Historický kalendár na 11. apríla

Svetový deň Parkinsonovej choroby - prvý raz sa uskutočnil roku 1997 a vyhlásila ho Európska asociácia Parkinsonovej choroby v deň, keď sa roku 1755 narodil londýnsky lekár a paleontológ James Parkinson, ktorý v roku 1817 ako prvý opísal túto chorobu v klasickej štúdii o tzv. trasľavej obrne, a preto mozgové ochorenie dostalo pomenovanie podľa svojho objaviteľa

Medzinárodný deň solidarity oslobodených politických väzňov a bojovníkov proti fašizmu - začiatok medzinárodných pamätných dní odboja (do 9.5.): oslobodenie koncentračného tábora v Buchenwalde

(1945)
Štátny sviatok Kostariky - Deň národného hrdinu Juana Santamariu: pripomína sa víťazstvo kostarického ľudu nad armádou Američana Williama Walkera v roku 1856 v bitke pri nikaragujskom meste Rivas

1648
- zomrel v Trenčíne humanistický vzdelanec, skvelý rečník a krajinský
hodnostár GAŠPAR ILEŠHÁZI, prívrženec a podporovateľ reformácie,
jedna z hlavných opôr evanjelickej cirkvi. Narodil sa roku 1593

1838
- narodil sa v Stupave džbánkar KAROL KOSTKA. Zomrel 22.10.1886

1848
- bol v Primaciálnom paláci v Bratislave v prítomnosti Ferdinanda V.
sankcionovaný súbor tzv. marcových zákonov, čím sa formálne skončila
v Uhorsku éra feudalizmu, pričom Bratislava prestala byť snemovacím
a korunovačným mestom a politické centrum Uhorska sa presunulo
definitívne do Pešti

1878
- prednášal v Bratislave slávny nemecký prírodovedec, cestovateľ
a zoológ Edmund Alfred Brehm, ktorý prišiel na pozvanie
Bratislavského lekársko-prírodovedného spolku

1883
- narodil sa v Bušinciach kníhtlačiar ĽUDOVÍT VOJDA, zakladateľ
a majiteľ Prvej slovenskej tlačiarne v Nitre, ktorý tlačil drobné
regionálne tlače, úradné župné Nitrianske noviny a týždenník
Katolícke noviny. Zomrel 29.12.1946

1903 - 100. VÝROČIE
- zomrel v Nových Zámkoch pedagóg a historik JÁN MARŠOVSKÝ, autor
práce o dejinách katolíckeho gymnázia v Nových Zámkoch. Narodil sa
11.2.1855

1908
- zomrel v Banskej Štiavnici geológ, autor viacerých vynálezov
a banský inžinier ĽUDOVÍT ČECH, ktorý vyvinul vlastnú metódu
banskogeologického mapovania. Narodil sa 29.9.1840

1933
- narodil sa v Lieskovci ekonóm JÚLIUS JOMBÍK. Zomrel 26.11.1996

1953 - 50. VÝROČIE
- narodil sa v Bratislave maliar a grafik ALEXEJ KRAŠČENIČ
- zomrel v Bratislave architekt a dopravný odborník JÁN
SLÁVIK, vedúci pracovník železníc v Bratislave a Košiciach, ktorý
písal cestopisné črty. Narodil sa 23.5.1886
- narodil sa v Hnúšti-Likieri operný spevák (bas) VLADIMÍR KUBOVČÍK

1963
- dokončili výstavbu rádioreléovej magistrály Praha-Moskva
- zomrel v Prahe (Česko) operný spevák (barytón) KAREL ZAVŘEL, bývalý
sólista opery SND. Narodil sa 14.12.1891

1968
- zvolili Milušu Fischerovú za predsedníčku ÚV Čs. zväzu žien

1983
- uskutočnila sa v Bratislave na klinike plastickej chirurgie
Lekárskej fakulty UK prvýkrát operácia pomocou lasera

1988
- začala sa štvordňová návšteva Gustáva Husáka v ZSSR, kde ho prijal
Michail Gorbačov, pričom ministri zahraničných vecí podpísali
medzivládne dohody

1993
- začala Veterinárna služba na hraniciach s Ukrajinou, Poľskom,
Maďarskom a Rakúskom kontrolu vozidiel s mäsom, mliekom a zvieratami,
pričom kamiónom z krajín Európskeho spoločenstva nepovolila prechod
cez územie SR, čím reagovala na embargo ES na dovoz mäsa a mlieka
z krajín strednej a východnej Európy
- zomrela v Bratislave lekárka-internistka JARMILA FEKETEOVÁ.
Narodila sa 30.11.1907

---------------------------------------------------------------

1713
- uzavreli v Utrechte Francúzsko, Holandsko, Portugalsko, Prusko,
Spojené provincie, Savojsko, Španielsko a Veľká Británia mier, ktorým
sa skončila vojna o španielske dedičstvo, no cisár Karol VI., ktorý
si nárokoval španielsku korunu a Rímskonemecká ríša mier nepodpísali;
kráľ Filip V. si ponechal Španielsko, no vzdal sa francúzskej koruny,
Francúzsko uznalo hannoverský rod za nástupníka trónu vo Veľkej
Británii, Francúzsko stratilo v prospech Veľkej Británie Hudsonov
záliv, Nové Škótsko, Newfoundland a antilský ostrov Saint
Christopher, Veľká Británia získala od Španielska Gibraltár, Menorcu
a právo obchodovať so španielskymi kolóniami, Francúzsko sa vzdalo
španielskeho Nizozemska a uznalo povýšenie brandenburského kurfirsta
na pruského kráľa

1723
- narodil sa nemecký porcelánový dizajnér talianskeho pôvodu FRANZ
ANTON BUSTELLI. Zomrel roku 1763

1833
- konala sa vo Viedni premiéra hry Zlý duch Lumpacivagabundus alebo
samopašný trojlístok dramatika Johanna Nepomuka Nestroya

1863
- uzavrelo Francúzsko s kambodžským kráľom Norodomom dohodu
o priateľstve a od roku 1867 bola táto krajina v juhovýchodnej Ázii
francúzskym protektorátom

1868

- dirigoval Johannes Brahms v brémskom dóme premiéru svojho
Nemeckého requiem

1893
- narodil sa americký politik a diplomat DEAN GOODERHAM ACHESON.
Zomrel roku 1971

1908
- zastrelil ukrajinský študent Miroslav Sičynskij vo Ľvove
rakúsko-uhorského miestodržiteľa Haliča a poľského konzervatívneho
politika, poslanca rakúskeho parlamentu grófa ANDRZEJA POTOCKÉHO, čo
mala byť pomsta za jeho vystupovanie proti ukrajinským nacionalistom
- spustili v severonemeckom Kiele na vodu obrnený krížnik Blücher,
jednu z najväčších lodí nemeckej vojnovej flotily
- narodil sa český dirigent KAREL ANČERL, vynikajúci interpret
klasikov 20. storočia. Zomrel roku 1973

1913
- vytvoril francúzsky pilot Gustave Hamel rekord, keď preletel
Lamanšský prieliv medzi Dunquirkom a Doverom späť za 90 minút

1918
- zomrel rakúsky architekt, teoretik architektúry a urbanista OTTO
WAGNER, hlavný predstaviteľ viedenskej secesie. Narodil sa roku 1841

1923
- založili podnik pre vývoz sovietskej literatúry Meždunarodnaja kniga
- narodil sa český skladateľ estrádnej hudby KAREL (Harry) MACOUREK.
Zomrel roku 1992

1928
- konal sa na pretekárskej dráhe firmy Opel pri Rüsselheime úspešný
štart prvého pretekárskeho vozidla na raketový pohon konštruktérov
Maxa Valiera a Fritza von Opela, pričom vozidlo viedol Kurt Volkhart
a raketový pohon umožnil dovtedy nevídané zrýchlenie: rýchlosť 100
kilometrov za hodinou dosiahol za osem sekúnd, čo bolo pri
automobiloch s piestovým motorom nemysliteľné
- narodil sa český hudobný vedec a publicista JOSEF KOTEK
- zahynul český vysokoškolský pedagóg, fyzický geograf a cestovateľ
JIŘÍ VIKTOR DANEŠ, jeden zo zakladateľov českej geomorfológie.
Narodil sa roku 1880

1933
- stal sa spolupracovník nemeckého nacistického diktátora Adolfa
Hitlera Hermann Göring pruským premiérom
- narodil sa americký televízny moderátor a režisér TONY BROWN, známy
najmä uvádzaním odovzdávania cien Emmy

1938
- zomrel ukrajinský hudobný skladateľ, dirigent a folklorista VASILIJ
NIKOLAJEVIČ VERCHOVINEC. Narodil sa roku 1880
- narodil sa český divadelný herec PAVEL PÍPAL

1943
- obsadila britská 1. armáda tuniský Kajruván
- podpísali ministerský predseda vichystickej vlády Pierre Laval
a nemecký ríšsky splnomocnenec pre pracovné nasadenie Fritz Sauckel
zmluvu, podľa ktorej mali francúzski vojenskí zajatci pracovať
v Nemecku ako civilní robotníci

1963
- vydal pápež Ján XXIII. encykliku Pacem in terris (Mier na Zemi),
v ktorej sa formulovali princípy kresťanského mierového
spolunažívania, pričom sa obrátil na všetkých ľudí dobrej vôle na
Zemi a jej vydanie súviselo s kubánskou krízou; pápež taktiež žiadal
zákaz jadrových zbraní, zastavenie pretekov v zbrojení, ochranu
menšín a odsúdil rasovú diskrimináciu
- uzavrel dubajský vládca šejk Rašíd ibn Saíd ibn Maktúm so
spoločnosťou American Continental Oil dohodu o prieskume a ťažbe ropy
- zomrel český maliar JOSEF FIALA. Narodil sa roku 1882
- zomrel rakúsky spisovateľ FRANZ KARL GINZKEY. Narodil sa roku 1871

1968
- získal Oscary film V žiari noci režiséra Normana Jewisona za
najlepší film, scenár, strih a zvuk, pričom Rod Steiger získal cenu
za hlavnú úlohu v tomto filme
- zvolili dovtedajšieho ministra národnej obrany Mariana Spychalského
za predsedu poľskej Štátnej rady, pričom ministrom národnej obrany sa
stal divízny generál, dovtedajší námestník ministra, náčelník štábu
a člen ÚV Poľskej zjednotenej robotníckej strany Wójciech Jaruzelski
- uskutočnili USA v Nevade podzemný nukleárny výbuch (20-200.000 ton
TNT)
- spáchali v Západnom Berlíne atentát na študentského vodcu
a ideológa Zväzu nemeckých socialistických študentov Rudiho
Dutschkeho a ťažko ho zranili, pričom mládež v Západnom Berlíne a NSR
reagovala na udalosť búrlivými niekoľkodňovými demonštráciami
- zomrela vo veku 76 rokov JULIE HANÁČKOVÁ, prvá čsl. doktorka
technických vied
- zomrel český literárny historik, jazykovedec a teológ JOSEF VAŠICA.
Narodil sa roku 1884

1973
- ustanovili Federáciu socialistických zväzov poľskej mládeže
- odhalil čílsky vládny hovorca v rozhlasovom prejave rozsiahly plán
reakčných síl na vyvolanie nepokojov v krajine
- začalo sa v Tokiu 13-dňové zasadnutie Hospodárskej komisie OSN pre
Áziu a Ďaleký východ, pričom rokovali aj o povojnovej obnove Indočíny
- zomrel bulharský akademik, prozaik, publicista, básnik
a prekladateľ ĽUDMIL STOJANOV. Narodil sa roku 1888

1978
- zastrelili v Turíne strážcu väznice, v ktorej väznili príslušníkov
teroristickej organizácie Červené brigády
- začala sa osemdňová návšteva rumunského prezidenta Nicolae
Ceaušesca v USA, pričom rokoval s prezidentom Jimmym Carterom
o spolupráci oboch krajín a vydali spoločné komuniké a deklaráciu
- začali izraelské okupačné vojská postupnú evakuáciu niektorých
oblastí južného Libanonu

1983
- začalo sa v Ženeve pod záštitou OSN druhé kolo nepriamych
afgansko-pakistanských rozhovorov (vrátane prerokovania podmienky pre
dobrovoľný návrat afganských utečencov z Pakistanu do vlasti)
- podnikol Irán nový rozsiahly útok proti irackým silám
v 30-kilometrovom južnom sektore frontu, pričom podľa oficiálnych
správ zajali alebo zabili vyše 5000 irackých vojakov
- získal britský film Gándhí režiséra Richarda Attenborougha osem
Oscarov
- zomrela americká filmová herečka DOLORES DEL RIO. Narodila sa roku
1905
- zomrel český etnograf, zakladateľ a primáš strážnickej cimbalovej
hudby VÍTĚZSLAV VOLAVÝ, riaditeľ Ústavu ľudovej kultúry v Strážnici.
Narodil sa roku 1922

1988
- získal film Posledný cisár talianskeho režiséra Bernarda
Bertolucciho deväť Oscarov
- vypustili v ZSSR úspešne kozmické teleso Kozmos 1938
- začalo sa v britskom Oxforde päťdňové medzinárodné svetové fórum
duchovných a parlamentných predstaviteľov za prežitie ľudstva
s účasťou 200 delegátov z celého sveta, pričom sa dohodli na
deklarácii za nutnosť bojovať proti problémom ohrozujúcim ľudstvo
- začala sa v Guatemale 79. konferencia Medziparlamentnej únie
s účasťou zástupcov z takmer 100 krajín, pričom schválili záverečnú
rezolúciu o rozvoji a mieri, odzbrojení a životnom prostredí
a situácii v Strednej Amerike
- zomrel český zbormajster a hudobný pedagóg BOHUMIL KULÍNSKY.
Narodil sa roku 1910

1993
- schválila izraelská vláda plán premiéra Jicchaka Rabina uzavrieť na
neurčito okupované územia a obmedziť počet Palestínčanov zamestnaných
v Izraeli
- začala sa vzbura väzňov v americkej väznici v Lucasville, pričom
k 15.4. zahynulo osem osôb
- zomrel politik, generálny tajomník Komunistickej strany
Tadžikistanu a prvý tadžický prezident RACHMAN NABIJEV. Narodil sa
roku 1930

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 3. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 4. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 7. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 8. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 9. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 10. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 1. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 2. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 3. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 4. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 5. Unverzita vyTVORená nápadmi študentov!
 6. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
 7. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 8. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 9. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 10. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 7 137
 2. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 6 824
 3. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 3 964
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 3 229
 5. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 767
 6. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 2 027
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 785
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 777
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 373
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 313

Hlavné správy zo Sme.sk

TECH

Geológ: Ochladili Zem a vyhubili ľudí. Našu planétu čaká supererupcia

Výbuch supervulkánu by bol aj dnes katastrofický, hovorí geochronológ Martin Danišík, ktorý publikoval v prestížnom vedeckom časopise.

ŠPORT

Slovanu kuriózny gól nepomohol, doma prehral s Kazaňou

Bratislavský klub v stretnutí aj vyhrával, napokon prehral o tri góly.

SVET

Merkelová prijatie utečencov po rokoch neľutuje

Nemecká kancelárka nechce prijímať ďalších ľudí zo Sýrie.

Neprehliadnite tiež

Domov

Slovensko čaká chladné počasie, na severe a východe čakajú výdatné zrážky

Sychravé a jesenné počasie by malo zotrvať i v ďalších dňoch.

Domov

Gajdoš nepriznal takmer polovicu svojho príjmu

Minister obrany v majetkovom priznaní nespomenul výsluhový dôchodok.

Domov

Armádny generál: Termíny sú šibeničné, zmluvu na migy budeme musieť predĺžiť

Udržanie starých stíhačiek bude drahé, Rusi si môžu zapýtať viac. Nebo by nám však dočasne mohli ochrániť aj Česi či Poliaci.

Domov

Kiska sa v New Yorku zúčastnil na biznis fóre, s podnikateľmi hovoril aj o Slovensku

Spomedzi lídrov biznisu sa fóra zúčastnil aj najbohatší človek sveta Bill Gates.