Historický kalendár na 30. marca

Deň obrany pôdy arabského obyvateľstva - pripomína si arabské obyvateľstvo okupovaných území v Izraeli na pamiatku vlastencov zabitých izraelskou políciou roku 1976 počas demonštrácie proti násilnej konfiškácii arabských území Izraelom

ZAVEDENIE LETNÉHO ČASU - objavila sa po prvý raz sa myšlienka času, ktorý by šetril denným svetlom, v podivuhodnom článku Benjamina Franklina z roku 1784. V roku 1907 zaviedol Angličan William Willet posúvanie hodín o 80 minút na začiatku jarných a letných mesiacov a podobne späť do GMT (greenwichský stredný čas) na jeseň. Dvojitý letný čas (2 hodiny odklonu od GMT) zaviedli v druhej svetovej vojne. Platil počas obdobia, v ktorom sa používal riadny letný čas tak, že počas leta bol čas odklonený od GMT o 2 hodiny a v zime o 1 hodinu dopredu.
Na území našej krajiny letný a zimný čas po prvý raz zaviedli počas prvej svetovej vojny v rokoch 1915 a 1916, potom v rokoch 1940 až 1949. Od roku 1979 sa zavádza každoročne. Až do roku 1995 trval šesť mesiacov. Od roku 1996, keď bola jeho dĺžka v Slovenskej republike zosúladená so smernicami Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie, bol predĺžený na sedem mesiacov.

Štvrtá pôstna nedeľa (radostná - laetáre, Jerúsalem - raduj sa, Jeruzalem), katolícky kňaz slúžil omšu nie vo fialovom, ale ružovom ornáte

1713
- zomrel právnik ONDREJ SEKELY. Narodil sa roku 1634

1748
- narodil sa v Kláštore pod Znievom katolícky cirkevný
hodnostár JOZEF KLUCH, ktorý podporoval národno-kultúrne úsilie
bernolákovcov. Zomrel 31.12.1826

1803 - 200. VÝROČIE
- narodil sa v Bratislave katolícky cirkevný hodnostár, archivár,
numizmatik, publicista a historik ĽUDOVÍT STÁREK, propagátor kultu
trenčianskych pustovníkov Andreja (Svorada) a Benedikta, ktorý bol
znovuobjaviteľom latinského nápisu na trenčianskej hradnej skale,
pričom bol autorom prvých dejín Žiliny. Zomrel 22.3.1863

1858
- narodil sa v Banskej Štiavnici autor máp a banský inžinier
FRANTIŠEK PELACHY, ktorý sa venoval geológii, banskému meračstvu,
mapovaniu a úprave rúd. Zomrel 20.11.1925

1868
- legalizovala kráľovská pozemkovo-knižná komisia poslednú
historicko-topografickú mapu Trenčína

1888
- vydala rakúska vláda zákon o zdravotnom nemocenskom poistení
robotníkov

1908
- narodil sa v Bratislave klavirista, hudobný pedagóg a dirigent
MICHAL KARIN (vlastným menom Knechtsberger). Zomrel 27.11.1988
- narodil sa v Bratislave hudobný skladateľ, pedagóg a dirigent
LADISLAV SCHLEICHER

1928
- narodil sa v Sirku pedagóg, ľudový hudobník, primáš a spevák JÁN
JASEMKA, zberateľ a upravovateľ gemersko-malohontských ľudových
piesní, ktorý bol aj výrobcom ľudových hudobných nástrojov. Zomrel
6.4.1991

1933
- zomrel v Lazoch pod Makytou ľudový básnik KÝČERSKÝ (vlastným menom
Pavol Kokeš). Narodil sa 23.11.1856
- zomrel v Prahe (Česko) český astronóm a matematik JIŘÍ KAVÁN, ktorý
sa zaslúžil o konsolidáciu hurbanovského observatória. Narodil sa
3.2.1877
- zomrel v Budapešti (Maďarsko) stavebný inžinier JÚLIUS GEDULY,
ktorý sa zúčastnil na rekonštrukcii budapeštianskeho železničného
uzla a prispieval do odborných časopisov. Narodil sa 26.3.1852

1943
- zomrel v Novom Meste nad Váhom príslušník generácie národných
učiteľov a školský inšpektor ŽIGMUND RIZNER, organizátor osvetovej
činnosti. Narodil sa 3.4.1874
- narodil sa v Trnave kultúrny pracovník a publicista PETER HORVÁTH,
ktorý patrí k hlavným dramaturgom podujatia Trnavské dni

1958
- zomrel v Pate maliar obrazov na skle ALEXANDER SALZMANN. Narodil sa
11.12.1870

1968
- zvolilo Národné zhromaždenie vo Vladislavskej sále Ludvíka Svobodu
za prezidenta republiky

1973
- vymenovali Jaromíra Obzinu za ministra vnútra


1993
- odcestoval prezident Michal Kováč na svoju prvú zahraničnú návštevu
do Česka, kde sa stretol s prezidentom ČR Václavom Havlom, pričom
ministri financií podpísali zmluvy o colných prechodoch
- založili Spoločnosť kresťanov a Židov na Slovensku (SKŽS)
- schválila vláda zmluvu medzi ČR a SR o rozdelení tranzitného
plynovodu a návrh na podpísanie zvláštnej dohody o predložení sporu
medzi SR a Maďarskom o projekte Gabčíkovo-Nagymaros Medzinárodnému
súdnemu dvoru v Haagu

1998
- zomrel zakladateľ slovenskej gerontológie, pedagóg, odborný
publicista a emeritný primár EUGEN GRESSNER, ktorý bol čestným
predsedom Slovenskej geriatrickej spoločnosti a členom Čs.
kardiologickej spoločnosti. Narodil sa 17.11.1907
- odovzdal v Bratislave štátny tajomník Ministerstva zahraničných
vecí SR Jozef Šesták oficiálne chargé d'affaires Delegácie Európskej
komisie v SR Svenovi Kühnovi von Burgsdorffovi Národný program pre
prijatie acquis communautaire v Slovenskej republike
- zomrel vo veku 90 rokov bývalý výborný futbalista 1. ČSŠK
Bratislava FRANTIŠEK MASAROVIČ

--------------------------------------------------------------

1603 - 400. VÝROČIE
- podriadil sa írsky bojovník za slobodu gróf Tyrone anglickému
lordovi Montjoyovi Mellifortovi

1723

- pokúsil sa švajčiarsky národný hrdina major Jean Abraham Davel
oslobodiť kantón Waadtland spod nadvlády Bernu, avšak povstanie
rýchlo potlačili a jeho iniciátora popravili

1738
- zomrel šľachtic, mecén a spisovateľ FRANTIŠEK ANTONÍN ŠPORK,
osobitý predstaviteľ barokovej kultúry v Čechách. Narodil sa roku 1662

1798
- narodila sa nemecká poetka LUISE HENSELOVÁ. Zomrela roku 1876

1818
- narodil sa sociálny reformátor a zakladateľ nemeckého
poľnohospodárskeho družstevníctva FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN.
Zomrel roku 1888

1838
- narodil sa francúzsky maliar JEAN PAUL LAURENS. Zomrel roku 1921

1853 - 150. VÝROČIE
- narodil sa svetoznámy holandský maliar a kresliar VINCENT VAN GOGH,
spoluzakladateľ expresionizmu. Zomrel roku 1890

1863
- zvolilo grécke Národné zhromaždenie za tzv. kráľa Helénov nástupcu
kráľa Otta, zvrhnutého roku 1863, dánskeho princa Viliama Juraja,
ktorý nastúpil na trón 31.10. ako Juraj I.
- zomrel francúzsky fyzik, kryštalograf, astronóm a botanik AUGUSTE
BRAVAIS, tvorca základov geometrickej teórie štruktúry kryštálov
a teórie kryštálovej mriežky. Narodil sa roku 1811

1868
- narodil sa český sociálnodemokratický politik, novinár a spisovateľ
FRANTIŠEK CAJTHAML-LIBERTÉ. Zomrel roku 1936

1878
- narodil sa nemecký pedagóg a protifašistický bojovník PAUL
OESTREICH, propagátor radikálnej školskej reformy. Zomrel roku 1959

1913
- narodil sa americký spevák FRANKIE LAINE
- zastavil sa nemecký útok na západnom fronte

1923
- narodila sa česká prekladateľka, literárna a divadelná kritička
JITKA BODLÁKOVÁ
- narodil sa nemecký spisovateľ HERBERT ASMODI

1928
- prekonal taliansky letec De Bernardi ako prvý na svete rýchlostnú
hranicu 500 kilometrov za hodinu

1933
- narodil sa francúzsky filmový herec JEAN-CLAUDE BRIALY
- zomrel český prozaik JOSEF KOCOUREK. Narodil sa roku 1909

1943
- obsadila britská 8. armáda tuniské mestá Oudref a Metouia a britská
1. armáda obsadila Sejenane
- narodila sa česká sólistka operety MICHAELA ČERNÁ
- popravili nacisti sestru a blahoslavenú brniansku rodáčku ako
jedinú rehoľníčku v nemecky hovoriacich krajinách MARIU RESTITUTU
(vlastným menom Helene Kafková). Narodila sa roku 1894
- narodil sa český režisér a teoretik bábkového divadla JOSEF KROFTA

1948
- začala sa v hlavnom kolumbijskom meste Bogota 32-dňová deviata
medziamerická konferencia, kde vytvorili Organizáciu amerických
štátov a schválili jej Chartu, pričom uzavreli aj zmluvu
o celoamerickej spolupráci a podpísali protikomunistickú deklaráciu,
avšak konferencia nezaujala jednotnú pozíciu v otázke európskeho
koloniálneho vlastníctva

1953 - 50. VÝROČIE
- zomrel francúzsky politik a novinár YVES FARGE. Narodil sa roku 1899

1963
- zomrel sovietsky dirigent, profesor, hudobný skladateľ a pedagóg
ALEXANDR VASILIEVIČ GAUK. Narodil sa roku 1893

1968
- schválilo v Štokholme deväť hospodársky najvyspelejších západných
krajín návrh na zavedenie novej medzinárodnej meny (tzv. zvláštnych
práv čerpaní)
- oznámil prezident Zjednotenej arabskej republiky Gamál Abdal Násir
návrh nového akčného programu (Program 30. marca)
- zomrel taliansky prozaik a literárny kritik BONAVENTURA TECCHI.
Narodil sa roku 1896

1973
- schválila britská Dolná snemovňa návrhy na reformy v Ulsteri, ktoré
obsahovala Biela kniha
- odovzdala Vietnamská demokratická republika celkovo 549 amerických
vojakov a ďalších cudzincov zajatých vo VDR, pričom saigonské
jednotky porušili od 28.1. do 8.3. v 67.762 prípadoch dohodu
o prímerí

1978
- začala sa trojdňová návšteva rakúskeho spolkového kancelára Bruna
Kreiského ako prvého západného predsedu vlády v NDR, pričom podpísali
zmluvu o kultúrnej a vedeckej spolupráci, vedecko-technickej
spolupráci a spolupráci vo veterinárnej oblasti

1983
- informoval americký prezident Ronald Reagan v prejave
k veľvyslancom členských krajín NATO o svojom návrhu dočasného
riešenia problému jadrových zbraní stredného doletu, pričom návrh
predpokladal obmedzenie počtu jestvujúcich sovietskych zbraní
a rozmiestnenie nižšieho počtu rakiet USA, avšak ignoroval jadrové
prostriedky Francúzska a Veľkej Británie a išlo len o modifikáciu
tzv. nulového riešenia
- vymenovali novú západonemeckú vládu CDU/CSU a FDP na čele
s kancelárom Helmutom Kohlom
- snažilo sa podľa vyhlásenia vyše 2000 somozovských contras za
podpory CIA a USA okupovať časť nikaragujského územia a vyhlásiť tam
tzv. dočasnú vládu
- vypustil ZSSR kozmické teleso Kozmos 1448

1988
- vypustil ZSSR kozmické teleso Kozmos 1936
- zaútočili iránske rýchle člny na kuvajtskú vojenskú základňu na
ostrove Búbiján v severozápadnej časti Perzského zálivu
- zomrel francúzsky právnik, radikálnosocialistický politik a verejný
činiteľ EDGAR FAURE. Narodil sa roku 1908

1993
- podpísali v Bonne ministri Holandska a NSR deklaráciu o vytvorení
spoločnej holandsko-nemeckej vojenskej jednotky
- predĺžila Bezpečnostná rada OSN do 30.6.1993 mandát Ochranných síl
OSN v bývalej Juhoslávii (UNPROFOR)
- vyhlásili v Los Angeles najvyššie ocenenie americkej filmovej
akadémie (Oscar)
- prikázal Izrael v dôsledku najhoršej vlny násilia v posledných
rokoch zastaviť prístup do okupovaných oblastí na západnom brehu
rieky Jordán a v pásme Gazy
- vypustili USA úspešne kozmické teleso USA 90 a Delta 219
- odmietla macedónska vláda prijať názov Bývalá juhoslovanská
republika Macedónsko, ktorý navrhovalo Grécko ako podmienku na jej
prijatie do OSN
- vypustilo Rusko kozmické teleso Kozmos 2238
- zomrel americký abstraktný expresionista a maliar RICHARD CLIFFORD
DIEBENKORN. Narodil sa roku 1922

1998
- ohlásil oficiálne rumunský premiér Victor Ciorbea pred televíznymi
kamerami a rozhlasovými mikrofónmi svoju demisiu
- začali v Bruseli ministri zahraničných vecí členských štátov
Európskej únie a ich partneri z 11 kandidátskych krajín historický
proces prijímania 10 krajín bývalého východného bloku
a stredomorského ostrovného štátu Cyprus

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Register partnerov verejného sektora v rukách profesionálov
 2. Ďalšia stovka si našla ten svoj
 3. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 6. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 7. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 8. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 9. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 10. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 1. Ďalšia stovka si našla ten svoj
 2. Register partnerov verejného sektora v rukách profesionálov
 3. Jakub Mankovecký z SPU v Nitre bol opäť úspešný v reze viniča
 4. Hitparáda štiav
 5. 14. ročník AmCham „Job Fair“ v Košiciach
 6. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 7. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 8. Malé knedličky, veľké dojmy
 9. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 10. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 1. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 10 842
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 7 658
 3. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 5 902
 4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 5 642
 5. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 316
 6. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 5 262
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 360
 8. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo 2 818
 9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 2 208
 10. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa 2 191

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Zoznam vecí, na ktorých chce ušetriť štátna zdravotná poisťovňa

Výber úsporných opatrení, ako ho navrhla Všeobecná zdravotná poisťovňa.

KOMENTÁRE

Pozrime sa na pád predsedu Danka z výslnia

Aj keby výložky z pyžamy neodpáral, určite im už bozkami lásku neprejavuje.

EKONOMIKA

UPC zvyšuje ceny internetu a televízie. Čo môžete robiť?

Káblová spoločnosť mení služby uprostred viazanosti.

Neprehliadnite tiež

Fico odporúča Sulíkovi, aby neplakával a vrátil sa ako opozičný líder

Predstavitelia SaS v pondelok odmietli Ficove obvinenia, že v strane majú problémy s drogami.

Analytici: Ficove zajacoviny sú určené ľudu, nie Druckerovi

Reči premiéra o tom, že tvrdo zakročí proti úsporným opatreniam VšZP, sú podľa expertov prejavom Ficovho populizmu, nie nespokojnosti s Druckerom

Janušeka za kontrolu podniku v Žiline aj platia

Exministra, ktorému hrozí dvadsaťročný trest za nástenkový tender, používa magistrát ako prvok verejnej kontroly

Pozrite si, na čom chce šetriť štátna poisťovňa, aby sa dostala zo straty

Denník SME prináša zoznam úsporných opatrení, ako ho navrhla štátna poisťovňa a schválil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop