Historický kalendár na 25. apríla

Deň ANZAC v Austrálii, Novom Zélande, Tonge a Západnej Samoe - austrálsky a novozélandský expedičný zbor (Australian and New Zealand Army Corps) bojujúci počas prvej svetovej vojny po boku Veľkej Británie - začalo sa roku 1915 päťdňové britské vyloďovanie britsko-francúzskeho expedičného zboru na Gallipolskom polostrove s cieľom podporiť námornú dardanelskú operáciu a prebiť sa k Carihradu

Deň oslobodenia Sinajského polostrova v Egypte (1982)

Deň slobody v Portugalsku - zvrhnutie totalitnej diktatúry (1974)

Deň oslobodenia v Taliansku - výročie povstania (1945)

Deň malárie v Afrike - uskutočnilo sa v nigérijskej Abuji (2000) stretnutie ministrov zdravotníctva afrických krajín a zástupcov humanitných organizácií o boji proti malárii, pričom na túto chorobu v Afrike každý rok zomrie vyše milióna ľudí (90 percent všetkých obetí), jeho cieľom je zdôrazniť význam boja proti tejto smrteľnej chorobe, organizujú sa rôzne osvetové akcie

Deň stromov v USA - prvýkrát ho v roku 1872 navrhol publicista a priekopník z Nebrasky Sterling Morton, pričom v rôznych štátoch USA sa slávi v iný deň, no niekoľko amerických prezidentov ho nakoniec ako celoamerický sviatok vyhlásili na posledný piatok v apríli; jeho cieľom je podporovať pestovanie stromov a zdôrazňovať ich význam v ekosystéme

Marek, evanjelista (sviatok)

1733
- narodil sa v Grazi (Rakúsko) prírodovedec, vysokoškolský pedagóg
a jezuita MATEJ PILLER. Zomrel 10.11.1788

1803 - 200. VÝROČIE
- založili slovenskí evanjelici zo Slovenského Komlóša obec Nadlak
v Rumunsku, pričom potom sa tam usadili aj ďalší slovenskí roľníci
z Dolnej zeme, Gemera, Hontu, Zvolena, Liptova a Oravy

1848
- vydala rakúska vláda tzv. oktrojovanú ústavu, ktorá poskytovala
niektoré občianske slobody, avšak zaisťovala aj naďalej prevahu
veľkostatkárov v politickom živote štátu
- zomrel v Nitre-Kyneku právnik a stoličný hodnostár JÁN UZOVIČ.
Narodil sa 17.5.1791

1863
- narodil sa v Nitre tlačiar VIKTOR KAROL KAPSZ. Zomrel 15.12.1926
- zomrel v Brezovej pod Bradlom dobrovoľnícky kapitán, ľudovýchovný
pracovník a učiteľ KAROL SUCHÁČ, spolutvorca Žiadostí slovenského
národa v stolici Nitrianskej. Narodil sa 10.10.1808
- narodil sa v Solčanoch veľkostatkár a publicista LÍVIUS ODESCALCHI.
Zomrel 21.8.1938

1873
- narodil sa v Bratislave mykológ a odborný publicista DEZIDER HEGYI.
Dátum úmrtia neznámy
- uskutočnili sa v bratislavskej krytej jazdiarni medzinárodné
preteky v drezúre, ktoré mali svetovú premiéru a organizovala ich
viedenská spoločnosť Campagnereiter


1883
- narodil sa v Slovenskej Ľupči prozaik, básnik, redaktor, zberateľ
folklóru, prekladateľ a úradník SAMUEL CAMBEL, autor básní z okruhu
Slovenskej moderny, ktorý bol významnejší ako prozaik, pričom
uprednostňoval dedinskú poviedku. Zomrel 8.7.1935

1898
- zomrel v Budapešti (Maďarsko) lesnícky odborník a publicista EMIL
BELHÁZY, organizátor lesníctva v Uhorsku a vynálezca lesnej buzoly,
ktorý zabezpečoval uplatňovanie lesného zákona z roku 1879, pričom sa
zaoberal hospodárskou úpravou lesov a lesným meračstvom. Narodil sa
24.12.1840

1913
- narodil sa v Dolnom Hričove hudobný skladateľ, pedagóg, dirigent,
organizátor ochotníckeho hudobného života a významný osvetový
pracovník DEZIDER NÁGEL. Zomrel 17.6.1981

1918
- vypukla vzbura vojakov náhradného práporu pešieho pluku 12
z Komárna umiesteného vo vojvodinskom meste Zrenjanin, na ktorej sa
zúčastnili aj slovenskí vojaci

1928
- narodil sa v Spišskom Bystrom vysokoškolský pedagóg JOZEF DZUGAS
- narodila sa v Kátlovciach herečka HANA KOSTOLANSKÁ
- narodil sa v TALLINNE (Estónsko) maliar JAAK ADAMSON, ktorý sa
venuje maľbe, grafike, kresbe a úžitkovej tvorbe

1938
- narodil sa v Talline (Estónsko) maliar JAAK ADAMSON, ktorý
v súčasnosti žije a tvorí v Kremnici

1943

- narodil sa v Báčskom Petrovci (JZR) literárny kritik, redaktor,
pedagóg, autor a prekladateľ učebníc SAMUEL BOLDOCKÝ

1948
- narodila sa muzikologička ZUZANA VITÁLOVÁ

1953 - 50. VÝROČIE
- narodil sa VLADIMÍR DANKO, člen Spolku architektov Slovenska
- narodil sa v Handlovej teoretik moderného výtvarného umenia
a historik umenia ĽUBOMÍR PODUŠEL, člen Asociácie teoretikov,
kritikov a historikov výtvarného umenia
- vyšlo v Bratislave prvé číslo dvojtýždenníka Technické noviny
- narodil sa Lučenci jazykovedec a vysokoškolský pedagóg PAVOL ŽIGO,
ktorý sa vo vedecko-výskumnej činnosti zameriava na dejiny
slovenského jazyka, jeho vývin a na výskum nárečí, pričom osobitnú
pozornosť venuje všeobecnej jazykovede, slavistike a štúdiu
kartvelských jazykov
- narodil sa v Bratislave hudobný skladateľ a pedagóg ANTON VISKUP

1963
- uskutočnil sa v Bratislave seminár o rozhlasovej réžii

1968
- prijali Ludvík Svoboda, Alexander Dubček a Oldřich Černík hlavného
veliteľa spojených ozbrojených síl štátov Varšavskej zmluvy Ivana
Ignatieviča Jakubovského

1973
- začala sa v obci Jaslovské Bohunice výstavba hlavného výrobného
bloku jadrovej elektrárne V-1 s výkonom 2x440 megawattov podľa
sovietskej dokumentácie
- zomrel v Bratislave filmový pracovník, organizátor a publicista
ARNOLD J. FRAŇO, riaditeľ Slovenského filmového ústavu. Narodil sa
12.7.1922
- začala sa dvojdňová spoločná schôdza oboch komôr Federálneho
zhromaždenia, pričom prijali zákony o ochrannom dohľade, pestúnskej
starostlivosti, novelu občianskeho súdneho poriadku a Dohodu
o potlačovaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného
letectva

1983
- začala sa návšteva delegácie na čele s Petrom Colotkom v Afganistane

1988
- uskutočnila sa spoločná protestná demonštrácia ochrancov prírody
z ČSSR, Maďarska a Rakúska na oboch stranách Sústavy vodných diel
Gabčíkovo-Nagymaros
- zomrel v Nitre vysokoškolský pedagóg KAROL JARÁBEK. Narodil sa
17.1.1921
- začala sa štvordňová návšteva ministra zahraničných vecí Bohuslava
Chňoupka v Egypte

1998
- zvolili vo Zvolene na zjazde SDĽ za volebného lídra Jozefa Migaša

---------------------------------------------------------------

1408
- dobyl neapolský kráľ Ladislav z Anjou Rím


1763
- narodil sa český profesor, filológ a humanista ALOIS KLAR,
zakladateľ pražských ústavov pre slepcov. Zomrel roku 1833

1853 - 150. VÝROČIE
- zomrel americký lekár WILLIAM BEAUMONT, ktorý opísal chemickú
podstatu tráviaceho procesu a význam žalúdočnej šťavy. narodil sa
roku 1785

1873
- narodil sa britský spisovateľ WALTER JOHN DE LA MARE. Zomrel roku
1956


1883
- narodil sa český jazykovedec a romanista JOSEF KOPAL. Zomrel roku
1966
- narodil sa sovietsky dôstojník a maršal SEMION MICHAJLOVIČ
BUĎONNYJ, legendárny hrdina Veľkej vlasteneckej vojny. Zomrel roku
1973


1898
- vyhlásili USA kongresovou rezolúciou vojnu Španielsku, pričom išlo
o americké kolónie Španielska
- zomrel švajčiarsky maliar MARC LOUIS BENJAMIN VAUTIER. Narodil sa
roku 1829


1903 - 100. VÝROČIE
- narodil sa sovietsky akademik, matematik a vysokoškolský pedagóg
ANDREJ NIKOLAJEVIČ KOLMOGOROV. Zomrel roku 1987

1908
- narodil sa český kresliar, teoretik, básnik, literát a fotograf
VILÉM REICHMANN. Zomrel roku 1991

1913
- zomrel ukrajinský revolučný demokrat a prozaik MYCHAJLO MYCHAJLOVYČ
KOCIUBYNSKYJ. Narodil sa roku 1864
- narodil sa švajčiarsky hudobný vedec a vysokoškolský pedagóg KURT
VON FISCHER

1918
- založili Rádiotelegrafickú agentúru Ukrajiny
- konala sa vo Frankfurte nad Mohanom premiéra opery Poznačení od
Franza Schrekersa o zúfalom boji o lásku a silnú erotiku
- narodila sa svetoznáma americká černošská džezová speváčka ELLA
FITZGERALDOVÁ. Zomrela roku 1996
- narodila sa americká sopranistka švédsko-maďarského pôvodu ASTRID
IBOLYKA MARIA VARNAYOVÁ

1923
- narodila sa švédska divadelná a filmová herečka ANITA BJÖRKOVÁ
- narodil sa džezový gitarista a spevák ALBERT KING. Zomrel roku 1992

1928
- narodila sa česká tanečnica, sólistka baletu a pedagogička OLGA
SKÁLOVÁ
- zomrel ruský generál a jeden z organizátorov kontrarevolúcie PIOTR
NIKOLAJEVIČ WRANGEL. Narodil sa roku 1878

1933
- sprevádzkovali v Benátkach jediné cestné spojenie medzi pevninou
a železničnou stanicou, nová asi tri kilometre dlhá cesta viedla cez
záliv na 226 pilieroch

1938
- dohodli sa Veľká Británia a Írsko na otázkach obrany, obchodu
a financií, no opätovnom zjednotení Írska sa nerokovalo

1943
- podnikli Japonci nový útok na barmskú Arakanu
- prerušil ZSSR v dôsledku katynského prípadu diplomatické styky
s poľskou exilovou vládou v Londýne
- vydali v nacistickom Nemecku nový zákon o štátnom občianstve,
ktorým sa nepriznalo nemecké občianstvo Židom, miešancom prvého
stupňa a cigánom (Rómom)
- zomrel ruský režisér, dramatik, pedagóg a spisovateľ VLADIMÍR
IVANOVIČ NEMIROVIČ-DANČENKO. Narodil sa roku 1858
- narodil sa český divadelný herec PETR KŘIVÁČEK
- narodil sa britský spevák TONY CHRISTIE

1948
- oznámil indický premiér Džavaharlál Néhrú, že jeho krajina bude
prísne dodržiavať kurz neutrality v zahraničnej politike

1953 - 50. VÝROČIE
- reagoval sovietsky denník Pravda na vystúpenie prezidenta USA
Dwighta Eisenhowera vyjadrením ochoty nového vedenia ZSSR začať
rozhovory o mierovom riešení medzinárodných otázok


1958
- zomrel americký zoológ a genetik nemeckého pôvodu RICHARD
GOLDSCHMIDT. Narodil sa roku 1878


1963
- zomrel český herec a režisér JAROSLAV PRŮCHA. Narodil sa roku 1898


1968
- zahynulo vyše 100 osôb pri nálete federálneho letectva na
biafranské mesto Umuahia
- mal podľa oznámenia amerického prezidenta Johnsona zaujať miesto
stáleho zástupcu USA v OSN bývalý námestník ministra zahraničných
vecí USA George W. Ball namiesto Arthura Goldberga
- skončilo sa vo Varšave štvordenné rokovanie štátov RVHP
a Juhoslávie podpisom protokolu o vzájomných dodávkach tovaru na
základe tzv. multiclearingu
- zabili v južnom Vietname podľa oznámenia od 1.1.1961 27.704
amerických vojakov a 329.742 vlastencov
- vypustil ZSSR úspešne kozmické teleso Kozmos 218
- zranili ľahko predsedu alžírskej revolučnej rady a vlády Huariho
Bumediena pri atentáte neznámych páchateľov
- zomrel francúzsky kanonik, bojovník za mier a verejný činiteľ FÉLIX
KIR. Narodil sa roku 1876
- zomrel nemecký tanečník a choreograf HARALD KREUTZBERG. Narodil sa
roku 1902


1973
- vypustil ZSSR úspešne kozmické teleso Kozmos 555
- začalo sa v Dipoli pri Helsinkách štvrté kolo konzultácií
o príprave celoeurópskej konferencie
- predložila v Paríži delegácia dočasnej vlády južného Vietnamu na
rokovaniach so zástupcami saigonskeho režimu šesťbodový návrh, ktorý
mal viesť k podpisu dohody o vnútorných záležitostiach južného
Vietnamu
- zostavil Amin al-Háfiz novú libanonskú vládu


1978
- vyzval generálny tajomník OSN Kurt Waldheim členov Červených brigád
prepustiť Alda Mora

1983
- predstavil hamburský magazín Stern na tlačovej konferencii denníky
Adolfa Hitlera z rokov 1932-1945 a súčasne oznámil, že o tri dni
z nich začne publikovať výňatky, no odborníci o desať dní s použitím
kriminalistických metód dokázali, že ide o falzifikáty; reportéra
Sternu Gerda Heidemanna, ktorý ich získal a ich objaviteľa obchodníka
Konrada Kujaua odsúdili na viacročné tresty väzenia
- preletela americká sonda Pionner 10 okolo planéty Pluto
- vypustil ZSSR úspešne kozmické teleso Kozmos 1456
- uskutočnili sa v Portugalsku parlamentné voľby, pričom
v 250-člennom Zhromaždení republiky mala Socialistická strana 99
kresiel, Sociálnodemokratická strana 74, Spojenectvo jednotného ľudu
(na čele s Komunistickou stranou) 44 a Kresťanskodemokratická strana
29 mandátov

1988
- odsúdil mimoriadny izraelský súd bývalého ukrajinského dozorcu
v koncentračnom tábore Treblinka Ivana Demjanuka za hromadné vraždy
Židov na trest smrti, pričom rozsudok v roku 1993 pre nedostatok
dôkazov zrušili
- zahynulo osem osôb a 72 bolo zranených pri železničnom nešťastí
v blízkosti dánskeho Soroe
- prisľúbil afganský prezident Nadžíbulláh stiahnutie armády z jej
postavení blízko pakistanských hraníc
- oznámil americký prezident Ronald Reagan predĺženie hospodárskeho
embarga USA voči Nikarague z mája 1985 o ďalší rok
- vypukol pri britskom mestečku Telford požiar v jednom z najväčších
skladov NATO, pričom po výbuchu sa zapálil celý komplex skladu


1993
- zvíťazil ruský prezident Boris Jeľcin v ľudovom referende, ktoré mu
vyslovilo dôveru, ale nezískal súhlas s vypísaním predčasných
parlamentných a prezidentských volieb
- začalo sa v Pakistane päťdňové 21. zasadnutie Organizácie islamskej
konferencie s účasťou zástupcov z 51 krajín
- vypustili USA úspešne kozmické teleso Alexis

1998
- zvíťazila Zjednotená nigérijská kongresová strana (UNCP)
v parlamentných voľbách, ktoré milióny Nigérijčanov bojkotovali
(strany opozície tak protestovali proti vojenskej vláde na čele
s prezidentom generálom Sanim Abachom)
- stala sa Kateřina Stočesová Miss ČR

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 3. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 5. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 6. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 7. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 8. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 9. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 16 208
 2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 11 162
 3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 9 033
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 6 919
 5. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 373
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 257
 7. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 5 542
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 5 112
 9. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 481
 10. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 4 122

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kotlebovcom po zrušení môžu siahnuť na majetok, pozrite sa na aký

Kotlebovcom sa po vstupe do banskobystrickej župy začalo dariť, kupovali autá aj domy.

SVET

Rakúska štátna tajomníčka: Teraz útočia na webe, zajtra v uliciach

Rakúsko pripravuje zákony o nenávistných prejavoch.

Neprehliadnite tiež

Kotlebovcom po zrušení môžu siahnuť na majetok, pozrite sa na aký

Kotlebovcom sa po vstupe do banskobystrickej župy začalo dariť, kupovali autá aj domy.

Slováci by si radi zachovali pozíciu medzi Západom a Východom

V krajinách strednej a východnej Európy podpora NATO zaostáva za podporou pre EÚ.

Cirkev o podpore Kotlebu: takto sa kňazi nesmú správať

Konferencia biskupov Slovenska síce kritizuje verejnú podporu kňazov Kotlebovej strane, nehovorí o škodlivosti jej ideológie.

Slovensko má po 35 rokoch druhé národné plemeno oviec - slovenskú dojnú ovcu

Vyšľachtená je z pôvodných slovenských plemien a špecializovaných dojných plemien.