Historický kalendár na 29. marca


1803 - 200. VÝROČIE
- zomrel v Bratislave osvietenský vzdelanec, lekár a zakladateľ
zdravotníckej polície ZACHARIÁŠ TEOFIL HUSTY, pravdepodobne prvý
lekár v Uhorsku, ktorý hromadne očkoval proti kiahňam kravskou
matériou. Narodil sa 13.3.1754

1848
- zomrel v Tisovci národnokultúrny pracovník a evanjelický cirkevný
hodnostár PAVOL JOZEFFY, spoluzakladateľ Zpěvníka a vedúci slovenskej
deputácie, ktorá roku 1842 predložila vo Viedni tzv. Prestolný
prosbopis. Narodil sa 31.1.1775

1863
- narodil sa v Turzovke katolícky kňaz a prekladateľ ŠTEFAN
GORELOVIČ. Zomrel 12.12.1935

1878
- narodil sa v Považskej Bystrici maliar a ilustrátor ALOJZ VILIAM
FÁBRY. Zomrel 27.11.1954

1923
- narodil sa vo Veľkých Teriakovciach lesný inžinier a odborný
publicista ĽUDOVÍT BANCÍK, ktorý sa venoval rozvoju poľovníctva na
strednom Slovensku. Zomrel 17.2.1979
- vysielali prvý raz pokusný rádiofonický koncert v ČSR, ktorý
usporiadalo čs. ministerstvo pôšt pre členov vlády a hostí

1933
- narodil sa v Bratislave lekár, vysokoškolský pedagóg a odborný
publicista IVAN ĎURIŠ, bývalý podpredseda Slovenskej
gastroenterologickej spoločnosti

1938
- narodil sa v Bernolákove džezový trubkár, skladateľ a líder LACO
DÉCZI
- zomrel spoluautor prvých stanov Zemskej hasičskej jednoty na
Slovensku, tajomník ZHJ a prvý redaktor Hasičských listov DUŠAN ŠULC.
Narodil sa 26.5.1886

1953 - 50. VÝROČIE
- narodila sa publicistka ZDENA STOKŇOVÁ, členka Slovenského
syndikátu novinárov


1968
- prijalo Národné zhromaždenie rezignáciu Antonína Novotného na
funkciu prezidenta
- začala sa v Bratislave dvojdňová celoštátna konferencia
o aktuálnych problémoch dejín ruskej literatúry

1978
- zomrel v Turčeku zootechnik, odborný publicista, organizátor
poľnohospodárskej veľkovýroby a hospodársky pracovník PAVEL PAULIČKA,
bývalý generálny riaditeľ Majetku stálej celoštátnej
poľnohospodárskej výstavy v Nitre. Narodil sa 14.12.1918
- začal sa v Prahe dvojdňový 5. zjazd Čsl. vedeckotechnickej
spoločnosti, pričom za predsedu znovu zvolili Bohumila Kvasila

1983
- začala sa návšteva generálneho tajomníka ÚV Brazílskej
komunistickej strany Giaconda Diasa

1988
- rokovalo predsedníctvo ÚV KSS o VSŽ a zásobovaní

1993
- zomrel v Bratislave filmový režisér a scenárista ŠTEFAN UHER,
ktorého druhý hraný film Slnko v sieti znamenal prelom v čs. filmovej
tvorbe 60. rokov a bol začiatkom čs. novej vlny. Narodil sa 4.7.1930
- zomrela v Bratislave filologička, prekladateľka a vysokoškolská
pedagogička LÍVIA IVANIČOVÁ. Narodila sa roku 1914

--------------------------------------------------------------

1638
- usadili sa prví kolonisti (švédski luteráni) v oblasti dnešného
amerického štátu Delaware

1728
- založili v škótskom Edinburghu muzikologickú spoločnosť ako prvú
svojho druhu na svete


1753 - 250. VÝROČIE
- zomrel český barokový maliar-krajinár a freskár FRANTIŠEK ANTONÍN
MÜLLER. Narodil sa roku 1693

1778
- zomrel chorvátsky historik ADAM BALTAZAR KRČELIŹ. Narodil sa roku
1715

1788
- zomrel autor vyše 5.500 duchovných piesní a spoluzakladateľ
metodistickej cirkvi CHARLES WESLEY. Narodil sa roku 1707

1843
- nechal si britský vynálezca William Samuel Henson patentovať svoj
lietací stroj s parným pohonom, čo bol prvý letecký patent v histórii


1848
- vymenoval pruský kráľ Fridrich Wilhelm IV. pod tlakom marcovej
revolúcie v Berlíne liberálnu vládu na čele s porýnskym bankárom
Rudolfom Camphausenom, pričom išlo o koalíciu medzi veľkou buržoáziou
a liberálnym krídlom junkerov
- zomrel americký vynálezca nemeckého pôvodu JOHANNES JACOB ASTOR.
Narodil sa roku 1763

1853 - 150. VÝROČIE
- narodil sa americký fyzik britského pôvodu a vynálezca metódy
elektrického odporového zvárania ocelí ELIHU THOMSON, jeden zo
zakladateľov a riaditeľ Thomson-Monston Electric Co. v Londýne, ktorý
bol autorom mnohých vynálezov v elektrotechnike. Zomrel roku 1937

1873
- narodil sa taliansky matematik TULLIO LEVI-CIVITA, zakladateľ
absolútneho diferenciálneho počtu a tenzorového počtu. Zomrel roku
1941

1878
- narodila sa rumunská spisovateľka ELENA FARAGOVÁ. Zomrela roku 1954

1898
- začali v kalifornskom San Francisku premávať električky

1903 - 100. VÝROČIE
- narodil sa luxemburský komunistický politik a verejný činiteľ
DOMINIQUE URBANY. Zomrel roku 1986

1913
- narodil sa český maliar, filmový režisér a scenárista JIŘÍ WEISS
- narodil sa britský básnik RONALD STUART THOMAS. Zomrel roku 2000

1918
- zatlačila nemecká armáda na západnom fronte Francúzov medzi riekami
Somme a Avre, pričom zajala 70.000 francúzskych vojakov
- narodila sa americká filmová herečka a speváčka PEARL MAE BAILEYOVÁ
(Porgy a Bess a Hello Dolly). Zomrela roku 1990
- zomrel nemecký spisovateľ TIMM KRÖGER. Narodil sa roku 1844

1923
- podpísali colnú úniu medzi Švajčiarskom a Lichtenštajnskom

1928
- narodil sa český hudobný skladateľ, teoretik a pedagóg VÁCLAV FELIX

1943
- zaútočili ruské ponorky spolu s letectvom na nepriateľské konvoje
pri pobreží Nórska
- obsadila britská 8. armáda mesto Gabes a El Hamma v Tunisku
- začali v USA predávať mäso, maslo a syr iba na prídel
- narodil sa britský konzervatívny politik a štátnik JOHN MAJOR

1948
- dal si čínsky prezident Čankajšek po svojom opätovnom zvolení do
úradu udeliť diktátorské právomoci
- uskutočnila sa v Zürichu premiéra hry Biedermann a podpaľači od
švajčiarskeho dramatika Maxa Frischa

1958
- zomrel nemecký spisovateľ WERNER VON DER SCHULENBURG. Narodil sa
roku 1881
- konštituovala sa ako samostatný politický subjekt Guadeloupská
komunistická stranu

1963
- zoštátnili v Alžírsku francúzsky majetok
- zomrela poľská prozaička Pola Gojawiczyäska. Narodila sa roku
1896

1968
- vymenovali údajne Chuang Jung-šenga za nového náčelníka generálneho
štábu Čínskej oslobodzovacej armády
- predložila Kambodža sťažnosti Bezpečnostnej rade OSN na tri ďalšie
incidenty porušenia hraníc zo strany USA a saigonského režimu
- uvoľnili z funkcie rumunského ministra vnútorného obchodu Mihaila
Leventeho, pričom ho nahradil Ion Pacan
- zostrelili jednotky ľudovej armády v západnej časti vietnamskej
provincie Ha-ťinh prvé americké lietadlo F-111-A s meniteľnými
krídlami a radarovým zariadením najmodernejšieho typu
- začalo sa v Sofii dvojdňové konzultatívne stretnutie zástupcov
európskych a arabských odborov zvolané z iniciatívy Svetovej
odborovej federácie


1973
- dokončil sa odchod amerických vojenských jednotiek z južného
Vietnamu, prepúšťanie amerických vojnových zajatcov sa skončilo už
27. marca
- začalo sa v Moskve zasadnutie výboru RVHP pre vedeckú a technickú
spoluprácu

- vyhlásil americký prezident Richard Nixon stop na veľkoobchodné
a maloobchodné ceny mäsu
- zrušil prezident Nguyen-van-Thieu všetkých 23 politických strán
v južnom Vietname a zriadil tri nové
- začalo sa v Hanoji dvojdňové rokovanie Svetovej odborovej federácie
o pomoci v povojnovej výstavbe Vietnamskej demokratickej republiky


1978
- žiadali členovia teroristickej organizácie Červené brigády výmenou
za uneseného Alda Mora prepustenie 15 členov Červených brigád
súdených za podvratnú činnosť proti Taliansku, avšak vláda ich
žiadosť 30.3. odmietla

1983
- priostrila sa znovu situácia v indickom Ásáme, pričom za dva
mesiace zabili podľa neoficiálnych údajov asi 3000 osôb, pričom 30.3.
tam prišla na trojdňovú návštevu premiérka Indira Gándhíová
- zaradili na návrh socialistických, neutrálnych a nezúčastnených
štátov do pracovného programu a rokovacieho poriadku Výboru pre
odzbrojenie v Ženeve nový bod zabránenie jadrovej vojne
- znovuzvolili za nemeckého spolkového kancelára Helmuta Kohla,
pričom za predsedu Spolkového snemu zvolili R. Barzela (CDU)
- uzavreli v Ženeve kolo rozhovorov medzi USA a ZSSR o obmedzení
jadrových zbraní v Európe, ktoré sa malo obnoviť 17.5.

1988
- začalo sa v Sofii dvojdňové riadne zasadnutie Výboru ministrov
zahraničných vecí štátov Varšavskej zmluvy, pričom prijali Výzvu
k členským štátom NATO a všetkým účastníckym krajinám KBSE
o praktických spoločných krokoch a spolupráci pri výstavbe spoločného
európskeho domu
- dohodla sa nikaragujská vláda s contras na vymedzení piatich
oblastí, kam sa v prvej polovici apríla mali stiahnuť contras v rámci
dvojmesačného prímeria
- začalo sa v Hamburgu trojdňové prvé západonemecko-sovietska
schôdzka o porovnaní vojenských doktrín NATO a Varšavskej zmluvy
s účasťou vojenských odborníkov, diplomatov a vedcov, pričom rokovali
o zaistení európskej a medzinárodnej bezpečnosti
- zavraždili zástupkyňu Juhoafrického národného kongresu (ANC) vo
Francúzsku a Švajčiarsku DULCIE SEPTEMBROVÚ v jej parížskom byte

1993
- získal Oscara western Nezmieriteľní amerického herca a režiséra
Clinta Eastwooda za najlepšiu režiu aj film
- podal premiér Pierre Bérégovoy demisiu, pričom prezident Mitterrand
poveril Edouarda Balladura zostavením novej vlády
- využilo vyše 2.300 bosnianskych utečencov prímerie a odišlo
s pomocným konvojom OSN z obliehanej Srebrenice
- prijal chorvátsky prezident Franjo Tudjman demisiu vlády Hrvoja
Šariniča, pričom novým predsedom vlády sa stal Nikica Valentič
- uskutočnilo sa v Bruseli stretnutie ministrov obrany 38 krajín
Severoatlantickej rady pre spoluprácu (NATO)

1998
- uviedol portugalský prezident Jorge Sampaio do prevádzky najdlhší
most (dĺžka 12,24 km) v Európe, ktorý spája dva brehy portugalskej
metropoly Lisabon
- zvíťazili v ukrajinských parlamentných voľbách komunisti
- objavili izraelskí archeológovia najstaršiu známu synagógu na
svete v ruinách 2000-ročného palácového komplexu v blízkosti
biblického mesta Jericho na západnom brehu rieky Jordán
- zomrel vo veku 80 rokov dlhoročný starosta Betlehema a jeden
z vodcov tamojšej kresťanskej komunity ELIÁŠ FREIJ, ktorý ako jeden
z prvých palestínskych predstaviteľov bol za mierové urovnanie
konfliktu s Izraelom

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 4. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 5. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 6. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 7. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 8. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 9. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 10. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 1. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€
 2. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 3. Attracting talent – Why Millennials are choosing to join Johnson
 4. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 5. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 6. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 7. Alarica – new business project in the market of shoes
 8. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 9. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 10. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 9 757
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 7 079
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 053
 4. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku 2 625
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 030
 6. Kam do tepla v januári? 1 665
 7. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej! 1 649
 8. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke 1 379
 9. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 372
 10. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018? 1 262

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Trebišov, mesto syfilisu. Už osem rokov sa mu nedarí nad chorobou zvíťaziť

Syfilis šíria nezriedka detské prostitútky, ktoré majú len osem rokov. Za sexuálne služby si pýtajú iba päť eur.

DOMOV

Dobré ráno: Kto vôbec myslí na naše deti?

Ako sa u nás narába so školstvom.

BRATISLAVA

V Bratislave ubudne tretina osemročných gymnázií

V septembri zrejme neotvoria prvé ročníky viaceré osemročné gymnáziá.

DOMOV

Frešo, Kusý, Ftáčnik. Komu nesedia čísla župnej kampane

Most-Híd minul najviac, no do nákladov zarátal aj sumy na vlastnú propagáciu.

Neprehliadnite tiež

DOBRÉ RÁNO

Dobré ráno: Deti sa stali rukojemníkom, rušia najlepšie triedy

Spor o najlepšie školy ukazuje, ako sa u nás narába so školstvom.

Blízko Košíc môže vzniknúť rybia farma

V bývalom teľatníku chcú chovať africké sumčeky.

Starosta Hlinka: Zmluva s firmou EEI by sa mala zrušiť

Varianty: Ukončiť hneď alebo nechať dobehnúť do roku 2022.

Najdrahšiu kampaň mal Kusý, čísla za plagáty však nesedia

Most-Híd minul podľa oficiálnej správy na kampaň v župných voľbách najviac, no do nákladov zarátal aj sumy na vlastnú propagáciu.

V Bratislave ubudne tretina osemročných gymnázií

V septembri zrejme neotvoria prvé ročníky viaceré osemročné gymnáziá. Najviac utrpia súkromné a cirkevné. Škola pre mimoriadne deti sa redukcii vyhla.