Historický kalendár na 28. marca

Pamätný deň učiteľov, vychovávateľov a pedagogických pracovníkov - vyhlásila vláda ČSR, pričom po prvýkrát sa oslavoval roku 1955: narodenie Jana Amosa Komenského


1478
- uzavreli v Brne splnomocnenci kráľa Mateja a českého kráľa
Vladislava prímerie, ktorým sa skončila uhorsko-česká vojna

1728
- zomrel v vo Vespréme (Maďarsko) stredoškolský pedagóg, katolícky
kňaz a piarista PETER ZABOJNIK. Narodil sa 24.6.1672


1843
- narodil sa v Sinnicolaul Mare (Rumunsko) evanjelický farár,
spisovateľ, publicista a osvetový pracovník FÉLIX KUTLÍK. Zomrel
30.6.1890

1848
- vystúpili slovenskí národovci na veľkom zhromaždení ľudu
v Liptovskom Mikuláši, kde predstavitelia župnej vrchnosti
vysvetľovali tzv. marcové zákony, s vlastnou petíciou, ktorá bola
prvým slovenským národným programom (Liptovské žiadosti: účasť ľudu
na verejnej správe, uplatnenie slovenčiny, zastúpenie na sneme
a zabezpečenie práv slovenského národa v administrácii, školstve
a súdnictve)

1868
- narodil sa v Košiciach vodohospodár, publicista a vysokoškolský
pedagóg ALEXANDER ROHRINGER. Zomrel 4.9.1945

1888
- narodil sa v Mošovciach hlasisticky orientovaný publicista,
prekladateľ, redaktor, učiteľ, vlastivedný a osvetový pracovník KAROL
LILGE. Zomrel 22.11.1953

1893
- narodil sa v Bodrogolaszi (Maďarsko) robotník, revolucionár,
komunista, protifašistický bojovník a politický komisár Slovenskej
národnej partizánskej brigády FRANTIŠEK EŠTOV. Zomrel 19.5.1972

1898
- narodil sa v Bratislave-Devínskej Novej Vsi komunistický
funkcionár, verejný činiteľ a krajanský pracovník RUDOLF MARTANOVIČ.
Zomrel 28.4.1955

1903 - 100. VÝROČIE
- zomrel v Skalici notár, národný buditeľ, spoluzakladateľ Matice
slovenskej a slovenských gymnázií JURAJ JURKOVIČ, organizátor
družstevníctva. Narodil sa 12.4.1827
- narodil sa v Košiciach jeden z najosobitejších maliarov
východoslovenského maliarskeho okruhu JÚLIUS JAKOBY. Zomrel 15.4.1985

1908
- narodil sa v Trstenej katolícky kňaz, pápežský prelát, náboženský
spisovateľ a publicista VIKTOR TRSTENSKÝ, trpiteľ za vieru

1918
- narodil sa v Kráľovej regionálny historik, archivár a publicista
FRANTIŠEK TKÁČ. Zomrel 27.11.1989
- oznámilo vedenie Slovenskej národnej strany, že s ohľadom na
nepriaznivú medzinárodnú situáciu bude pokračovať v politike pasivity

1923
- zomrel v Budapešti (Maďarsko) archeológ a maliar EUGEN TÓTH, ktorý
žil sedem rokov v Indii, kde maľoval historické výjavy a pracoval aj
v službách nepálskeho kniežaťa, pričom neskôr sa celkom venoval
archeológii. Narodil sa 26.10.1882

1933
- narodil sa v Malužinej herec JÁN BLANSKÝ, bývalý člen Divadla SNP
v Martine

1938
- vyzval Adolf Hitler na porade s Konradom Henleinom a Karlom
Hermannom Frankom vedenie SdP, aby čs. vláde kládlo tzv. neprijateľné
požiadavky

1943
- narodila sa v Martine-Vrútkach operná speváčka (soprán) MAGDALÉNA
BLAHUŠIAKOVÁ, sólistka opery SND
- narodil sa v Plaveckom Mikuláši maliar a ilustrátor BOHUMIL BAČA
- narodila sa v Martine prozaička OĽGA FELDEKOVÁ

1948
- narodila sa v Litoměřiciach (Česko) RASTISLAVA STOLIČNÁ, členka
Klubu literatúry faktu
- zjednotili sa všetky telovýchovné a športové organizácie, pričom
vznikla jednotná celoštátna telovýchovná organizácia Sokol
- narodila sa teoretička moderného výtvarného umenia ĽUBICA
CHRIAŠTEĽOVÁ, členka Asociácie teoretikov, kritikov a historikov
výtvarného umenia a Slovenského syndikátu novinárov

1968
- začala sa v Prahe prvá časť zasadnutia ÚV KSČ, ktoré súhlasilo
s rezignáciou Antonína Novotného na funkciu prezidenta republiky,
pričom zvolilo kandidáta na túto funkciu Ludvíka Svobodu, členom
predsedníctva ÚV KSČ sa stal Josef Smrkovský, tajomníkom a členom
sekretariátu ÚV Čestmír Císař a rokovalo o politickej situácii
v strane, spoločnosti, kádrových zmenách a akčnom programe
- zvolila Ústredná kontrolná a revízna komisia KSČ tajným hlasovaním
za svojho predsedu Miloša Jakeša
- rezignoval Vratislav Krutina na funkciu predsedu predstavenstva
Ústrednej rady družstiev

1983
- zomrel v Banskej Bystrici muzikológ, vysokoškolský pedagóg
a odborný publicista EDUARD GÁBOR, ktorý prednášal dejiny svetovej
hudby, hudobné formy a výučbu hry na husliach, pričom vo
vedecko-výskumnej práci sa zameral na receptívnu hudobnú výchovu
pomocou filmu, diafilmu a diafónu. Narodil sa 18.6.1933

1988
- zomrela v Detve gymnastka a trénerka VIERA ŽIFČÁKOVÁ,
spoluzakladateľka strediska športovej gymnastiky v Detve. Narodila sa
14.3.1946

1993
- zvolili Vladimíra Mečiara znovu za predsedu HZDS, pričom jeho
protikandidát Milan Kňažko vystúpil z HZDS

1998
- zomrel vo veku 66 rokov JÁN HRUBOVČÁK, člen Slovenského syndikátu
novinárov
- zomrel právnik, hudobný skladateľ a jeden zo zakladateľov
slovenskej tanečnej hudby DUŠAN PÁLKA, ktorý zložil prvé slovenské
tango Nepovedz dievčatko nikomu. Narodil sa 1.10.1909

--------------------------------------------------------------

1193
- vydali zajatého anglického kráľa Richarda I. Levie Srdce nemeckému
cisárovi Henrichovi VI.


1483
- narodil sa (alebo 6.4.) taliansky architekt a maliar vrcholnej
renesancie RAFFAEL (vlastným menom Raffaello Santi). Zomrel roku 1520

1773
- narodil sa francúzsky generál HENRI GRATIEN GRÓF BERTRAND. Zomrel
roku 1844

1808
- vyhlásil ruský cár zámer vytvoriť z Fínska ruskú provinciu

1828
- uskutočnil sa vo Viedni prvý a posledný verejný koncert Franza
Schuberta


1868
- narodil sa ruský prozaik, dramatik, literárny kritik, teoretik
a organizátor literárneho života MAXIM GORKIJ (vlastným menom Alexej
Maximovič Peškov). Zomrel roku 1936

- narodil sa švajčiarsky maliar, grafik a sochár CUNO AMIET. Zomrel
roku 1961

1898
- vydal nemecký ríšsky snem prvý zákon o námornej flotile (program
námorného zbrojenia pripravený admirálom Alfredom von Tirpitzom),
ktorým chcel zabezpečiť podiel na koloniálnom rozdelení sveta, avšak
súčasne znamenal aj začiatok britsko-nemeckej súťaže v zbrojení na
mori


1903 - 100. VÝROČIE
- narodil sa americký hudobný skladateľ a klavirista rakúskeho pôvodu
RUDOLF SERKIN. Zomrel roku 1991
- zomrel francúzsky inžinier JEAN MAURICE EMILE BAUDOT, ktorý
vynašiel tlačidlový telegraf a realizoval telegrafické linky z Paríža
do Viedne, Bernu, Berlína a Londýna. Narodil sa roku 1845

1923
- narodil sa americký džezový trubkár, aranžér a skladateľ THAD
JONES. Zomrel roku 1986

1928
- narodil sa americký politik a politológ poľského pôvodu ZBIGNIEW
BRZEZINSKI

1933
- emigroval nemecký filmový režisér rakúskeho pôvodu Fritz Lang do
Paríža, pričom hneď na nasledujúci deň zakázali v Nemecku premietanie
jeho filmu Testament doktora Mabuseho
- zomrel sovietsky vedec a vynálezca v oblasti raketovej techniky
FRIDRICH ARTUROVIČ CANDER, konštruktér prvých sovietskych rakiet
a spoluzakladateľ kozmonautiky. Narodil sa v roku 1887
- narodil sa ruský filmový režisér ALEXANDR NAUMOVIŹ MITTA

1938
- vytvorili Japonci bábkovú čínsku vládu v meste Nanking
- narodil sa český filmový kameraman IVAN ŠLAPETA


1943
- obsadila britská 8. armáda tuniské mestá Mareth, Toujane a Matmat,
tuniský útok začala aj 1. britská armáda
- zaviedli v Japonsku zvláštny trestný poriadok pre obdobie vojny
- skončil sa sovietsky útok v orelskom smere, keď postúpil až o 150
kilometrov a hlavný stan sovietskeho velenia znovu premenoval orelský
front na Brjanský
- zomrel ruský hudobný skladateľ, dirigent a klavirista SERGEJ
VASILIEVIČ RACHMANINOV. Narodil sa roku 1873

1948
- získala v rumunských voľbách do Ústavodarného zhromaždenia (neskôr
nazvané Veľké národné zhromaždenie) jednotná Rumunská robotnícka
strana - Front ľudovej demokracie 93,2 percenta hlasov a získali 405
poslaneckých mandátov, pričom opozícii sa ušlo len deväť poslaneckých
kresiel a ministerským predsedom sa opäť stal Petru Gorza
- vyzval v Pjinmane predstaviteľ Komunistickej strany Barmy Thakchin
Than Tchun k povstaniu, pričom časť Organizácie ľudových
dobrovoľníkov prešla na stranu komunistov
- narodila sa americká filmová herečka DIANNE WESTOVÁ

1958
- postúpil na nátlak USA saudskoarabský kráľ Saúd funkciu premiéra
korunnému princovi Fajsalovi
- zomrel americký černošský džezový trubkár, hudobný skladateľ
a folklorista WILLIAM CHRISTOPHER HANDY. Narodil sa roku 1873


1968
- prejavila vláda Biafry znovu ochotu na mierové rokovanie
s federálnou vládou Nigérie
- vyhlásili v americkom Memphise (Tennessee) po rozsiahlych rasových
nepokojoch výnimočný stav
- zaútočili izraelské jednotky po akcii organizácie Al-fatah, ktorej
mína zabila pri Tiberiadskom jazere štyroch roľníkov, na postavenie
jordánskych síl, pričom nasadili do akcie delostrelectvo a lietadlá
- zavraždili Američania a ich spojenci v južnom Vietname od roku 1960
do polovice marca 1968 320 000 tzv. nepriateľov


1973
- začala sa vo Viedni trojdňová prvá európska konferencia o ochrane
životného prostredia, pričom 17 ministrov životného prostredia
rokovalo o kompetenciách a úlohách štátnej správy v tejto oblasti
- skončila štvorstranná vojenská komisia vo Vietname činnosť, pričom
kontrolnú funkciu nad dodržovaním prímeria v južnom Vietname prevzala
komisia nástupcov vlády JVR a Saigonu
- začalo sa dvojdňové rokovanie rumunského Veľkého národného
zhromaždenia, pričom prijali zákony o ustanovení Najvyššej rady pre
hospodársky a spoločenský rozvoj a ďalších orgánov a bytových otázkach
- prepustil Vlastenecký front Laosu 10 amerických vojnových zajatcov
a jedného Kanaďana
- vyhlásil sa Muhammad Anwar as-Sádát za vojenského generálneho
guvernéra Egypta
- nezvolili ani v 11. kole tureckých prezidentských volieb nového
nástupcu namiesto Cevdeta Sunaya, ktorého funkčné obdobie sa
skončilo, pričom funkciu hlavy štátu dočasne prevzal predseda senátu


1978
- začalo sa päťdňové jarné zasadnutie Medziparlamentnej únie, pričom
rokovali o odzbrojení, opatreniach proti terorizmu, cenách surovín,
zastaní rastu analfabetizmu, boji proti pozostatkom kolonializmu
a schválili rezolúciu vyzývajúcu vlády a parlamenty na podporu
zvláštneho zasadnutia Valného zhromaždenia o odzbrojení

1983
- podarila sa rakúskemu lekárskemu tímu v Innsbrucku po prvý raz na
svete súčasne transplantácia pečene a kostnej drene
- vypustili USA umelú družicu Zeme NOAA 8ako súčasť celosvetového
systému na záchranu stroskotancov z lodí a lietadiel


1988
- pricestoval rakúsky spolkový kancelár Franz Vranitzky na oficiálnu
návštevu Saudskej Arábie
- začalo sa dvojdňové zasadnutie Rumunskej komunistickej strany,
pričom prerokovali jestvujúce nedostatky a navrhli opatrenia na ich
odstránenie, na zvýšenie efektívnosti a kvality výroby a splnenie
úloh ročného plánu a celej päťročnice
- zavraždili (až do 30.3.) teroristi v indickom Pandžábe vyše 50 osôb


1993
- dohodli sa bosniansky prezident Izetbegovič a chorvátsky prezident
Tudjman na vytvorení spoločnej moslimsko-chorvátskej armády v Bosne
- uskutočnilo sa druhé kolo francúzskych parlamentných volieb,
v ktorých zvíťazil pravicový gaullisticko-liberálny Zväz pre
Francúzsko a socialisti utrpeli najťažšiu porážku v histórii strany,
pravicové strany získali v parlamente až štyri pätiny kresiel,
ministerským predsedom sa stal neogaullista Édouard Balladur
- predĺžil ruský prezident Jeľcin platnosť výnimočného stavu
v niektorých oblastiach Severného Osetska a Ingušska do konca mája
1993, ktorý vyhlásili 2.11.1992, avšak 30.3. výnos pozastavil
a prepracoval
- zahynulo pri vykoľajení rýchliku v juhokórejskom Pusane najmenej 67
osôb a 120 cestujúcich bolo zranených
- dohodli sa bojujúce strany v občianskej vojne v Somálsku na
zostavení prvej vlády po zvrhnutí diktátora Siada Barreho v roku 1991
- objavil španielsky astronóm-amatér supernovu, ktorej vzdialenosť
(osem miliónov svetelných rokov) z nej urobila najbližšiu pozorovanú
supernovu 20. storočia

1998
- vyslovila dolná komora parlamentu (Lók Sabhá) novej indickej vláde
premiéra Atala Bíhárího Vádžpéjího dôveru
- navrhol americký prezident Bill Clinton v juhoafrickom
Johannesburgu zrušiť dlhy vo výške 1,6 miliardy dolárov, ktoré majú
niektoré chudobné africké krajiny voči USA, a vyzval na podobný krok
aj ďalšie priemyselne vyspelé krajiny
- zomrel český filmový a divadelný herec MIROSLAV ZOUNAR, ktorý bol
známy napríklad z filmov Osvobození Prahy, Tichý Američan v Praze,
Atomová katedrála, Výjimečná situace alebo Slunce, seno, jahody.
Narodil sa roku 1932

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 2. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 3. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 4. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 6. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 7. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 9. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 10. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou
 1. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 2. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 3. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 4. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 5. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 6. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 7. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 8. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
 9. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 14 958
 2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 10 122
 3. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 9 476
 4. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 6 306
 5. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 285
 6. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 5 840
 7. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 5 494
 8. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 4 733
 9. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 4 102
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 4 077

Hlavné správy zo Sme.sk

ŽENA

Chcete vyzerať atraktívnejšie? Mali by ste sa vyspať

Vedci oficiálne potvrdili, že dostatok spánku súvisí s tým, ako pôsobí náš výzor na ostatných.

DOMOV

Kiska, Kaliňák či Matovič. Ako reagujú politici na návrh na rozpustenie ĽSNS

Smer pripomína Adolfa Hitlera, Most-híd hovorí o logickom kroku.

KOMENTÁRE

Porážkou Islamského štátu teror v Európe nezmizne

Radikálni bojovníci prehrávajú a vracajú sa do svojich domov v Európe.

Neprehliadnite tiež

Politologička Világi: Sympatizanti ĽSNS návrh na jej zrušenie môžu vnímať ako sprisahanie

Samotné rozpustenie ĽSNS bude mať skôr dlhodobý dosah, než aby sa prejavilo v župných voľbách, hovorí pre SME politologička Aneta Világi.

Majiteľ TV Joj musí platiť tisícovú pokutu. Za český dabing

Rada pre vysielanie a retransmisiu tiež odňala rozhlasové frekvencie.

Pri súboji o post šéfa sa množia mediálne útoky, upozorňuje RTVS

Telerozhlas analyzuje v súvislosti s únikom osobných a mzdových údajov možné právne kroky.

Lekári nechcú pohotovosť do jedenástej v noci

Lekári argumentujú počtom pacientov a dostupnosťou verejnej dopravy.