SME
Streda, 20. november, 2019 | Meniny má Félix

Historický kalendár na 16. apríla

Štátny sviatok Dánskeho kráľovstva - výročie narodenín J. V.
kráľovnej Margaréty II. (1940)

Pésach (Sviatok nekysnutého cesta) - jeden z tzv. troch
pútnickych sviatkov, uctievaných v súvislosti s povinnosťou putovať
do Jeruzalema, tradícia ho spája s ukončením zajatia židovského
národa v Egypte, keď ho Mojžiš vyviedol do zasľúbenej zeme, pričom
o tejto udalosti hovorí paschálna hagada (legenda), ktorá sa číta pri
večeri - seder. Pritom sa používa špeciálna súprava riadov (vyberá
sa z kredenca len raz do roka - práve na pesach), čo súvisí so
zásadami kóšernosti zakazujúcimi používať kvások, preto má maces
pripomínať posúchy narýchlo pečené pred odchodom z Egypta; pôvodne
mal poľnohospodársky charakter a až neskôr sa stal náboženským
sviatkom (do 27.4., pričom prvé a posledné dva dni sú sviatky a
štyri dni medzi nimi polosviatky, počas ktorých je dovolené
vykonávať domáce práce) - sviatok pripadá na 15. nisana (tento rok
17.4.), avšak začiatok je dnes po západe slnka


1728
- zomrel v Skalici barokový náboženský spisovateľ, kazateľ
a františkán JÁN ABRAHÁMFI, ktorého modlitebná knižka je prvou
tlačenou modlitebnou knižkou slovenských katolíkov. Narodil sa roku
1662

1833
- zomrel v Badene (Rakúsko) lekár-balneológ a výskumník minerálnych
prameňov JÁN NEPOMUK BECK. Narodil sa 13.12.1789

1873
- narodil sa v Rajci národnokultúrny pracovník, politik a verejný
činiteľ JURAJ ĎURČANSKÝ. Zomrel 1.5.1937

1878
- narodil sa v Zemianskych Kostoľanoch špeciálny pedagóg ŠTEFAN
SOBOLOVSKÝ, riaditeľ ústavu pre hluchonemých, ktorý je jedným zo
zakladateľov slovenskej a čs. praxe a teórie výchovy a vzdelávania
nepočujúcich. Zomrel 30.11.1952

1903 - 100. VÝROČIE
- narodil sa v Šumperku (Česko) vysokoškolský pedagóg, literárny
historik a prekladateľ ANTON BOLEK, ktorý sa venoval problematike
dejín slovenskej literatúry 19. storočia. Zomrel 7.3.1985

1908
- narodil sa v Bedforde (USA) publicista, redaktor, dokumentarista,
archivár a prekladateľ ANDREJ VRBACKÝ, propagátor čs.-juhoslovanských
kontaktov. Zomrel 4.4.1974

1918
- vymenovali za rakúsko-uhorského ministra zahraničia Štefana
Buriana, spolutvorcu agresívnej politiky monarchie voči balkánskym
krajinám

1928
- narodil sa v Šoproni maliar ANTON GALKO, člen Umeleckej besedy
slovenskej, ktorý sa venuje monumentálnej tvorbe v architektúre
a komornej maľbe

1933
- narodila sa ANNA FLOCHOVÁ, členka Slovenskej spoločnosti
prekladateľov odbornej literatúry
- narodil sa JÁN KRAJČI, člen Slovenského syndikátu novinárov

1938
- vyhlásil prezident Edvard Beneš amnestiu pre politických väzňov,
ktorá sa týkala 4000 osôb, pričom bola najväčšou v dejinách prvej
republiky
- narodil sa v Bratislave-Devínskej Novej Vsi prozaik, redaktor
a scenárista RUDOLF SLOBODA. Zomrel tragicky 6.10.1995

1943
- narodil sa v Tajove maliar ĽUBOMÍR ZELINA, ktorý sa venuje komornej
maľbe, kresbe a monumentálnej tvorbe spojenej s architektúrou

1948
- vydali zákon číslo 82 o úprave pôsobnosti vo veciach verejného
vymeriavania a mapovania (zememeračský zákon), ktorý nadobudol
platnosť vyhlásením 28.4., čím bol daný zákonný podklad k sústredeniu
geodetickej a kartografickej služby

1968
- rokovalo predsedníctvo ÚV KSČ o stave príprav krajských konferencií
a otázkach spojených s urýchlenými prípravami zjazdu strany

1978
- začal sa v Prahe osemdňový 9. zjazd Svetovej odborovej federácie

1983
- začal sa v Prahe dvojdňový 6. zjazd Čs. vedecko-technickej
spoločnosti, pričom za predsedu ústrednej rady ČSVTS zvolili
Břetislava Bendu
- uskutočnila sa prvá časť okresných a obvodných konferencií KSČ

1988
- začali sa dvojdňové (a ešte 23.-24.4.) okresné a obvodné
konferencie KSČ, pričom schválili uznesenia s konkrétnymi úlohami pri
postupnej realizácii spoločenskej prestavby a zabezpečovaní úloh
plánu 8. päťročnice

1993
- uskutočnil sa celoslovenský protestný míting pod názvom Je najvyšší
čas
- zomrel v Prievidzi drevorezbár ONDREJ SKLENKA. Narodil sa 25.12.1895

1998
- neurčilo prvé skrutínium tretieho kola prezidentských volieb hlavu
štátu - Milan Sečánsky, navrhnutý poslancami HZDS, získal 59 hlasov,
Brigita Schmögnerová navrhnutá poslancami SDĽ získala 43 hlasov
a Zdeno Šuška, navrhnutý poslancom Miroslavom Kočnárom, získal
5 hlasov

---------------------------------------------------------------

1623
- zomrel taliansky maliar DOMENICO FETTI. Narodil sa roku 1589

1728
- narodil sa britský fyzik, chemik, vysokoškolský pedagóg, objaviteľ
oxidu uhličitého, autor teórie latentného tepla a formulátor
definície jednotky množstva tepla kalórie JOSEPH BLACK, prvý
rozlíšiteľ pojmov tepla a teploty. Zomrel roku 1799

1778
- zomrel český vysokoškolský pedagóg, lekár a fyzik JOSEF TADEÁŠ
KLINKOŠ. Narodil sa roku 1734

1783
- zomrel český významný astronóm, geograf, matematik a fyzik KRISTIÁN
MAYER, objaviteľ dvojhviezd a zakladateľ stellárnej astronómie, ktorý
sa venoval pozorovateľskej činnosti. Narodil sa roku 1719

1788
- zomrel francúzsky prírodovedec, filozof a spisovateľ GEORGE LOUIS
LECLERC DE BUFFON, prvý rozlíšiteľ geologických dôb a predchodca
vývojových teórií. Narodil sa roku 1707

1818
- ratifikoval americký Senát Rushov-Bagotov dodatok k ústave
o neozbrojenej americko-kanadskej hranici

1823
- narodil sa nemecký matematik FERDINAND GOTTHOLD EISENSTEIN. Zomrel
roku 1852

1828
- zomrel španielsky litograf a grafik FRANCISCO JOSÉ DE GOYA
Y LUCIENTES, ktorý patril k najväčším maliarom na prelome 18. a 19.
stopročia. Narodil sa roku 1746

1838
- narodil sa český hudobný skladateľ a zbormajster KAREL BENDL.
Zomrel roku 1897
- narodil sa belgický chemik a priemyselník ERNEST SOLVAY, vynálezca
spôsobu výroby sódy a zakladateľ prvej továrne na jej výrobu. Zomrel
roku 1922

1853 - 150. VÝROČIE
- uviedli do prevádzky indickú trať z Bombaja do Thány, ktorá bola
prvou v Ázii

1858
- zomrel nemecký hudobný skladateľ, pedagóg a klavírny virtuóz JOHANN
BAPTIST CRAMER. Narodil sa roku 1771

1863
- narodil sa český etnograf, spisovateľ, hudobník a významný maliar
LUDVÍK KUBA. Zomrel roku 1956

1868
- schválili voliči v Lousiane americkú ústavu

1888
- narodil sa švajčiarsky klasický filológ ANDRÉ BONNARD, člen
Svetovej rady mieru. Zomrel roku 1959
- zomrel poľský fyzik a vysokoškolský pedagóg ZYGMUNT FLORENTY
WRÓBLEWSKI. Narodil sa roku 1845

1893
- narodil sa český patológ VÁCLAV JEDLIČKA. Zomrel roku 1971
- narodil sa nemecký spisovateľ FRIEDRICH FRANZ VON UNRUH. Zomrel
roku 1986

1898
- narodil sa český hudobný skladateľ a dirigent JAN ZYCH. Zomrel roku
1955

1903 - 100. VÝROČIE
- narodil sa ruský astronóm MITROFAN STEPANOVIČ ZVEREV, ktorý sa
zaoberal problematikou fundamentálnej astronómie, časovou službou
a gravimetriou. Zomrel roku 1991


1908
- prevzal Richard Strauss vedenie symfonických koncertov kráľovského
pruského zboru v Berlíne

1918
- vzbúrili sa francúzski námorníci na krížniku Francúzsko v Čiernom
mori
- dobyli turecké jednotky čiernomorský prístav Batumi, ktorý od roku
1878 patril Rusku

1923
- odstúpil rakúsky spolkový kancelár a kresťanskosociálny politik
Ignaz Seipel
- zomrel rakúsky architekt a dizajnér DAGOBERT PECHE. Narodil sa roku
1887

1938
- podpísali Taliansko a Veľká Británia dohodu, ktorá obsahovala
britské uznanie talianskej anexie Etiópie a tolerovala ďalšiu
intervenciu v prospech frankistov v Španielsku
- narodil sa český textár, básnik a libretista PAVEL VRBA

1943
- bombardovali Spojenci prvýkrát závody Škoda v Plzni, pri čom 242
lietadiel zhodilo 617 ton bômb
- uskutočnilo 27 nemeckých lietadiel nálet na Londýn
- zišiel sa v Klessheime nemecký nacistický diktátor Adolf Hitler
s maďarským fašistickým vodcom a regentom admirálom Miklósom Horthym,
pričom Horthy odmietol nemeckú požiadavku odvolať z postu
ministerského predsedu Miklósa Kállaya, ktorý sa pokúšal rokovať
o separátnom mieri so západnými mocnosťami
- vyhlásil taliansky fašistický vodca Benito Mussolini za operačné
pásmo Sardíniu a Sicíliu
- prijala japonská vláda program zvláštnych cenových opatrení
- zahynul český literárny vedec a germanista ARNOŠT VILÉM KRAUS.
Narodil sa roku 1859
- zomrel španielsky dramatik CARLOS ARNICHES Y BARRERA. Narodil sa
roku 1866

1948
- založili v Paríži na základe Konvencie o európskej hospodárskej
spolupráci na tretej konferencii o Marshallovom pláne ako prvý
spoločný ekonomický orgán západoeurópskych štátov po druhej svetovej
vojne stálu Organizáciu pre európsku hospodársku spoluprácu (OEEC),
ktorej cieľom bolo koordinovať a administratívne z európskej strany
zabezpečovať realizáciu Marshallovho plánu (Programu európskej
obnovy, autorom bol vtedajší americký minister zahraničných vecí
generál George Marshall), pričom jej šéfom sa stal Belgičan
Paul-Henri Spaak; členskú základňu medzinárodnej organizácie OEEC
pôvodne tvorilo 16 západoeurópskych štátov (Belgicko, Dánsko,
Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Luxembursko, Nórsko,
Portugalsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká
Británia a britsko-americká a francúzska okupačná zóna Nemecka),
pričom roku 1949 sa plnoprávnym členom stala NSR a 2.6.1950
pridruženými členmi Kanada a USA (od roku 1955 sa na jej činnosti
v oblasti poľnohospodárstva podieľalo Španielsko a od roku 1958 ako
pozorovateľ Juhoslávia), avšak úloha organizácie presiahla dozor nad
pomocou
pri obnove a OEEC položila základy pre spoluprácu, presahujúcu
hranice krajín, a preto po splnení svojich hlavných cieľov OEEC
30.9.1961 nahradila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
(OECD), ktorej plnoprávnymi členmi sa stali USA a Kanada, čím sa
čisto európska organizácia premenila na organizáciu širšieho
charakteru a založenie OECD dokumentovalo rastúcu pozornosť
ekonomickej pomoci poskytovanej rozvojovým krajinám (nebola predmetom
záujmu OEEC)
- začalo sa mimoriadne dvojdňové zasadnutie Valného zhromaždenia OSN
(do 14.5.) o návrhu USA na vytvorenie nového medzinárodného
povereníctva v Palestíne, avšak Veľká Británia odmietla predĺžiť
činnosť svojej správy do ustanovenia nového medzinárodného orgánu
- narodila sa česká speváčka TENA ELEFTERIADU


1953
- oznámil prezident USA Dwight David Eisenhower v programovom prejave
o americkej zahraničnej politike, že je ochotný spolu so ZSSR hľadať
mierové riešenie medzinárodných problémov
- spustili na vodu britskú kráľovskú jachtu Britannia
- zvíťazil v kanadsko-amrickej hokejovej lige tím Montreal Canadiens
a odniesol si Stanleyho pohár

1968
- uviedli v Moskve prvýkrát drámu Klaunove názory západonemeckého
spisovateľa Heinricha Bölla, v ktorej sa autor kriticky vyrovnával
s nezvládnutou minulosťou Nemecka a recidívami nacizmu v nemeckej
spoločnosti
- venovala Medziparlamentná únia svoje prvé zasadnutie na africkej
pôde v senegalskom Dakare predovšetkým problémom obchodu
- povýšili na maršalov ZSSR armádnych generálov Pavla Batického
a Piotra Koševoja

- zomrela americká prozaička, dramatička a žurnalistka EDNA
FERBEROVÁ. Narodila sa roku 1887

1973
- rokovalo plenárne zasadnutie ÚV Mongolskej ľudovej revolučnej
strany o zahraničnej politike a poľnohospodárskej výstavbe
- obnovilo americké letectvo nálety na Laos, ktoré trvali do 18.4.,
pričom pôvodne ich zastavili po podpísaní dohody o obnovení mieru
v Laose
- zomrel maďarský dirigent ISTVÁN KERTÉSZ. Narodil sa roku 1929

1978
- postihlo tornádo východoindický štát Urísa, pričom zahynulo vyše
400 osôb, niekoľko stoviek bolo zranených a spustošených sedem dedín
- začala sa štvordňová návšteva generálneho tajomníka Kurta Waldheima
v Libanone, Izraeli a na Cypre, pričom rokoval pôsobení jednotiek OSN
v Libanone, izraelskom plnení rezolúcií OSN a situácii na Cypre
- zomrel americký generál LUCIUS DUBIGNON CLAY. Narodil sa roku 1897

1983
- podpísali v Bejrúte zástupcovia francúzskej a libanonskej vlády
protokol o dlhodobej spolupráci vo vojenskej oblasti
- zabili alebo zranili v bojoch pri pohraničnom meste Fakkeh
(provincia Chúzestán) 8500 irackých vojakov

1988
- zastrelili v talianskom meste Forli teroristi z organizácie Brigate
rosse senátora RUFFILLIHO, blízkeho spolupracovníka nového
ministerského predsedu Ciriaca de Mitu
- zavraždilo v tuniskom meste Sidi Busaíd izraelské ozbrojené komando
na čele s budúcim premiérom židovského štátu Ehudom Barakom
zastupujúceho predsedu Organizácie pre oslobodenie Palestíny (OOP),
člena ÚV organizácie Al-Fatah a vojenského veliteľa ABÚ DŽIHÁDA
(vlastným menom Chalíl el Vazir, narodil sa roku 1935), ktorý
zodpovedal za organizovanie arabského odboja v západnom Jordánsku
a pásme Gazy okupovaných Izraelom; vraždu podľa OOP spáchala
izraelská tajná služba Mossad a vyvolala v krízovej oblasti najväčšie
nepokoje od šesťdňovej vojny v roku 1967, pričom zahynulo 16
Palestíncov a vyše 100 bolo zranených

1993
- vyhlásila Bezpečnostná rada OSN východobosniansku Srebrenicu za
chránenú zónu, pričom bosnianski Srbi umožnili vstup kanadským
mierovým jednotkám do mesta
- odporučil v televíznom interview sprostredkovateľ EÚ pre Bosnu
David Owen bombardovanie srbských zásobovacích liniek
- vyhlásil vodca Strany Kurdských pracujúcich Abdullah Ocalan časovo
neobmedzené zastavenie streľby a vyzval vládu zvážiť dovtedajší
federálny systém pomoci kurdskej menšine v Turecku
- obvinil bosniansky prezident Alija Izetbegovič Západ pri návšteve
nórskeho hlavného mesta Oslo z morálnej slabosti a zo zrady Bosny
- uskutočnil sa v Minsku summit Spoločenstva nezávislých štátov,
pričom vyjadrili podporu ruskému prezidentovi Borisovi Jeľcinovi
- vypustilo Rusko kozmické teleso Kozmos 2242
- zomrel nemecký operný spevák (bas) JOSEF GREINDL. Narodil sa roku
1912

1998
- nadobudla platnosť Záväzná zmluva zameraná na rast obchodu
a investícií medzi Západom a Východom v energetike (Charta pre sektor
energetiky), pričom táto iniciatíva vznikla v roku 1990: úlohou
zmluvy bolo povzbudiť západné investície do energetiky východnej
Európy a zaručiť rovnaké zaobchádzanie pre zahraničných a domácich
investorov, pričom sa nevylučoval tranzit tretími krajinami
- zomrel najstarší človek na svete 117-ročná Kanaďanka MARIE-LOUISE
MEILLEUROVÁ, pričom jej prvenstvo uznali aj zástupcovia Guinnessovej
knihy rekordov, pretože ostatní kandidáti nemali dostatočné dokumenty
potvrdzujúce ich vek
- zomrel pedagóg a jeden z najvýznamnejších matematikov 20. storočia
ALBERTO CALDERON, spoluzakladateľ chicagskej analytickej školy, ktorý
je nositeľom viacerých vyznamenaní. Narodil sa roku 1920.

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Dlhopisy a zmenky: fixný výnos 5,5 - 7 % p.a.
 2. Tri základné kroky: Ako sa starať o pacienta s inkontinenciou
 3. Vlastný biznis? S kvalitným účtom sa živnosť rozbieha ľahšie
 4. Rýchly úver sa dá získať aj bez zložitých zmlúv
 5. Tipy na lyžovačku v Rakúsku
 6. Pozrite sa, ako fungujú asistenčné systémy Volkswagenu
 7. Známe osobnosti prezradili, do ktorej krajiny sa nechcú vrátiť
 8. Dokážu dávať škôlkári pozor na ceste? Otestovali sme ich
 9. Dajme ojazdeným pneumatikám druhú šancu. Nič nás to nestojí...
 10. Rýchly úver sa dá získať aj bez zložitých zmlúv
 1. Slováci sa najčastejšie stretávajú pri spoločnom stole na večeru
 2. Rýchly úver sa dá získať aj bez zložitých zmlúv
 3. Tipy na lyžovačku v Rakúsku
 4. SEAT predstavil e-Scooter
 5. Pozrite sa, ako fungujú asistenčné systémy Volkswagenu
 6. Známe osobnosti prezradili, do ktorej krajiny sa nechcú vrátiť
 7. Dlhopisy a zmenky: fixný výnos 5,5 - 7 % p.a.
 8. Dokážu dávať škôlkári pozor na ceste? Otestovali sme ich
 9. Changes to the Public Procurement Law – Take Two
 10. Tatras guide: A fresh take on the stunning soul of Slovakia
 1. Už iba dnes: Predplatné SME.sk za mimoriadnu cenu 12 308
 2. Hodnotenie profesionála: Aká je dovolenka v Thajsku? 12 089
 3. 5 prekvapivých vecí, ktoré menia náš svet a ani o tom nevieme 7 557
 4. Vysokoškolský bedeker: Na ktorú univerzitu poslať prihlášku? 7 394
 5. Tri základné kroky: Ako sa starať o pacienta s inkontinenciou 6 811
 6. Kedy sa vám jazda na LPG oplatí, ako servisovať a kde netankovať 6 642
 7. Ako efektívne doplniť železo? Odpovedá MUDr. Radovan Juríček 6 561
 8. Známe osobnosti prezradili, do ktorej krajiny sa nechcú vrátiť 6 094
 9. Dokážu dávať škôlkári pozor na ceste? Otestovali sme ich 5 799
 10. Tipy na lyžovačku v Rakúsku 4 903

Hlavné správy zo Sme.sk

Autorská strana Beaty Balogovej

Ako sme prestali byť súdružkami a súdruhmi

Sloboda nie je dedičné právo. Žiadna generácia ju nedostáva hotovú a dokonanú: pripravenú na konzumáciu.

Protestné zhromaždenie Za slušné Slovensko na Námestí SNP v Bratislave.

Laššáková nevie vysvetliť vyše pol milióna za galavečer. Dankovi aj Bugárovi sa to zdá priveľa

Viac zaplatili Košice za Jamiroquai, keď boli hlavným mestom kultúry.

Galavečer k výročiu Nežnej revolúcie.
Stĺpček Osmelené

Smrť Violy nie je tragédiou temnej uličky

Kto je vinníkom tohto obludného násilia?

Soňa Jánošová
CYNICKÁ OBLUDA

Kočnerova kamoška mudruje o slobode

Kamarátka Kočnera a kolegyňa Kaliho a Maznáka napísala text o slobode. Definícia výrazu chucpe ako lusk!

Neprehliadnite tiež

Pellegrini zvolá bezpečnostnú radu pre podozrenia okolo Naďa z OĽaNO

Premiér chce stretnutie zvolať na piatok ráno.

Premiér Peter Pellegrini.
V popredí predseda strany SNS Andrej Danko a v zadnom rade kandidáti do parlamentných volieb 2020 za stranu SNS zľava Jaroslav Paška, Eva Smolíková a Anton Hrnko počas tlačovej konferencie pri predstavení kandidátky SNS.

Vo Veľkej Tŕni horela prístavba domu, jeden muž zomrel

Požiar zrejme spôsobili horiace sviečky.

V ruinách prístavby bolo nájdené mŕtve telo miestneho muža.

Nebolo nevyhnutné okamžite informovať verejnosť, hovoria policajti o smrti učiteľky

V prípade smrti mladej ženy sa podľa polície nepreukázala aktivita recidivistu.


Ilustračné foto.