Historický kalendár na 18. marcaEurópsky deň mozgu - po prvýkrát sa oslavoval roku 1988 na podnet skupiny vedúcich výskumníkov zaoberajúcich sa mozgom, pričom jeho úlohou je spropagovať jednu z najdôležitejších oblastí modernej vedy, ktorou je výskum mozgu, a sprístupniť verejnosti poznatky o jeho činnosti organizovaním verejných aktivít a podujatí

Deň vyhlásenia Parížskej komúny vo Francúzsku (1871)
Cyril Jeruzalemský, biskup, učiteľ cirkvi

1488
- zomrel feudálny zemepán GREGOR MAJTÉNI. Narodil sa roku 1388

1713
- popravili (asi tento deň) v Liptovskom Mikuláši ľudového hrdinu
a vodcu zbojníckej družiny JURAJA JÁNOŠÍKA, legendárneho pomstiteľa
krívd napáchaných na poddanom ľude, ktorý vraj bohatým bral
a chudobným dával. Zapísali ho pri krste 25.1.1688

1718
- zomrel v Soproni (Maďarsko) cirkevný spisovateľ a jezuita ŠTEFAN
ČETE. Narodil sa 25.12.1648

1743
- zomrel v Banskej Štiavnici bibliograf a jeden z prvých slovenských
literárnych historikov DÁVID CVITINGER, ktorý zozbieral množstvo
údajov o uhorských literátoch a roku 1711 vydal bibliografické dielo
Specimen Hungariae literatae. Narodil sa asi roku 1673

1803
- narodil sa vo Vrbovom katolícky kňaz, básnik-veršovec, národný
buditeľ a propagátor slovenskej tlače JOZEF EMMANUEL, priekopník
presadzovania štúrovského spisovného jazyka, spoluzakladateľ Matice
slovenskej a slovenského gymnázia v Kláštore pod Znievom. Zomrel
8.5.1890

1848
- odhlasoval uhorský snem v Bratislave zrušenie urbariálnych
povinností roľníctva spolu so zrušením cirkevného desiatku a panskej
jurisdikcie nad poddanými, čo znamenalo zrušenie poddanstva, pričom
šľachta mala dostať štátnu náhradu

1858
- zomrel v Levoči právnik, botanik a spisovateľ SAMUEL FABRICI, člen
korešpondent Uhorskej akadémie vied. Narodil sa 18.3.1791

1868
- narodil sa v Hornej Strede akademik Maďarskej akadémie vied,
veterinár a vysokoškolský pedagóg JOZEF MAREK, zdokonaliteľ
žalúdkovej sondy a vynálezca preparátu distol, ktorého meno nesie ním
objavená vírusová choroba sliepok. Zomrel 7.9.1952

1883
- narodil sa v Padine (JZR) právnik, publicista spisovateľ
a prekladateľ JOZEF HOLÚBEK. Zomrel 8.9.1956

1893
- narodil sa v Skalici lekár-radiológ, vysokoškolský pedagóg
a odborný publicista ĽUDOVÍT VALACH, priekopník a zakladateľ
rádiológie a rádioterapie na Slovensku. Zomrel 1.5.1941

1913
- zomrel v Senici-Čáčove učiteľ, publicista, básnik a prekladateľ
CYRIL GALLAY, ktorý sa venoval dramatickej i prekladateľskej tvorbe,
pričom sa zaoberal aj výskumom ratkovského a senického nárečia.
Narodil sa 13.3.1857
- narodila sa vo Viedni (Rakúsko) speváčka a referentka hudobného
odboru v rozhlase HELENA ŠKAROHLÍDOVÁ-KOSTOVÁ

1923
- narodila sa v Senici klaviristka a korepetítorka SOŇA KRESÁKOVÁ
- zomrel v Aiude (Rumunsko) lesnícky odborník a publicista JÚLIUS
BELHÁZY, ktorý sa zaoberal zalesňovaním, poľovníctvom a hospodárskymi
otázkami. Narodil sa 2.4.1870
- začalo vysielanie Čs. rozhlasu z dočasnej rádiotelegrafickej
a rádiotelefónnej stanice v Prahe
- zomrel v Bratislave fotograf, portrétista a dokumentarista KAROL
KÖRPER. Narodil sa 27.10.1845

1933
- narodil sa JOZEF JANOVEC, člen Slovenského syndikátu novinárov

1938
- vyhlásil Sovietsky zväz, že ak hitlerovské Nemecko prepadne ČSR,
poskytne mu vojenskú pomoc, ak o to požiada čs. vláda

1948
- narodila sa MARGITA ŠKRABÁKOVÁ, členka Slovenského syndikátu
novinárov
- zbavilo ústavodarné národné zhromaždenie poslancov Jána Ursínyho,
Vladimíra Krajinu, Otu Horu, Fedora Hodžu ai. poslaneckej imunity pre
ich činnosť pred a počas februára 1948
- narodil sa v Trenčíne prírodovedec a múzejný pracovník PETER PŘÍHODA

1988
- prerokovalo predsedníctvo ÚV KSČ novelizáciu Zákonníka práce
a prijalo informáciu o zásadách experimentálneho uplatňovania
socialistickej samosprávy

1993
- prerokovala mimoriadna schôdza vlády rozhodnutie vlády ČR
pozastaviť odovzdanie akcií českých podnikov v prvej vlne kupónovej
privatizácie DIK-om zo SR
- prešla SNS do opozície, pričom HZDS sa stalo v parlamente menšinou

1998
- zaregistrovali Stranu maďarskej koalície (SMK) na MV SR, pričom na
jej vzniku sa dohodli predstavitelia Maďarského
kresťanskodemokratického hnutia (MKDH), Spolužitia a Maďarskej
občianskej strany (MOS) v súvislosti s návrhom novely volebného
zákona ako jednej z možných alternatív

--------------------------------------------------------------

978
- zavraždili kráľa EDUARDA zvaného Martýr z anglosaskej dynastie
Cerdikovcov. Narodil sa roku 963

1123
- začal sa v Ríme prvý lateránsky koncil s asistenciou pápeža Kalista
II.

1543
- zaregistrovali na americkej rieke Mississippi prvé záplavy na
dnešnom území USA

1548
- narodil sa holandský maliar CORNELIS KETEL. Zomrel roku 1616

1733
- narodil sa nemecký vydavateľ, kritik a spisovateľ CHRISTOPH
FRIEDRICH NICOLAI. Zomrel roku 1811

1768
- zomrel britský románopisec a humorista LAURENCE STERNE,
najvýznamnejší predstaviteľ osvietenského sentimentalizmu vo Veľkej
Británii. Narodil sa roku 1713

1798
- narodil sa nemecký mineralóg a zakladateľ systematiky minerálov
GUSTAV ROSE. Zomrel roku 1873

1813
- dal si Američan David Nelville patentovať zariadenie na výrobu
uhoľného plynu
- narodil sa nemecký básnik a dramatik CHRISTIAN FRIEDRICH HEBBEL.
Zomrel roku 1863

1818
- schválil americký Kongres prvé finančné dôchodky štátnym
zamestnancom

1823
- narodil sa rumunský historik a publicista CONSTANTIN D. ARICESCU.
Zomrel roku 1886

1838
- narodil sa britský činiteľ robotníckeho hnutia, odborár a pacifista
WILLIAM RANDAL CREMER, laureát Nobelovej ceny mieru (1903). Zomrel
roku 1908

1843
- odišiel filozof Karl Marx pre cenzúru z redakcie Rheinische Zeitung
a odsťahoval sa do Paríža

1848
- vyhnali rakúske vojská z Lombardie a neskôr tiež z Benátok, kde
vyhlásili Republiku sv. Marka, pričom Rakúsko začalo chystať odvetné
opatrenia
- vypuklo ľudové a robotnícke povstanie v Berlíne, ktoré dosiahlo
čiastkový úspech, keď po dvoch dňoch bojov na barikádach dal kráľ
povel na stiahnutie vojsk z nemeckej metropoly; vyvrcholilo tak
ľudové hnutie, ktoré sa začalo demonštráciami 13.3. a požadovalo
demokratické práva a sociálne reformy, pričom kráľ musel zvolať
krajinský snem, sľúbiť slobodu tlače a uctiť si pamiatku 300 padlých
z bojov na barikádach

1858
- narodil sa nemecký inžinier, vynálezca, lingvista a sociálny
teoretik RUDOLF DIESEL, vynálezca vznetového spaľovacieho motora na
naftový pohon nazvaného podľa neho. Zahynul roku 1913
- narodil sa chorvátsky prozaik JOSIP KOZARAC. Zomrel roku 1906

1863
- začalo sa vyhlásením českého poslanca rakúskej poslaneckej snemovne
Františka Ladislava Riegera obdobie pasívnej rezistencie českého
buržoázneho politického hnutia

1893
- narodil sa americký líder a džezový bubeník GEORGE OLSEN. zomrel
roku 1971

1903
- narodil sa sovietsky akademik a fyziológ VASILIJ VASILIEVIČ PARIN,
priekopník rozvoja kozmickej biológie a lekárstva. Zomrel roku 1971
- narodil sa taliansky fašistický politik a diplomat GALEAZZO CIANO,
Mussoliniho zať. Popravili ho roku 1944

1908

- narodil sa poľský básnik, prekladateľ a esejista JAN ŠPIEWAK.
Zomrel roku 1967

1913
- zamietol francúzsky senát volebnú reformu, a preto podal premiér
Aristide Briand demisiu, pričom novú vládu zostavil Louis Barthou
- zastrelil bez zjavného motívu duševne chorý atentátnik Alexander
Schinas niekoľko mesiacov pred 50. výročím nástupu na trón gréckeho
kráľa JURAJA I. (narodil sa roku 1845) na pravidelnej prechádzke, kde
kráľa nesmela sprevádzať telesná stráž, pričom Jurajovým nástupcom sa
stal jeho najstarší syn Konštantín I.
- narodil sa francúzsky filmový režisér RENÉ CLEMENT. Zomrel roku 1996

1923
- narodil sa český zbormajster a korepetítor LADISLAV VOJTA

1928
- narodil sa filipínsky generál, politik a štátnik FIDEL RAMOS
- narodil sa rakúsky architekt a karikaturista GUSTAV PEICHL

1933
- navrhlo Taliansko uzavretie paktu štyroch veľmocí Francúzska,
Nemecka, Talianska a Veľkej Británie, pričom jadrom malo byť
vytvorenie konzultatívneho a koordinačného direktória štyroch
veľmocí, parita Nemecka v zbrojení a zásada revízie mierových zmlúv
veľmocenskou arbitrážou; Mussoliniho návrh prakticky eliminoval
Spoločnosť národov ako platformu riešenia medzinárodných problémov

1938
- zahynulo počas dvojdňového bombardovania republikánskej Barcelony
letectvom generála Francisca Franca niekoľko stoviek civilného
obyvateľstva
- navrhla v súvislosti s anšlusom Rakúska vláda ZSSR medzinárodné
rokovanie na základe kolektívnej bezpečnosti, na ktorých by sa
prijali účinné opatrenia proti agresii, avšak Veľká Británia
sovietsku iniciatívu odmietla a Francúzsko neurčito váhalo
- pripojil sa rakúsky kardinál Theodor Innitzer, arcibiskupi
a biskupi slávnostným vyhlásením k anšlusu a vyzvali katolíckych
veriacich, aby sa ako Nemci zúčastnili na ľudovom hlasovaní
o pripojení Rakúska k Nemeckej ríši, čo by malo byť ich samozrejmou
národnou povinnosťou
- založili Všeobecnú federáciu sýrskych odborov
- narodila sa česká sólistka baletu JITKA TÁZLAROVÁ
- spáchal samovraždu bývalý rakúsky verejný činiteľ a politik
heimwehru ODO NEUSTÄDTER-STÜRMER. Narodil sa roku 1885

1943
- pridala sa Francúzska Guyana na stranu Bojujúcich Francúzov
generála Charlesa de Gaulla
- pricestoval do Tokia šéf projaponskej barmskej administratívy na
rokovania o vytvorení formálne nezávislej Barmy, čo sa stalo 1.8.
- padla poľská revolucionárka a protifašistická bojovníčka HANNA
SAWICKÁ. Narodila sa roku 1917

1948
- podpísali v Moskve Zmluvu o priateľstve, spolupráci a vzájomnej
pomoci medzi Bulharskom a ZSSR

1953
- zahynulo pri ťažkom zemetrasení v tureckej severnej Anatólii 1100
osôb

1958
- narodil sa švédsky lyžiar INGEMAR STENMARK, majster sveta v slalome
(1958) a obrovskom slalome vo Svetovom pohári

1963
- uskutočnilo Francúzsko v alžírskej časti Sahary v Raggane podzemný
atómový výbuch, pričom alžírska vláda v ostrom proteste žiadala zmenu
časti Evianských dohôd
- otvorili v New Yorku Rakúsky kultúrny inštitút
- protestovala indická vláda proti dočasnej dohode o hraniciach medzi
Čínou a Pakistanom

1968
- predložil Poslaneckej snemovni britský minister financií štátny
rozpočet na finančný rok 1968, ktorý patril k najtvrdším, aké mala
Veľká Británia od skončenia druhej svetovej vojny
- zapojil sa Kozmos 206 do experimentálneho meteorologického systému
Meteor, ktorý však už rok podával informácie o zemskej atmosfére
a ďalšie operatívne meteorologické údaje

1973
- nastal výbuch plynu v uhoľnej bani v Džitpúre pri Kalkate, pričom
zahynulo 50 osôb
- zomrel dánsky operný spevák LAURITZ MELCHIOR (vlastným menom
Lebrecht Hommel). Narodil sa roku 1890
- zomrel francúzsky spisovateľ a novinár ROLAND MAURICE DORGELES
(vlastným menom Roland Lécavalé). Narodil sa roku 1886
- zomrel vo veku 79 rokov bývalý predseda zväzu novinárov NDR GEORG
KRAUSZ

1978
- odsúdili v Láhaure bývalého pakistanského premiéra Zulfikára Alího
Bhutta na smrť obesením za údajné nariadenie vraždy svojho
politického protivníka, hoci v skutočnosti nezahynul poslanec,
o ktorého malo ísť, ale jeho otec, pričom politický režim Zijáula
Haka ho obvinil z politických omylov a zneužívania moci v čase jeho
vlády
- začala sa v Amsterdame dvojdňová medzinárodná konferencia proti
neutrónovej bombe s účasťou 29 delegácií všetkých európskych krajín,
USA a Kanady, pričom schválili vyhlásenie k národom a vládam všetkých
krajín s varovaním pred neutrónovými zbraňami a ďalším stupňovaním
jadrového zbrojenia
- začal sa dvojdňový prudký pokles teploty na celom území Mexika,
pričom zahynulo 87 osôb a 620 osôb museli ošetriť v nemocniciach

1983
- začalo sa v Tunise trojdňové zasadnutie výkonného výboru OOP, na
ktorom sa rozhodli vytvoriť palestínsku národnooslobodzovaciu armádu
zloženú z vojenských oddielov rôznych zložiek OOP
- začal sa v japonskom Tokiu štvordňový tribunál medzinárodnej
verejnosti na vyšetrenie izraelských zločinov v Libanone, pričom
potvrdil zodpovednosť Beginovej vlády za mnohé zločiny proti
ľudskosti a porušovanie medzinárodných konvencií o ľudských právach
- začalo sa dvojdňové rokovanie výboru siedmich Ligy arabských štátov
na čele s jordánskym kráľom Husajnom s britskými predstaviteľmi
o riešení situácie na Blízkom východe
- zomrel taliansky kráľ UMBERTO II. zo savojskej dynastie. Narodil sa
roku 1904

1988
- navštívil Juhosláviu generálny tajomník ÚV KSSZ Michail Gorbačov
- predložila v Ženeve delegácia ZSSR na americko-sovietskom rokovaní
o obmedzení a úplnom zastavení jadrových skúšok návrh doplňujúceho
protokolu k zmluve medzi USA a ZSSR o obmedzení podzemných skúšok
jadrových zbraní z roku 1974, ktorý obsahoval zlepšený mechanizmus
kontroly tejto zmluvy a rátal s požiadavkami americkej strany na
využívanie hydrodynamických metód kontroly
- schválila Spolková rada NSR návrh zákona o inšpekciách ZSSR na
území NSR
- založili novú juhoafrickú opozičnú Stranu nezávislosti
- zomrel český režisér animovaného filmu JOSEF KLUGE. Narodil sa roku
1921

1993
- obnovili sa v Ženeve rozhovory o azerbajdžanskom Náhornom Karabachu
pod záštitou KBSE
- blokovali Srbi humanitárne konvoje OSN do obkľúčenej Sreberenice
a ďalších dvoch moslimských enkláv, pričom Sarajevo sa stalo terčom
rozsiahleho útoku
- schválila Snemovňa reprezentantov USA ekonomický plán prezidenta
Clintona (zníženie rozpočtového deficitu a investícií na nové
pracovné príležitosti), predpokladajúci zníženie rozpočtového
deficitu a stimuláciu rozvoja hospodárstva, ktorý schválil aj Senát
25.3.
- zrútilo sa nadzvukové stíhacie bombardovacie lietadlo SU 22 M4 päť
kilometrov od Jihlavy, pričom pilot sa katapultoval
- odmietol poľský Sejm privatizačný program predložený vládou
Suchockej
- zomrel bývalý pakistanský premiér MUHAMMAD CHÁN DŽUNEDŽO. Narodil
sa roku 1932
- zomrel vo veku 67 rokov americký vedec a politik BENJAMIN HUGER READ
- zomrel vo veku 75 rokov portugalský historik ANTONIO JOSE SARAIVA

1998
- odsúdil na 30 rokov väzenia za ohrozenie národnej bezpečnosti
kambodžský vojenský súd zvrhnutého spolupremiéra krajiny princa
Norodoma Ranariddha, pričom princ údajne spolupracoval s povstalcami
z hnutia Červených Kmérov a snažil sa zvrhnúť vládu

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 4. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 5. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 6. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 7. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 8. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 9. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 10. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 1. Víťazom Stavbárskej olympiády odovzdajú ceny na DOD SvF STU
 2. Londýn: Úspešná Slovenka balí kufre. Chce bývať v Bratislave
 3. Zabezpečte vstup osôb na stavenisko podľa zákona
 4. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 5. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€
 6. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 7. Attracting talent – Why Millennials are choosing to join Johnson
 8. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 9. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 10. Alarica – new business project in the market of shoes
 1. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 6 789
 2. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke 5 568
 3. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 4 764
 4. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku 3 954
 5. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 106
 6. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej! 2 890
 7. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€ 2 783
 8. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 307
 9. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018? 1 989
 10. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 544

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Raši, Zmajkovičová, Kubánek. Ktorí krajskí šéfovia Smeru by mali končiť

Ohlasované zmeny považuje politológ len za kozmetickú úpravu pre verejnosť.

DOMOV

Kosík na videu z afrického väzenia odpovedá Kaliňákovi

Pravosť vyhlásenia spochybňovali.

SVET

Na Drahoša spustili špinu, vytiahli starú fotku aj Havla

České dezinformačné kanály vypustili ďalšie manipulácie.

ŠPORT

Navrátilová: Cibulková nemá žiadnu silnú zbraň

Legenda hovorí vo veľkom rozhovore pre SME aj o prvom triumfe vo Wimbledone.

Neprehliadnite tiež

Trnavský exžupan Mikuš sa stal Dankovým radcom

Mikuš uviedol, že má skúsenosti a vedomosti z oblasti energetiky i prípravy stratégií.

Hrad čaká rekonštrukcia skleníka i obnova opevnenia

Trenčianska župa investuje do hradu zhruba 1,8 mil. eur. Ide o najväčšiu investíciu za desaťročia.

Matovič obvinil Blanára z podvodu pri nákupe CT prístrojov

Líder OľaNO uviedol, že vyhral ten, koho si Blanár vopred vybral, škodu vyčíslil na 1,5 milióna eur.

Vojnoví veteráni dostanú nový penzión

Pilotný projekt na zriadenie penziónu predpokladá náklady vo výške približne 150 000 eur.

Europoslankyňa Žitňanská a Beblavý žiadajú odložiť kvóty pre gymnáziá o rok

Zákon platí, odklad nie je možný, odkázal rezort školstva .