Historický kalendár na 21. marca21.-27.Týždeň solidarity s národmi bojujúcimi proti rasizmu a rasovej diskriminácii - oslavuje sa od roku 1980 na základe rozhodnutia osobitného výboru OSN proti apartheidu (1979)


Svetový deň poézie - vyhlásila Organizácia OSN pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) na svojom 30. zasadaní 21.3.2000 a na prvých akciách v roku 2000 sa zúčastnila aj SR, pričom úlohou dňa je podpora jazykovej rozmanitosti prostredníctvom poézie a má poskytnúť možnosť ohrozeným jazykom na vypočutie v rámci svojich komunít

Medzinárodný deň za odstránenie rasovej diskriminácie - vyhlásilo 21. Valné zhromaždenie OSN (október 1966), oslavuje sa od roku 1967: zaútočila polícia v juhoafrickom Sharpeville na pokojnú demonštráciu proti apartheidu a zabila 69 osôb (1960)

NOVÝ ROK (Nourúz) v Afganistane a Iráne
Jarná rovnodennosť - začiatok jari, pričom tento moment je určený polohou Slnka na oblohe a nezávisí od meteorologickej situácie(Slnko je rovnako dlho nad obzorom ako pod obzorom)

1683
- narodil sa v Žiline cirkevný spisovateľ, pedagóg a jezuita GAŠPAR
JANÁČ. Zomrel 29.7.1748

1848
- narodil sa v Öhringene (NSR) podnikateľ, vášnivý poľovník
a veľkostatkár KRISTIÁN KRAFT HOHENLOHE. Zomrel 14.5.1926

1893
- narodil sa v Prešove matematik ŠTEFAN GRYNAEUS. Zomrel 28.9.1936

1908
- narodila sa v Čičmanoch maliarka a prvá slovenská grafička MATILDA
ČECHOVÁ, spoluzakladateľka Galérie ľudovej plastiky na oravskom
Slanickom ostrove

1913
- narodil sa v Piešťanoch herec a režisér RUDOLF LÁTKA, bývalý člen
Divadla SNP v Martine. Zomrel 14.2.1980

1923
- narodil sa vo Vrakuni ISTVÁN NÉMETH, člen Spoločnosti maďarských
spisovateľov na Slovensku
- narodil sa v Bošáci ekonóm a odborný publicista RUDOLF KUBA. Zomrel
26.7.1967

1928
- narodil sa v Martine portrétny a reprodukčný fotograf BOHUMIL
GALLO, autor racionálneho spôsobu zhotovovania farebne korigovaných
výťažkov pre farebnú tlač
- narodil sa v Novom Meste nad Váhom lesomeliorátor, vysokoškolský
pedagóg a spoluautor publikácií JOZEF MARKO, ktorý sa špecializoval
na lesné cestné staviteľstvo. Zomrel 28.3.1986

1933
- narodil sa v Bratislave výtvarný, módny a propagačný fotograf PAVEL
JANEK
- zomrel český vysokoškolský pedagóg, slavista, literárny vedec
a folklorista JIŘÍ POLÍVKA, autor monumentálneho Súpisu slovenských
rozprávok I-IV. Narodil sa 6.3.1858

1938
- narodila sa architektka ELENA LUKÁČOVÁ, členka Spolku architektov
Slovenska


1948
- schválilo Ústavodarné národné zhromaždenie zákon
o poľnohospodárskom úvere, zamedzení drobenia poľnohospodárskej pôdy,
niektorých technicko-hospodárskych úpravách pozemkov (sceľovací
zákon), poľnohospodárskej dani, novej pozemkovej reforme a úpravu
zákona o revízii prvej pozemkovej reformy

1953
- zvolilo Národné zhromaždenie za prezidenta Antonína Zápotockého,
pričom novým predsedom vlády sa stal Viliam Široký a riadením
sekretariátu ÚV KSČ poverili Antonína Novotného

1968
- vyslovilo Predsedníctvo ÚV KSČ súhlas so žiadosťou Antonína
Novotného o uvoľnenie z funkcie prezidenta republiky, schválilo návrh
akčného programu na prerokovanie a odporučilo ďalšie opatrenia
k rehabilitáciám
- začalo sa v Prahe trojdňové zasadnutie plenárnej schôdze ÚRO,
pričom novým predsedom sa stal Karel Poláček
- zložil predseda ÚV ČSM Miroslav Zavadil funkciu
- rezignovala väčšina členov predsedníctva Mierového hnutia
katolíckeho duchovenstva ČSSR (vrátane predsedu Josefa Plojhara),
pričom za predsedu dočasného akčného výboru zvolili biskupa
a apoštolského administrátora Pražskej arcidiecézy Františka Tomáška

1973
- zomrel v Bratislave sochár monumentalista, reštaurátor umeleckých
pamiatok a medailér JÁN HUČKO. Narodil sa 8.7.1910
- navrhlo plenárne zasadnutie ÚV KSČ zvoliť Ludvíka Svobodu znovu do
funkcie prezidenta ČSSR, pričom za tajomníka a člena sekretariátu ÚV
zvolili Jana Baryla

1988
- začala sa oficiálna návšteva rumunského predsedu vlády Constantina
Dascalesca, pričom podpísali protokol o vzájomnej spolupráci krajín

1993
- zomrel v Bratislave astronóm, publicista a riaditeľ Astronomického
ústavu SAV JÁN ŠTOHL, medzinárodne uznávaný odborník. Narodil sa
26.7.1932

1998
- zomrel technický pracovník-špecialista Katedry dopravných stavieb
STÚ MILAN GREGÁŇ. Narodil sa 1.3.1938

--------------------------------------------------------------

1098
- založil Roberta de Molesmes s 20 spoločníkmi kláštor cisterciánov
v Citeux (rád bol pôvodne zameraný na obrábanie pôdy a mal prispieť
k reformnému hnutiu v rámci katolíckej cirkvi), pričom v Čechách
vznikli prvé cisterciánske kláštory v prvej polovici 12. storočia
a v Uhorsku (vrátane územia Slovenska) v 13. storočí


1418
- vydal koncil v nemeckom meste Kostnica sedem reformných dekrétov,
z ktorých sa však väčšina nezrealizovala


1763
- narodil sa nemecký prozaik, pedagóg a publicista JEAN PAUL
(vlastným menom Jean Paul Friedrich Richter). Zomrel roku 1825

1768
- narodil sa francúzsky egyptológ, matematik a fyzik JEAN BAPTISTE
JOSEPH FOURIER. Zomrel roku 1830


1788
- zničil požiar v americkom meste New Orleans 856 domov

1793
- vyhlásila novovytvorená nemecká Mohučská republika pripojenie ku
Francúzsku, pretože jej predstavitelia v tom videli jedinú možnosť,
ako sa ubrániť hroziacej intervencii

1813
- narodil sa ruský historik, sociológ a profesor TIMOFEJ NIKOLAJEVIČ
GRANOVSKIJ. Zomrel roku 1855

1888
- narodil sa český archivár a historik JAROSLAV WERSTADT. Zomrel roku
1970


1898
- narodil sa portorický lyrický básnik LUIS PALÉS MATOS. Zomrel roku
1959
- narodil sa poľský akademik, vysokoškolský pedagóg, rádiotechnik
a elektronik JANUSZ GORSZKOWSKI. Zomrel roku 1984

1903
- vyzval počas debaty v nemeckom ríšskom sneme sociálnodemokratický
poslanec Karl Stolle vládu, aby podnikla opatrenia na definitívne
odstránenie otroctva v nemeckých kolóniách

1913
- opustil evanjelický teológ a lekár Albert Schweizer svoj domov
v Alsasku a odcestoval do Francúzskej rovníkovej Afriky, kde v meste
Lambarene založil nemocnicu pre domorodcov
- narodil sa nemecký publicista WERNER HÖFER
- narodil sa chorvátsky básnik, prozaik a kritik IVAN KOVAČIČ-GORAN.
Padol roku 1943

1918
- začala v priestore severne od mesta Saint Quentin nemecká armáda
veľkú jarnú ofenzívu na fronte širokom 70 kilometrov, pričom hrot
útoku bol zameraný presne na styk francúzskej a britskej armády

1923
- narodil sa maďarský ekonóm a politik REZSÖ NYERS

1928
- narodil sa nemecký dramatik a esejista PETER HACKS
- narodil sa švajčiarsky architekt WALTER MARIA FÖRDERER
- zomrel britský astronóm EDWARD MAUNDER, ktorý sa orientoval na
výskum slnečných škvŕn. Narodil sa roku 1851

1933
- otvorili v Berlíne prvé zasadanie novozvoleného ríšskeho snemu
a nad predsedníckym stolom bola po prvý raz vystretá nacistická
zástava s hákovým krížom a väčšina poslancov prišla v nacistických
uniformách
- narodil sa iránsky politik a štátnik ABUL HASAN BÁNÍ SADR
- narodil sa britský politik a verejný činiteľ MICHAEL HESELTINE

1938
- narodila sa česká sólistka baletu JARMILA RAŠILOVOVÁ


1943
- pokúsili sa členovia buržoáznej protihitlerovskej opozície
a generáli Friedrich Olbricht, Henning von Tresckow a Fabian von
Schalbrendorff spáchať atentát na nemeckého nacistického diktátora
Adolfa Hitlera, avšak bomba pripravená v lietadle, v ktorom sa Hitler
vracal zo Smolenska do svojho hlavného stanu Wolfsschanze, nevybuchla
- narodil sa český televízny režisér JAN BONAVENTURA. Zomrel roku 1999


1948
- dohodla sa Liga arabských štátov všetkými prostriedkami sa postaviť
proti rozdeleniu Palestíny v zmysle rezolúcie OSN

1953
- narodil sa český pop-spevák, skladateľ a gitarista DALIBOR JANDA

1958
- zomrel francúzsky etnológ a jazykovedec PAUL RIVET. Narodil sa roku
1876

1963
- zatvorili v San Franciscu jedno z najprísnejších amerických väzení
Alcatraz, kde si odpykával trest aj povestný gangster Al Capone
- zosobášili sa v USA hviezdy Barbra Streisandová a Elliot Gould


1968
- podpísal americký prezident Lyndon Baines Johnson zákon, ktorým sa
rušilo krytie dolára zlatom a uvoľnili sa zlaté zásoby USA pre doláru
na devízových trhoch
- začali izraelské vojská útok na jordánske územie (mestečko Karameh)
východne od rieky Jordánu v snahe údajne zlikvidovať základne, kde
operovali palestínske bojové skupiny, ktoré podnikali na okupovanom
území sabotážne akcie
- zahynulo podľa oznámenia od začiatku 1961 v Južnom Vietname 20 096
Američanov
- vypustil ZSSR úspešne kozmické teleso Kozmos 208
- zomrel nemecký politik, novinár a spisovateľ GERHART EISLER.
Narodil sa roku 1897

1973
- odmietli extrémistickí predstavitelia unionistických organizácií
Bielu knihu s návrhmi na reformy v Severnom Írsku, pričom
umiernenejší predstavitelia sa ju rozhodli prijať za základ rokovaní
- začalo sa v Bruseli dvojdňové rokovanie predstaviteľov EHS a USA
o úprave vzájomných hospodárskych stykov
- dohodli na schôdzi štvorstrannej zmiešanej komisie časový program
prepúšťania amerických zajatcov a odchodu vojsk USA z Vietnamu
- ratifikoval kambodžský parlament šesťmesačný výnimočný stav


1978
- uviedli oficiálne do funkcií členov tzv. výkonnej rady šéfa
rodézskeho rasistického režimu Iana Smitha a kompromisníckych vodcov
Abela Muzorewu, Ndabaningiho Sitholeho a Jeremiaha Chiraua, ktorá
mala byť na čele tzv. dočasnej vlády do volieb 31.12.1978, čím sa
skončila absolútna nadvláda belochov v Južnej Rodézii (dnešnom
Zimbabwe), avšak belosi mali aj tak väčšinu
- vyhlásilo velenie izraelských síl zastavenie paľby, avšak boje
utíchali len postupne
- zomrel írsky právnik, politik a štátnik CEARBHALL O'DALAIGH
(Carroll O'Daly). Narodil sa roku 1911

1983
- začala sa v Bruseli dvojdňová schôdzka hláv štátov a šéfov vlád
krajín Európskeho spoločenstva, pričom rokovali o nezamestnanosti
(najmä mládeže), vytvorení jednotného vnútorného trhu, vypracovaní
konkrétneho programu v doprave, energetike, vedecko-technickom
rozvoji a ochrane životného prostredia, ktorá sa skončila bez
konkrétnych dohôd k najdôležitejším problémom, hoci dohodli nové
usporiadanie Európskeho menového systému (nemeckú marku revalvovali
o 5,5 percenta a francúzsky frank devalvovali o 2,5 percenta)
- napadli Nikaraguu kontrarevoluční emigranti podporovaní USA
z Hondurasu, pričom asi 2000 agresorov preniklo do departmentov Nueva
Segovia, Matagalpa a Jinotega, pričom boje viedol tzv. Nikaragujský
demokratický front, ktorý roku 1981 vytvorili bývalí somozovskí
vojaci a podnikatelia
- operovali partizáni zo SWAPO v celej severnej a strednej časti
Namíbie (vrátane oblastí, ktoré predtým chránili okupačné sily JAR
v počte 83 000 vojakov)


1988
- dohodli sa vo Viedni na konzultáciách o vypracovaní mandátu pre
rokovanie o znížení stavu ozbrojených síl a konvenčnej výzbroje
v Európe od Atlantického oceánu po Ural delegácie 23 štátov NATO
a Varšavskej zmluvy na ďalšej časti mandátu, pričom schválili
preambulu a kapitolu o kontrole a výmene informácií
- začalo sa vo Washingtone trojdňové druhé kolo rozhovorov ministrov
zahraničných vecí USA a ZSSR Georgea Shultza a Eduarda Ševardnadzeho,
pričom potvrdili široký okruh problémov odzbrojenia a dvojstranné
vzťahy
- vyhlásili plnú bojovú pohotovosť v Kórejskej ľudovodemokratickej
republike v súvislosti s americko-juhokórejskými manévrami Team
Spirit 88
- uskutočnilo sa v Keni druhé kolo parlamentných volieb, pričom
zvolili 188 poslancov
- zaútočili na šiestich rôznych miestach v Izraelom okupovanom juhu
Libanonu príslušníci libanonského hnutia odporu na pozície okupantov
a tzv. Juholibanonskej armády
- začali sa v nikaragujskom meste Sapoa trojdňové priame rozhovory
medzi vládou a zástupcami ozbrojenej kontrarevolúcie, pričom
podpísali 10-bodovú dohodu a počas 60-dňového prímeria sa mali
uskutočniť prípravy na dosiahnutie dohody o konečnom zastavení paľby
a národnom uzmierení
- predĺžili v Egypte výnimočný stav do 31.5.1991, ktorý vyhlásili
6.10.1981 po zavraždení prezidenta Anvara Sadata
1988
- zomrel rakúsky, maliar, ilustrátor a grafik HANS FRONIUS. Narodil
sa roku 1903

1993
- uskutočnilo sa prvé kolo francúzskych parlamentných volieb, pričom
druhé sa uskutočnilo 28.3. a vládnuci socialisti pod vedením premiéra
Pierra Beregovoya utrpeli ťažkú porážku
- schválil salvádorsky parlament amnestiu osobám obvineným z páchania
násilností počas občianskej vojny v krajine
- boli vystavení pracovníci vysokému stupňu radiácie počas havárie
v taiwanskej JE Kuošeng
- zomrel taliansky kardinál SEBASTIANO BAGGIO. Narodil sa roku 1913

1998
- zamietli v Bangkoku poslanci parlamentu návrh na vyslovenie
nedôvery vláde thajského premiéra Čuana Líkpaího pozostávajúcej zo
siedmich politických strán
- vyzval pápež Ján Pavol II., ktorý pricestoval na trojdňovú návštevu
Nigérie, v hlavnom meste krajiny Abuja na rešpektovanie ľudských práv
a podporu spravodlivosti
- udelil kambodžský kráľ Norodom Sihanuk milosť svojmu synovi,
zvrhnutému prvému premiérovi princovi Norodomovi Ranariddhovi,
v prospech Ranariddha apelovali spolupredsedovia kambodžskej vlády
Hun Sena a Ung Huota

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 3. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 4. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 7. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 8. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 9. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 10. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 1. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 2. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 3. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 4. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 5. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 6. Univerzita vyTVORená nápadmi študentov!
 7. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
 8. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 9. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 10. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 15 161
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 4 381
 3. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 4 155
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 3 065
 5. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 253
 6. Kedy sa refinancovanie oplatí? 2 088
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 983
 8. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 1 908
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 357
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 144

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Prieskum Focus: Vládne strany oslabujú

Smer stratil takmer dve percentá. Do parlamentu by sa dostalo aj KDH.

DOMOV

Politika, biznis, vplyv. O čo ide oligarchom v médiách

Odborník hovorí, že oligarchovia médiá skupujú kvôli svojim záujmom.

BANSKÁ BYSTRICA

V Banskej Bystrici otvorili najmodernejšiu autobusovú stanicu na Slovensku

Dopravná časť je v testovacej prevádzke.

Neprehliadnite tiež

Domov

Prieskum Focus: Vládne strany oslabujú

Smer oslabil o takmer dve percentá. Do parlamentu by sa dostalo aj KDH.

Domov

Novela infozákona by mala znamenať vyvrcholenie transparentnosti

Návrh ministerstva spravodlivosti má vyše 70 novelizačných bodov.

Domov

Dvoch poslancov ĽSNS naďalej stíhajú, rozhodnutie ešte nepadlo

Stanislava Mizíka obvinili z výroby extrémistických materiálov, Milana Mazureka za výroky o imigrantoch či Rómoch.

Domov

Jeden z obžalovaných v kauze výbuchu v Novákoch zomrel

Termín hlavného pojednávania s obžalovanými ešte neurčili.