpečnostná rada OSN vyzvala Severnú
Kóreu k zmene tohto rozhodnutia a KĽDR 11.6. svoje rozhodnutie
o odstúpení od zmluvy anulovala, avšak naďalej bránila medzinárodným
inšpektorom v kontrole svojich jadrových zariadení

1998
- šokovala svet správa o asteroide 1997 XF11, o ktorom astronómovia
predpokladali, že jeho dráha azda povedie medzi Zemou a Mesiacom
(presnejšie 48.300 kilometrov od našej planéty) a najviac sa asteroid
mal priblížiť k Zemi 26.10.2028; hoci jeho priemer je len 1,5
kilometra, zrážka s ním by mohla viesť k zániku ľudstva, avšak
nasledujúci deň NASA oznámila, že vesmírne telesom by sa k našej
planéte nemalo priblížiť až na takú nebezpečne malú vzdialenosť, ako
sa pôvodne predpokladalo
- uznali USA oficiálne, že tragický incident v severotalianskych
Dolomitoch, pri ktorom vo februári zahynulo 20 ľudí, zavinila posádka
amerického vojenského lietadla EA-6B Prowler

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 2. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 3. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 5. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 6. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 7. Kam do tepla v januári?
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 9. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 10. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru?
 1. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 2. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 3. Tipy pre atraktívne poprsie po dojčení. Plastike povedzte nie
 4. Stanovisko spoločnosti Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán
 5. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 6. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
 7. Denník SME oslavuje 25 rokov rekordným počtom predplatiteľov
 8. Najinzerovanejšie zánovné auto roku 2017? Mnohých to prekvapí
 9. Stavebná fakulta STU pozýva na Deň otvorených dverí!
 10. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 1. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur 15 808
 2. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 10 635
 3. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 3 870
 4. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 2 974
 5. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 2 299
 6. Kam do tepla v januári? 2 248
 7. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 932
 8. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 1 734
 9. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 435
 10. Divoký Island: cesta ostrovom ľadu a ohňa 1 274

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Babiš 1 nedostal dôveru, ale vládnuť môže roky. Čo teraz čaká Česko?

Český premiér vedel, že hlasovanie o dôvere prehrá. Post premiéra napriek tomu tak skoro neopustí.

KULTÚRA

O smrti speváčky The Cranberries špekulujú

Záhadným spôsobom zrušila aj koncert v Bratislave.

DOMOV

Stretol som desiatky posadnutých, tvrdí exorcista

Exorcista problémy nevyrieši, vraví psychiater.

ŠPORT

Mal Sagan bojovať o víťazstvo? Dilemu Bory rozhodla smola kolegu

Na úvod Tour Down Under skončil tretí.

Neprehliadnite tiež

Trenčianske Teplice trápi silné sneženie

Nepriaznivá poveternostná situácia, sneženie a poľadovica komplikujú dopravu na cestách aj v Trenčianskych Tepliciach a okolí.

Pre nedostatok odborných lekárov svidnícka pôrodnica od februára končí

Problém s nedostatkom atestovaných gynekológov vyvrcholil v závere minulého roka.

Kaliňák požiada vo veci vydania Kosíka o pomoc rezortných kolegov z EÚ

Časový horizont návratu Kosíka je však podľa neho ťažké odhadnúť.

Nemecký minister zahraničných vecí vníma Slovensko ako most medzi západom a východom

Podľa Sigmara Gabriela Slovensko dokáže vysvetliť EÚ motivácie nových krajín.

Košice sa priblížili k Maďarsku, otvorili novú rýchlocestu

Pri obci Tornyosnémeti otvorili 1,7 kilometra dlhý úsek diaľnice M30.