Historický kalendár na 14. apríla

Bratislava 13. apríla (TASR) - Panamerický deň: uskutočnila sa prvá konferencia amerických štátov

(1910), pričom každoročne sa začal roku 1931 oslavovať 21

americkými republikami na počesť priateľských zväzkov medzi USA a

národmi Latinskej Ameriky 1733 - narodil sa v Poprade papiernický majster SAMUEL ZIESER. Zomrel roku 1798 1773 - zomrel v Palúdzke náboženský spisovateľ, prekladateľ a evanjelický farár JÁN BLASIUS. Narodil sa 8.8.1708 1808 - narodil sa v Častej-Červenom Kameni lekárnik, publicista, ovocinár a poľnohospodársky odborník JÁN NEPOMUK SIEBENFREUD, priekopník metódy predklíčovania zemiakov a modernizátor spôsobu štepenia ovocných stromov, zakladateľ manufaktúry na výrobu cigár, ktorá patrila svojho času k najväčším na Slovensku. Zomrel 9.11.1866 1848 - uverejnil Andrej Sládkovič báseň Zaspievam pieseň o slobodnej vlasti v Orlovi tatranskom, v ktorej poukázal na obmedzenosť politiky vládnucich tried a iluzórnosť liberálnych slobôd pre slovenský ľud 1878 - narodil sa v Roudnici nad Labem (Česko) spevák (tenor-buffo) MIRKO HORSKÝ. Zomrel 4.1.1945 1888 - narodil sa v Prahe (Česko) účastník protifašistického odboja, verejný činiteľ a stavebný inžinier VÁCLAV HOLÝ, popredný regionalista Spiša. Zomrel 19.4.1956 - zomrel v Banskej Štiavnici vysokoškolský pedagóg, hutný inžinier a metalurg RUDOLF SCHRÉDER, ktorý bol správcom huty v Žarnovici. Narodil sa 16.4.1826 1908 - narodila sa v Plzni (Česko) tanečnica, choreografka a pedagogička TAMAR CORPONA (vlastným menom Marta Tamara Pokorná), manželka Andreja Bagara, bývalá sólistka baletu SND. Zomrela 17.10.1974 1918 - odstúpil rakúsko-uhorský minister zahraničných vecí gróf Ottokar Czernin, pričom jeho nástupcom sa 16.4. stal gróf Isztvan Burian von Rajecz - dôvodom demisie bolo odhalenie tzv. Sixtovej aféry (švagor rakúskeho cisára Karpola I. Sixtus Bourbonský, ktorý slúžil v belgickej armáde, nadviazal na žiadosť cisára kontakt ako sprostredkovateľ s prezidentom nepriateľského štátu (Francúzska) Raymondom Poincarém s návrhom na mierové rokovania) z roku 1917, Nemecko si vynútilo spojenectvo s Rakúskom-Uhorskom, čo prispelo k strate záujmu Spojencov na zachovaní habsburskej monarchie 1923 - narodil sa vo Fiľakove veterinárny chirurg, vysokoškolský pedagóg a odborný spisovateľ FERENC FELLNER. Zomrel 26.5.1997 1938 - narodil sa v Jabloňovom pedagogický pracovník katedry geodézie Stavebnej fakulty STU, fotogrameter, autor učebnice a odborný publicista JOZEF ČERŇANSKÝ - narodil sa v Gregoroviciach VIKTOR TIMURA, člen Spolku slovenských spisovateľov, ktorý sa venoval práci v armáde, pričom sa zaoberal filozofiou, kulturológiou, estetikou a dejinami národa - narodil sa v Nových Sadoch jazykovedec a vysokoškolský pedagóg EMIL HORÁK, ktorý pracuje v oblasti porovnávacej slovanskej jazykovedy a všeobecnej jazykovedy (najmä porovnávania slovenčiny a srbochorvátčiny) - narodil sa v Budapešti (Maďarsko) stavebný inžinier a riadiaci pracovník stavebníctve VOJTECH BELČÁK, ktorý sa v jednotlivých funkciách podieľal na výstavbe vodohospodárskych a energetických stavieb realizovaných Váhostavom 1943 - zomrel v Modre evanjelický cirkevný hodnostár, kultúrny a osvetový pracovník VLADIMÍR JURKOVIČ. Narodil sa 12.10.1865 - narodil sa architekt DIETRICH ANTOŠ 1948 - schválil ústredný akčný výbor Národného frontu návrh novej ústavy - narodila sa bábkoherečka MARTA SIKOVÁ 1953 - 50. VÝROČIE - narodil sa LADISLAV KRČMÁRIK, člen Slovenského syndikátu novinárov - premenovali Roľnícku nedeľu na Roľnícke noviny, ktoré pokračovali vo vychádzaní ako dvojtýždenník

1973 - začala sa štvordňová návšteva predsedu britskej Labouristickej strany Harolda Wilsona v ČSSR, pričom rokoval s vedúcimi politickými predstaviteľmi - zomrel v Bratislave chemik, odborný publicista a výskumný pracovník IVAN SLÁVIK, popredný vedecký pracovník a špecialista v odbore chémie a technológie celulózy. Narodil sa 31.5.1900 1988 - schválila vláda ČSSR návrh zákona, ktorý menil a dopĺňal zákon o hospodárskych stykoch so zahraničím a prerokovala návrh zásad experimentu: nového systému plánovania, financovania a hmotnej zainteresovanosti v rozpočtových a príspevkových organizáciách - zasadal ÚV KSS, na ktorom zvolili za prvého tajomníka Ignáca Janáka (namiesto Jozefa Lenárta) a tajomníkov Gejzu Šlapku (nahradil Ľudovíta Pezlára) a Ivana Knoteka - začalo sa v Prahe štvordňové 50. sympózium pugwashského hnutia s účasťou takmer 70 vedcov z 24 krajín, na ktorom rokovali o znižovaní množstva zbraní v Európe a o pásmach bez týchto zbraní 1993 - zomrela hudobná historička a archivárka MÁRIA JANA TERRAYOVÁ-DOKULILOVÁ. Narodila sa 29.4.1922 - schválila vláda návrh zákona o konkurze a vyrovnaní a návrh opatrení na zamedzenie daňových a colných únikov v pôsobnosti štátnych a súkromných podnikov 1998 - zavŕšila Slovenská obchodná a priemyselná komora transformáciou Regionálnej kancelárie SOPK pre Bratislavu na Regionálnu komoru SOPK v Bratislave proces svojej regionalizácie, čím SOPK mala zastúpenie vo všetkých krajských mestách a počet regionálnych komôr sa rozšíril na deväť

