Historický kalendár na 22. marca

Svetový deň vody - ustanovili ho na summite Zeme v Rio de Janeiru a vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN (1992) alebo - Medzinárodná organizácia pre zásobovanie vodou

1748
- narodil sa v Liptovskej Sielnici publicista, vydavateľ, redaktor
a národný buditeľ SAMUEL AMBRÓZI, zakladateľ osvietenskej učenej
spoločnosti v Banskej Štiavnici a člen Mineralogickej spoločnosti
v Jene, ktorý v Banskej Štiavnici založil súkromnú školu pre chlapcov
a dievčatá. Zomrel 15.2.1806

1783
- malo zásadný význam pre Uhorsko nariadenie Jozefa II., ktorým
zrušil Poštovú komisiu vo Viedni (rozhodovala dovtedy vo všetkých
poštových záležitostiach habsburskej ríše), pričom uhorské
poštovníctvo prešlo do starostlivosti Miestodržiteľskej rady v Budíne

1798
- zomrel v Bratislave prírodovedec, fyzik, poľnohospodársky odborník,
profesor, autor prvej latinskej učebnice poľnohospodárstva v Uhorsku
a trojzväzkovej učebnice fyziky MATÚŠ PANKL. Narodil sa 10.8.1740

1833
- narodil sa v Košiciach publicista, maliar a múzejník VOJTECH
KLIMKOVIČ. Zomrel 10.2.1885

1848
- predložili banskoštiavnickí baníci erárnej správe petíciu so
sociálnymi požiadavkami
- určili smernice na voľby do snemu, pričom volebný zákon navrhnutý
Ľudovítom Košutom (Lajosom Kossuthom) umožňoval aktívne volebné právo
zemanom, príslušníkom inteligencie a občanom slobodných a kráľovských
miest s majetkom v cene 300 zlatých, v župách bolo treba k nemu
vlastniť aspoň štvrtinu usadlosti alebo ročný dôchodok 300 zlatých,
pričom ženy nemali volebné právo
- vytvorili v Uhorsku liberálnu vládu na čele s grófom Ľudovítom
Baťánim, ktorej zloženie predstavil snemu 23.3., pričom išlo o prvú
uhorskú konštitučnú vládu

1863
- zomrel v Trenčíne katolícky cirkevný hodnostár, archivár, historik
a publicista ĽUDOVÍT STÁREK, propagátor kultu trenčianskych
pustovníkov Andreja (Svorada) a Benedikta, znovuobjaviteľ latinského
nápisu na trenčianskej hradnej skale. Narodil sa 29.3.1803

1908
- narodila sa v Čičmanoch maliarka MATILDA ČECHOVÁ, ktorá sa venovala
maľbe a grafike. Zomrela roku 1996
- zhorela v Turanoch drevená budova píly aj s materiálom vo vtedajšej
drevárskej firme bratov Alexandra a Júliusa Greinera (predchodca
Dreviny)


1918
- zomrel v Bratislave podnikateľ KAROL GRÜNEBERG, ktorého továreň na
kefy patrila k najväčším na Slovensku. Narodil sa 17.9.1843

1928
- narodil sa v Břeclavi (Česko) technik, vysokoškolský pedagóg, člen
korešpondent SAV vo vednom odbore mechanika tekutín a energetika
ALEXANDER PACIGA, popredný vedeckovýskumný pracovník a odborník
v oblasti hydraulických strojov

1938
- zničil požiar v Nižnej na Orave 83 domov

1943
- narodil sa v Krupine stolný tenista a tréner VLADIMÍR MIKO


1948
- narodil sa strojný inžinier MILAN ZELNÍK. Zomrel 24.2.1992

1953
- narodil sa v Rožňave sochár VOJTECH FARKAŠ

1958
- uviedlo SND premiéru inscenácie Čaj u pána senátora od Ivana Stodolu

1968
- rezignoval Antonín Novotný na funkciu prezidenta republiky, pričom
Predsedníctvo NZ jeho rezignáciu prijalo
- podal predseda kontrolnej a revíznej komisie KSČ Pavel Hron a ďalší
funkcionári demisiu
- začal sa v Brne dvojdňový celoštátny aktív zástupcov všetkých
vysokoškolských centier, pričom sa vyslovili pre vytvorenie novej
organizácie vysokoškolskej mládeže mimo ČSM

1973
- zvolilo Federálne zhromaždenie znovu Ludvíka Svobodu za prezidenta
- začal sa v Detve štvordňový 7. festival amatérskych spevákov Zlatá
ruža 73

1978
- uviedlo SND premiéru inscenácie 100 hodín do zatmenia od Jany
Kákošovej
- zomrel v Karl-Marx-Stadte (NSR) baletný umelec, choreograf
a pedagóg RUDOLF MACHAROVSKÝ, sólový tanečník a šéf baletu SND
v Bratislave. Narodil sa 21.2.1909
- začalo sa v Bratislave dvojdňové zasadnutie ÚV KSS

1988
- uverejnili zásady novelizácie Zákonníku práce
- začalo sa sedemdňové pozemné cvičenie Čs. ľudovej armády
a Sovietskej armády na území ČSSR s účasťou 43 pozorovateľov z 22
krajín KBSE

-------------------------------------------------------------

1503
- narodil sa taliansky básnik, dramatik a novelista ANTON FRANCESCO
GRAZZINI. Zomrel roku 1584

1673
- vylúčili v Anglicku neanglikánov z účasti na testoch v prijímaní do
štátnej a vojenskej služby

1728
- narodil sa nemecký maliar a teoretik ANTON RAPHAEL MENGS. Zomrel
roku 1779

1733
- objavil Joseph Priestly sódovku

1788
- narodil sa francúzsky chemik, farmaceut, objaviteľ toluénu,
spoluobjaviteľ strychnínu, chinínu a brucínu PIERRE JOSEPH PELLETIER.
Zomrel roku 1842

1808
- zomrel český národný buditeľ, spisovateľ, novinár a nakladateľ
VÁCLAV MATĚJ KRAMERIUS. Narodil sa roku 1753

1848
- vyhlásil v Benátkach revolucionár Daniele Manin Republiku San Marco

1858
- narodil sa nemecký geograf a nakladateľ HANS MEYER. Zomrel roku 1929

1863
- narodil sa ruský revolucionár, komunistický a štátny činiteľ MARK
TIMOFEJEVIČ JELIZAROV. Zomrel roku 1919

1868
- narodil sa americký akademik, fyzik, astronóm a priekopník
elektrónovej teórie ROBERT ANDREWS MILLIKAN, laureát Nobelovej ceny
(1923) za zmeranie základu elektrického náboja elektrónu, pričom sa
zaoberal problematikou kozmického žiarenia. Zomrel roku 1953
- narodil sa britský astronóm ALFRÉD FOWLER, ktorý v oblasti
spektroskopie uskutočnil mnohé laboratórne a spektrálne výskumy
nebeských objektov, pričom bol prvým generálnym tajomníkom
Medzinárodného astronomického zväzu. Zomrel roku 1940

1873
- zrušila španielska koloniálna vláda v Portoriku otroctvo

1888
- založili britskú futbalovú ligu

1898
- narodila sa česká spisovateľka, poetka a dramatička LUDMILA
MACEŠKOVÁ. Zomrela roku 1974

1903
- prestala padať v dôsledku veľkého sucha voda v americkej časti
Niagarských vodopádov
- narodil sa nemecký spisovateľ JOCHEN KLEPPER. Zomrel roku 1942

1913
- narodil sa americký filmový herec Karl Malden, známy u nás
z televízneho detektívneho seriálu Cesty v San Franciscu

1918
- narodil sa český režisér a výtvarník EMIL RADOK, spolutvorca
Polyekranu a Laterny Magiky. Zomrel roku 1994
- narodil sa guyanský politik, verejný činiteľ a štátnik CHEDDI
BHARAT JAGAN. Zomrel roku 1997

1923
- narodil sa český astronóm a odborný publicista juhoslovanského
pôvodu JOSIP KLECZEK, ktorý sa venuje problematike slnečnej fyziky
- narodil sa francúzsky mím a jeden zo zakladateľov modernej
pantomímy MARCEL MARCEAU

1928
- konala sa v berlínskom kine Palác pri zoo premiéra filmu Špióni
režiséra Fritza Langa

1938
- narodila sa česká prozaička, poetka a kritička výtvarného umenia
VĚRA LINHARTOVÁ

1943
- vyvraždili nacistickí okupanti bieloruskú dedinu Chatyň
- zomrel český architekt, návrhár bytového zariadenia, priemyslový
designér a športovec VLADIMÍR GRÉGR. Narodil sa roku 1902
- narodil sa americký spevák a gitarista GEORGE BENSON

1948
- schválil americký Kongres plán okamžitej pomoci Rakúsku v celkovej
sume 57 miliónov dolárov, z čoho pripadalo na obilie 20 miliónov
dolárov
- začali vychádzať v sovietskej okupačnej zóne Nemecka noviny
National Zeitung
- narodil sa britský rockový a muzikálový skladateľ ANDREW LLOYD
WEBBER

1953
- odmietol rakúsky spolkový prezident Theodor Körner požiadavku ÖVP
na vládu troch strán
- narodila sa česká filmová a divadelná herečka DAGMAR
HAVLOVÁ-VEŠKRNOVÁ, druhá manželka bývaého českého prezidenta Václava
Havla

1963
- pokúsili sa USA o sprostredkovanie v politických rozporoch, ktoré
hrozili vyústiť do občianskej vojny v Južnom Vietname
- vydala britská skupina Beatles svoj prvý album Please, Please Me

1968
- obsadili parížski študenti pod vedením Cohna-Bendita jednu z budov,
vyhlásili tzv. slobodnú univerzitu a vytvorili anarchistické hnutie
22. marca, avšak ešte vtedy zatkli Cohna-Bendita, pričom na priamy
zásah premiéra Pompidoua ho prepustili
- vypustil ZSSR úspešne kozmické teleso Kozmos 209
- uskutočnili USA v Nevade ďalší nukleárny pokus
- začal sa trojdňový 12. zjazd Komunistickej strany Nórska
- vymenoval prezident Lyndon Baynes Johnson vrchného veliteľa
amerických vojsk vo Vietname generála Williama Westmorelanda za
náčelníka štábu pozemných vojsk
- zomrel ruský básnik ILJA LVOVIČ SELVINSKIJ. Narodil sa roku 1899

1973
- zvolili Suharta za indonézskeho prezidenta na ďalších päť rokov
- požiadali americkí zástupcovia v štvorstrannej zmiešanej komisii
Vietnamskú demokratickú republiku a Juhovietnamsku republiku zaistiť
prepustenie zajatcov USA a ich spojencov vo všetkých indočínskych
krajinách

1978
- začalo sa v Bukurešti dvojdňové zasadnutie ÚV Rumunskej
komunistickej strany, pričom rokovali o zdokonalení hospodárskeho
riadenia a plánovania, medzinárodnej činnosti a niektorých
organizačných otázkach
- zastrelili v Madride neznámi páchatelia generálneho riaditeľa
španielskych väzníc J. Haddada Blanca
- začal sa v Kolambe 10. zjazd Komunistickej strany Srí Lanky, pričom
schválili taktickú a strategickú líniu strany a zvolili nový ÚV
- presunula sa prvá skupina izraelských vojakov u jednotiek OSN na
Golanských výšinách do južného Libanonu

1983
- začalo sa dvojdňové zasadnutie Sejmu, pričom rokovali
o hospodárskom a sociálnom pláne na obdobie 1983-1985 a vládnych
programoch protiinflačných a úsporných opatrení, prijali nové zákony
o dôchodkovom zabezpečení vojakov z povolania a príslušníkov verejnej
bezpečnosti, odvolali z funkcie predsedu Najvyššej kontrolnej komory
Mstislawa Moczara (nahradil ho Tadeusz Hupalowski) a schválili ďalšie
personálne zmeny v štátnej rade a vláde
- stal sa izraelským prezidentom kandidát strany práce Chaim Herzog
- zahynulo najmenej 100 osôb pri železničnom nešťastí 240 kilometrov
od Dháky
- odsúdili v Ammáne ministri zahraničných vecí Organizácie islamskej
konferencie izraelský terorizmus voči Palestínčanom na západnom brehu
Jordánu a pásme Gazy, pričom vyjadrili podporu ľudovému povstaniu
- podala francúzska vláda demisiu, pričom 23.3. vytvorili nový
kabinet na čele s Pierrom Mauroym a redukovaným počtom ministrov z 25
na 14

1988
- vypustili v ZSSR úspešne kozmické teleso Kozmos 1934

1993
- vytvoril ukrajinský prezident výnosom Komisiu pre jadrovú politiku
ako svoj poradný orgán
- podala Bosna a Hercegovina žalobu na Medzinárodnom súdnom dvore na
Juhosláviu za porušovanie všetkých zákonných záväzkov voči Bosne
a Hercegovine
- pokúsili sa v Kábule neznámi útočníci o atentát na prezidenta
Burhánuddína Rabbáního
- zahynulo najmenej 13 osôb a 18 bolo zranených na diaľnici
Belehrad-Niš, keď pri zrážke autobusu s kamiónom
- zišiel autobus z cesty v pakistanskom Muzaffarábáde a zrútil sa do
priepasti, pričom zahynulo 41 osôb a 18 bolo zranených
- potvrdil rakúsky Ústavný súd vo Viedni existujúci systém
úradujúcich a neúradujúcich mestských rád
- začala sa v Budapešti dvojdňová konferencia ministrov zahraničných
vecí Stredoeurópskej iniciatívy (vrátane Jozefa Moravčíka)
o ilegálnej migrácii a regionálnej ekonomickej spolupráci, pričom SR
prijali za člena od 1.1.1993

1998
- konali sa v juhosrbskej provincii Kosovo, ktorú z 90 percent
obývali etnickí Albánci, parlamentné a prezidentské voľby
- zvíťazila Moldavská komunistická strana v parlamentných voľbách
v Moldavsku, ktorá sa na nich zúčastnila po prvýkrát od svojho
zakázania nacionalistickou vládou v roku 1991 a opätovného povolenia
v roku 1994

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 1. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 3. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 4. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
 5. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 7. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 8. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
 9. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 10. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 12 044
 2. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 8 561
 3. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 7 583
 4. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 6 238
 5. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 5 906
 6. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 5 707
 7. Viete, čo kupujete? Ako rozoznať kvalitný chlieb od nekvalitného 5 376
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 5 309
 9. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 3 594
 10. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 3 160

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Jeden za všetkých, všetci za jedného. Čo má Kaliňák s tromi mušketiermi

Dom, v ktorom býva minister vnútra Robert Kaliňák, je pomenovaný podľa Aramisa z Troch mušketierov. Susedmi sú Athos a Porthos.

PRIMÁR

S vekom lekára môže stúpať aj počet úmrtí pacientov

Lekárom nad šesťdesiat úmrtnosť pacientov stúpla.

Neprehliadnite tiež

Autá tajnej služby videla celá ulica. Ako sledovali Kováča mladšieho

Ústavný súd má necelé dva týždne na to, aby rozhodol o osude Mečiarových amnestií. Ak ich zruší, pred súd sa postaví aj bývalý šéf SIS Ivan Lexa.

EU Observer: ruskí špióni verbujú aj Slovákov

Spôsob, akým sa kluby ruských bojových umení rozrastajú po Európe, nie je podľa analytikov prirodzený.

Najskôr partneri, potom nepriatelia na život a na smrť. Príbeh Sýkorovej vraždy

Zlikvidovať mafiána Miroslava Sýkoru mala podľa kľúčového svedka záujem aj Slovenská informačná služba.

Rozvody na dohodu a ústupky homosexuálom Žitňanskej stopla SNS

Ministerka zatiaľ nepovedala, či sa agendu pokúsi pretlačiť aj napriek odporu jednej z koaličných strán. Poslanci chcú pri ťažkých témach radšej status quo.