Historický kalendár na 19. marca

Svätý Jozef - ženích Panny Márie, patrón celej kresťanskej cirkvi
a tesárov

1748
- narodil sa v Trenčíne lekár a odborný spisovateľ IGNÁC ROMUALD
AMBRO, priekopník muzikoterapie v strednej Európe. Zomrel roku 1785

1793
- narodil sa v Trstenej lexikograf a člen bernolákovskej skupiny JÁN
KOIŠ, zakladateľ a funkcionár Spolku milovníkov reči a literatúry
slovenskej. Zomrel 11.5.1839

1848
- zomrel v Trnave katolícky kňaz MICHAL ŠKULTÉTY, ktorý sa zaslúžil
o výstavbu známej veže vo Vrbovom. Narodil sa roku 1774

1913
- narodil sa v Rajci sochár, medailér, vysokoškolský učiteľ a národný
umelec RUDOLF PRIBIŠ, predstaviteľ reliéfnej plastiky a jeden
z najmladších sochárov Generácie 1909, autor bronzových dvier na
Slavíne v Bratislave a v Sieni federácie na Bratislavskom hrade.
Zomrel 3.7.1984


1918
- zomrel v Jelšave lesný inžinier ANDREJ PODHRADSKÝ. Narodil sa
13.8.1839

1948
- vymenoval prezident členov štátnych súdov v Prahe, Brne a Bratislave
- narodil sa v Žiline maliar, sochár a umelecký keramik JOZEF HAŠČÍK

1953
- narodil sa v Nitre divadelný, reportážny, úžitkový a muzeálny
fotograf JOZEF KUBIČEK

1963
- zomrel v Košiciach lekár-pediater a osvetový pracovník DEZIDER
BALÁZSY, ktorý sa zaslúžil o rozvoj zdravotníckej osvety. Narodil sa
30.10.1880

1968
- prerokovali na spoločnom zasadnutí predsedníctiev ÚV KSS
a Slovenskej národnej rady návrh akčného programu KSČ a otázky
štátoprávneho usporiadania vzťahov Čechov a Slovákov a ďalších
národností
- prijali na zhromaždení bratislavských vysokoškolákov rezolúciu
žiadajúcu odchod tých verejných činiteľov, ktorí zavinili a podieľali
sa na deformácii verejného života, pričom žiadali abdikáciu
prezidenta Antonína Novotného, Bohumíra Lomského a vyslovili
nespokojnosť s politikou ÚV ČSM a jeho predsedu Miroslava Zavadila
- konštatovali členovia predsedníctva Národného zhromaždenia a vlády
na spoločnej schôdzi, že v práci NZ aj vlády dochádzalo k deformáciám
a oslabovaniu ich ústavných právomocí

1978
- zomrel v Klagenfurte (Rakúsko) jazykovedec a slavista ALEXANDR
VASILIEVIČ ISAČENKO, priekopník rusistiky na Slovensku, ktorý bol
organizátorom a vedúcim lexikografického pracoviska SAVU, pričom
neskôr prispel k metodológii Slovníka slovenského jazyka ako člen
slovníkovej komisie. Narodil sa 3.1.1911

1983
- začal sa v Bratislave dvojdňový zjazd Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov, pričom za predsedu ÚV SZPB zvolili
Františka Hagaru

1988
- zomrel podnikateľ, ekonóm a politik RUDOLF FRAŠTACKÝ, jeden
z predstaviteľov občianskeho odboja počas druhej svetovej vojny.
Narodil sa 11.2.1912
- začalo sa v Prahe štvordňové rozšírené zasadnutie predsedníctva
Svetovej rady mieru s účasťou 400 zástupcov protivojnových hnutí,
skupín a medzinárodných organizácií

1993
- navštívil prezident Michal Kováč Rakúsko, kde sa vo Viedni stretol
s rakúskym prezidentom Thomasom Klestilom
- otvoril v Prahe člen Komisie Európskeho spoločenstva pre zahraničné
vzťahy Hans Van Den Broeck zastupiteľstvo Komisie ES pre ČR a SR
- odvolal prezident Michal Kováč z funkcie ministra zahraničných vecí
SR Milana Kňažka a prijal demisiu ministra hospodárstva SR Ľudovíta
Černáka, pričom na návrh premiéra potom vymenoval za ministra
zahraničných vecí SR Jozefa Moravčíka a za ministra hospodárstva SR
Jaroslava Kubečku

1998
- neurčilo druhé skrutínium druhého kola prezidentských volieb hlavu
štátu, pričom Ladislav Ballek získal 50 hlasov

--------------------------------------------------------------

1563
- vydal francúzsky kráľ Karol IX. amboiský edikt, ktorým zaručil
hugenotom obmedzenú náboženskú slobodu, čo viedlo k ukončeniu prvej
hugenotskej vojny

1593
- narodil sa francúzsky maliar GEORGES DE LA TOUR. Zomrel roku 1652

1698
- narodil sa francúzsky obchodník JEAN CALAS. zomrel roku 1762


1778
- narodil sa peruánsky lekár, matematik a politický činiteľ JOSÉ
GREGORIO PAREDES

1803
- uskutočnila sa vo Weimare premiéra drámy Messinská nevesta
nemeckého spisovateľa Johanna Christopha Friedricha Schillera
s motívom nepriateľských bratov podľa antického vzoru


1808
- abdikoval španielsky kráľ Karol IV. po páde svojho profrancúzsky
orientovaného obľúbenca Manuela de Godoy (v ľudovom povstaní
v Aranjueze) v prospech svojho syna Ferdinanda VII., avšak francúzsky
cisár Napoleon I. Bonaparte odovzdal španielsku korunu svojmu
najstaršiemu bratovi Josephovi Bonapartovi


1813
- narodil sa škótsky misionár, cestovateľ, geograf, hydrograf
a africký bádateľ DAVID LIVINGSTONE, objaviteľ prameňov Konga
a Viktóriiných vodopádov. Zomrel roku 1873
- zomrel český hudobný skladateľ ADAM MÍČA. Narodil sa roku 1746


1818
- narodil sa chorvátsky básnik PETAR PRERADOVIČ, najplodnejší básnik
ilyrského hnutia. Zomrel roku 1872


1823
- zomrel poľský osvietenský politik, mecén a štátnik ADAM KAZIMIERZ
KNIEŽA CZARTORYSKI. Narodil sa roku 1734

1828
- dochovala sa prvá zmienka o smrteľnom zranení rušňovodiča, keď pri
explózii rušňového kotla neďaleko britského mesta Simpasture zahynul
John Gillespie


1833
- zomrel český kňaz, spisovateľ a národopisný bádateľ JOSEF VLASTIMIL
KAMARÝT. Narodil sa roku 1797


1843
- narodil sa rakúsky maliar JOSEPH WOPFNER. Zomrel roku 1927

1853
- dobyli čínski protifeudálni povstalci (tchaj-pchingovia) mesto
Nanking a premenovali ho na Ťien-čching (Nebeské mesto)


1873
- narodil sa hudobný skladateľ, vynikajúci organista, pedagóg
a dirigent MAX REGER, priekopník modernej hudby v nemeckej oblasti.
Zomrel roku 1916
- narodil sa rakúsky hudobný skladateľ JOSEPH MATTHIAS HAUER. Zomrel
roku 1959


1883
- narodil sa britský organický chemik, vysokoškolský pedagóg,
objaviteľ štruktúry a syntézy kyseliny askorbovej WALTER NORMAN
HAWORTH, laureát Nobelovej ceny (1937) za výskum sacharidov
a vitamínu C. Zomrel roku 1950


1888
- zomrel britský technik, vynálezca tunelového vŕtacieho stroja,
konštruktér rušňov a staviteľ železníc THOMAS RUSSEL CRAMPTON, tvorca
prvého podmorského telegrafného spojenia medzi Doverom a Calais.
Narodil sa roku 1816

1908
- narodil sa slávny britský fotograf GEORGE RODGER, jeden zo
zakladateľov legendárnej fotoagentúry Magnum. Zomrel roku 1995

1913
- konala sa premiéra opery Boris Godunov hudobného skladateľa Modesta
Petroviča Musorgského


1918
- vyzval popredný britský denník Daily News vo svojom úvodníku na
okamžité uzatvorenie mieru s ústrednými mocnosťami

1923
- narodil sa štátny a politický činiteľ NDR OSKAR FISCHER

1928
- narodil sa britsko-americký filmový herec PATRICK MCGOOHAN
- narodil sa český herec JOSEF KARLÍK
- zomrel nemecký geofyzik, profesor a zakladateľ modernej seizmológie
JOHANN EMIL WIECHERT, vynálezca kyvadlového seizmografu nazvaného
podľa neho. Narodil sa roku 1861
- narodil sa český historik, filozof a prekladateľ JOSEF ZUMR
- narodil sa švajčiarsky katolícky teológ HANS KÜNG


1933
- vydala autoritatívna portugalská vláda premiéra Antónia de Oliveiru
Salazara novú ústavu, ktorú v referende schválilo 1 292 864 voličov,
pričom ústavná reforma formálne síce skoncovala s diktatúrou
vyhlásenou roku 1926, ale demokratické reformy v krajiny
neobnovovala, proklamovala tzv. nový štát (Estado Nuovo), ktorého
základom mala byť korporatívna republika s vonkajšími znakmi
parlamentarizmu, no poskytovala Salazarovi diktátorské právomoci
- s diktatúrou skoncovali až v roku 1974
- narodil sa americký spisovateľ PHILIP ROTH

1938
- znárodnil mexický prezident Lázaro Cárdenas naftové spoločnosti vo
vlastníctve zahraničných reforiem
- uznali USA de facto pripojenie Rakúska k Nemeckej ríši
- narodil sa český herec a dramaturg TOMÁŠ STEINER
- narodil sa fínsky právnik a európsky ombudsman JAKOB SÖDERMAN


1948
- ustanovili vo východnom Berlíne Nemeckú ľudovú radu ako stály orgán
nemeckých ľudových kongresov za jednotu a skutočný mier, ktorá si
zvolila za predsedu komunistu Wilhelma Piecka

1953
- vysielala americká televízia po prvý raz odovzdávanie cien
Americkej filmovej akadémie (Oscar)


1958
- otvorili v Londýne planetárium
- konalo sa v Štrasburgu ustanovujúce zhromaždenie poradného
a kontrolného orgánu Európskeho spoločenstva - Európskeho parlamentu
(Montánnej únie, Spoločného trhu a Euratomu), pričom jeho prvým
predsedom sa stal bývalý francúzsky premiér Robert Schuman

1963
- uskutočnili v USA úspešne prvý prenos farebného televízneho signálu
cez satelit

1968
- schválila Bezpečnostná rada OSN predĺženie mandátu jednotiek OSN na
Cypre do 26.6.1968
- zahynulo 32 osôb a 34 bolo zranených pri železničnom nešťastí
v juhoindickom štáte Maisúr
- zomrel dánsky filmový režisér CARL THEODOR DREYER. Narodil sa roku
1889

1973
- otvorili po 17 dňoch znovu devízové trhy v hlavných
kapitalistických mestách
- začalo sa na zámku Celle Saint-Cloud rokovanie o budúcnosti južného
Vietnamu medzi zástupcami dočasnej vlády Juhovietnamskej republiky
a saigonského režimu


1978
- žiadala BR OSN okamžitý a bezpodmienečný odchod izraelskej armády
z južného Libanonu a rozhodla o vyslaní medzinárodných mierových síl
do oblasti
- oslobodili etiópske ozbrojené sily mestá Gode a Iimi v Ogadene,
pričom prakticky vyčistili už celú oblasť od zvyškov somálskych vojsk
- schválila Bezpečnostná rada OSN rezolúciu vyzývajúcu Izrael
okamžite odvolať svoje vojská z južného Libanonu a rozhodla vyslať do
oblasti dočasné jednotky OSN ako dozor nad odchodom vojsk, pričom
mali obnoviť v južnom Libanone mier a bezpečnosť medzinárodných
mierových síl do Libanonu
- zomrel nemecký spisovateľ HERBERT GÜNTHER. Narodil sa roku 1906

1983
- uskutočnila sa v Ríme manifestácia za mier a proti plánovanému
zvyšovaniu zbrojných výdavkov s účasťou vyše 100 000 príslušníkov
mierového hnutia združených v novovytvorenom Koordinačnom mierovom
výbore
- začalo sa trojdňové zasadnutie ministrov financií EHS (bez Grécka
a Veľkej Británie), pričom dohodli revalváciu západonemeckej marky
o 5,5 percenta, holandského guldenu o 3,5, dánskej koruny o 2,5,
belgického a luxemburského franku o 1,5 percenta, devalváciu
francúzskeho franku a talianskej líry o 2,5 a írskej libry o 3,5
percenta


1988
- zabili v republikánskej časti severoírskeho Belfastu dvoch
britských vojakov, ktorí sa dostali do pohrebného sprievodu
- zaútočili iracké lietadlá na dva iránske tankery pri termináli
Chárag, pričom zahynulo 50 námorníkov

1993
- uzavreli zástupcovia nigerskej vlády a vzbúrených Tuaregov, ktorí
na severe krajiny viedli partizánsku vojnu, prímerie
- zostrelilo gruzínske protilietadlové delostrelectvo ruské vojenské
lietadlo

1998
- zložil nový indický premiér Atal Bíhárí Vádžpéjí slávnostnú
prísahu, čím sa oficiálne ujal úradu predsedu vlády
- uskutočnilo sa vo Viedni ustanovujúce rokovanie najvyšších
predstaviteľov rezortov obrany krajín strednej Európy - Maďarska,
Rakúska, Rumunska, Slovenska a Slovinska, pričom výsledkom
stretnutia bolo podpísanie Zámeru spolupráce európskych krajín pri
podpore mieru CENCOOP
- ponúkol pod hrozbou obnovenia sankcií voči Juhoslovanskej zväzovej
republike (JZR) srbský prezident Milan Milutinovič kosovským Albáncom
rozhovory o autonómii, v deklarácii Milutinovič vyzval Albáncov na
okamžitý dialóg o samospráve v Kosove a Metohiji v rámci Srbska, a to
bez predbežných podmienok, ale s tým, že sa zachová územná integrita
JZR

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 4. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 5. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 6. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 7. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 8. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 9. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 10. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 4. Attracting talent – Why Millennials are choosing to join Johnson
 5. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 6. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 7. Alarica – new business project in the market of shoes
 8. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 9. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 10. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 1. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 6 826
 2. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 5 861
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke 5 191
 4. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku 3 617
 5. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 086
 6. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€ 2 722
 7. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej! 2 661
 8. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 287
 9. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018? 1 880
 10. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 525

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kosík na videu z afrického väzenia odpovedá Kaliňákovi

Gašpar s Kaliňákom spochybňovali pravosť vyhlásenia bývalého siskára Ľuboša Kosíka o únose prezidentovho syna. Kosík poslal video ako dôkaz.

TV

Kosík vo videohovore z afrického väzenia: Zaručte mi bezpečnosť

Bývalý siskár potvrdzuje svoju totožnosť.

SVET

Zeman ťahal Drahoša do bahna, no on sa nedal. Znamená to prehru?

Český prezident sa vôbec sa nezmenil.

Neprehliadnite tiež

Na Slovensku platí výstraha pred poľadovicou a hmlou

Cesty sú zjazdné, ich povrch je vlhký až mokrý.

Čo sa v škole naučia, si hneď vyskúšajú v praxi

Ako to vyzerá v tréningovej hale Duálnej akadémie Volkswagenu.

Riaditeľ INEKO: Rebríček škôl považujte len za pomocníka

Rodičia by sa mali škôl pýtať, aké bude ďalšie uplatnenie ich detí po skončení školy, vraví v rozhovore PETER GOLIAŠ, riaditeľ INEKO.

Prihlášky, tlačivá, termíny. Všetko o prijímačkách na stredné školy

Deviataci, ôsmaci alebo aj piataci majú ešte nejaký ten týždeň na rozmyslenie, kam nakoniec pošlú prihlášku

Niektoré učebné odbory pre nezáujem vypadávajú zo škôl

Deviataci, ôsmaci či piataci, ktorí chcú od septembra študovať na strednej škole, sa na ne dostanú rovnako ako vlani. Zmeny v prijímačkách sa len chystajú.