Historický kalendár na 8. apríla

Medzinárodný deň Rómov - uskutočnil sa vo Veľkej Británii 8.4.1971 prvý svetový kongres Rómov s účasťou zástupcov 14 krajín, kde ustanovili Medzinárodnú rómsku úniu: deň upriamuje našu pozornosť na fakt, že podľa odhadov v súčasnosti žije len v Európe 7-8 miliónov Rómov, avšak upozorňuje predovšetkým na potrebu podpory Rómov v ich spoločenskej a ekonomickej emancipácii v súlade s vlastnými hodnotami a ideálmi

1808
- narodil sa v Levoči autor modernej stredoškolskej učebnice, fyzik
a pedagóg ALBERT FUCHS. Zomrel roku 1894

1883
- zomrel v Záriečí evanjelický cirkevný hodnostár, národnokultúrny
dejateľ a náboženský publicista KAROL KRIŽAN, zakladajúci člen Matice
slovenskej. Narodil sa 16.9.1824

1898
- narodil sa v Sarajeve (Bosna a Hercegovina) lekár VLADIMÍR FÁBRY,
účastník protifašistického odboja a SNP, ktorý prispel k rozvoju
rodiacej sa slovenskej otorinolaryngológie. Zomrel 31.1.1976

1918
- začal sa v Ríme trojdňový kongres utláčaných národov
Rakúsko-Uhorska, na ktorom sa zišlo 41 delegátov z poľského,
rumunského, juhoslovanského a čs. politického života v emigrácii
(medzi zástupcami Čechov a Slovákov bol Edvard Beneš, Milan Rastislav
Štefánik, Štefan Osuský, Lev Sychrava a ďalší); iniciátorom zvolania
snemu bol anglický novinár, dlhoročný dopisovateľ londýnskych Times
vo Viedni a spolupracovník čs. odboja Henry Wickham, pričom sa na ňom
zúčastnil aj kritik maďarských utláčateľov Scotus Viator (Robert
William Seton-Watson); kongres sa zameral na spoluprácu pri
presadzovaní samourčovacieho práva národom habsburskej monarchie
a mal Spojencom ukázať súvislosť boja proti ústredným mocnostiam so
záujmami týchto národov

1923
- narodil sa v maďarskom Marcali vedecký pracovník, lekár
a endokrinológ ŠTEFAN NÉMETH. Narodil sa 26.6.1992

1928
- narodil sa v Žiline-Závodí geochemik, vysokoškolský pedagóg,
hospodársky pracovník, autor vysokoškolských učebníc a odborných
štúdií JÁN BABČAN, ktorý sa zaoberal technológiou nerastných surovín
a experimentálnym modelovaním geochemických procesov

1938
- narodil sa v Modre literárny kritik, prozaik, redaktor a esejista
IVAN KADLEČÍK, člen Slovenského centra PEN
- narodil sa ALAJOS CSICSAY, člen Spoločnosti maďarských spisovateľov
na Slovensku

1948
- narodila sa v Trenčianskej Teplej operná speváčka (soprán) SIDÓNIA
HALJAKOVÁ-GAJDOŠOVÁ

1953
- narodil sa IVAN PODSTUPKA, člen Slovenského syndikátu novinárov

1958
- zomrel v Modre organizátor požiarnej ochrany a učiteľ EDUARD GLATZ.
Narodil sa 2.2.1891

1968
- vymenoval Ludvík Svoboda novú vládu ČSSR na čele s Oldřichom
Černíkom, pričom za predsedu ÚV Národnej fronty zvolili Františka
Kriegela
- zomrel v Bratislave elektrotechnický inžinier a vysokoškolský
pedagóg ANTONÍN ROZSYPAL. Narodil sa 8.4.1900

1973
- zomrel v Prahe (Česko) architekt, grafik, scénický a kostýmový
výtvarník ĽUDOVÍT HRADSKÝ, zakladateľ profesionálnej slovenskej
scénografie. Narodil sa 11.5.1902

1988
- začalo sa 9. zasadnutie ÚV KSČ, na ktorom obmedzili funkčné obdobie
vedúcich straníckych funkcionárov a navrhli zníženie počtu
pracovníkov centrálnych orgánov, pričom Jana Fojtíka a Ignáca Janáka
zvolili za členov predsedníctva, Jozefa Lenárta a Františka
Hanusa za tajomníkov ÚV KSČ, Vasila Mohoritu a Miroslava Štěpána
členov sekretariátu ÚV KSČ
- uviedlo SND premiéru baletu Večný Orfeus hudobného skladateľa
Tibora Andrašovana

1998
- začala v Žiline SNS petičnú akciu za znovuzavedenie trestu smrti
a neutralitu Slovenska
- začala sa dvojdňová návšteva premiéra Vladimíra Mečiara
v Lotyšskej republike, pričom s premiérom Guntarasom Krastsom
podpísali tri bilaterálne dohody a Vladimíra Mečiara prijal aj
lotyšský prezident Guntis Ulmanis

---------------------------------------------------------------

1378
- stal sa po smrti pápeža Gregora XI. jeho nástupcom arcibiskup
z Bari Bartolomeo Prignano, ktorý prijal meno Urban VI., pričom za
avignonského protipápeža v septembri zvolili Roberta Ženevského
(Klement VII.) a schizma trvala až do roku 1418

1533
- narodil sa taliansky skladateľ a organista CLAUDIO MERULO (vlastným
menom Merlotti). Zomrel roku 1604

1548
- porazil na rozkaz kráľa veliteľ španielskych vojsk Pedro de la
Gasca pri Sacsahuamáne dobrodruha Gonzala Pizzara a jeho oddiely
conquistadorov, ktorý sa v roku 1546 vyhlásil za vládcu celej
západnej časti Južnej Ameriky, čím miestokráľovstvo Peru so sídelným
mestom Lima pripojili k španielskej korune, pričom z Limy vyrástlo
najdôležitejšie obchodné centrum Južnej Ameriky a po Cuzcu sa stala
druhým strediskom rozvoja španielskej koloniálnej architektúry

1783
- vyhlásila ruská cárovná Katarína II. anexiu Krymu, Tamanského
polostrova a oblasti Kubáne, ktoré až do podpísania mieru
v Küčük-Kajnardži roku 1774 patrili Osmanskej ríši, pričom anexia
mala pre Rusko obrovský význam, pretože si konečne zabezpečilo
pobrežie Čierneho mora a na juhu a juhovýchode sa mohlo účinne brániť
tureckému tlaku, čím sa uvoľnili nové obchodné cesty do tejto časti
Európy

1798
- narodil sa americký právnik nemeckého pôvodu FRANCIS LIEBER. Zomrel
roku 1872


1818
- narodil sa nemecký chemik a vysokoškolský pedagóg AUGUST WILHELM
VON HOFMANN, ktorý položil vedecké základy syntetických organických
farbív. Zomrel roku 1892


1838
- spustili v anglickom Bristole na more prvý osobný zaoceánsky parník
Great Western do New Yorku, pričom svoju cieľovú stanicu dosiahol
o 15 dní


1848
- zomrel taliansky hudobný skladateľ a jeden z vrcholných tvorcov bel
canta GAETANO DONIZETTI. Narodil sa roku 1797


1868
- narodil sa poľský literárny kritik, historik a publicista WILHELM
FELDMAN. Zomrel roku 1919
- narodil sa americký akademik, psychológ a vysokoškolský pedagóg
HERBERT SPENCER JENNINGS, predstaviteľ americkej zoopsychológie na
prelome 19. a 20. storočia, ktorý sa zaoberal najmä problematikou
dedičnosti a premenlivosti nižších živočíchov. Zomrel roku 1947


1888
- narodil sa český hudobný skladateľ RUDOLF LEO VAŠATA. Zomrel roku
1953

1893
- narodila sa americká filmová herečka MARY PICKFORDOVÁ (vlastným
menom Gladys Smithová). Zomrela roku 1979

1898
- zvíťazila britská armáda v Sudáne pod vedením generála Herberta
Horatia Kitchenera nad egyptsko-sudánskymi mahdistami, ktorí hlásali
návrat k čistote skorého islamu a svätú vojnu proti všetkým
neveriacim a zlým moslimom
- narodil sa belgický politik a štátnik ACHILLE VAN ACKER. Zomrel
roku 1975

1913
- začalo sa v Pekingu zasadanie prvého parlamentu Čínskej republiky
- ratifikovali 17. dodatok k americkej ústave, ktorým sa schválila
priama voľba senátorov
- zomrel rummuský básnik PANAIT CERNA. Narodil sa roku 1881

1923
- stúpol podľa správ z Indie počet ochorení na mor na 9 000, pričom
v priebehu uplynulého týždňa si epidémia vyžiadala osemtisíc ľudských
životov
- narodil sa taliansky operný spevák (tenor) FRANCO CORELLI
- narodil sa poľský filmový režisér JERZY PASSENDORFER
- narodila sa česká tanečnica EVA BAUEROVÁ

1933
- uzavreli Nemecko a Československo devízovú dohodu

1938
- narodil sa ghanský inžinier ekonómie a diplomat KOFI ANNAN,
lauireát Nobelovej ceny mieru (2001) a generálny tajomník OSN, pričom
ho ako prvého zvolili z rád zamestnancov OSN
- zomrel americký džezový trubkár, kapelník a hudobný skladateľ JOE
(vlastným menom Joseph) OLIVER. Narodil sa roku 1885
- narodil sa nemecký režisér, herec a divadelný pracovník THOMAS
LANGHOFF

1943
- obsadila britská 8. armáda Safákis a americký II. armádny zbor
postúpil do stredotuniského priestoru Maknásí
- narodil sa americký režisér a choreograf MICHAEL BENNET. Zomrel
roku 1987

1948
- zomrel švédsky robotnícky prozaik JOSEF KJELLGREN. Narodil sa roku
1907

1953
- odsúdila britská okupačná moc v Keni vodcu národnooslobodzovacieho
hnutia a protikoloniálneho povstania Mau Mau Joma Kenyattu na sedem
rokov nútených prác


1958
- žiadal americký prezident Dwight Eisenhower ZSSR o vzájomné
inšpekcie na kontrolu dodržiavania zákazu skúšok jadrových zbraní
- zastavila Saudská Arábia vyplácanie subsidií Jordánsku podľa zmluvy
z 19.1.1957 a odvolala z krajiny svoje vojská

1963
- zvíťazila v kanadských parlamentných voľbách podľa očakávania
Liberálna strana Lestera Bowlesa Pearsona, ktorý sa zakrátko stal aj
premiérom

1968
- nadobudla v NDR platnosť nová socialistická ústava, ktorá
obsahovala všetky atribúty totalitného štátu (pred časom ju schválili
v ľudovom referende)
- poveril belgický kráľ Baudoin grófa Adhémara dďAlcantara úlohou
zistiť možnosti vytvoriť novú vládu, avšak dďAlcantar sa jej 19.4.
vzdal
- začala v centrálnych provinciách južného Vietnamu pod krycím názvom
Absolútne víťazstvo najrozsiahlejšia vojenská operácia vojsk USA
a ich spojencov počas dovtedajšieho trvania vojny v južnom Vietname
- havarovalo po štarte z londýnskeho letiska Heathrow dopravné
lietadlo typu Boeing 707 britskej leteckej spoločnosti BOAC s 115
cestujúcimi a 11 člennou posádkou, pričom päť cestujúcich zahynulo
a 18 bolo nezvestných
- zahynulo 33 osôb pri leteckom nešťastí v horskej oblasti asi 180
kilometrov južne od Santiaga de Chile lietadla čílskej spoločnosti
Ladeco
- zomrel americký astronóm a spoluzdokonaliteľ metódy magnetického
poľa Slnka HAROLD DELOS BABCOCK, ktorý sa zaoberal štúdiom Slnka
a tým spojenými laboratórnymi pokusmi. Narodil sa roku 1882
- zomrel nemecký maliar a grafik ERNST WILHELM NAY. Narodil sa roku
1902

1973
- prevzala indická vláda na žiadosť sikkimského maharadžu správnu
a policajnú moc tzv. v záujme obnovenia práv, poriadku a pokoja
- zvolili Abú Saída Čaudhurího znovu za bangladéšskeho prezidenta
- zahynulo podľa oznámenia pri rozsiahlych záplavách v povodí
Mississippi 11 osôb
- zomrel španielsky maliar, antifašista, sochár, scénograf, keramik
a grafik baskického pôvodu PABLO (Ruiz y) PICASSO, priekopník kubizmu
a jedna z kľúčových osobností výtvarného umenia. Narodil sa roku 1881
- zomrel nemecký divadelný a filmový herec VICTOR DE KOWA (vlastným
menom Kowarzik). Narodil sa roku 1904

1983
- uzavrela tanzánijská vláda hranice s okolitými štátmi, aby
zabránila rozsiahlym hospodárskym špekuláciám a sabotážam
protivládnych živlov
- vypustil ZSSR kozmické teleso Kozmos 1451 a spojovú družicu Raduga
12

1988
- stal sa po odchode Li Sien-niena novým predsedom (t.j. prezidentom)
ČĽR Jang Šang-kchun
- ustanovili v Štokholme novú protivojnovú organizáciu Medzinárodná
asociácia právnikov proti jadrovým zbraniam
- začalo sa osemdňové spoločné cvičenie vojsk NDR, Poľska a ZSSR
s názvom Družba 88 na území NDR s účasťou pozorovateľov z 23
účastníckych krajín KBSE
- začalo sa prvé kolo iránskych parlamentných volieb, pričom 17
miliónov voličov zvolilo 188 poslancov

1993
- zakázali štáty Európskeho spoločenstva všetok dovoz mäsa, živých
zvierat a mliečnych výrobkov z východnej Európy pre možnú nákazu,
pričom hranice boli zatvorené do 7.5.
- vyhlásili oficiálne Mahamadoua Ousmana za nigerského prezidenta,
pričom ho zvolili 27.3. v druhom kole volieb
- dohodli sa v Soči zástupcovia Arménska a Azerbajdžanu na zastavení
streľby s platnosťou od 9.4., avšak predstavitelia oboch krajín
prímerie dementovali
- rozhodla sa Bezpečnostná rada OSN predĺžiť vojenské a letecké
embargo proti Líbyi s cieľom donútiť vládu Kaddáfího vydať dvoch
mužov podozrivých z atentátu na americké dopravné lietadlo roku 1988
- vypustili USA raketoplán Discovery (STS-56) s 5-člennou posádkou,
ktorá sa venovala výskumu ochrannej ozónovej vrstvy nad severnou
pologuľou Zeme
- zmarili poľské bezpečnostné orgány pokus o atentát na prezidenta
Lecha Walesu
- odviezli oddiely OSN vyše 2100 zúfalých moslimov z obkľúčeného
bosnianskeho mesta Srebrenica
- zomrel vo veku 93 rokov významný americký podnikateľ SIDNEY BOYDEN
- zomrel vo veku 88 rokov bývalý vedecký poradca britskej vlády
ZUCKERMAN
- zomrela americká operná speváčka MARIAN ANDERSONOVÁ. Narodila sa
roku 1902

1998
- schválil francúzsky parlament nový štatút Banky Francúzska, ktorým
sa postavenie ústrednej finančnej ustanovizne piatej republiky
dostalo do súladu s požiadavkami maastrichtskej zmluvy
a pripravovanej menovej únie západoeurópskych štátov
- zišli sa poslanci dočasného hongkonského parlamentu za sprievodu
protestov prodemokratických strán, organizácií na ochranu ľudských
práv a právnikov na poslednom zasadaní
- zomrel francúzsky filmový producent poľského pôvodu ANATOLE DAUMAN,
ktorého zásluhou vznikli diela Volkera Schlöndorfa Plechový bubienok
(Oscar za najlepší cudzojazyčný film, 1979) a Wima Wendersa Nebo nad
Berlínom

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 5. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 7. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 10. Jarné prázdniny pri mori?
 1. 10 faktov o ovocí a zelenine, ktoré musíte vedieť!
 2. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 3. Montážne konferencie - Novinky aj vzdelávanie o suchej výstavbe
 4. Profesijný rast študentov médií sa začína už počas vysokej školy
 5. Paneurópska vysoká škola otvára špecializované kurzy IT
 6. Medzinárodná súťaž FIRST LEGO League na Fakulte informatiky PEVŠ
 7. S profesorom Michalom Miovským o prevencii závislostí
 8. Poslanci nevzdávajú boj proti herniam, chcú prísnu reguláciu
 9. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 10. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
 1. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 9 582
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 8 104
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 7 370
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 6 444
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 389
 6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 878
 7. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 4 590
 8. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 4 446
 9. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 437
 10. Jarné prázdniny pri mori? 2 853

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

SaS sa približuje k antisystémovému voličovi, odchodom Mihála stráca výhodu

Z mnohých výrazných osobností, ktoré boli v strane od jej vzniku v roku 2009, v nej dnes zostávajú už len niekoľkí.

EKONOMIKA

Land Rover z Nitry budú rozvážať Nemci, Cargo neuspelo

Štátny prepravca rokuje s Deutsche Bahn Cargo.

KOMENTÁRE

Aby nás z čara prieskumov nevytrhol ľud v uliciach

Kaliňák je stále ministrom, Bašternák na slobode.

SVET

Keď už sa dostanete do štádia hladomoru, je príliš neskoro

OSN po šiestich rokoch znovu vyhlásila hladomor.

Neprehliadnite tiež

Rajtár z SaS: Kollár je liberál, Sulíka s Kotlebom by som vôbec neporovnával

Spoluzakladateľ SaS a poslanec Jozef Rajtár hovorí, že v strane sa začal opäť angažovať, aby pomohol poraziť Smer.

SaS sa približuje k antisystémovému voličovi, odchodom Mihála stráca výhodu

Z mnohých výrazných osobností, ktoré boli v strane od jej vzniku v roku 2009, v nej dnes zostávajú už len niekoľkí.

Podpora diktatúre na Slovensku poklesla

Agentúra Focus sa ľudí znova pýtala, v čom vidia alternatívu demokracie. Diktatúru podporuje menej Slovákov ako pred dvoma mesiacmi.

Majú pírsing a tetovanie. Ak dostanú žltačku C, majú sa liečiť za vlastné

Nepreplácaním liečby hepatitídy C pre niektorých pacientov chce Všeobecná zdravotná poisťovňa ušetriť peniaze. Je v strate 200 miliónov.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop