Historický kalendár na 19. marca

Svätý Jozef - ženích Panny Márie, patrón celej kresťanskej cirkvi
a tesárov

1748
- narodil sa v Trenčíne lekár a odborný spisovateľ IGNÁC ROMUALD
AMBRO, priekopník muzikoterapie v strednej Európe. Zomrel roku 1785

1793
- narodil sa v Trstenej lexikograf a člen bernolákovskej skupiny JÁN
KOIŠ, zakladateľ a funkcionár Spolku milovníkov reči a literatúry
slovenskej. Zomrel 11.5.1839

1848
- zomrel v Trnave katolícky kňaz MICHAL ŠKULTÉTY, ktorý sa zaslúžil
o výstavbu známej veže vo Vrbovom. Narodil sa roku 1774

1913
- narodil sa v Rajci sochár, medailér, vysokoškolský učiteľ a národný
umelec RUDOLF PRIBIŠ, predstaviteľ reliéfnej plastiky a jeden
z najmladších sochárov Generácie 1909, autor bronzových dvier na
Slavíne v Bratislave a v Sieni federácie na Bratislavskom hrade.
Zomrel 3.7.1984


1918
- zomrel v Jelšave lesný inžinier ANDREJ PODHRADSKÝ. Narodil sa
13.8.1839

1948
- vymenoval prezident členov štátnych súdov v Prahe, Brne a Bratislave
- narodil sa v Žiline maliar, sochár a umelecký keramik JOZEF HAŠČÍK

1953
- narodil sa v Nitre divadelný, reportážny, úžitkový a muzeálny
fotograf JOZEF KUBIČEK

1963
- zomrel v Košiciach lekár-pediater a osvetový pracovník DEZIDER
BALÁZSY, ktorý sa zaslúžil o rozvoj zdravotníckej osvety. Narodil sa
30.10.1880

1968
- prerokovali na spoločnom zasadnutí predsedníctiev ÚV KSS
a Slovenskej národnej rady návrh akčného programu KSČ a otázky
štátoprávneho usporiadania vzťahov Čechov a Slovákov a ďalších
národností
- prijali na zhromaždení bratislavských vysokoškolákov rezolúciu
žiadajúcu odchod tých verejných činiteľov, ktorí zavinili a podieľali
sa na deformácii verejného života, pričom žiadali abdikáciu
prezidenta Antonína Novotného, Bohumíra Lomského a vyslovili
nespokojnosť s politikou ÚV ČSM a jeho predsedu Miroslava Zavadila
- konštatovali členovia predsedníctva Národného zhromaždenia a vlády
na spoločnej schôdzi, že v práci NZ aj vlády dochádzalo k deformáciám
a oslabovaniu ich ústavných právomocí

1978
- zomrel v Klagenfurte (Rakúsko) jazykovedec a slavista ALEXANDR
VASILIEVIČ ISAČENKO, priekopník rusistiky na Slovensku, ktorý bol
organizátorom a vedúcim lexikografického pracoviska SAVU, pričom
neskôr prispel k metodológii Slovníka slovenského jazyka ako člen
slovníkovej komisie. Narodil sa 3.1.1911

1983
- začal sa v Bratislave dvojdňový zjazd Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov, pričom za predsedu ÚV SZPB zvolili
Františka Hagaru

1988
- zomrel podnikateľ, ekonóm a politik RUDOLF FRAŠTACKÝ, jeden
z predstaviteľov občianskeho odboja počas druhej svetovej vojny.
Narodil sa 11.2.1912
- začalo sa v Prahe štvordňové rozšírené zasadnutie predsedníctva
Svetovej rady mieru s účasťou 400 zástupcov protivojnových hnutí,
skupín a medzinárodných organizácií

1993
- navštívil prezident Michal Kováč Rakúsko, kde sa vo Viedni stretol
s rakúskym prezidentom Thomasom Klestilom
- otvoril v Prahe člen Komisie Európskeho spoločenstva pre zahraničné
vzťahy Hans Van Den Broeck zastupiteľstvo Komisie ES pre ČR a SR
- odvolal prezident Michal Kováč z funkcie ministra zahraničných vecí
SR Milana Kňažka a prijal demisiu ministra hospodárstva SR Ľudovíta
Černáka, pričom na návrh premiéra potom vymenoval za ministra
zahraničných vecí SR Jozefa Moravčíka a za ministra hospodárstva SR
Jaroslava Kubečku

