Historický kalendár na 16. apríla

Štátny sviatok Dánskeho kráľovstva - výročie narodenín J. V.
kráľovnej Margaréty II. (1940)

Pésach (Sviatok nekysnutého cesta) - jeden z tzv. troch
pútnickych sviatkov, uctievaných v súvislosti s povinnosťou putovať
do Jeruzalema, tradícia ho spája s ukončením zajatia židovského
národa v Egypte, keď ho Mojžiš vyviedol do zasľúbenej zeme, pričom
o tejto udalosti hovorí paschálna hagada (legenda), ktorá sa číta pri
večeri - seder. Pritom sa používa špeciálna súprava riadov (vyberá
sa z kredenca len raz do roka - práve na pesach), čo súvisí so
zásadami kóšernosti zakazujúcimi používať kvások, preto má maces
pripomínať posúchy narýchlo pečené pred odchodom z Egypta; pôvodne
mal poľnohospodársky charakter a až neskôr sa stal náboženským
sviatkom (do 27.4., pričom prvé a posledné dva dni sú sviatky a
štyri dni medzi nimi polosviatky, počas ktorých je dovolené
vykonávať domáce práce) - sviatok pripadá na 15. nisana (tento rok
17.4.), avšak začiatok je dnes po západe slnka


1728
- zomrel v Skalici barokový náboženský spisovateľ, kazateľ
a františkán JÁN ABRAHÁMFI, ktorého modlitebná knižka je prvou
tlačenou modlitebnou knižkou slovenských katolíkov. Narodil sa roku
1662

1833
- zomrel v Badene (Rakúsko) lekár-balneológ a výskumník minerálnych
prameňov JÁN NEPOMUK BECK. Narodil sa 13.12.1789

1873
- narodil sa v Rajci národnokultúrny pracovník, politik a verejný
činiteľ JURAJ ĎURČANSKÝ. Zomrel 1.5.1937

1878
- narodil sa v Zemianskych Kostoľanoch špeciálny pedagóg ŠTEFAN
SOBOLOVSKÝ, riaditeľ ústavu pre hluchonemých, ktorý je jedným zo
zakladateľov slovenskej a čs. praxe a teórie výchovy a vzdelávania
nepočujúcich. Zomrel 30.11.1952

1903 - 100. VÝROČIE
- narodil sa v Šumperku (Česko) vysokoškolský pedagóg, literárny
historik a prekladateľ ANTON BOLEK, ktorý sa venoval problematike
dejín slovenskej literatúry 19. storočia. Zomrel 7.3.1985

1908
- narodil sa v Bedforde (USA) publicista, redaktor, dokumentarista,
archivár a prekladateľ ANDREJ VRBACKÝ, propagátor čs.-juhoslovanských
kontaktov. Zomrel 4.4.1974

1918
- vymenovali za rakúsko-uhorského ministra zahraničia Štefana
Buriana, spolutvorcu agresívnej politiky monarchie voči balkánskym
krajinám

1928
- narodil sa v Šoproni maliar ANTON GALKO, člen Umeleckej besedy
slovenskej, ktorý sa venuje monumentálnej tvorbe v architektúre
a komornej maľbe

1933
- narodila sa ANNA FLOCHOVÁ, členka Slovenskej spoločnosti
prekladateľov odbornej literatúry
- narodil sa JÁN KRAJČI, člen Slovenského syndikátu novinárov

1938
- vyhlásil prezident Edvard Beneš amnestiu pre politických väzňov,
ktorá sa týkala 4000 osôb, pričom bola najväčšou v dejinách prvej
republiky
- narodil sa v Bratislave-Devínskej Novej Vsi prozaik, redaktor
a scenárista RUDOLF SLOBODA. Zomrel tragicky 6.10.1995

1943
- narodil sa v Tajove maliar ĽUBOMÍR ZELINA, ktorý sa venuje komornej
maľbe, kresbe a monumentálnej tvorbe spojenej s architektúrou

1948
- vydali zákon číslo 82 o úprave pôsobnosti vo veciach verejného
vymeriavania a mapovania (zememeračský zákon), ktorý nadobudol
platnosť vyhlásením 28.4., čím bol daný zákonný podklad k sústredeniu
geodetickej a kartografickej služby

1968
- rokovalo predsedníctvo ÚV KSČ o stave príprav krajských konferencií
a otázkach spojených s urýchlenými prípravami zjazdu strany

1978
- začal sa v Prahe osemdňový 9. zjazd Svetovej odborovej federácie

1983
- začal sa v Prahe dvojdňový 6. zjazd Čs. vedecko-technickej
spoločnosti, pričom za predsedu ústrednej rady ČSVTS zvolili
Břetislava Bendu
- uskutočnila sa prvá časť okresných a obvodných konferencií KSČ

1988
- začali sa dvojdňové (a ešte 23.-24.4.) okresné a obvodné
konferencie KSČ, pričom schválili uznesenia s konkrétnymi úlohami pri
postupnej realizácii spoločenskej prestavby a zabezpečovaní úloh
plánu 8. päťročnice

1993
- uskutočnil sa celoslovenský protestný míting pod názvom Je najvyšší
čas
- zomrel v Prievidzi drevorezbár ONDREJ SKLENKA. Narodil sa 25.12.1895

1998
- neurčilo prvé skrutínium tretieho kola prezidentských volieb hlavu
štátu - Milan Sečánsky, navrhnutý poslancami HZDS, získal 59 hlasov,
Brigita Schmögnerová navrhnutá poslancami SDĽ získala 43 hlasov
a Zdeno Šuška, navrhnutý poslancom Miroslavom Kočnárom, získal
5 hlasov

---------------------------------------------------------------

1623
- zomrel taliansky maliar DOMENICO FETTI. Narodil sa roku 1589

1728
- narodil sa britský fyzik, chemik, vysokoškolský pedagóg, objaviteľ
oxidu uhličitého, autor teórie latentného tepla a formulátor
definície jednotky množstva tepla kalórie JOSEPH BLACK, prvý
rozlíšiteľ pojmov tepla a teploty. Zomrel roku 1799

1778
- zomrel český vysokoškolský pedagóg, lekár a fyzik JOSEF TADEÁŠ
KLINKOŠ. Narodil sa roku 1734

1783
- zomrel český významný astronóm, geograf, matematik a fyzik KRISTIÁN
MAYER, objaviteľ dvojhviezd a zakladateľ stellárnej astronómie, ktorý
sa venoval pozorovateľskej činnosti. Narodil sa roku 1719

1788
- zomrel francúzsky prírodovedec, filozof a spisovateľ GEORGE LOUIS
LECLERC DE BUFFON, prvý rozlíšiteľ geologických dôb a predchodca
vývojových teórií. Narodil sa roku 1707

1818
- ratifikoval americký Senát Rushov-Bagotov dodatok k ústave
o neozbrojenej americko-kanadskej hranici

1823
- narodil sa nemecký matematik FERDINAND GOTTHOLD EISENSTEIN. Zomrel
roku 1852

1828
- zomrel španielsky litograf a grafik FRANCISCO JOSÉ DE GOYA
Y LUCIENTES, ktorý patril k najväčším maliarom na prelome 18. a 19.
stopročia. Narodil sa roku 1746

1838
- narodil sa český hudobný skladateľ a zbormajster KAREL BENDL.
Zomrel roku 1897
- narodil sa belgický chemik a priemyselník ERNEST SOLVAY, vynálezca
spôsobu výroby sódy a zakladateľ prvej továrne na jej výrobu. Zomrel
roku 1922

1853 - 150. VÝROČIE
- uviedli do prevádzky indickú trať z Bombaja do Thány, ktorá bola
prvou v Ázii

1858
- zomrel nemecký hudobný skladateľ, pedagóg a klavírny virtuóz JOHANN
BAPTIST CRAMER. Narodil sa roku 1771

1863
- narodil sa český etnograf, spisovateľ, hudobník a významný maliar
LUDVÍK KUBA. Zomrel roku 1956

1868
- schválili voliči v Lousiane americkú ústavu

1888
- narodil sa švajčiarsky klasický filológ ANDRÉ BONNARD, člen
Svetovej rady mieru. Zomrel roku 1959
- zomrel poľský fyzik a vysokoškolský pedagóg ZYGMUNT FLORENTY
WRÓBLEWSKI. Narodil sa roku 1845

1893
- narodil sa český patológ VÁCLAV JEDLIČKA. Zomrel roku 1971
- narodil sa nemecký spisovateľ FRIEDRICH FRANZ VON UNRUH. Zomrel
roku 1986

1898
- narodil sa český hudobný skladateľ a dirigent JAN ZYCH. Zomrel roku
1955

1903 - 100. VÝROČIE
- narodil sa ruský astronóm MITROFAN STEPANOVIČ ZVEREV, ktorý sa
zaoberal problematikou fundamentálnej astronómie, časovou službou
a gravimetriou. Zomrel roku 1991


1908
- prevzal Richard Strauss vedenie symfonických koncertov kráľovského
pruského zboru v Berlíne

1918
- vzbúrili sa francúzski námorníci na krížniku Francúzsko v Čiernom
mori
- dobyli turecké jednotky čiernomorský prístav Batumi, ktorý od roku
1878 patril Rusku

1923
- odstúpil rakúsky spolkový kancelár a kresťanskosociálny politik
Ignaz Seipel
- zomrel rakúsky architekt a dizajnér DAGOBERT PECHE. Narodil sa roku
1887

1938
- podpísali Taliansko a Veľká Británia dohodu, ktorá obsahovala
britské uznanie talianskej anexie Etiópie a tolerovala ďalšiu
intervenciu v prospech frankistov v Španielsku
- narodil sa český textár, básnik a libretista PAVEL VRBA

1943
- bombardovali Spojenci prvýkrát závody Škoda v Plzni, pri čom 242
lietadiel zhodilo 617 ton bômb
- uskutočnilo 27 nemeckých lietadiel nálet na Londýn
- zišiel sa v Klessheime nemecký nacistický diktátor Adolf Hitler
s maďarským fašistickým vodcom a regentom admirálom Miklósom Horthym,
pričom Horthy odmietol nemeckú požiadavku odvolať z postu
ministerského predsedu Miklósa Kállaya, ktorý sa pokúšal rokovať
o separátnom mieri so západnými mocnosťami
- vyhlásil taliansky fašistický vodca Benito Mussolini za operačné
pásmo Sardíniu a Sicíliu
- prijala japonská vláda program zvláštnych cenových opatrení
- zahynul český literárny vedec a germanista ARNOŠT VILÉM KRAUS.
Narodil sa roku 1859
- zomrel španielsky dramatik CARLOS ARNICHES Y BARRERA. Narodil sa
roku 1866

1948
- založili v Paríži na základe Konvencie o európskej hospodárskej
spolupráci na tretej konferencii o Marshallovom pláne ako prvý
spoločný ekonomický orgán západoeurópskych štátov po druhej svetovej
vojne stálu Organizáciu pre európsku hospodársku spoluprácu (OEEC),
ktorej cieľom bolo koordinovať a administratívne z európskej strany
zabezpečovať realizáciu Marshallovho plánu (Programu európskej
obnovy, autorom bol vtedajší americký minister zahraničných vecí
generál George Marshall), pričom jej šéfom sa stal Belgičan
Paul-Henri Spaak; členskú základňu medzinárodnej organizácie OEEC
pôvodne tvorilo 16 západoeurópskych štátov (Belgicko, Dánsko,
Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Luxembursko, Nórsko,
Portugalsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká
Británia a britsko-americká a francúzska okupačná zóna Nemecka),
pričom roku 1949 sa plnoprávnym členom stala NSR a 2.6.1950
pridruženými členmi Kanada a USA (od roku 1955 sa na jej činnosti
v oblasti poľnohospodárstva podieľalo Španielsko a od roku 1958 ako
pozorovateľ Juhoslávia), avšak úloha organizácie presiahla dozor nad
pomocou
pri obnove a OEEC položila základy pre spoluprácu, presahujúcu
hranice krajín, a preto po splnení svojich hlavných cieľov OEEC
30.9.1961 nahradila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
(OECD), ktorej plnoprávnymi členmi sa stali USA a Kanada, čím sa
čisto európska organizácia premenila na organizáciu širšieho
charakteru a založenie OECD dokumentovalo rastúcu pozornosť
ekonomickej pomoci poskytovanej rozvojovým krajinám (nebola predmetom
záujmu OEEC)
- začalo sa mimoriadne dvojdňové zasadnutie Valného zhromaždenia OSN
(do 14.5.) o návrhu USA na vytvorenie nového medzinárodného
povereníctva v Palestíne, avšak Veľká Británia odmietla predĺžiť
činnosť svojej správy do ustanovenia nového medzinárodného orgánu
- narodila sa česká speváčka TENA ELEFTERIADU


1953
- oznámil prezident USA Dwight David Eisenhower v programovom prejave
o americkej zahraničnej politike, že je ochotný spolu so ZSSR hľadať
mierové riešenie medzinárodných problémov
- spustili na vodu britskú kráľovskú jachtu Britannia
- zvíťazil v kanadsko-amrickej hokejovej lige tím Montreal Canadiens
a odniesol si Stanleyho pohár

1968
- uviedli v Moskve prvýkrát drámu Klaunove názory západonemeckého
spisovateľa Heinricha Bölla, v ktorej sa autor kriticky vyrovnával
s nezvládnutou minulosťou Nemecka a recidívami nacizmu v nemeckej
spoločnosti
- venovala Medziparlamentná únia svoje prvé zasadnutie na africkej
pôde v senegalskom Dakare predovšetkým problémom obchodu
- povýšili na maršalov ZSSR armádnych generálov Pavla Batického
a Piotra Koševoja

- zomrela americká prozaička, dramatička a žurnalistka EDNA
FERBEROVÁ. Narodila sa roku 1887

1973
- rokovalo plenárne zasadnutie ÚV Mongolskej ľudovej revolučnej
strany o zahraničnej politike a poľnohospodárskej výstavbe
- obnovilo americké letectvo nálety na Laos, ktoré trvali do 18.4.,
pričom pôvodne ich zastavili po podpísaní dohody o obnovení mieru
v Laose
- zomrel maďarský dirigent ISTVÁN KERTÉSZ. Narodil sa roku 1929

1978
- postihlo tornádo východoindický štát Urísa, pričom zahynulo vyše
400 osôb, niekoľko stoviek bolo zranených a spustošených sedem dedín
- začala sa štvordňová návšteva generálneho tajomníka Kurta Waldheima
v Libanone, Izraeli a na Cypre, pričom rokoval pôsobení jednotiek OSN
v Libanone, izraelskom plnení rezolúcií OSN a situácii na Cypre
- zomrel americký generál LUCIUS DUBIGNON CLAY. Narodil sa roku 1897

1983
- podpísali v Bejrúte zástupcovia francúzskej a libanonskej vlády
protokol o dlhodobej spolupráci vo vojenskej oblasti
- zabili alebo zranili v bojoch pri pohraničnom meste Fakkeh
(provincia Chúzestán) 8500 irackých vojakov

1988
- zastrelili v talianskom meste Forli teroristi z organizácie Brigate
rosse senátora RUFFILLIHO, blízkeho spolupracovníka nového
ministerského predsedu Ciriaca de Mitu
- zavraždilo v tuniskom meste Sidi Busaíd izraelské ozbrojené komando
na čele s budúcim premiérom židovského štátu Ehudom Barakom
zastupujúceho predsedu Organizácie pre oslobodenie Palestíny (OOP),
člena ÚV organizácie Al-Fatah a vojenského veliteľa ABÚ DŽIHÁDA
(vlastným menom Chalíl el Vazir, narodil sa roku 1935), ktorý
zodpovedal za organizovanie arabského odboja v západnom Jordánsku
a pásme Gazy okupovaných Izraelom; vraždu podľa OOP spáchala
izraelská tajná služba Mossad a vyvolala v krízovej oblasti najväčšie
nepokoje od šesťdňovej vojny v roku 1967, pričom zahynulo 16
Palestíncov a vyše 100 bolo zranených

1993
- vyhlásila Bezpečnostná rada OSN východobosniansku Srebrenicu za
chránenú zónu, pričom bosnianski Srbi umožnili vstup kanadským
mierovým jednotkám do mesta
- odporučil v televíznom interview sprostredkovateľ EÚ pre Bosnu
David Owen bombardovanie srbských zásobovacích liniek
- vyhlásil vodca Strany Kurdských pracujúcich Abdullah Ocalan časovo
neobmedzené zastavenie streľby a vyzval vládu zvážiť dovtedajší
federálny systém pomoci kurdskej menšine v Turecku
- obvinil bosniansky prezident Alija Izetbegovič Západ pri návšteve
nórskeho hlavného mesta Oslo z morálnej slabosti a zo zrady Bosny
- uskutočnil sa v Minsku summit Spoločenstva nezávislých štátov,
pričom vyjadrili podporu ruskému prezidentovi Borisovi Jeľcinovi
- vypustilo Rusko kozmické teleso Kozmos 2242
- zomrel nemecký operný spevák (bas) JOSEF GREINDL. Narodil sa roku
1912

1998
- nadobudla platnosť Záväzná zmluva zameraná na rast obchodu
a investícií medzi Západom a Východom v energetike (Charta pre sektor
energetiky), pričom táto iniciatíva vznikla v roku 1990: úlohou
zmluvy bolo povzbudiť západné investície do energetiky východnej
Európy a zaručiť rovnaké zaobchádzanie pre zahraničných a domácich
investorov, pričom sa nevylučoval tranzit tretími krajinami
- zomrel najstarší človek na svete 117-ročná Kanaďanka MARIE-LOUISE
MEILLEUROVÁ, pričom jej prvenstvo uznali aj zástupcovia Guinnessovej
knihy rekordov, pretože ostatní kandidáti nemali dostatočné dokumenty
potvrdzujúce ich vek
- zomrel pedagóg a jeden z najvýznamnejších matematikov 20. storočia
ALBERTO CALDERON, spoluzakladateľ chicagskej analytickej školy, ktorý
je nositeľom viacerých vyznamenaní. Narodil sa roku 1920.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zážitky z Pobaltia: Objavte Tallinn a Rigu
 2. Darček, s ktorým si na vás spomenie 365 dní v roku
 3. Predpremiéra vynoveného VW Passat: Viac IQ, viac online
 4. Šanca pre mladé talenty z oblasti umenia, vedy či športu
 5. Top destinácie a hotely na exotickú dovolenku v zime
 6. Stotisíc ľudí rozhodlo: Nadácia banky rozdelí štvrť milióna eur
 7. Slovensko má historicky najvyšší počet ľudí bankujúcich online
 8. ZSE ako jediné prináša Virtuálnu batériu pre fotovoltiku
 9. First moment: Španielske pobrežie patrí medzi najpredávanejšie
 10. Je lepšie menučko, alebo domáca strava? Týždeň sme varili doma
 1. Podnikanie a významné ukazovatele v roku 2019
 2. Smartfóny Samsung Galaxy S priniesli množstvo inovácií
 3. eKasa prichádza na Slovensko
 4. Zážitky z Pobaltia: Objavte Tallinn a Rigu
 5. 4 úkony, ktoré treba absolvovať po založení s.r.o.
 6. Konferencia - EU support for research
 7. A dynamic year in the industrial and logistics sector
 8. Hotovosť je na ústupe. Karty akceptujú aj v kostole či na ulici
 9. Darček, s ktorým si na vás spomenie 365 dní v roku
 10. Zápis do Registra partnerov vo verejnom sektore
 1. Na dôchodok si možno sporíte zle. Šesť zásad správneho šetrenia 19 127
 2. Darček, s ktorým si na vás spomenie 365 dní v roku 12 486
 3. Zážitky z Pobaltia: Objavte Tallinn a Rigu 9 386
 4. Je lepšie menučko, alebo domáca strava? Týždeň sme varili doma 8 263
 5. Top destinácie a hotely na exotickú dovolenku v zime 5 990
 6. Hotovosť je na ústupe. Karty akceptujú aj v kostole či na ulici 4 933
 7. First moment: Španielske pobrežie patrí medzi najpredávanejšie 4 610
 8. Esin Group: Líder Iniciatívy poľnohospodárov vydiera 4 184
 9. Zbrojársky líder z Považia pomáha ľuďom 4 038
 10. Predpremiéra vynoveného VW Passat: Viac IQ, viac online 3 892

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Kedy tu mávate leto? Vlani bolo v stredu

Reportáž z najchladnejšieho miesta na Slovensku.

Píše Emil Višňovský

Dankova kauza ukázala, že naši politici si nevážia vzdelanie

Stačí im ničím nekrytý papier.

Neprehliadnite tiež

Podcast Dejiny

Vojna vo Vietname: Boli účinnejšie bomby alebo televízne kamery

Ako došlo k porážke svetovej superveľmoci.

Podcast Dejiny - historický podcast v spolupráci s magazínom Historická revue.

V Malej farme zachraňuje zvieratá. Bojuje s nedostatkom a nezáujmom ľudí

Danka Arvaiová: Dobrovoľníctvo musí byť robené zo srdca.

Malá farma má stále nedostatok dobrovoľníkov.

Hviezdou sninskej minizoo je zubor Matúš

Chovajú tam domáce zvieratá, ale aj cudzokrajné druhy.

V Krompachoch sa vykoľajil nákladný vlak, trať je neprejazdná

Cestujúcich prevážajú autobusmi, vlaky meškajú. Opravovať budú celú noc.

Vykoľajený vlak.