Historický kalendár na 25. apríla

Deň ANZAC v Austrálii, Novom Zélande, Tonge a Západnej Samoe - austrálsky a novozélandský expedičný zbor (Australian and New Zealand Army Corps) bojujúci počas prvej svetovej vojny po boku Veľkej Británie - začalo sa roku 1915 päťdňové britské vyloďovanie britsko-francúzskeho expedičného zboru na Gallipolskom polostrove s cieľom podporiť námornú dardanelskú operáciu a prebiť sa k Carihradu

Deň oslobodenia Sinajského polostrova v Egypte (1982)

Deň slobody v Portugalsku - zvrhnutie totalitnej diktatúry (1974)

Deň oslobodenia v Taliansku - výročie povstania (1945)

Deň malárie v Afrike - uskutočnilo sa v nigérijskej Abuji (2000) stretnutie ministrov zdravotníctva afrických krajín a zástupcov humanitných organizácií o boji proti malárii, pričom na túto chorobu v Afrike každý rok zomrie vyše milióna ľudí (90 percent všetkých obetí), jeho cieľom je zdôrazniť význam boja proti tejto smrteľnej chorobe, organizujú sa rôzne osvetové akcie

Deň stromov v USA - prvýkrát ho v roku 1872 navrhol publicista a priekopník z Nebrasky Sterling Morton, pričom v rôznych štátoch USA sa slávi v iný deň, no niekoľko amerických prezidentov ho nakoniec ako celoamerický sviatok vyhlásili na posledný piatok v apríli; jeho cieľom je podporovať pestovanie stromov a zdôrazňovať ich význam v ekosystéme

Marek, evanjelista (sviatok)

1733
- narodil sa v Grazi (Rakúsko) prírodovedec, vysokoškolský pedagóg
a jezuita MATEJ PILLER. Zomrel 10.11.1788

1803 - 200. VÝROČIE
- založili slovenskí evanjelici zo Slovenského Komlóša obec Nadlak
v Rumunsku, pričom potom sa tam usadili aj ďalší slovenskí roľníci
z Dolnej zeme, Gemera, Hontu, Zvolena, Liptova a Oravy

1848
- vydala rakúska vláda tzv. oktrojovanú ústavu, ktorá poskytovala
niektoré občianske slobody, avšak zaisťovala aj naďalej prevahu
veľkostatkárov v politickom živote štátu
- zomrel v Nitre-Kyneku právnik a stoličný hodnostár JÁN UZOVIČ.
Narodil sa 17.5.1791

1863
- narodil sa v Nitre tlačiar VIKTOR KAROL KAPSZ. Zomrel 15.12.1926
- zomrel v Brezovej pod Bradlom dobrovoľnícky kapitán, ľudovýchovný
pracovník a učiteľ KAROL SUCHÁČ, spolutvorca Žiadostí slovenského
národa v stolici Nitrianskej. Narodil sa 10.10.1808
- narodil sa v Solčanoch veľkostatkár a publicista LÍVIUS ODESCALCHI.
Zomrel 21.8.1938

1873
- narodil sa v Bratislave mykológ a odborný publicista DEZIDER HEGYI.
Dátum úmrtia neznámy
- uskutočnili sa v bratislavskej krytej jazdiarni medzinárodné
preteky v drezúre, ktoré mali svetovú premiéru a organizovala ich
viedenská spoločnosť Campagnereiter


1883
- narodil sa v Slovenskej Ľupči prozaik, básnik, redaktor, zberateľ
folklóru, prekladateľ a úradník SAMUEL CAMBEL, autor básní z okruhu
Slovenskej moderny, ktorý bol významnejší ako prozaik, pričom
uprednostňoval dedinskú poviedku. Zomrel 8.7.1935

1898
- zomrel v Budapešti (Maďarsko) lesnícky odborník a publicista EMIL
BELHÁZY, organizátor lesníctva v Uhorsku a vynálezca lesnej buzoly,
ktorý zabezpečoval uplatňovanie lesného zákona z roku 1879, pričom sa
zaoberal hospodárskou úpravou lesov a lesným meračstvom. Narodil sa
24.12.1840

1913
- narodil sa v Dolnom Hričove hudobný skladateľ, pedagóg, dirigent,
organizátor ochotníckeho hudobného života a významný osvetový
pracovník DEZIDER NÁGEL. Zomrel 17.6.1981

1918
- vypukla vzbura vojakov náhradného práporu pešieho pluku 12
z Komárna umiesteného vo vojvodinskom meste Zrenjanin, na ktorej sa
zúčastnili aj slovenskí vojaci

1928
- narodil sa v Spišskom Bystrom vysokoškolský pedagóg JOZEF DZUGAS
- narodila sa v Kátlovciach herečka HANA KOSTOLANSKÁ
- narodil sa v TALLINNE (Estónsko) maliar JAAK ADAMSON, ktorý sa
venuje maľbe, grafike, kresbe a úžitkovej tvorbe

1938
- narodil sa v Talline (Estónsko) maliar JAAK ADAMSON, ktorý
v súčasnosti žije a tvorí v Kremnici

1943

- narodil sa v Báčskom Petrovci (JZR) literárny kritik, redaktor,
pedagóg, autor a prekladateľ učebníc SAMUEL BOLDOCKÝ

1948
- narodila sa muzikologička ZUZANA VITÁLOVÁ

1953 - 50. VÝROČIE
- narodil sa VLADIMÍR DANKO, člen Spolku architektov Slovenska
- narodil sa v Handlovej teoretik moderného výtvarného umenia
a historik umenia ĽUBOMÍR PODUŠEL, člen Asociácie teoretikov,
kritikov a historikov výtvarného umenia
- vyšlo v Bratislave prvé číslo dvojtýždenníka Technické noviny
- narodil sa Lučenci jazykovedec a vysokoškolský pedagóg PAVOL ŽIGO,
ktorý sa vo vedecko-výskumnej činnosti zameriava na dejiny
slovenského jazyka, jeho vývin a na výskum nárečí, pričom osobitnú
pozornosť venuje všeobecnej jazykovede, slavistike a štúdiu
kartvelských jazykov
- narodil sa v Bratislave hudobný skladateľ a pedagóg ANTON VISKUP

1963
- uskutočnil sa v Bratislave seminár o rozhlasovej réžii

1968
- prijali Ludvík Svoboda, Alexander Dubček a Oldřich Černík hlavného
veliteľa spojených ozbrojených síl štátov Varšavskej zmluvy Ivana
Ignatieviča Jakubovského

1973
- začala sa v obci Jaslovské Bohunice výstavba hlavného výrobného
bloku jadrovej elektrárne V-1 s výkonom 2x440 megawattov podľa
sovietskej dokumentácie
- zomrel v Bratislave filmový pracovník, organizátor a publicista
ARNOLD J. FRAŇO, riaditeľ Slovenského filmového ústavu. Narodil sa
12.7.1922
- začala sa dvojdňová spoločná schôdza oboch komôr Federálneho
zhromaždenia, pričom prijali zákony o ochrannom dohľade, pestúnskej
starostlivosti, novelu občianskeho súdneho poriadku a Dohodu
o potlačovaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného
letectva

1983
- začala sa návšteva delegácie na čele s Petrom Colotkom v Afganistane

1988
- uskutočnila sa spoločná protestná demonštrácia ochrancov prírody
z ČSSR, Maďarska a Rakúska na oboch stranách Sústavy vodných diel
Gabčíkovo-Nagymaros
- zomrel v Nitre vysokoškolský pedagóg KAROL JARÁBEK. Narodil sa
17.1.1921
- začala sa štvordňová návšteva ministra zahraničných vecí Bohuslava
Chňoupka v Egypte

1998
- zvolili vo Zvolene na zjazde SDĽ za volebného lídra Jozefa Migaša

---------------------------------------------------------------

1408
- dobyl neapolský kráľ Ladislav z Anjou Rím


1763
- narodil sa český profesor, filológ a humanista ALOIS KLAR,
zakladateľ pražských ústavov pre slepcov. Zomrel roku 1833

1853 - 150. VÝROČIE
- zomrel americký lekár WILLIAM BEAUMONT, ktorý opísal chemickú
podstatu tráviaceho procesu a význam žalúdočnej šťavy. narodil sa
roku 1785

1873
- narodil sa britský spisovateľ WALTER JOHN DE LA MARE. Zomrel roku
1956


1883
- narodil sa český jazykovedec a romanista JOSEF KOPAL. Zomrel roku
1966
- narodil sa sovietsky dôstojník a maršal SEMION MICHAJLOVIČ
BUĎONNYJ, legendárny hrdina Veľkej vlasteneckej vojny. Zomrel roku
1973


1898
- vyhlásili USA kongresovou rezolúciou vojnu Španielsku, pričom išlo
o americké kolónie Španielska
- zomrel švajčiarsky maliar MARC LOUIS BENJAMIN VAUTIER. Narodil sa
roku 1829


1903 - 100. VÝROČIE
- narodil sa sovietsky akademik, matematik a vysokoškolský pedagóg
ANDREJ NIKOLAJEVIČ KOLMOGOROV. Zomrel roku 1987

1908
- narodil sa český kresliar, teoretik, básnik, literát a fotograf
VILÉM REICHMANN. Zomrel roku 1991

1913
- zomrel ukrajinský revolučný demokrat a prozaik MYCHAJLO MYCHAJLOVYČ
KOCIUBYNSKYJ. Narodil sa roku 1864
- narodil sa švajčiarsky hudobný vedec a vysokoškolský pedagóg KURT
VON FISCHER

1918
- založili Rádiotelegrafickú agentúru Ukrajiny
- konala sa vo Frankfurte nad Mohanom premiéra opery Poznačení od
Franza Schrekersa o zúfalom boji o lásku a silnú erotiku
- narodila sa svetoznáma americká černošská džezová speváčka ELLA
FITZGERALDOVÁ. Zomrela roku 1996
- narodila sa americká sopranistka švédsko-maďarského pôvodu ASTRID
IBOLYKA MARIA VARNAYOVÁ

1923
- narodila sa švédska divadelná a filmová herečka ANITA BJÖRKOVÁ
- narodil sa džezový gitarista a spevák ALBERT KING. Zomrel roku 1992

1928
- narodila sa česká tanečnica, sólistka baletu a pedagogička OLGA
SKÁLOVÁ
- zomrel ruský generál a jeden z organizátorov kontrarevolúcie PIOTR
NIKOLAJEVIČ WRANGEL. Narodil sa roku 1878

1933
- sprevádzkovali v Benátkach jediné cestné spojenie medzi pevninou
a železničnou stanicou, nová asi tri kilometre dlhá cesta viedla cez
záliv na 226 pilieroch

1938
- dohodli sa Veľká Británia a Írsko na otázkach obrany, obchodu
a financií, no opätovnom zjednotení Írska sa nerokovalo

1943
- podnikli Japonci nový útok na barmskú Arakanu
- prerušil ZSSR v dôsledku katynského prípadu diplomatické styky
s poľskou exilovou vládou v Londýne
- vydali v nacistickom Nemecku nový zákon o štátnom občianstve,
ktorým sa nepriznalo nemecké občianstvo Židom, miešancom prvého
stupňa a cigánom (Rómom)
- zomrel ruský režisér, dramatik, pedagóg a spisovateľ VLADIMÍR
IVANOVIČ NEMIROVIČ-DANČENKO. Narodil sa roku 1858
- narodil sa český divadelný herec PETR KŘIVÁČEK
- narodil sa britský spevák TONY CHRISTIE

1948
- oznámil indický premiér Džavaharlál Néhrú, že jeho krajina bude
prísne dodržiavať kurz neutrality v zahraničnej politike

1953 - 50. VÝROČIE
- reagoval sovietsky denník Pravda na vystúpenie prezidenta USA
Dwighta Eisenhowera vyjadrením ochoty nového vedenia ZSSR začať
rozhovory o mierovom riešení medzinárodných otázok


1958
- zomrel americký zoológ a genetik nemeckého pôvodu RICHARD
GOLDSCHMIDT. Narodil sa roku 1878


1963
- zomrel český herec a režisér JAROSLAV PRŮCHA. Narodil sa roku 1898


1968
- zahynulo vyše 100 osôb pri nálete federálneho letectva na
biafranské mesto Umuahia
- mal podľa oznámenia amerického prezidenta Johnsona zaujať miesto
stáleho zástupcu USA v OSN bývalý námestník ministra zahraničných
vecí USA George W. Ball namiesto Arthura Goldberga
- skončilo sa vo Varšave štvordenné rokovanie štátov RVHP
a Juhoslávie podpisom protokolu o vzájomných dodávkach tovaru na
základe tzv. multiclearingu
- zabili v južnom Vietname podľa oznámenia od 1.1.1961 27.704
amerických vojakov a 329.742 vlastencov
- vypustil ZSSR úspešne kozmické teleso Kozmos 218
- zranili ľahko predsedu alžírskej revolučnej rady a vlády Huariho
Bumediena pri atentáte neznámych páchateľov
- zomrel francúzsky kanonik, bojovník za mier a verejný činiteľ FÉLIX
KIR. Narodil sa roku 1876
- zomrel nemecký tanečník a choreograf HARALD KREUTZBERG. Narodil sa
roku 1902


1973
- vypustil ZSSR úspešne kozmické teleso Kozmos 555
- začalo sa v Dipoli pri Helsinkách štvrté kolo konzultácií
o príprave celoeurópskej konferencie
- predložila v Paríži delegácia dočasnej vlády južného Vietnamu na
rokovaniach so zástupcami saigonskeho režimu šesťbodový návrh, ktorý
mal viesť k podpisu dohody o vnútorných záležitostiach južného
Vietnamu
- zostavil Amin al-Háfiz novú libanonskú vládu


1978
- vyzval generálny tajomník OSN Kurt Waldheim členov Červených brigád
prepustiť Alda Mora

1983
- predstavil hamburský magazín Stern na tlačovej konferencii denníky
Adolfa Hitlera z rokov 1932-1945 a súčasne oznámil, že o tri dni
z nich začne publikovať výňatky, no odborníci o desať dní s použitím
kriminalistických metód dokázali, že ide o falzifikáty; reportéra
Sternu Gerda Heidemanna, ktorý ich získal a ich objaviteľa obchodníka
Konrada Kujaua odsúdili na viacročné tresty väzenia
- preletela americká sonda Pionner 10 okolo planéty Pluto
- vypustil ZSSR úspešne kozmické teleso Kozmos 1456
- uskutočnili sa v Portugalsku parlamentné voľby, pričom
v 250-člennom Zhromaždení republiky mala Socialistická strana 99
kresiel, Sociálnodemokratická strana 74, Spojenectvo jednotného ľudu
(na čele s Komunistickou stranou) 44 a Kresťanskodemokratická strana
29 mandátov

1988
- odsúdil mimoriadny izraelský súd bývalého ukrajinského dozorcu
v koncentračnom tábore Treblinka Ivana Demjanuka za hromadné vraždy
Židov na trest smrti, pričom rozsudok v roku 1993 pre nedostatok
dôkazov zrušili
- zahynulo osem osôb a 72 bolo zranených pri železničnom nešťastí
v blízkosti dánskeho Soroe
- prisľúbil afganský prezident Nadžíbulláh stiahnutie armády z jej
postavení blízko pakistanských hraníc
- oznámil americký prezident Ronald Reagan predĺženie hospodárskeho
embarga USA voči Nikarague z mája 1985 o ďalší rok
- vypukol pri britskom mestečku Telford požiar v jednom z najväčších
skladov NATO, pričom po výbuchu sa zapálil celý komplex skladu


1993
- zvíťazil ruský prezident Boris Jeľcin v ľudovom referende, ktoré mu
vyslovilo dôveru, ale nezískal súhlas s vypísaním predčasných
parlamentných a prezidentských volieb
- začalo sa v Pakistane päťdňové 21. zasadnutie Organizácie islamskej
konferencie s účasťou zástupcov z 51 krajín
- vypustili USA úspešne kozmické teleso Alexis

1998
- zvíťazila Zjednotená nigérijská kongresová strana (UNCP)
v parlamentných voľbách, ktoré milióny Nigérijčanov bojkotovali
(strany opozície tak protestovali proti vojenskej vláde na čele
s prezidentom generálom Sanim Abachom)
- stala sa Kateřina Stočesová Miss ČR

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 3. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 4. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 5. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 6. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 8. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 9. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 10. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 1. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 2. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 3. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 5. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 6. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 7. Univerzita vyTVORená nápadmi študentov!
 8. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 16 677
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 4 562
 3. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 3 638
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 3 018
 5. Kedy sa refinancovanie oplatí? 2 156
 6. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 108
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 2 031
 8. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 1 873
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 333
 10. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 128

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Prieskum Focus: Vládne strany oslabujú

Smer stratil takmer dve percentá. Do parlamentu by sa dostalo aj KDH.

KULTÚRA

BBC bude cez víkend pripravovať reláciu o slovenskej hudbe

World Music Festival v Bratislave pomôže zviditeľniť našu hudbu.

BANSKÁ BYSTRICA

V Banskej Bystrici otvorili najmodernejšiu autobusovú stanicu na Slovensku

Dopravná časť je v testovacej prevádzke.

Neprehliadnite tiež

Domov

Limit na doplatky pacientov sa má týkať aj pomôcok i potravín

Viacerým vracajú poisťovne peniaze za lieky od roku 2011.

Domov

V nemocnici ho nesledovali, ako mali. Mal len tri roky a zomrel na cukrovku

Úrad pred dohľad zistil, že nitrianska nemocnica v liečbe chlapca pochybila.

Domov

Neúspešný Kiskov protikandidát naňho podal podnet

Behýl žiada výbor parlamentu, aby preskúmal porušenia zákona o verejnom záujme.

Domov

Prieskum Focus: Vládne strany oslabujú

Smer oslabil o takmer dve percentá. Do parlamentu by sa dostalo aj KDH.