1998
- neurčilo druhé skrutínium druhého kola prezidentských volieb hlavu
štátu, pričom Ladislav Ballek získal 50 hlasov

--------------------------------------------------------------

1563
- vydal francúzsky kráľ Karol IX. amboiský edikt, ktorým zaručil
hugenotom obmedzenú náboženskú slobodu, čo viedlo k ukončeniu prvej
hugenotskej vojny

1593
- narodil sa francúzsky maliar GEORGES DE LA TOUR. Zomrel roku 1652

1698
- narodil sa francúzsky obchodník JEAN CALAS. zomrel roku 1762


1778
- narodil sa peruánsky lekár, matematik a politický činiteľ JOSÉ
GREGORIO PAREDES

1803
- uskutočnila sa vo Weimare premiéra drámy Messinská nevesta
nemeckého spisovateľa Johanna Christopha Friedricha Schillera
s motívom nepriateľských bratov podľa antického vzoru


1808
- abdikoval španielsky kráľ Karol IV. po páde svojho profrancúzsky
orientovaného obľúbenca Manuela de Godoy (v ľudovom povstaní
v Aranjueze) v prospech svojho syna Ferdinanda VII., avšak francúzsky
cisár Napoleon I. Bonaparte odovzdal španielsku korunu svojmu
najstaršiemu bratovi Josephovi Bonapartovi


1813
- narodil sa škótsky misionár, cestovateľ, geograf, hydrograf
a africký bádateľ DAVID LIVINGSTONE, objaviteľ prameňov Konga
a Viktóriiných vodopádov. Zomrel roku 1873
- zomrel český hudobný skladateľ ADAM MÍČA. Narodil sa roku 1746


1818
- narodil sa chorvátsky básnik PETAR PRERADOVIČ, najplodnejší básnik
ilyrského hnutia. Zomrel roku 1872


1823
- zomrel poľský osvietenský politik, mecén a štátnik ADAM KAZIMIERZ
KNIEŽA CZARTORYSKI. Narodil sa roku 1734

1828
- dochovala sa prvá zmienka o smrteľnom zranení rušňovodiča, keď pri
explózii rušňového kotla neďaleko britského mesta Simpasture zahynul
John Gillespie


1833
- zomrel český kňaz, spisovateľ a národopisný bádateľ JOSEF VLASTIMIL
KAMARÝT. Narodil sa roku 1797


1843
- narodil sa rakúsky maliar JOSEPH WOPFNER. Zomrel roku 1927

1853
- dobyli čínski protifeudálni povstalci (tchaj-pchingovia) mesto
Nanking a premenovali ho na Ťien-čching (Nebeské mesto)


1873
- narodil sa hudobný skladateľ, vynikajúci organista, pedagóg
a dirigent MAX REGER, priekopník modernej hudby v nemeckej oblasti.
Zomrel roku 1916
- narodil sa rakúsky hudobný skladateľ JOSEPH MATTHIAS HAUER. Zomrel
roku 1959


1883
- narodil sa britský organický chemik, vysokoškolský pedagóg,
objaviteľ štruktúry a syntézy kyseliny askorbovej WALTER NORMAN
HAWORTH, laureát Nobelovej ceny (1937) za výskum sacharidov
a vitamínu C. Zomrel roku 1950


1888
- zomrel britský technik, vynálezca tunelového vŕtacieho stroja,
konštruktér rušňov a staviteľ železníc THOMAS RUSSEL CRAMPTON, tvorca
prvého podmorského telegrafného spojenia medzi Doverom a Calais.
Narodil sa roku 1816

1908
- narodil sa slávny britský fotograf GEORGE RODGER, jeden zo
zakladateľov legendárnej fotoagentúry Magnum. Zomrel roku 1995

1913
- konala sa premiéra opery Boris Godunov hudobného skladateľa Modesta
Petroviča Musorgského


1918
- vyzval popredný britský denník Daily News vo svojom úvodníku na
okamžité uzatvorenie mieru s ústrednými mocnosťami

1923
- narodil sa štátny a politický činiteľ NDR OSKAR FISCHER

1928
- narodil sa britsko-americký filmový herec PATRICK MCGOOHAN
- narodil sa český herec JOSEF KARLÍK
- zomrel nemecký geofyzik, profesor a zakladateľ modernej seizmológie
JOHANN EMIL WIECHERT, vynálezca kyvadlového seizmografu nazvaného
podľa neho. Narodil sa roku 1861
- narodil sa český historik, filozof a prekladateľ JOSEF ZUMR
- narodil sa švajčiarsky katolícky teológ HANS KÜNG


1933
- vydala autoritatívna portugalská vláda premiéra Antónia de Oliveiru
Salazara novú ústavu, ktorú v referende schválilo 1 292 864 voličov,
pričom ústavná reforma formálne síce skoncovala s diktatúrou
vyhlásenou roku 1926, ale demokratické reformy v krajiny
neobnovovala, proklamovala tzv. nový štát (Estado Nuovo), ktorého
základom mala byť korporatívna republika s vonkajšími znakmi
parlamentarizmu, no poskytovala Salazarovi diktátorské právomoci
- s diktatúrou skoncovali až v roku 1974
- narodil sa americký spisovateľ PHILIP ROTH

1938
- znárodnil mexický prezident Lázaro Cárdenas naftové spoločnosti vo
vlastníctve zahraničných reforiem
- uznali USA de facto pripojenie Rakúska k Nemeckej ríši
- narodil sa český herec a dramaturg TOMÁŠ STEINER
- narodil sa fínsky právnik a európsky ombudsman JAKOB SÖDERMAN


1948
- ustanovili vo východnom Berlíne Nemeckú ľudovú radu ako stály orgán
nemeckých ľudových kongresov za jednotu a skutočný mier, ktorá si
zvolila za predsedu komunistu Wilhelma Piecka

1953
- vysielala americká televízia po prvý raz odovzdávanie cien
Americkej filmovej akadémie (Oscar)


1958
- otvorili v Londýne planetárium
- konalo sa v Štrasburgu ustanovujúce zhromaždenie poradného
a kontrolného orgánu Európskeho spoločenstva - Európskeho parlamentu
(Montánnej únie, Spoločného trhu a Euratomu), pričom jeho prvým
predsedom sa stal bývalý francúzsky premiér Robert Schuman

1963
- uskutočnili v USA úspešne prvý prenos farebného televízneho signálu
cez satelit

1968
- schválila Bezpečnostná rada OSN predĺženie mandátu jednotiek OSN na
Cypre do 26.6.1968
- zahynulo 32 osôb a 34 bolo zranených pri železničnom nešťastí
v juhoindickom štáte Maisúr
- zomrel dánsky filmový režisér CARL THEODOR DREYER. Narodil sa roku
1889

1973
- otvorili po 17 dňoch znovu devízové trhy v hlavných
kapitalistických mestách
- začalo sa na zámku Celle Saint-Cloud rokovanie o budúcnosti južného
Vietnamu medzi zástupcami dočasnej vlády Juhovietnamskej republiky
a saigonského režimu


1978
- žiadala BR OSN okamžitý a bezpodmienečný odchod izraelskej armády
z južného Libanonu a rozhodla o vyslaní medzinárodných mierových síl
do oblasti
- oslobodili etiópske ozbrojené sily mestá Gode a Iimi v Ogadene,
pričom prakticky vyčistili už celú oblasť od zvyškov somálskych vojsk
- schválila Bezpečnostná rada OSN rezolúciu vyzývajúcu Izrael
okamžite odvolať svoje vojská z južného Libanonu a rozhodla vyslať do
oblasti dočasné jednotky OSN ako dozor nad odchodom vojsk, pričom
mali obnoviť v južnom Libanone mier a bezpečnosť medzinárodných
mierových síl do Libanonu
- zomrel nemecký spisovateľ HERBERT GÜNTHER. Narodil sa roku 1906

1983
- uskutočnila sa v Ríme manifestácia za mier a proti plánovanému
zvyšovaniu zbrojných výdavkov s účasťou vyše 100 000 príslušníkov
mierového hnutia združených v novovytvorenom Koordinačnom mierovom
výbore
- začalo sa trojdňové zasadnutie ministrov financií EHS (bez Grécka
a Veľkej Británie), pričom dohodli revalváciu západonemeckej marky
o 5,5 percenta, holandského guldenu o 3,5, dánskej koruny o 2,5,
belgického a luxemburského franku o 1,5 percenta, devalváciu
francúzskeho franku a talianskej líry o 2,5 a írskej libry o 3,5
percenta


1988
- zabili v republikánskej časti severoírskeho Belfastu dvoch
britských vojakov, ktorí sa dostali do pohrebného sprievodu
- zaútočili iracké lietadlá na dva iránske tankery pri termináli
Chárag, pričom zahynulo 50 námorníkov

1993
- uzavreli zástupcovia nigerskej vlády a vzbúrených Tuaregov, ktorí
na severe krajiny viedli partizánsku vojnu, prímerie
- zostrelilo gruzínske protilietadlové delostrelectvo ruské vojenské
lietadlo

1998
- zložil nový indický premiér Atal Bíhárí Vádžpéjí slávnostnú
prísahu, čím sa oficiálne ujal úradu predsedu vlády
- uskutočnilo sa vo Viedni ustanovujúce rokovanie najvyšších
predstaviteľov rezortov obrany krajín strednej Európy - Maďarska,
Rakúska, Rumunska, Slovenska a Slovinska, pričom výsledkom
stretnutia bolo podpísanie Zámeru spolupráce európskych krajín pri
podpore mieru CENCOOP
- ponúkol pod hrozbou obnovenia sankcií voči Juhoslovanskej zväzovej
republike (JZR) srbský prezident Milan Milutinovič kosovským Albáncom
rozhovory o autonómii, v deklarácii Milutinovič vyzval Albáncov na
okamžitý dialóg o samospráve v Kosove a Metohiji v rámci Srbska, a to
bez predbežných podmienok, ale s tým, že sa zachová územná integrita
JZR

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
 2. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 3. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 4. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 5. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 6. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 7. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 8. Inteligencia vo všetkom
 9. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 10. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku
 1. Ako efektívne využiť podlahové kúrenie?
 2. Samsung Galaxy S8: smartfón s výnimočným displejom
 3. Túžite byť matkou, ale nedarí sa? Poďme hľadať dôvody!
 4. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
 5. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť
 6. Nové investičné projekty v Schladmingu s výhľadom na zjazdovku
 7. Podľa M. Borguľu je práca mestskej polície slabá a nedôsledná
 8. Znížená sadzba pri pôžičke v mBank už len štyri dni
 9. Odborníci poradia, komu sa oplatí využívať obnoviteľné zdroje
 10. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
 1. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 7 995
 2. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky 7 281
 3. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 6 833
 4. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy 6 618
 5. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 6 130
 6. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 5 224
 7. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 5 075
 8. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 4 479
 9. 5 krokov k vlastnému bývaniu 3 322
 10. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť 3 053

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Ako vidia nevidiaci? Najťažšie je predstaviť si hĺbku

Hovorí sa, že majú lepšie vyvinutý sluch a hmat. Všetko sú to mýty, tvrdí odborníčka. To však neznamená, že ľudia bez zraku nemajú predstavy, sny alebo vizuálne spomienky.

SVET

Teroristi sa spájajú, ich cieľom je Rusko. Naposledy útočili v Petrohrade

Uzbeckí a tadžickí teroristi spájajú sily.

DOMOV

Polícia obvinila ďalšieho kotlebovca z extrémizmu

Mazurekovi hrozí 15 rokov väzenia.

Neprehliadnite tiež

V prípade vývozu busty Pavla V. sa čaká na právnu pomoc zo zahraničia

Dokazovanie na území Slovenska je podľa prokuratúry v podstate ukončené.

Na väčšine územia Slovenska počas najbližších noci prituhne

Počas noci i rána je potrebné rátať s prízemným mrazom.

Niekoľko obcí si bude v októbri znova voliť starostov a poslancov

Starostov si majú vyberať obyvatelia 11 obcí, poslancov ľudia v deviatich obciach. Dve obce budú voliť starostu aj poslancov.

Slováci nedôverujú súdom najviac zo všetkých členských štátov Únie

Ministerka spravodlivosti to považuje za problém, ktorým sa treba zaoberať.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop