Historický kalendár na 26. apríla

Svetový deň duševného vlastníctva - vyhlásila Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO), ktorý sa oslavuje od roku 2001 s cieľom zvýrazniť význam kreativity a inovácie v každodennom živote a pre zlepšenie spoločnosti; dátum pripomína nadobudnutie platnosti

Dohody o zriadení WIPO (26.4.1970)

Štátny sviatok Tanzánijskej zjednotenej republiky - Deň zjednotenia založenie Tanzánie, 1964)

Deň pamiatky mŕtvych pri jadrových haváriách a katastrofách (Ruská federácia) - havária v Černobyle (výročie, 1986)

1653
- zomrel v Trnave náboženský spisovateľ a jezuita MATHIAS FABER,
nositeľ jezuitskej rekatolizačnej ideológie v Trnave. Narodil sa
24.2.1587

1848
- vydal minister poľnohospodárstva, živností a obchodu Gábor Klauzál
nariadenie pre všetky prefektúry, v ktorom oznamuje prevzatie
poštových záležitostí a upozorňuje na riadne vykonávanie služby podľa
dovtedy platných predpisov

1878
- narodil sa v Oponiciach plodný spisovateľ a novinár EUGEN MIKLÓS.
Zomrel 14.1.1934

1883
- narodil sa v Piešťanoch kamenosochár VÁCLAV RYMPLER. Zomrel
25.5.1949

1898
- zomrel v Bratislave cirkevný hodnostár, archivár a historik
FERDINAND KNAUS, editor prameňov k uhorským dejinám. Narodil sa
13.10.1831

1913
- narodil sa v Rožňave-Bani strojnícky inžinier RESZÖ SZÁDAI, ktorý
sa zaoberal parnými turbínami a strojmi

1923
- narodil sa v Brezne divadelný ochotník a hospodársky pracovník JÁN
OBERNAUER, zakladateľ, herec a režisér Divadelného súboru Jána
Chalupku v Brezne. Zomrel 10.11.1976

1933
- narodil sa zvukový majster Otto Veľký
- zomrel v Boontone (USA) publicista, spisovateľ pre deti a mládež
FRANTIŠEK ŠKUTIL, krajanský pracovník v USA. Narodil sa 2.6.1872

1943
- narodil sa v Lučenci geológ, odborný publicista, civilný inžinier
pre technickú geológiu a podzemné stavby LADISLAV TÓTH, ktorý sa
venuje technickým prekladom pre odborné časopisy, pričom žije
v rakúskom Eichgrabene

1968
- vymenovali sólistku opery Slovenského národného divadla zaslúžilú
umelkyňu Máriu Kišonovú-Hubovú národnou umelkyňou
- zrušilo ministerstvo vnútra rozhodnutie o odňatí čs. štátneho
občianstva spisovateľovi Ladislavovi Mňačkovi
- udelili titul zaslúžilý umelec akademickým maliarom Štefanovi
Bednárovi, Jozefovi Bendíkovi, Júliusovi Jakobymu a Márii Medvedckej

1973
- otvorili školské a rekreačné zariadenie Vatra v Moštenickej Kyslej,
ktoré vybudovali dobrovoľní požiarnici vlastnými silami a bolo prvé
svojho druhu v ČSSR


1993
- začala sa v Prahe trojdňová 20. schôdza Výboru vysokých zmocnencov
KBSE, pričom prerokovali správu misie o ČR a SR a konštatovali, že
rozpad ČSFR neovplyvnil nepriaznivo postoj nástupníckych štátov
k záväzkom v KBSE
- vyslovili poslanci NR SR súhlas s aktualizáciou úloh Programového
vyhlásenia vlády SR

1998
- potvrdil republikový snem HZDS v Košiciach vo funkcii predsedu
hnutia Vladimíra Mečiara

---------------------------------------------------------------

1558
- zomrel francúzsky astronóm a geodet JEAN FERNEL, ktorý pracoval
v oblasti geodetickej astronómie (merania zemepisných súradníc).
Narodil sa roku 1497

1573
- narodila sa francúzska kráľovná a manželka Henricha IV. MÁRIA
MEDICEJSKÁ. Zomrela roku 1642

1728
- narodil sa švajčiarsky fyzik, matematik, astronóm a logik JOHANN
HEINRICH LAMBERT, zakladateľ fyziologickej optiky. Zomrel roku 1777

1798
- narodil sa francúzsky revolučný maliar, grafik a kresliar EUGENE
DELACROIX, významný predstaviteľ romantizmu. Zomrel roku 1863

1803 - 200. VÝROČIE
- prekvapila obyvateľov francúzskej dediny L'Aigle v blízkosti Paríža
búrka meteoritov, ktoré padali z 13-kilometrovej výšky, pričom na zem
spadlo vyše 2 300 kameňov (hmotnosť 7-9 kilogramov)


1828
- začalo Rusko boje proti Osmanskej ríši a obsadilo podunajské
kniežatstvá

1863
- narodil sa nemecký spisovateľ ARNO HOLZ. Zomrel roku 1929

1868
- narodil sa český klavirista, hudobný pedagóg a spisovateľ KAREL
HOFFMEISTER. Zomrel roku 1952
- zomrel český operný spevák (bas) KAREL STRAKATÝ. Narodil sa roku
1804
- narodil sa americký literárny vedec a románopisec ROBERT HERRICK.
Zomrel roku 1938

1888
- narodil sa sovietsky akademik, gravimetrik a astronóm ALEXANDER
ALEXANDROVIČ MICHAJLOV, riaditeľ Pulkovského observatória, ktorý sa
zaoberal teoretickou a praktickou gravimetriou, teóriou zatmení
a hviezdnou astronómiou. Zomrel roku 1983

1893
- narodila sa americká spisovateľka a scenáristka ANITA LOOSOVÁ.
Zomrela v roku 1981

1898
- narodil sa španielsky básnik VICENTE ALEIXANDRE, laureát Nobelovej
ceny (1977). Zomrel roku 1984

1908
- zomrel nemecký profesor, zoológ, hydrobiológ a zakladateľ
biocenológie KARL AUGUST MÖBIUS, autor zavedenia pojmu biocenóza.
Narodil sa roku 1825

1913
- zomrel básnik a publicista GABDULLA TUKAJ, zakladateľ novej
tatárskej realistickej literatúry. Narodil sa roku 1886


1918
- nadviazali sovietske Rusko a Nemecko diplomatické styky


1923
- uzavrel manželstvo v londýnskom Westminsterskom opátstve knieža
z Yorku a neskorší britský kráľ Juraj VI. s lady Elisabeth
Bowes-Lyonovou, dcérou škótskeho grófa Strathmorea (rodičia dnešnej
britskej kráľovnej Alžbety II.)

1928
- zomrel francúzsky dramatik FRANCOIS DE CUREL. Narodil sa roku 1854

1933
- narodil sa americký akademik, rádioastronóm, fyzik a výskumník
mikrovlnového žiarenia nemeckého pôvodu ARNO (Arnold) ALLAN PENZIAS,
laureát Nobelovej ceny (1978) za objav reliktného žiarenia

1938
- vyšlo v Nemecku vládne nariadenie, podľa ktorého museli nemeckí
Židia povinne ohlásiť svoj majetok doma a v zahraničí
- zomrel nemecký filozof EDMUND HUSSERL, zakladateľ fenomenológie.
Narodil sa roku 1859

1968
- vypustil ZSSR úspešne kozmické teleso Kozmos 219
- zvolili za sierraleonského ministerského predsedu vodcu opozičnej
strany Všeľudový kongres Siaku Stevensa
- uskutočnili USA v Nevade podzemný jadrový pokus (milión ton TNT)
- rezignoval uruguajský minister zahraničných vecí Héctor Luisi na
funkciu, pričom nasledujúci deň podala demisiu celá vláda
- zomrel nemecký maliar, grafik a fotograf JOHN HEARTFIELD (vlastným
menom Helmut Herzfeld), tvorca umeleckej fotomontáže. Narodil sa roku
1891

1973
- prenikli kambodžskí vlastenci do vzdialenosti troch kilometrov od
centra Phnompenhu
- uskutočnilo sa prvé zasadnutie zvláštneho výboru OSN pre prípravu
svetovej konferencie o odzbrojení
- začalo sa dvojdňové plenárne zasadnutie ÚV KSSZ, pričom uvoľnili
z funkcií členov politbyra Piotra Šelesta a Gennadija Voronova,
preradili Jurija Andropova z funkcie kandidáta do funkcie člena
politbyra a zvolili Andreja Gromyka a Andreja Grečka za členov
a Grigorija Romanova kandidáta politbyra ÚV
- zavalil zosuv pôdy chudobnú štvrť Quita, pričom zahynulo asi 25 osôb
- oznámili ustanovenie Výboru OSN pre otázky terorizmu a jeho
dôsledkov (členom bola aj ČSSR)
- začalo sa v Bonne dvojdňové rokovania predstaviteľov
sociálnodemokratických strán krajín EHS o koordinácii politiky pri
zjednocovaní západnej Európy
- odročili rokovanie Výboru OSN pre odzbrojenie, ktoré sa začalo
v Ženeve 20.2., na 12.6.
- vzdal sa Nixonov poradca Jeb Stuart Magruder funkcie tajomníka
ministerstva obchodu v súvislosti s aférou Watergate

1978
- vyslala francúzska vláda svoje vojská do Čadu, aby sa bývalá
francúzska kolónia nedostala pod líbyjský vplyv
- vypustili USA úspešne kozmické teleso HCMM
- zomrel český prozaik, básnik, autor rozhlasových a bábkových hier
LEOPOLD BENA. Narodil sa roku 1904

1983
- vypustil ZSSR úspešne kozmické teleso Kozmos 1457
- odpovedal generálny tajomník ÚV KSSZ Jurij Andropov na list
americkej žiačky Samanthy Smithovej, pričom ju uistil o prianí ZSSR
žiť v mieri, obchodovať a spolupracovať so všetkými štátmi sveta
- preťala americká sonda Pioneer 10 obežnú dráhu planéty Pluto
a vydala sa za hranice slnečnej sústavy
- začalo sa v Bukurešti trojdňové riadne zasadnutie vojenskej rady
spojených ozbrojených síl členských štátov
- zavraždili podľa oznámenia v Andách príslušníci teroristickej
maoistickej organizácie Svetlý chodník v poslednom mesiaci 142 osôb

1986
- došlo krátko po polnoci o 01.23 hodín v Centrálnej ukrajinskej
jadrovej elektrárni v Černobyle k havárii (vybuchol 4. blok reaktora)
a následnému požiaru, čo bolo dosiaľ najväčšie nešťastie v dejinách
jadrovej energetiky, pri ktorom sa uvoľnilo množstvo rádioaktívnych
látok a postupne zamorili takmer celú Európu, pričom priamo pri
výbuchu zahynulo 31 osôb a na dôsledky katastrofy zomrelo podľa
publikovaných informácií len na Ukrajine vyše stotisíc ľudí počas 10
rokov

1988
- začalo sa vo Viedni trojdňové 5. stretnutie skupiny Generáli za
mier a odzbrojenie súčasťou generálov a admirálov vo výslužbe z 12
krajín, pričom schválili viaceré odporúčania v záujme pokračovania
a urýchlenia procesu odzbrojenia
- prerušila Saudská Arábia diplomatické styky s Iránom
- uskutočnili sa juhokórejské voľby, pričom vládnuca pravicová
Demokratická strana spravodlivosti prezidenta Ro Tche-ua získala 125
z 299 kresiel
- vypustili USA úspešne kozmické teleso Transit 23 a 24

1993
- podpísal americký prezident Bll Clinton nariadenie o zmrazení aktív
bývalej Juhoslávie v USA a zavedení tvrdších hospodárskych sankcií
voči Srbsku a Čiernej Hore
- začala sa štvordňová dráma v justičnom paláci, kde členovia komanda
La muerte zadržiavali predsedu Najvyššieho súdu Kostariky a ďalších
22 osôb, pričom žiadali výkupné osem miliónov dolárov, voľný odchod
do niektorej latinskoamerickej krajiny a slobodu pre kolumbijského
priekupníka drog väzneného v Kostarike, avšak po oslobodení
rukojemníkov zatkli členov komanda
- odovzdala americká námorná pechota svoje dozorné povinnosti
jednotkám OSN, pričom posledných 2500 mužov pôsobiacich v somálskom
Mogadiše odletelo 28.4. do USA
- začala sa v Londýne dvojdňová výročná konferencia guvernérov
Európskej banky pre obnovu a rozvoj
- vypustili USA úspešne kozmické teleso STS-55 (Columbia) so
sedemčlennou posádkou
- poveril taliansky prezident Oscar Luigi Scalfaro guvernéra
Talianskej ústrednej banky Carla Azeglia Ciampiho zostavením novej
vlády
- začala v nigérijskej Abuji vládna delegácia a predstavitelia
opozičnej Sudánskej ľudovej oslobodzovacej armády nové kolo mierových
rokovaní
- odmietla jednohlasne Skupština bosnianskych Srbov mierový plán
Cyrusa Vancea a Davida Owena
- zahynulo vyše 50 osôb z 118 pasažierov pri leteckom nešťastí
Boeingu 737-200 indických aerolínií na trase Naí Dillí - Bombaj


1998
- získala šokujúco v krajinských voľbách v Sasku-Anhlatsku
pravicovoextrémistická Nemecká ľudová únia (DVU) vyše desať percent
hlasov, prvýkrát v histórii východnej spolkovej krajiny mala
zastúpenie v krajinskom parlamente
- preletela vesmírna sonda Cassini poháňaná rádioaktívnym plutóniom,
vo vzdialenosti 284 kilometrov nad povrchom planéty Venuša, pričom
zvýšila svoju rýchlosť potrebnú na ďalší let o 26.000 kilometrov za
hodinu na hodnotu 141.000 kilometrov za hodinu
- zavraždil neznámy útočník 72-ročného guatemalského
rímskokatolíckeho biskupa JOSÉHO JUANA GERARDIHO, považovaného za
popredného ochrancu ľudských práv v krajine
- zomrela francúzska prekladateľka z angličtiny a autorka známeho
erotického bestselleru (Príbeh O) DOMINIQUE AURYOVÁ, ktorý zachytáva
sadomasochistické milenecké sklony a šokovala veľkú časť francúzskej
spoločnosti, pričom cenzori dokonca zakázali akékoľvek rozširovanie
tohto románu, napriek tomu sa predalo 20 miliónov kusov a preložili
ju do 20 jazykov (za tento román získala v roku 1955 prestížne
francúzske literárne ocenenie Deux-Magots). Narodila sa roku 1907

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 2. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 3. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 5. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 7. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 9. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 10. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 1. Nadácia Orange ocenila Detský čin roka
 2. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 3. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 4. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 5. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 6. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 7. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 8. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 9. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 10. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 17 192
 2. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 16 110
 3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 15 095
 4. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 12 086
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 8 033
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 947
 7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 418
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 6 143
 9. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke? 3 411
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 3 178

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Amnestie, Roháč a Sýkora. Čo má vplyv na prípad vraždy Remiáša

Na rozhodnutie o Mečiarových amnestiách má Ústavný súd posledné dni. Nájomný vrah Roháč dostal doživotie. Pri vražde Sýkoru sa spomína SIS.

DOMOV

Koalícia sa chce náhle zbaviť šéfa Ústavu pamäti národa

Ak by zmena zákona prešla, nové pravidlá začnú platiť od 15. októbra 2017.

KULTÚRA

Podivné príbehy a Instagram 19. storočia. Aký bol seriál 1890?

Historická detektívka sa pokúsila priniesť na obrazovky niečo iné.

Neprehliadnite tiež

Koalícia sa chce náhle zbaviť šéfa Ústavu pamäti národa

Ak by zmena zákona prešla, nové pravidlá začnú platiť od 15. októbra 2017.

Kaliňák nechal schátrať ubytovňu pre policajtov. Teraz sa jej chce zbaviť

V roku 2008 vláda schválila rekonštrukciu objektu. Za projekt opravy, ktorý sa nikdy nevyužil, ministerstvo zaplatilo takmer 175-tisíc eur.

ANALÝZA

Amnestie, Roháč a Sýkora. Čo má vplyv na prípad vraždy Remiáša

Na rozhodnutie o Mečiarových amnestiách má Ústavný súd posledné dni. Nájomný vrah Roháč dostal doživotie. Pri vražde Sýkoru sa spomína SIS.

Sudca Hrubala: Podozrenia na politické objednávky sú vždy, Súdnu radu treba otvoriť

Proreformné združenie sudcov Za otvorenú justíciu sa zrejme zmení na think-tank. Jeho podpredseda JÁN HRUBALA hovorí o neochote sudcov robiť zmeny.