Historický kalendár na 24. apríla

Svetový deň skautingu - Deň sv. Juraja

Svetový deň laboratórnych zvierat - Deň boja proti vivisekcii: vyhlásila Spoločnosť proti pokusom na zvieratách (National Antivivisection Society NAVS)

Deň solidarity s arménskym ľudom - vyhlásil Európsky parlament 1987): turecká genocída miliónov Arménov (1915)

Deň hadov - vyliezajú podľa tradície hady zo svojich zimných skrýš
Svätý Fidél zo Sigmaringenu; Svätý Juraj - rímsky dôstojník a mučeník, pričom sviatok sa začal v Ríme sláviť 23.4.683, u nás sa iba pre sv. Vojtecha prekladá na nasledujúci deň

1523
- vydali v Budíne zákon, podľa ktorého boli luteráni vyhlásení za
kacírov

1648
- zomrel v Levoči súkromný učiteľ, cisársky dvorný matematik,
astronóm, geograf a vydavateľ kalendárov DAVID FRÖHLICH, autor jednej
z prvých systematických geografických prác na Slovensku a propagátor
heliocentrickej sústavy. Narodil sa roku 1595

1698
- narodil sa v Šenkviciach historik a úradník GABRIEL KOLINOVIČ.
Zomrel 24.12.1770

1763
- narodil sa vo Veľkých Chlievanoch národnokultúrny dejateľ,
katolícky cirkevný hodnostár, mecén Slovenského učeného tovarišstva,
prekladateľ, cenzor a vydavateľ JURAJ PALKOVIČ, najvýznamnejší
predstaviteľ bernolákovského hnutia po smrti Bernoláka
a Fándlyho, pričom jeho zásluhou začiatkom 20-tych rokov
19. storočia ožila literárna aktivita bernolákovcov. Zomrel 21.1.1835

1803 - 200. VÝROČIE
- narodil sa v Topoli gréckokatolícky kňaz, kultúrny pracovník,
pedagóg, osvetový pracovník, básnik, dramatik a publicista ALEXANDER
DUCHNOVYČ, najvýznamnejší predstaviteľ generácie buditeľov medzi
Ukrajincami-Rusínmi v Uhorsku v 19. storočí. Zomrel 30.3.1865

1813
- zomrel v Myjave-Turej Lúke evanjelický farár, hudobník, ovocinár
a ľudový liečiteľ ONDREJ ŠKULTÉTY. Narodil sa 24.2.1740

1893
- založili celoslovenský spolok Muzeálnu slovenskú spoločnosť
v Martine, ktorá združovala pracovníkov rozličných vlastivedných
odborov a ťažiskom práce bolo v zabezpečovaní materiálov pre múzeum
a knižnicu, pričom jej zakladateľom a prvým predsedom bol Andrej Kmeť

1928
- vyšiel prvý ilustrovaný športový týždenník Športový týždeň

1938
- narodil sa vo Fiľakove stavebný inžinier a vysokoškolský pedagóg
ZOLTÁN AGÓCS, autor a spoluautor vysokoškolských učebníc, monografií,
výskumných projektov, noriem, vedeckých a odborných článkov, ktorý
je expertom pre diagnostikovanie exponovaných oceľových konštrukcií
- skončil sa v Karlových Varoch dvojdňový 6. zjazd Sudetonemeckej
strany, na ktorom proklamoval Konrad Henlein
autonomisticko-federalistické požiadavky voči ČSR (tzv. karlovarský
program): vytvoriť z pohraničných oblastí samostatné územie, kde mali
platiť nacistické zákony
- narodil sa v Kokave nad Rimavicou choreograf, historik
a kultúrno-osvetový pracovník IGOR KOVAČOVIČ, režisér folklórnych
festivalov

1953
- schválilo Národné zhromaždenie zákon o školskej sústave a vzdelaní
učiteľov a číslo 35 o štátnom požiarnom dozore, ktorý zvýraznil
význam dobrovoľnej požiarnej ochrany

1968
- začala sa dvojdňová 23. plenárna schôdza Národného zhromaždenia,
pričom schválili zákon o zmenách v organizácii a pôsobnosti
niektorých ústredných orgánov a rokovali o programovom vyhlásení
vlády prednesenom Oldřichom Černíkom

1998
- zomrel v Nitre-Janíkovciach pedagóg, regionálny historik
a publicista ŠTEFAN MILO. Narodil sa 18.4.1924


---------------------------------------------------------------

1533
- narodil sa holandský princ a vodca boja nizozemských stavov proti
Španielom VILIAM I. ORANŽSKÝ. Zomrel roku 1584

1547
- vydala sa 16-ročná škótska kráľovná Mária Stuartová za francúzskeho
následníka trónu a budúceho kráľa Františka II.

1723
- popravili švajčiarskeho dôstojníka, bojovníka za slobodu
a vlastenca JEANA ABRAHAMA DANIELA DAVELA. Narodil sa roku 1670

1743
- narodil sa britský kňaz, básnik a vynálezca prvých použiteľných
tkáčskych krosien, zlepšiteľ textilných a poľnohospodárskych strojov
EDMUND CARTWRIGHT. Zomrel roku 1823

1833
- patentovali fľašu na výrobu sódovej vody

1848
- zvíťazili pri Översee pruské vojská nad dánskymi jednotkami

1873
- narodil sa rakúsky generál, politik a štátnik THEODOR KÖRNER.
Zomrel roku 1957
- narodil sa francúzsky maliar ANDRÉ BAUCHANT. Zomrel roku 1958

1878
- založil Thomas Alva Edison v New Yorku firmu na výrobu ním
vynájdeného fonografu (gramofónu)

1888
- založili v USA firmu Eastman Kodak

1893
- narodil sa britský filmový a divadelný herec, režisér a scenárista
LESLIE HOWARD. Zomrel roku 1943

1898
- vyhlásilo Španielsko vojnu USA, keď dostalo ultimátum stiahnuť
armádu z Kuby, začala sa španielsko-americká vojna
- narodil sa český herec a režisér JAROSLAV PRŮCHA. Zomrel roku 1963


1903
- uzavrelo Rusko obchodnú dohodu s Čínou, ktorá mu dávala rozsiahle
hospodárske práva v Mandžusku
- narodil sa gruzínsky prozaik AKAKIJ JONOVIČ BELIAŠVILI. Zomrel roku
1961
- zomrel český novinár a publicista FRANTIŠEK KOMPRDA, organizátor
kultúrneho života brnianskeho robotníctva. Narodil sa roku 1852

1918
- došlo k ťažkej námornej bitke medzi rakúsko-uhorským námorníctvom
a talianskymi vojnovými loďami pri albánskom prístavnom meste Vlor‰

1923
- požiadal premiér talianskej vlády Benito Mussolini koaličnú ľudovú
stranu, aby uznala fašizmus, načo jej štyria ministri podali demisiu
- narodila sa česká divadelná herečka LUDMILA PÍCHOVÁ

1928
- narodil sa český hudobný skladateľ a televízny režisér GUSTAV
KŘIVINKA. Zomrel roku 1990
- zomrel český maliar-portrétista a ilustrátor VIKTOR OLIVA. Narodil
sa roku 1861

1933
- narodil sa rakúsky herec, režisér a intendant HELMUT LOHNER

1938
- vypukli v Tunisku po zatknutí vodcu boja za nezávislosť Habíba
Burgíbu krvavé nepokoje proti francúzskej okupačnej moci
- narodila sa česká speváčka a sólistka opery NAĎA ŠORMOVÁ
- zomrel český agrárny politik a štátnik FRANTIŠEK UDRŽAL. Narodil sa
roku 1866

1943
- zaútočilo americké letectvo na japonské postavenia na Aleutách
- začal sa v USA štrajk baníkov pod heslami izolacionistického
hnutia, pričom 1. mája sa skončil, pretože prezident Franklin Delano
Roosevelt vydal nariadenie, podľa ktorého sa všetky bane dostali pod
štátnu kontrolu

1948
- uskutočnila sa v New Yorku premiéra baletu Orfeus od Igora
Stravinského
- zomrel mexický hudobný skladateľ MANUEL MARÍA PONCE. Narodil sa
roku 1882

1953
- povýšila britská kráľovná Alžbeta II. premiéra Winstona Churchilla
do rytierskeho stavu
- zomrel nemecký sociológ ALFRED VIERKANDT. Narodil sa roku 1867

1958
- uviedli do prevádzky najvyššie položený (2504 metrov) európsky
televízny vysielač vo švajčiarskom Säntise

1968
- začala sa v New Yorku druhá časť 22. Valného zhromaždenia OSN,
ktorá mala dokončiť prerokúvanie problémov z jesenného zasadnutia
roku 1967 (návrh zmluvy o nešírení jadrových zbraní, situáciu na
Blízkom východe a problém Juhozápadnej Afriky
- postihlo americké štáty Kentucky, Ohio a Tennessee ničivé tornádo,
ktoré spôsobilo miliónové hmotné škody, pričom zahynulo 10 osôb
a približne 100 bolo zranených
- prijalo Valné zhromaždenie OSN Maurícius za člena OSN, čím sa počet
členských štátov zvýšil na 124

1973
- zastavili v Kambodži na šesť mesiacov činnosť parlamentu
a vytvorili štátnu radu, kde okrem Lon Nola boli traja predstavitelia
buržoáznej opozície
- vytvoril bolívijsky prezident Hugo Banzer Suárez novú vládu
s posilnenými pozíciami armády
- vyhlásila thajská vláda 10 provincií vrátane Bangkoku za uzatvorené
oblasti pre epidémiu cholery
- zabili pri prestrelke s políciou vodcu pokusu o štátny prevrat
v Kongu (Brazzaville) vo februári 1972 ANGEHO DIAWARU

1978
- začala sa trojdňová konferencia Socialistickej internacionály
o odzbrojení
- založili v Salzburgu predstavitelia 18 konzervatívnych
a kresťanskodemokratických strán z 15 štátov Európsku demokratickú
úniu (EDU)
- dohodli sa ministri zahraničných vecí Francúzska, Kanady, NSR, USA
a Veľkej Británie na spoločnom návrhu riešenia situácie v Namíbii
- začalo sa v New Yorku 9. mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia
OSN o Namíbii

1983
- stratila Socialistická strana Rakúska (SPÖ) v rakúskych
parlamentných voľbách dovtedajšiu absolútnu väčšinu, preto rezignoval
spolkový kancelár Bruno Kreisky a jeho nástupcom sa stal Fred Sinowatz
- nadobudol platnosť nový zákon o politických stranách v Turecku

1988
- získal v prvom kole francúzskych prezidentských volieb
socialistický prezident Francois Mitterrand 34,5 percenta hlasov pred
občianskymi kandidátmi Jacquom Chiracom (19,5) a Raymondom Barrom
(16,5), pričom Mitterrand a Chirac postúpili do druhého kola
- uskutočnili sa v Kamerune prezidentské a parlamentné voľby, pričom
dovtedajšieho prezidenta Paula Biyu zvolili znovu
- vypukol v blízkosti Floridy na palube americkej ponorky Bonefish
požiar, pričom 89 členov posádky sa podarilo evakuovať na fregatu
Carr a 10 námorníkov bolo nezvestných
- vymenoval panamský prezident Solís Palma sedem nových ministrov
z 12-člennej vlády
- uskutočnili sa v Novej Kaledónii prezidentské a regionálne voľby,
pričom došlo k incidentom medzi domorodými Kanakmi a francúzskymi
policajtmi, ktorých zajali a Francúzsko 27.4. vyslalo 250
príslušníkov špeciálnych elitných jednotiek

1993
- prenikli do uneseného lietadla v meste Amritsar (Kašmír)
protiteroristické jednotky indickej armády, zastrelili únoscu
lietadla a oslobodili všetkých 141 osôb na palube
- vybuchla v centre Londýna bomba odpálená príslušníkmi IRA, pričom
zahynula jedna osoba
- začala sa v Tokiu dvojdňová konferencia ministrov hospodárstva 15
západných a východných štátov o spolupráci pri prechode hospodárstva
krajín bývalého sovietskeho bloku na trhovú ekonomiku
- založili Srbi z Bosny a Hercegoviny a chorvátskej Krajiny spoločný
parlament (Národné zhromaždenie)
- zomrel vo veku 76 rokov vietnamský filozof TRAN DUC THAO
- zomrel bývalý predseda Afrického národného kongresu a juhoafrický
politik OLIVER TAMBO. Narodil sa roku 1917

1998
- musel sa v innsbruckej Univerzitnej nemocnici prezident ČR Václav
Havel podrobiť tracheotómii (vytvorenie umelého, zvonku urobeného
otvoru na hrdle s cieľom uľahčiť pacientovi dýchanie)
- zomrela francúzska prozaička-realistka CHRISTINE ROCHEFORTOVÁ.
Narodila sa roku 1917

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Rastie nám pokrivená generácia?
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 903
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 11 444
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 9 698
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 911
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 243
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 2 124
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 580
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 408
 9. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 344
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 1 155

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Ovocinár: Vypestovať si vlastné ovocie je úplne iný zážitok

Vlastné ovocie má úplne inú chuť, ako to kúpené.

KOMENTÁRE

Ozajstná stávka víkendu je voľba koaličného partnera Merkelovej

Je kľúčový ako pre stredovýchodnú EÚ, tak aj Emmaunela Macrona.

Neprehliadnite tiež

Domov

Aké stíhačky môže kúpiť Slovensko a ktoré ponuky sú nereálne?

Rozhodovať sa bude len medzi gripenmi a stíhačkami F-16. Analytik by radšej bral menej kusov, ale modernejších lietadiel

Domov

Najhoršiu zmrzlinu toto leto našli v Ružomberku

Takmer v tretine kontrolovaných zmrzlinární zistili hygienici nedostatky.

Domov

Z eurofondov sa nič nerozkradlo, Plavčan urobil kroky, hovorí Paška z SNS

Vláda robí dlhodobé opatrenia proti korupcii, povedal Ján Podmanický zo Smeru.

Domov

Danko nemá problém zasmiať sa na ľudovej tvorivosti aj na jeho účet

Prekáža mu, keď niektoré strany manipulujú verejnou mienkou.