Historický kalendár na 12. marca

Štátny sviatok Maurícijskej republiky - Deň nezávislosti (1968)
Kántry - obsahom jarných kántrových dní (týždeň po prvej pôstnej nedeli) je príprava na pokánie a činorodá láska k blížnemu, pričom záväzný je len jeden z troch dní (streda, piatok alebo sobota)

1598
- vydal arciknieža Maximilián menom kráľa Rudolfa II. nariadenie,
podľa ktorého mohol Trenčanov súdiť iba trenčiansky richtár

1733
- zomrel v Trnave jezuita, náboženský spisovateľ, mecén
a vysokoškolský pedagóg JÁN RAJČÁNI, organizátor všestrannej podpory
obyvateľstvu Sedmohradska počas hladomoru. Narodil sa 23.6.1671
(niekde 1669)

1813
- narodil sa v Horných Orešanoch katolícky kňaz, ovocinár a včelár
MATEJ OSCITÝ. Zomrel 19.7.1880

1868
- narodil sa v Košiciach premonštrát, učiteľ, archivár a cirkevný
historik ADORJÁN ALADÁR SZABÓ. Zomrel 7.4.1950
- stal sa košickým biskupom Ján Perger

1878
- zomrel v Banskej Bystrici národno-kultúrny pracovník a právnik
LADISLAV GROSSMANN, podporovateľ Matice slovenskej, ktorý bol
predsedom Vzájomnej pomocnice v Slovenskej Ľupči. Narodil sa 8.2.1820

1883
- narodil sa v Štiavnických Baniach botanik a múzejník ALEXANDER
JÁVORKA, jeden z najvýznamnejších maďarských botanikov v 20. storočí,
ktorý sa venoval sa aj výskumu flóry na Slovensku. Zomrel 28.9.1961
- narodil sa v Golianove archivár a historik ZOLTÁN MIKLÓSY, ktorý sa
venoval dejinám uhorského stredoveku a vojenskej histórii. Zomrel
18.2.1962

1893
- narodil sa v Malackách františkán, organista, hudobný
skladateľ, gvardián kláštora a katechéta VENDELÍN JOZEF KUČERA.
Zomrel 31.12.1937

1918
- narodil sa vo Varíne dôstojník a príslušník čs. vojska v ZSSR
LADISLAV PFLIEGEL. Zahynul 9.10.1944

1933
- vymenoval pápež Pius XII. za titulárneho biskupa velicenského
a svätiaceho biskuppa nitrianskeho Eduarda Nécseyho

1943
- narodil sa MILAN KATUNSKÝ, člen Slovenského syndikátu novinárov

1948
- prijala vláda uznesenie o zriadení š. p. Československý film
- potvrdili Karola Šmidkeho vo funkcii predsedu SNR

1958
- zomrel v Bratislave právnik a odborný spisovateľ ADOLF VLADIMÍR
ZÁTURECKÝ, prezident Najvyššieho súdu v Brne, podpredseda Ústredného
súdu v Prahe a druhý predseda Slovenského najvyššieho súdu
v Bratislave, ktorý bol spoluzakladateľom slovenskej právnickej
terminológie. Narodil sa 22.6.1884

1968
- začali sa na scarfingu teplej valcovne vo VSŽ garančné skúšky
- požiadal predseda Ústrednej rady odborov Miroslav Pastyřík
a tajomníci ÚRO Bedřich Kozelka a Václav Pašek o uvoľnenie zo svojich
funkcií

1983
- zadržala v oblasti angolského mesta Alto Catumbela protivládna
organizácia UNITA 66 čs. občanov, ktorí v rámci čs.-angolských dohôd
o hospodárskej spolupráci pomáhali ako odborníci pri zaisťovaní
prevádzky v závode na výrobu celulózy a papiera, pričom čs. úrady
požiadali o pomoc OSN, ďalšie medzinárodné organizácie a vlády
niektorých štátov; začiatok drámy, ktorej súčasťou bol aj
1200-kilometrový pochod, pričom všetkých rukojemníkov prepustila
UNITA 20.6.1984

1998
- zomrel jeden z najvýznamnejších divadelných a filmových hercov
JOZEF KRONER, ktorý bol dlhoročným členom Slovenského národného
divadla a na javisku našej prvej scény vytvoril množstvo
nezabudnuteľných postáv, pričom medzinárodné uznanie získal
v polovici 60. rokov stvárnením hlavnej postavy Tóna Brtka
vo filme Jána Kádára a Elmara Klosa Obchod na korze. Narodil sa
20.3.1924
- viedol premiér Vladimír Mečiar delegáciu SR na otvorení Európskej
konferencie v Londýne, uskutočnenej za účasti hláv štátov, vlád
a ministrov zahraničných vecí členských a asociovaných krajín EÚ

--------------------------------------------------------------

1613
- narodil sa francúzsky záhradný architekt ANDRÉ LE NÔTRE, autor
záhrady kráľovského zámku Tuillerie a i. Zomrel roku 1700

1628
- zomrel anglický hudobný skladateľ a organista JOHN BULL, autor
britskej hymny God Save The King, ktorého pre katolícku vieru
prenasledovali, a preto ušiel do Belgicka. Narodil sa pravdepodobne
roku 1562

1648
- zomrel prozaik a dramatik tzv. zlatého veku Španielska TIRSO DE
MOLINA (vlastným menom Gabriel Téllez). Narodil sa roku 1571, 1579
alebo 1584

1788
- narodil sa francúzsky sochár PIERRE-JEAN DAVID D'ANGERS. Zomrel
roku 1856

1838
- narodil sa britský chemik, vysokoškolský pedagóg a vynálezca
anilínových farieb WILLIAM HENRY PERKIN. Zomrel roku 1907

1848
- vyhlásili vo Francúzsku Druhú republiku
- požadovali viedenskí študenti petíciou od cisára Ferdinanda
akademické slobody a slobodu tlače
- narodil sa nemecký maliar KARL HAGEMEISTER. Zomrel roku 1933

1863
- narodil sa básnik, prozaik a dramatik GABRIELE D'ANNUZIO, hlavný
predstaviteľ talianskej dekadencie, ktorý bol politicky činný. Zomrel
roku 1938
- narodil sa sovietsky prírodovedec, mineralóg a kryštalograf
VLADIMIR IVANOVIČ VERNADSKIJ, zakladateľ sovietskeho výskumu
v oblasti geochémie, biogeochémie, rádiogeológie a náuky o biosfére.
Zomrel roku 1945

1868
- narodil sa predstaviteľ ruského revolučného hnutia a publicista
PANTELEJMON NIKOLAJEVIČ LEPEŠINSKIJ. Zomrel roku 1944
- zrušil americký Kongres výrobnú daň

1873
- narodil sa český vysokoškolský pedagóg, akademik vo vednom odbore
anatómia a fyziológia rastlín BOHUMIL NĚMEC, zakladateľ čs.
rastlinnej anatómie a experimentálnej cytológie. Zomrel roku 1966

1888
- narodil sa nemecký dirigent HANS KNAPPERTSBUSCH. Zomrel roku 1965

1898
- zomrel fínsko-švédsky básnik ZACHARIAS TOPELIUS. Narodil sa roku
1818
- zomrel švajčiarsky fyzik a matematik JOHANN JAKOB BALMER,
priekopník spektrálnej analýzy, ktorý sa zaoberal výskumom série
spektrálnych čiar (Balmerove čiary) v spektre atómov vodíka. Narodil
sa roku 1825

1913
- skonštruoval v Grazi psychológ Vittorio Benussi prvý rakúsky
detektor lži
- položili základný kameň budovy austrálskeho federálneho parlamentu
v Canberre a tým aj nového hlavného mesta krajiny

1918
- bombardovalo 60 nemeckých diaľkových bombardovacích lietadiel typu
Gotha francúzsku metropolu Paríž, zahynulo vyše 100 ľudí a okolo 80
bolo zranených
- začal sa v depe moskovskej zoraďovacej stanice prvý komunistický
subotnik, ktorý pokračoval nasledujúci deň

1923
- zničil cyklón v americkom štáte Tenneessee desiatky domov
a zahynulo 20 osôb
- narodil sa americký astronaut WALTER MARTY SHIRRA
- narodila sa nemecká herečka HANNE HIOBOVÁ
- narodil sa britský huslista rakúskeho pôvodu NORBERT BRAININ

1928
- narodil sa americký dramatik EDWARD FRANKLIN ALBEE, priekopník
absurdného divadla (Kto sa bojí Virginie Woolfovej
- zomrela ruská divadelná herečka MARIJA NIKOLAJEVNA JERMOLOVOVÁ.
Narodila sa v roku 1853
- narodil sa východonemecký politický a štátny činiteľ WERNER
KROLIKOWSKI
- narodil sa nemecký zbormajster a hudobný skladateľ PAUL KUHN

1933
- podarilo sa chemikom z britkého závodu Imperial Chemical Industries
v Londýne vyrobiť polyetylén
- narodila sa česká divadelná herečka EMILIA BOBEK

1938
- zomrel český literárny a divadelný historik, kritik, vysokoškolský
pedagóg, básnik, dramatik a prekladateľ OTOKAR FISCHER. Narodil sa
roku 1883
- obsadili v skorých ranných hodinách jednotky wehrmachtu Rakúsko
a opätovne spojili túto krajinu (Anschluss) s Nemeckou ríšou, pričom
na druhý deň podpísali v Linzi rakúsky nacistický kancelár Arthur
Seyss-Inquart a nemecký vodca Adolf Hitler nový ústavný zákon,
ktorého článok 1 znel: Rakúsko je krajina Nemeckej ríše; Ríša sa
odvtedy nazývala Veľkonemecko a s anšlusom rýchlo súhlasil aj
taliansky fašistický vodca Benito Mussolini

1943
- oslobodili sovietske vojská Vjazmu
- pricestoval do Washingtonu šéf britskej diplomacie Anthony Eden
a rokoval s americkým prezidentom Franklinom Delanom Rooseveltom,
sovietskym veľvyslancom Maximom Maximovičom Litvinovom a čínskym
ministrom zahraničných vecí Sung Cu-wanom o vojnových a povojnových
otázkach, pričom rokovania trvali do 29.3.

1948
- schválilo francúzske Národné zhromaždenie zahraničnopolitický
program premiéra Roberta Schumana, ktorého jadrom bola idea európskej
hospodárskej únie
- narodil sa americký pop-spevák, gitarista a skladateľ JAMES TAYLOR

1953
- schválil mexický Kongres aktívne aj pasívne volebné právo žien
(voliť a môcť byť volený)

1958
- premenovali Deň britského impéria na Deň britského spoločenstva
- rozpustili v Zjednotenej arabskej republike politické strany
v prospech jednotného Národného zväzu, obmedzili práva odborov
a začala sa čistka ľavice v armáde

1968
- stal sa ostrov Maurícius v Indickom oceáne nezávislou republikou na
čele so Seewoosagarom Ramgoolamom a 27. členom Britského spoločenstva
národov
- uskutočnila sa na americkej strelnici v Nevade séria piatich
pokusných jadrových výbuchov

1973
- schválili v ľudovom hlasovaní sýrsku stálu ústavu, ktorú prijal
parlament (Národná rada) 31.1., pričom sa podľa nej uskutočnili po 11
rokoch voľby do parlamentu na základe kandidátok Pokrokového
národného frontu
- začalo sa v Ženeve druhé kolo americko-sovietskych rozhovorov
o obmedzení strategických zbraní SALT
- vypracovali v Moskve delegácie RHHP a Fínska počas dvojdňových
rokovaní návrh dohody o rozvoji spolupráce
- dohodli sa v Bruseli ministri financií deviatich krajín EHS zaviesť
od 19.3. pohyblivý kurz svojich mien voči doláru, avšak sa
nepripojili Írsko, Taliansko a Veľká Británia
- oslobodili podľa oznámenia kambodžské oslobodzovacie jednotky 90
percent územia s 5,5 milióna obyvateľmi

1978
- uskutočnilo sa prvé kolo francúzskych parlamentných volieb, pričom
strany vládnej väčšiny volilo 46,5 percenta voličov a strany
ľavicovej opozície 45,3 percenta
- oslobodili etiópske ozbrojené sily celú strategicky významnú
železničnú trať Addis Abeba-Džibuti
- zomrel vo veku 77 rokov bývalý komunistický senátor a šéfredaktor
novín lďHumanité GEORGES COGNIOT


1983
- skončil sa po šiestich dňoch v indickej metropole Dillí siedmy
summit Hnutia nezúčastnených krajín (štáty hnutia zastupovali 48
percent obyvateľstva zemegule, no tie vytvárali len 14 percent
svetovej hospodárskej produkcie), pričom zástupcovia 101 krajín
vyzvali v záverečnom komuniké atómové veľmoci a vyspelé priemyselné
štáty, aby sa aktívne pričinili o zachovanie svetového mieru
a nastolenie spravodlivého ekonomického poriadku
- vypustili v ZSSR televíznu družicu Ekran 10

1988
- zakázala juhoafrická vláda cirkevnú opozíciu na čele s biskupom
Desmondom Tutum, ktorý podľa nej predstavovala hrozbu pre verejnú
bezpečnosť
- vypustili z kozmodrómu Kourou vo Francúzskej Guyane západoeurópsku
raketu Ariane, ktorá vyniesla na obežnú dráhu dve spojové družice
francúzsku Telecom 1C a americkú Spacenet III/Geostar RO1
- oznámil minister Pedro de Castro van Dúnem pripravenosť Angoly
začať priame rozhovory s JAR o zastavení jej ozbrojeného zasahovania
do angolských záležitostí
- rezignoval jeden z popredných afganských protivládnych vodcov Júnis
Chális na funkciu predsedu aliancie hlavných protivládnych skupín so
sídlom v pakistanskom Péšávare, pričom do funkcie vymenovali predáka
radikálnej frakcie afganskej kontrarevolučnej Islamskej strany
Gulbuddín Hekmatjár
- ušliapali na štadióne v nepálskom Káthmándú v panike spôsobenej
prietržou mračien s krupobitím 156 osôb

1993
- začal sa v bosnianskej metropole Sarajevo 19-dňový súdny proces so
Srbom Borisavom Herakom, ktorého odsúdili na trest smrti za genocídu,
niekoľko vrážd a znásilnení pri etnických čistkách v moslimských
dedinách, pričom k rovnakému trestu odsúdili aj ďalšieho srbského
vojaka Sretka Damjanoviča
- obmedzil ruský parlament právomoci prezidenta Borisa Jeľcina, ktorý
následne inicioval referendum o zavedení prezidentského systému
v krajine
- zahynulo pri sérii 13 bombových útokov militantných Sikhov
v indickom meste Bombaj vyše 300 osôb a 1100 bolo zranených
- zomrel vo veku 85 rokov námestník predsedu ČĽR WANG ČEN
- oznámila kórejská vláda v snahe zabrániť medzinárodnej kontrole
svojich jadrových zariadení úmysel odstúpiť od zmluvy o nešírení
jadrových zbraní, pričom 11.5. Bezpečnostná rada OSN vyzvala Severnú
Kóreu k zmene tohto rozhodnutia a KĽDR 11.6. svoje rozhodnutie
o odstúpení od zmluvy anulovala, avšak naďalej bránila medzinárodným
inšpektorom v kontrole svojich jadrových zariadení

1998
- šokovala svet správa o asteroide 1997 XF11, o ktorom astronómovia
predpokladali, že jeho dráha azda povedie medzi Zemou a Mesiacom
(presnejšie 48.300 kilometrov od našej planéty) a najviac sa asteroid
mal priblížiť k Zemi 26.10.2028; hoci jeho priemer je len 1,5
kilometra, zrážka s ním by mohla viesť k zániku ľudstva, avšak
nasledujúci deň NASA oznámila, že vesmírne telesom by sa k našej
planéte nemalo priblížiť až na takú nebezpečne malú vzdialenosť, ako
sa pôvodne predpokladalo
- uznali USA oficiálne, že tragický incident v severotalianskych
Dolomitoch, pri ktorom vo februári zahynulo 20 ľudí, zavinila posádka
amerického vojenského lietadla EA-6B Prowler

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 4. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 5. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 6. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 7. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
 8. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
 10. Máte už vybranú dovolenku na júl?
 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
 3. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
 4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 6. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
 7. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
 8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 9. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 10. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 1. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 6 641
 2. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 4 904
 3. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 4 166
 4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 3 806
 5. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 2 471
 6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 082
 7. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 1 816
 8. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 574
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 121
 10. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM® 661

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Spievajúci dom týral operou celú ulicu

Je to najabsurdnejší susedský spor, ktorý sa na Slovensku odohral. V Štúrove žena štrnásť rokov púšťala od rána do večera nahlas operné árie

SVET

Ugandský Tarantino vraždí pre zábavu. Film je život

Afrika má Chucka Norrisa a točí filmy, ako nik iný.

DOMOV

OĽaNO nie je iba Matovič, hovorí jeho líder. Uvažuje, že sa stiahne z politiky

Matovič hovorí, že sa mu stalo niečo závažné.