Historický kalendár na 22. marca

Svetový deň vody - ustanovili ho na summite Zeme v Rio de Janeiru a vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN (1992) alebo - Medzinárodná organizácia pre zásobovanie vodou

1748
- narodil sa v Liptovskej Sielnici publicista, vydavateľ, redaktor
a národný buditeľ SAMUEL AMBRÓZI, zakladateľ osvietenskej učenej
spoločnosti v Banskej Štiavnici a člen Mineralogickej spoločnosti
v Jene, ktorý v Banskej Štiavnici založil súkromnú školu pre chlapcov
a dievčatá. Zomrel 15.2.1806

1783
- malo zásadný význam pre Uhorsko nariadenie Jozefa II., ktorým
zrušil Poštovú komisiu vo Viedni (rozhodovala dovtedy vo všetkých
poštových záležitostiach habsburskej ríše), pričom uhorské
poštovníctvo prešlo do starostlivosti Miestodržiteľskej rady v Budíne

1798
- zomrel v Bratislave prírodovedec, fyzik, poľnohospodársky odborník,
profesor, autor prvej latinskej učebnice poľnohospodárstva v Uhorsku
a trojzväzkovej učebnice fyziky MATÚŠ PANKL. Narodil sa 10.8.1740

1833
- narodil sa v Košiciach publicista, maliar a múzejník VOJTECH
KLIMKOVIČ. Zomrel 10.2.1885

1848
- predložili banskoštiavnickí baníci erárnej správe petíciu so
sociálnymi požiadavkami
- určili smernice na voľby do snemu, pričom volebný zákon navrhnutý
Ľudovítom Košutom (Lajosom Kossuthom) umožňoval aktívne volebné právo
zemanom, príslušníkom inteligencie a občanom slobodných a kráľovských
miest s majetkom v cene 300 zlatých, v župách bolo treba k nemu
vlastniť aspoň štvrtinu usadlosti alebo ročný dôchodok 300 zlatých,
pričom ženy nemali volebné právo
- vytvorili v Uhorsku liberálnu vládu na čele s grófom Ľudovítom
Baťánim, ktorej zloženie predstavil snemu 23.3., pričom išlo o prvú
uhorskú konštitučnú vládu

1863
- zomrel v Trenčíne katolícky cirkevný hodnostár, archivár, historik
a publicista ĽUDOVÍT STÁREK, propagátor kultu trenčianskych
pustovníkov Andreja (Svorada) a Benedikta, znovuobjaviteľ latinského
nápisu na trenčianskej hradnej skale. Narodil sa 29.3.1803

1908
- narodila sa v Čičmanoch maliarka MATILDA ČECHOVÁ, ktorá sa venovala
maľbe a grafike. Zomrela roku 1996
- zhorela v Turanoch drevená budova píly aj s materiálom vo vtedajšej
drevárskej firme bratov Alexandra a Júliusa Greinera (predchodca
Dreviny)


1918
- zomrel v Bratislave podnikateľ KAROL GRÜNEBERG, ktorého továreň na
kefy patrila k najväčším na Slovensku. Narodil sa 17.9.1843

1928
- narodil sa v Břeclavi (Česko) technik, vysokoškolský pedagóg, člen
korešpondent SAV vo vednom odbore mechanika tekutín a energetika
ALEXANDER PACIGA, popredný vedeckovýskumný pracovník a odborník
v oblasti hydraulických strojov

1938
- zničil požiar v Nižnej na Orave 83 domov

1943
- narodil sa v Krupine stolný tenista a tréner VLADIMÍR MIKO


1948
- narodil sa strojný inžinier MILAN ZELNÍK. Zomrel 24.2.1992

1953
- narodil sa v Rožňave sochár VOJTECH FARKAŠ

1958
- uviedlo SND premiéru inscenácie Čaj u pána senátora od Ivana Stodolu

1968
- rezignoval Antonín Novotný na funkciu prezidenta republiky, pričom
Predsedníctvo NZ jeho rezignáciu prijalo
- podal predseda kontrolnej a revíznej komisie KSČ Pavel Hron a ďalší
funkcionári demisiu
- začal sa v Brne dvojdňový celoštátny aktív zástupcov všetkých
vysokoškolských centier, pričom sa vyslovili pre vytvorenie novej
organizácie vysokoškolskej mládeže mimo ČSM

1973
- zvolilo Federálne zhromaždenie znovu Ludvíka Svobodu za prezidenta
- začal sa v Detve štvordňový 7. festival amatérskych spevákov Zlatá
ruža 73

1978
- uviedlo SND premiéru inscenácie 100 hodín do zatmenia od Jany
Kákošovej
- zomrel v Karl-Marx-Stadte (NSR) baletný umelec, choreograf
a pedagóg RUDOLF MACHAROVSKÝ, sólový tanečník a šéf baletu SND
v Bratislave. Narodil sa 21.2.1909
- začalo sa v Bratislave dvojdňové zasadnutie ÚV KSS

1988
- uverejnili zásady novelizácie Zákonníku práce
- začalo sa sedemdňové pozemné cvičenie Čs. ľudovej armády
a Sovietskej armády na území ČSSR s účasťou 43 pozorovateľov z 22
krajín KBSE

-------------------------------------------------------------

1503
- narodil sa taliansky básnik, dramatik a novelista ANTON FRANCESCO
GRAZZINI. Zomrel roku 1584

1673
- vylúčili v Anglicku neanglikánov z účasti na testoch v prijímaní do
štátnej a vojenskej služby

1728
- narodil sa nemecký maliar a teoretik ANTON RAPHAEL MENGS. Zomrel
roku 1779

1733
- objavil Joseph Priestly sódovku

1788
- narodil sa francúzsky chemik, farmaceut, objaviteľ toluénu,
spoluobjaviteľ strychnínu, chinínu a brucínu PIERRE JOSEPH PELLETIER.
Zomrel roku 1842

1808
- zomrel český národný buditeľ, spisovateľ, novinár a nakladateľ
VÁCLAV MATĚJ KRAMERIUS. Narodil sa roku 1753

1848
- vyhlásil v Benátkach revolucionár Daniele Manin Republiku San Marco

1858
- narodil sa nemecký geograf a nakladateľ HANS MEYER. Zomrel roku 1929

1863
- narodil sa ruský revolucionár, komunistický a štátny činiteľ MARK
TIMOFEJEVIČ JELIZAROV. Zomrel roku 1919

1868
- narodil sa americký akademik, fyzik, astronóm a priekopník
elektrónovej teórie ROBERT ANDREWS MILLIKAN, laureát Nobelovej ceny
(1923) za zmeranie základu elektrického náboja elektrónu, pričom sa
zaoberal problematikou kozmického žiarenia. Zomrel roku 1953
- narodil sa britský astronóm ALFRÉD FOWLER, ktorý v oblasti
spektroskopie uskutočnil mnohé laboratórne a spektrálne výskumy
nebeských objektov, pričom bol prvým generálnym tajomníkom
Medzinárodného astronomického zväzu. Zomrel roku 1940

1873
- zrušila španielska koloniálna vláda v Portoriku otroctvo

1888
- založili britskú futbalovú ligu

1898
- narodila sa česká spisovateľka, poetka a dramatička LUDMILA
MACEŠKOVÁ. Zomrela roku 1974

1903
- prestala padať v dôsledku veľkého sucha voda v americkej časti
Niagarských vodopádov
- narodil sa nemecký spisovateľ JOCHEN KLEPPER. Zomrel roku 1942

1913
- narodil sa americký filmový herec Karl Malden, známy u nás
z televízneho detektívneho seriálu Cesty v San Franciscu

1918
- narodil sa český režisér a výtvarník EMIL RADOK, spolutvorca
Polyekranu a Laterny Magiky. Zomrel roku 1994
- narodil sa guyanský politik, verejný činiteľ a štátnik CHEDDI
BHARAT JAGAN. Zomrel roku 1997

1923
- narodil sa český astronóm a odborný publicista juhoslovanského
pôvodu JOSIP KLECZEK, ktorý sa venuje problematike slnečnej fyziky
- narodil sa francúzsky mím a jeden zo zakladateľov modernej
pantomímy MARCEL MARCEAU

1928
- konala sa v berlínskom kine Palác pri zoo premiéra filmu Špióni
režiséra Fritza Langa

1938
- narodila sa česká prozaička, poetka a kritička výtvarného umenia
VĚRA LINHARTOVÁ

1943
- vyvraždili nacistickí okupanti bieloruskú dedinu Chatyň
- zomrel český architekt, návrhár bytového zariadenia, priemyslový
designér a športovec VLADIMÍR GRÉGR. Narodil sa roku 1902
- narodil sa americký spevák a gitarista GEORGE BENSON

1948
- schválil americký Kongres plán okamžitej pomoci Rakúsku v celkovej
sume 57 miliónov dolárov, z čoho pripadalo na obilie 20 miliónov
dolárov
- začali vychádzať v sovietskej okupačnej zóne Nemecka noviny
National Zeitung
- narodil sa britský rockový a muzikálový skladateľ ANDREW LLOYD
WEBBER

1953
- odmietol rakúsky spolkový prezident Theodor Körner požiadavku ÖVP
na vládu troch strán
- narodila sa česká filmová a divadelná herečka DAGMAR
HAVLOVÁ-VEŠKRNOVÁ, druhá manželka bývaého českého prezidenta Václava
Havla

1963
- pokúsili sa USA o sprostredkovanie v politických rozporoch, ktoré
hrozili vyústiť do občianskej vojny v Južnom Vietname
- vydala britská skupina Beatles svoj prvý album Please, Please Me

1968
- obsadili parížski študenti pod vedením Cohna-Bendita jednu z budov,
vyhlásili tzv. slobodnú univerzitu a vytvorili anarchistické hnutie
22. marca, avšak ešte vtedy zatkli Cohna-Bendita, pričom na priamy
zásah premiéra Pompidoua ho prepustili
- vypustil ZSSR úspešne kozmické teleso Kozmos 209
- uskutočnili USA v Nevade ďalší nukleárny pokus
- začal sa trojdňový 12. zjazd Komunistickej strany Nórska
- vymenoval prezident Lyndon Baynes Johnson vrchného veliteľa
amerických vojsk vo Vietname generála Williama Westmorelanda za
náčelníka štábu pozemných vojsk
- zomrel ruský básnik ILJA LVOVIČ SELVINSKIJ. Narodil sa roku 1899

1973
- zvolili Suharta za indonézskeho prezidenta na ďalších päť rokov
- požiadali americkí zástupcovia v štvorstrannej zmiešanej komisii
Vietnamskú demokratickú republiku a Juhovietnamsku republiku zaistiť
prepustenie zajatcov USA a ich spojencov vo všetkých indočínskych
krajinách

1978
- začalo sa v Bukurešti dvojdňové zasadnutie ÚV Rumunskej
komunistickej strany, pričom rokovali o zdokonalení hospodárskeho
riadenia a plánovania, medzinárodnej činnosti a niektorých
organizačných otázkach
- zastrelili v Madride neznámi páchatelia generálneho riaditeľa
španielskych väzníc J. Haddada Blanca
- začal sa v Kolambe 10. zjazd Komunistickej strany Srí Lanky, pričom
schválili taktickú a strategickú líniu strany a zvolili nový ÚV
- presunula sa prvá skupina izraelských vojakov u jednotiek OSN na
Golanských výšinách do južného Libanonu

1983
- začalo sa dvojdňové zasadnutie Sejmu, pričom rokovali
o hospodárskom a sociálnom pláne na obdobie 1983-1985 a vládnych
programoch protiinflačných a úsporných opatrení, prijali nové zákony
o dôchodkovom zabezpečení vojakov z povolania a príslušníkov verejnej
bezpečnosti, odvolali z funkcie predsedu Najvyššej kontrolnej komory
Mstislawa Moczara (nahradil ho Tadeusz Hupalowski) a schválili ďalšie
personálne zmeny v štátnej rade a vláde
- stal sa izraelským prezidentom kandidát strany práce Chaim Herzog
- zahynulo najmenej 100 osôb pri železničnom nešťastí 240 kilometrov
od Dháky
- odsúdili v Ammáne ministri zahraničných vecí Organizácie islamskej
konferencie izraelský terorizmus voči Palestínčanom na západnom brehu
Jordánu a pásme Gazy, pričom vyjadrili podporu ľudovému povstaniu
- podala francúzska vláda demisiu, pričom 23.3. vytvorili nový
kabinet na čele s Pierrom Mauroym a redukovaným počtom ministrov z 25
na 14

1988
- vypustili v ZSSR úspešne kozmické teleso Kozmos 1934

1993
- vytvoril ukrajinský prezident výnosom Komisiu pre jadrovú politiku
ako svoj poradný orgán
- podala Bosna a Hercegovina žalobu na Medzinárodnom súdnom dvore na
Juhosláviu za porušovanie všetkých zákonných záväzkov voči Bosne
a Hercegovine
- pokúsili sa v Kábule neznámi útočníci o atentát na prezidenta
Burhánuddína Rabbáního
- zahynulo najmenej 13 osôb a 18 bolo zranených na diaľnici
Belehrad-Niš, keď pri zrážke autobusu s kamiónom
- zišiel autobus z cesty v pakistanskom Muzaffarábáde a zrútil sa do
priepasti, pričom zahynulo 41 osôb a 18 bolo zranených
- potvrdil rakúsky Ústavný súd vo Viedni existujúci systém
úradujúcich a neúradujúcich mestských rád
- začala sa v Budapešti dvojdňová konferencia ministrov zahraničných
vecí Stredoeurópskej iniciatívy (vrátane Jozefa Moravčíka)
o ilegálnej migrácii a regionálnej ekonomickej spolupráci, pričom SR
prijali za člena od 1.1.1993

1998
- konali sa v juhosrbskej provincii Kosovo, ktorú z 90 percent
obývali etnickí Albánci, parlamentné a prezidentské voľby
- zvíťazila Moldavská komunistická strana v parlamentných voľbách
v Moldavsku, ktorá sa na nich zúčastnila po prvýkrát od svojho
zakázania nacionalistickou vládou v roku 1991 a opätovného povolenia
v roku 1994

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 1. Hitparáda štiav
 2. 14. ročník AmCham „JOB FAIR“ v Košiciach
 3. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 4. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 5. Malé knedličky, veľké dojmy
 6. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 7. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 8. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 9. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 10. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 11 016
 2. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 10 275
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 8 545
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 878
 5. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 5 734
 6. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 4 221
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 480
 8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 3 037
 9. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa 2 175
 10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 166

Hlavné správy zo Sme.sk

KULTÚRA

Film roka vyhlásili dvakrát, Oscara má Moonlight (minúta po minúte)

Muzikál La La Land vyhral šesť cien, ale na konci večera sa udial veľký trapas.

DOMOV

Kocáb: Kisku už dlho uznávam, ocenenie ma šokovalo

Pre SME hovorí, že je hrdý slniečkar. S tvrdou silou nemáme šancu.

KULTÚRA

Oscar nemá logiku. 5 dôvodov, prečo vyhral Moonlight

Mal šťastie, že nie je sci-fi.

TECH

Nokii sa podarilo vstať z mŕtvych. Ukázali Nokiu 3310

Majú Android, nízku cenu a dobrý hardvér.

Neprehliadnite tiež

Raper Kali: Silným motívom je smrť Róberta Remiáša

Raper Kali, vlastným menom Koloman Magyary (34), napísal titulnú pesničku k filmu Únos. Tvrdí, že ho obdobie 90. rokov láka.

Kaliňák sa potichu zmieril so sporným stavbárom z Gorily

Rezort vnútra viedol sériu súdnych sporov so stavebnou firmou Euro-Building, ktorá figuruje vo viacerých kauzách. Potichu uzavreli zmier.

Prioritou v rómskej otázke je vzdelávanie, zhodli sa účastníci relácie

Vláda predstavila akčné plány na integráciu rómskej menšiny.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop