Chronológia slovensko-českých vzťahov od rozdelenia ČSFR

Bratislava 16. marca (TASR) - Pri príležitosti návštevy nového českého prezidenta Českej republiky Václava Klausa na Slovensku prinášame chronológiu ...

Bratislava 16. marca (TASR) - Pri príležitosti návštevy nového českého prezidenta Českej republiky Václava Klausa na Slovensku prinášame chronológiu slovensko-českých vzťahov od rozdelenia ČSFR.

7.1.1993 - V Prahe sa prvýkrát stretli parlamentné delegácie ČNR a NR SR vedené Milanom Uhdem a Ivanom Gašparovičom.

27.1.1993 - Slovenský premiér Vladimír Mečiar v nočných hodinách navštívil Prahu, kde sa stretol s českým premiérom Václavom Klausom, s ktorým rokoval o menovej odluke štátov.

22.2.1993 - Na pozvanie slovenského premiéra V. Mečiara priletel do Bratislavy na oficiálnu pracovnú návštevu český premiér V. Klaus s manželkou.

30.3.1993 - Prezident SR Michal Kováč odcestoval na svoju prvú zahraničnú návštevu do ČR, kde sa stretol s prezidentom ČR Václavom Havlom a českým premiérom V. Klausom.

30.4.1993 - V brnianskej vile Tugendhat sa uskutočnilo stretnutie premiérov ČR a SR V. Klausa a V. Mečiara.

1.7.1993 - V Smoleniciach sa stretli prezidenti SR a ČR M. Kováč a V. Havel a podpísali protokol o výmene ratifikačných listín k zmluve medzi ČR a SR o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci.

10.9.1993 - Minister zahraničných vecí SR Jozef Moravčík rokoval s českým premiérom V. Klausom o otázkach štátnych hraníc medzi SR a ČR.

11.10.1993 - Na prvú oficiálnu návštevu SR prišla delegácia Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR vedená jeho predsedom M. Uhdem.

17.11.1993 - Prezident SR M. Kováč sa stretol v Prahe s prezidentom ČR V. Havlom. Rokovali o postojoch obidvoch republík k medzinárodnej situácii a k integračným procesom v Európe.

11.1.1994 - Delegácia SR vedená prezidentom SR M. Kováčom odletela do Prahy na stretnutie prezidenta USA Billa Clintona s najvyššími predstaviteľmi Visegrádskej štvorky. V Prahe sa osobitne stretli prezidenti aj premiéri vlád ČR (V. Klaus) a SR (V. Mečiar).

22.3.1994 - Premiér Jozef Moravčík a minister financií SR Rudolf Filkus sa zúčastnili na otvorení druhého ročníka Európskeho bankového fóra. V Prahe rokovali aj so svojimi českými partnermi V. Klausom a I. Kočárnikom o otvorených otázkach vzájomných vzťahov.

15.4.1994 - Prezident SR M. Kováč sa na pozvanie prezidenta ČR V. Havla zúčastnil na stretnutí prezidentov siedmich európskych krajín v Litomyšli.

26.5.1994 - Prezident ČR V. Havel sa v rámci oficiálnej návštevy SR, ktorá sa uskutočnila na základe dohody hláv oboch štátov o ich pravidelných stretnutiach, stretol v Bratislave s prezidentom SR M. Kováčom. Stretnutia prezidentov mali umožniť predovšetkým osobný kontakt, oboznamovanie sa so vzájomnými názormi a myšlienkami, ako aj s vývinom vzťahov oboch krajín. Toto stretnutie sa nieslo v znamení kultúry.

27.8.1994 - Pri Pamätníku SNP v Banskej Bystrici vyvrcholili ústredné oslavy 50. výročia SNP za účasti 22 zahraničných delegácií, vrátane prezidenta V. Havla.

8.3.1995 - Prezidenti ČR a SR V. Havel a M. Kováč sa stretli na zámku v Lánoch. Rozhovory hláv oboch štátov sa týkali najmä vzájomných vzťahov medzi SR a ČR, ako aj ich prístupu k výsledkom druhej svetovej vojny vrátane otázky Benešových dekrétov.

11.9.1995 - Premiér V. Mečiar sa v Brne zúčastnil na stretnutí premiérov krajín Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode (CEFTA), v rámci ktorého absolvoval aj dvojstranné rokovania s českým premiérom V. Klausom.

10.-11.10.1997 - V Piešťanoch sa uskutočnilo pracovné stretnutie premiérov SR a ČR V. Mečiara a V. Klausa. Premiéri Slovenska a Česka sa dohodli na spresnení pravidiel týkajúcich sa colnej únie a ďalších ekonomických vzťahov medzi oboma krajinami.

7.11.1998 - Prezident ČR V. Havel s manželkou Dagmar navštívil ako prvý zahraničný štátnik po voľbách v roku 1998 SR. Návšteva sa uskutočnila na pozvanie štyroch slovenských mimovládnych organizácií. Havel sa v Bratislave neformálne stretol s premiérom SR Mikulášom Dzurindom, predsedom parlamentu Jozefom Migašom, vicepremiérmi a členmi vládneho kabinetu a zákonodarného zboru.

23.11.1998 - Vládna delegácia ČR na čele s jej predsedom Milošom Zemanom navštívila SR. Premiéri SR a ČR Mikuláš Dzurinda a Miloš Zeman podpísali Zmluvu medzi SR a ČR o vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach.

29.4.1999 - Premiéri SR a ČR Mikuláš Dzurinda a Miloš Zeman sa stretli v Uherskom Hradišti (ČR), kde rokovali o situácii v juhoslovanskej provincii Kosovo. Dotkli sa aj aktuálnych politických otázok.

15.5.1999 - O problémoch spojených s delením majetku bývalej ČSFR rokovali vo Vysokých Tatrách premiér SR Mikuláš Dzurinda a český premiér Miloš Zeman. Dospeli k dohode odporučiť fondom národného majetku vzájomnú výmenu balíkov akcií Všeobecnej úverovej banky a Komerčnej banky.

7. 7. 1999 -Prezident SR Rudolf Schuster absolvoval necelý mesiac po svojej inaugurácii návštevu ČR. Išlo o jeho prvú oficiálnu návštevu vo funkcii hlavy štátu. Schuster zdôrazňoval vzájomnú spoluprácu medzi Bratislavou a Prahou, prekážkou v ich rozvoji nemalo byť ani nedokončené delenie zvyšku federálneho majetku. Predmetom politických rozhovorov bola aj integrácia do Európskej únie, NATO a do OECD.

20.-24.5.2000 - Podpísaním Protokolu o výmene ratifikačných listín k zmluve medzi ČR a SR o spoločnom postupe pri delení federálneho majetku z 24. novembra 1999 vyvrcholila návšteva slovenského premiéra Mikuláša Dzurindu v Prahe. Po tomto akte odovzdal český premiér Miloš Zeman predsedovi slovenskej vlády zlatú tehlu s hmotnosťou 14 kg a v cene štyroch miliónov Kč, ktorá symbolizovala ukončenie sporov o majetok a skutočnosť, že slovenské zlato sa po siedmich rokoch rokovania vrátilo späť do Bratislavy. Počas tejto oficiálnej návštevy premiéri oboch krajín Miloš Zeman a Mikuláš Dzurinda podpísali aj medzivládnu dohodu o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti, medzivládnu dohodu o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností, dohodu o spolupráci v oblasti školstva, vedy a kultúry a dohodu o spolupráci rezortov priemyslu a hospodárstva.

9.-10.10.2000 - Počas oficiálnej návštevy Slovenska predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Václav Klaus absolvoval bilaterálne rokovania so svojím hostiteľom, predsedom Národnej rady SR Jozefom Migašom, premiérom Mikulášom Dzurindom, šéfom slovenskej diplomacie Eduardom Kukanom a predsedami poslaneckých klubov v NR SR, kde vyslovil jednoznačnú podporu integračným ambíciám Slovenska. Na Bratislavskom hrade vystúpil Klaus s prednáškou na tému Európske integračné a dezintegračné procesy v ich ekonomickom kontexte.

2.11.2000 - Dohoda o cezhraničnej spolupráci medzi SR a ČR bola výsledkom cesty českého premiéra Miloša Zemana na Slovensku. Uzavrel ju s predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom. Témou ich rozhovoru boli aj česko-slovenské vzťahy v oblasti hospodárskej spolupráce, školstva i ďalších otázok. Predsedu českej vlády prijal aj predseda Národnej rady SR Jozef Migaš.

1.-2.3.2001 - Prezident SR Rudolf Schuster absolvoval oficiálnu návštevu ČR. Predmetom jeho rokovaní s najvyššími ústavnými činiteľmi bola vzájomná cezhraničná spolupráca a integračné ambície oboch krajín.