--------------------------------------------------------------- 1028 - zvolili a korunovali za rímsko-nemeckého kráľa Henricha III., syna Konráda 1578 - narodil sa španielsky kráľ FILIP III. Zomrel roku 1621 1783 - konala sa v Berlíne premiéra hry Múdry Nathan od Gottholda Ephraima Lessinga, v ktorej autor vidí podstatu pravej zbožnosti v mravnom konaní a činorodej láske, hovorí o tolerancii medzi svetovými náboženstvami a humanizme 1818 - vytvorili v americkej armáde hodnosť vrchného chirurga - generála zdravotníckej služby 1828 - vydal Noah Webster svoj Americký slovník anglického jazyka 1843 - zomrel rakúsky hudobný skladateľ, dirigent a huslista JOSEPH KARL FRANZ LANNER. Narodil sa roku 1801 1848 - zmizol bez stopy spisovateľ, národný buditeľ, reformátor školstva a spoločnosti CHAČATUR ABOVJAN, zakladateľ novodobej arménskej prózy a literárneho jazyka. Narodil sa roku 1809 1868 - schválili voliči v štáte Južná Karolína americkú ústavu - narodil sa nemecký architekt, maliar a dizajnér PETER BEHRENS. Zomrel roku 1940 1888 - zomrel ruský etnograf, antropológ, výskumník Tichého oceánu a cestovateľ NIKOLAJ NIKOLAJEVIČ MIKLUCHO-MAKLAJ. Narodil sa roku 1846 1908 - narodil sa nemecký spisovateľ, maliar a scénický výtvarník HERMANN WILHELM STAHL 1912 - stroskotal v noci na tento deň, keď more bolo úplne pokojné, počasie mrazivé a obloha zatiahnutá, po náraze na ľadovú kryhu asi 150 kilometrov od New Founlandu britský tzv. nepotopiteľný luxusný parník Titanic, ktorý sa snažil získať Modrú stuhu, pričom sa po 2 a pol hodinách potopil, keď zahynulo 1503-1523 osôb z 2200 cestujúcich a posádky (väčšina obetí sa neutopila, ale zomrela pre podchladenie a ďalší pasažieri zahynuli skákajúc z veľkej výšky z potápajúceho sa kolosu) - NAJVÄČŠIE NEŠŤASTIE V DEJINÁCH NÁMORNEJ PLAVBY 1913 - narodil sa francúzsky dirigent JEAN FOURNET - narodil sa slovinský básnik, dramatik, prozaik, literárny a divadelný kritik MATEJ BOR (vlastným menom Vladimir Pavšič) 1918 - povýšili francúzskeho maršala Ferdinanda Focha na generalissima a vrchného veliteľa spojeneckých vojsk vo Francúzsku 1923 - prenášala bostonská rozhlasová stanica po prvý raz jazzový koncert - vytvoril Etienne Oehmichen svetový rekord v dĺžke letu vrtuľníka (358 metrov) - narodila sa česká prozaička, dramatička a prekladateľka JARMILA LOUKOTKOVÁ 1928 - narodil sa český divadelný herec MILOŠ ROZHOŇ 1938 - narodil sa český herec PETR NÁROŽNÝ - narodila sa česká sólistka baletu MARIE LINDNEROVÁ 1943 - varoval americký generál Douglas McArthur pred možnosťou japonskej invázie do Austrálie - postúpila britská 8. armáda k Enfidaville, francúzsky 19. zbor obsadil Džebel a britské vojská vyslané z Malty obsadili ostrov Kerkena pri tuniskom pobreží - dohodli sa americký prezident Franklin Delano Roosevelt a šéf britskej diplomacie Anthony Eden o pripojení východného Pruska k Poľsku a sovietsky veľvyslanec v USA Maxim Maximovič Litvinov s tým súhlasil - zahynulo pri britskom bombardovaní Stuttgartu 600 osôb - uskutočnili Sovieti nálet na poľský Gdansk - útočilo 91 nemeckých lietadiel na Chelmsford - uskutočnili Japonci nálet na Milne Bay - bombardovali Spojenci Kisku na Aleutách 1948 - oznámila tlačová agentúra Jewish Agency vytvorenie novej vlády budúceho izraelského štátu, ktorej predsedom sa stal David Ben Gurion 1953 - konala sa v Paríži premiéra divadelnej hry Všetci proti všetkým francúzskeho dramatika a prozaika rusko-arménskeho pôvodu Arthura Adamova 1958 - zomrel francúzsky generál MAURICE GUSTAVE GAMELIN. Narodil sa roku 1872 1973 - vydal britský spevák Roger Daltrey (predtým v skupine Who) svoj sólový album Daltrey - zahynulo asi 50 osôb pri zemetrasení v blízkosti kostarického mesta Tilarán - prenikli podľa oznámenia saigonské jednotky na kambodžské územie - nastal v blízkosti Bejrútu výbuch nádrží ropy v rafinérii americkej spoločnosti Medreco, pričom palestínsky odboj sa od útoku dištancoval a obvinil z akcie komando izraelského námorníctva - zomrel maďarský klasický filológ a cirkevný historik KÁROLY KERÉNYI. narodil sa roku 1897 1978 - začal sa v Miláne 10-dňový 56. medzinárodný veľtrh s účasťou 2268 vystavovateľov z 88 krajín - začala sa päťdňová návšteva somálskeho prezidenta Mohammeda Siada Barreho v Číne, pričom podpísali zmluvu o hospodárskej a technickej spolupráci medzi oboma krajinami - nastala séria bombových atentátov v Ríme, Benátkach, Padove a ďalších mestách, ktorých pôvodcami boli pravicoví teroristi - začal sa trojdňový 16. zjazd Komunistickej strany Nórska, pričom za predsedu znovu zvolili Martina Gunnara Knutsena - zomrel britský literárny kritik a publicista FRANK RAYMOND LEAVIS. Narodil sa roku 1895 1983 - predstavili telekomunikačné spoločnosti Fidelity a British Telecom prvý bezdrôtový telefón, ktorý mohol byť vzdialený 183 metrov od vysielača, začína sa éra mobilnej komunikácie - začala sa trojdňová návšteva Helmuta Kohla a Hansa-Dietricha Genschera v USA, pričom v rozhovoroch s prezidentom Ronaldom Reaganom znovu podporili rozmiestenie nových amerických rakiet stredného doletu v Európe - protestovala španielska vláda proti prítomnosti britskej flotily pri Gibraltári, pričom návštevu britských vojnových plavidiel označila za nepriateľský čin a narušenie španielskych teritoriálnych vôd - schválil dánsky parlament rozhodnutie zaväzujúce vládu nepripojiť sa k obchodným opatreniam proti socialistickým krajinám - začali izraelské lietadlá znovu podnikať výzvedné lety nad údolím Bikáa, pričom od začiatku mesiaca sa tam presunuli ďalšie izraelské jednotky a ich stav dosiahol počet 25 000 mužov a 350-450 obrnených transportérov - oznámil popredný predstaviteľ talianskej teroristickej organizácie Prvá línia P. Zambianchi jej rozpadnutie 1988 - podpísali v Ženeve dokumenty o politickom urovnaní situácie okolo Afganistanu, pričom ministri zahraničných vecí Afganistanu a Pakistanu podpísali dohodu o zásadách vzájomných vzťahov (nezasahovanie a zrieknutie sa intervencie), dobrovoľnom návrate utečencov a dohodu o vzájomných súvislostiach urovnania situácie; ministri zahraničných vecí USA a ZSSR George Schultz a Eduard Ševardnadze podpísali deklaráciu o medzinárodných zárukách a vzájomných súvislostiach urovnania situácie, pričom nakoniec ministri zahraničných vecí Afganistanu, Pakistanu, USA a ZSSR podpísali dohodu o vzťahoch vzájomnej závislosti obsahujúcu časový plán stiahnutia sovietskych vojsk z Afganistanu (uzavretiu zmluvy predchádzali dlhé rokovania a dátum odchodu prvých jednotiek ZSSR na 15. mája a úplný odsun 115 000 sovietskych vojakov na 15. februára 1989, pričom na plnenie zmluvy mala dozerať OSN prostredníctvom svojich vojenských jednotiek) - narazila americká fregata Samuel B. Robert v Perzskom zálive na mínu a poškodila sa, USA reagovali útokom na dve iránske ropné plošiny a potopením šiestich iránskych lodí - rozhodol dánsky parlament nepovoľovať vstup vojenských lodí s jadrovými zbraňami do dánskych prístavov - schválil Senát Kongresu USA návrh štátneho rozpočtu pre finančný rok 1989 vo výške 1,1 bilióna dolárov, ktorý predpokladal schodok 128 miliárd dolárov a na zbrojenie sa malo vynaložiť 294 miliárd dolárov - začalo sa v Ammáne dvojdňové rokovanie egyptského prezidenta Husního Mubaraka s jordánskym kráľom Husajnom o situácii na okupovaných arabských územiach, pričom v komuniké zdôraznili nutnosť usporiadať mierovú konferenciu - zahynulo päť osôb pri atentáte na americký klub v Neapoli, keď vybuchla nálož v automobile - zomrela vo veku 98 rokov senátorka za Taliansku komunistickú stranu CAMILLA RAVEROVÁ

1993 - začalo sa v Mexiku 10. kolo rozhovorov predstaviteľov guatemalskej vlády a ľavicových povstalcov o ukončení občianskej vojny, pričom mierové rokovania sa začali v apríli 1991 - objavili britskí archeológovia vykopávky 7000 rokov starej moreplaveckej dediny na ostrove Dalma v Zjednotených arabských emirátoch - stretli sa v Ismáílíji egyptský prezident Husní Mubarak a izraelský premiér Jicchak Rabín, pričom rokovali o blízkovýchodných mierových rozhovoroch - začal sa v Moskve proces s 12 iniciátormi pokusu o zvrhnutie vlády prezidenta Michaila Gorbačova roku 1991, keď bývalých členov sovietskeho vedenia obvinili z vlastizrady a prekročenia právomocí, avšak už o dva dni pre ochorenie jedného z obžalovaných proces odročili - zastavil berlínsky mestský súd s definitívnou platnosťou proces s bývalým východonemeckým politikom a štátnikom Erichom Honeckerom, ktorý sa začal 12.11.1992 - odstúpil vodca Červených Kmérov Khieu Samphan z Najvyššej národnej rady, pričom radikálni Červení Kméri opustili mierové rokovania v Phnompenhu s predstaviteľmi OSN - potopila sa neďaleko čínskeho prístavu Čan-ťiang (provincia Kuang-tung) preplnená výletná loď, pričom sa utopilo 40 osôb - začalo sa v Japonsku dvojdňové rokovanie ministrov zahraničných vecí siedmich najvyspelejších štátov sveta (G7) o pomoci Rusku pri presadzovaní ekonomických reforiem, pričom mu mali poskytnúť hospodársku a finančnú pomoc vo výške 43,4 miliardy dolárov a politickú podporu reformám ruského prezidenta Borisa Jeľcina 1998 - prepustila írska vláda na slobodu deväť príslušníkov Írskej republikánskej armády (IRA), ktorí si odpykávali tresty vo väzení v Portlaoise ležiacom vo vzdialenosti asi 100 km juhozápadne od Dublinu

- hospitalizovali českého prezidenta Václava Havla v kritickom stave na univerzitnej klinike v rakúskom Innsbrucku, kde ho profesor Ernst Bodner úspešne operoval po perforácii hrubého čreva - priznali kanadské úrady nárok na azyl českej rómskej rodine Horváthovcov - zomrela vo veku 83 rokov jedna z najpopulárnejších britských speváčok 50.-60. rokov DOROTHY SQUIRESOVÁ, bývalá manželka Rogera Moora (predstaviteľ Jamesa Bonda)

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 2. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 3. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 4. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 5. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 6. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 7. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
 9. Nonstop banka vo vrecku - aplikácia Mobil Banking
 10. Ako sme jazdili v socializme
 1. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 2. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 3. Už aj seniori presadajú do SUV
 4. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 5. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 6. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 7. Daikin predĺžil záruku na klimatizácie so službou Stand By Me
 8. Stavebný úrad neoprávnene predĺžil americkej ambasáde lehotu
 9. Grantová výzva na vykonávanie činností centier Europe Direct
 10. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 25 388
 2. Ako sme jazdili v socializme 2 663
 3. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 583
 4. Daikin predĺžil záruku na klimatizácie so službou Stand By Me 1 563
 5. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 237
 6. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov 1 082
 7. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 955
 8. Zo stredomorskej stravy sa nepriberá 853
 9. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 812
 10. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 779

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Plavčan končí ako minister školstva, abdikoval

Plavčan odstúpil z postu ministra deň po výzve Roberta Fica.

DOMOV

Súboj v koalícii Danko rozpútal a aj naň doplatil

Šéf SNS zváži odchod z politiky.

KOMENTÁRE

Politika ako Danko nikto nechce, demokrati ani oligarchovia

Definitívny politický pád Danka sme sledovali v priamom prenose.

SVET

Sochy ničia na Ukrajine aj v Poľsku, pokračujú Američania

V Amerike sa šíri ničenie sôch z čias občianskej vojny.

Neprehliadnite tiež

Domov

Plavčan oznámil abdikáciu, z tlačovky opäť ušiel

Plavčan odstúpil z postu ministra deň po výzve Roberta Fica.

Domov

Súboj v koalícii Danko rozpútal a aj naň doplatil

Šéf SNS zváži odchod z politiky. Politológ hovorí, že predvídateľnosť jeho krokov sa stále znižuje.

Domov

Danko: Toto sklamanie si v tichosti prežijem sám

Výber najlepších výrokov z takmer polhodinového prejavu predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka.

Domov

Politológ Kusý: Danko je veľmi labilný človek

Politológ Miroslav Kusý pre SME hodnotí Dankovo vystupovanie na verejnosti.