28.-29.5.2001 - Premiéri ČR a SR Miloš Zeman a Mikuláš Dzurinda slávnostne otvorili slovensko-český hraničný priechod Brodské-Břeclav. Predseda slovenskej vlády tým súčasne začal svoju návštevu Českej republiky. Hlavnými témami rokovaní so Zemanom bola spolupráca vo vojenskej oblasti, ako aj úsilie SR o integráciu do Severoatlantickej aliancie. Premiéri sa dotkli aj sporu o pozemky na česko-slovenských hraniciach v oblasti Kasárne a vyzvali obe strany konfliktu na rokovania. Na Pražskom hrade Dzurindu prijal aj český prezident Václav Havel.

4.-5.10.2001 - Predseda NR SR Jozef Migaš navštívil na pozvanie predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Václava Klausa Českú republiku. Počas dvojdňovej návštevy ho prijali prezident Václav Havel, premiér Miloš Zeman a predseda Senátu Parlamentu ČR Petr Pithart. Hlavnou témou rokovaní s českými partnermi bolo predovšetkým posilnenie medziparlamentnej spolupráce. Okrem toho hovorili aj o ekonomickej spolupráci, ktorá vyplýva hlavne z výhod colnej únie. Predmetom diskusií boli aj otázky rozširovania Európskej únie a Severoatlantickej aliancie a aktuálne medzinárodno-politické otázky v súvislosti s bojom proti medzinárodnému terorizmu.

19. - 20. 11. 2001 - Otázky bilaterálnej spolupráce v kontexte prebiehajúcich integračných procesov, podpora ČR vstupu Slovenska do NATO boli hlavnými témami rokovania predsedu vlády ČR Miloša Zemana na oficiálnej návšteve SR. Český premiér sa v Bratislave stretol aj s prezidentom Rudolfom Schusterom, s premiérom Mikulášom Dzurindom a predsedom Národnej rady SR Jozefom Migašom. Český premiér bol aj na východe Slovenska, kde sa oboznámil s regiónmi Spiš a Šariš.

25. 1. 2002 - Prezidenti SR a ČR Rudolf Schuster a Václav Havel prepožičali na historickom Námestí svornosti v Českom Krumlove bojové zástavy 1. česko-slovenskému práporu KFOR pred jeho odchodom na misiu do Kosova. Na slávnostnom nástupe 1. česko-slovenskej jednotky sa prezidenti ako hlavní velitelia ozbrojených síl zúčastnili spolu s ministrami obrany SR a ČR Jozefom Stankom a Jaroslavom Tvrdíkom, ako aj náčelníkmi generálneho štábu generálporučíkom Milanom Cerovským a generálporučíkom Jiřím Šedivým.

19. - 20. 5. 2002 - Predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda bol na oficiálnej návšteve ČR, ktorá mala prehĺbiť nadštandardné vzťahy medzi oboma krajinami. Obaja predsedovia vlád hodnotili bilaterálnu spoluprácu, zmluvno-právnu základňu medzi oboma krajinami a vzťahy v regióne. Zaoberali sa aj koordináciou spoločných krokov pri modernizácii armád a otázkou ochrany spoločnej hranice. Časť rozhovoru venovali aj otázke vzájomnej podpory a spolupráce v prístupovom procese do EÚ, ako aj novembrovému pražskému summitu NATO. Slovenského premiéra v Prahe prijal aj český prezident Václav Havel, stretol sa s predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Václavom Klausom a predsedom Senátu Parlamentu ČR Petrom Pithartom.

28. 5. 2002 - Pri príležitosti slávnostného otvorenia diaľničného hraničného priechodu medzi ČR a SR Břeclav - Brodské sa stretol český premiér Miloš Zeman so svojím slovenským kolegom Mikulášom Dzurindom. Rokovali o rozvoji vzájomných vzťahov.

29. 10. 2002 - Prvým oficiálnym hosťom predsedu NR SR Pavla Hrušovského po voľbách v roku 2002 bol predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Lubomír Zaorálek. Šéfovia oboch parlamentov deklarovali, že zákonodarné zbory sú pripravené spolupracovať aj pri vytvorení spoločnej stratégie v predvstupovej fáze vstupu oboch krajín do Európskej únie. Zaorálek pred slovenskými novinármi vyhlásil, že ČR a SR by mali presadzovať spoločnú interpretáciu Benešových dekrétov a povojnovej legislatívy a dohodnúť sa na charaktere diskusie o nich. Zaorálka so sprievodom prijal aj prezident SR Rudolf Schuster, premiér Mikuláš Dzurinda a minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

30. 11. 2002 - Premiéri SR a ČR Mikuláš Dzurinda a Vladimír Špidla podpísali v Bratislave Dodatok k zmluve medzi ČR a SR o vytvorení colnej únie. Český premiér aj so svojou delegáciou sa počas návštevy SR stretol aj prezidentom Rudolfom Schusterom a s inými poprednými predstaviteľmi SR. Rokovania sa týkali najmä koordinácie postupu oboch krajín pri rokovaniach o vstupe do EÚ a o spoločnej vzdušnej obrane. Predseda NR SR Pavol Hrušovský a český premiér Vladimír Špidla sa dohodli na koordinácii termínu konania referenda oboch krajín o vstupe do EÚ.

29. januára 2003 - Český prezident Václav Havel bol na svojej poslednej oficiálnej zahraničnej návšteve na poste prezidenta ČR v SR. Samotná návšteva českého prezidenta na Slovensku sa začala položením kytice kvetov na hrob Alexandra Dubčeka na bratislavskom cintoríne. Václav Havel konštatoval, že národy Českej a Slovenskej republiky nadobudli desať rokov po rozdelení potrebné sebavedomie. Oba štáty už prekonali traumu z rozdelenia a "pachuť" z nej začínajú striedať výhody. V rozhovoroch s najvyššími slovenskými ústavnými činiteľmi - prezident Rudolf Schuster, premiér Mikuláš Dzurinda a predseda NR SR Pavol Hrušovský - sa okrem vzájomných vzťahov venovali aj otázke prezidentských volieb v ČR. Český prezident, ktorého návšteva sa uskutočnila štyri dni pred ukončením jeho tretieho funkčného obdobia vo funkcii hlavy štátu, si v Bratislave prevzal aj vysoké štátne vyznamenanie Rad Bieleho Dvojkríža I. triedy. Prezident SR Rudolf Schuster mu ho udelil za celoživotné úsilie pri presadzovaní slobody, demokracie a ľudských práv. Havel zároveň vyznamenal jedenásť slovenských občanov vysokými štátnymi vyznamenaniami ČR.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 5. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 7. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 10. Jarné prázdniny pri mori?
 1. S profesorom Michalom Miovským o prevencii závislostí
 2. Poslanci nevzdávajú boj proti herniam, chcú prísnu reguláciu
 3. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 4. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Dokázali by ste nakúpiť so zavretými očami?
 8. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 9. Stanovisko Klubu pre Bratislavu k zákazu hazardu v Bratislave
 10. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 1. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 11 480
 2. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 9 497
 3. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 6 008
 4. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 5 895
 5. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 5 320
 6. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 5 247
 7. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 5 103
 8. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 4 897
 9. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 4 785
 10. Jeden z najkrajších interiérov má Meridiana v Prievidzi 3 076

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Predražené predsedníctvo a kauzu Evka prešetrí NAKA

Na polícii bola desiateho januára vypovedať Zuzana Hlávková. Stalo sa tak ešte predtým, ako bol prípad posunutý elitným policajtom.

KOMENTÁRE

V politike, tak ako v hazarde, je výsledok vopred jasný

Aké osoby sú v pozadí hazardu?

DOMOV

Trainspotting po slovensky. Ako žijú narkomani v Bratislave

Strávili sme víkend v spoločnosti ľudí závislých od drog.

Neprehliadnite tiež

Beblavý napísal Ficovi, trvá na zastavení prevodu akcií nemocníc

Poslanec Miroslav Beblavý si myslí, že minister zravotníctva Tomáš Drucker koná netransparentne.

Gajdoš vidí spoluprácu s emirátmi najmä vo výcviku a vzdelávaní

Minister rokoval aj s indickým a srílanským rezortným kolegom.

Polícia naďalej vyšetruje prevody bytov, na ktoré upozornil Rajtár

Bližšie informácie o vyšetrovaní v prípade poslanec Rajtár nemá.

LOVÍME HOAXY

‘Kaliňák dáva peniaze na prijatie migrantov, kým naše deti trpia’ je hoax

Extrémisti a konšpiračné weby si vymýšľajú štátne dotácie.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop