Most-Híd (kandidátka pre parlamentné voľby 2012)

Kompletná kandidátna listina strany Most-Híd pre parlamentné voľby v marci 2012.

Por. č. Meno, priezvisko, akademický titul Vek Zamestnanie Adresa trvalého pobytu

1. Béla Bugár Ing. 53 40978 21373 podpredseda NR SR Šamorín

2. Zsolt Simon Ing. 41 40978 25806 minister Padarovce

3. László Sólymos Ing. 43 40978 25158 poslanec NR SR Bratislava

4. Rudolf Chmel Doc., PhDr., DrSc. 73 40978 14287 podpredseda vlády SR Bratislava

5. Gábor Gál Mgr. 37 40978 27355 poslanec NR SR Veľká Mača

6. Tibor Bastrnák MUDr. 47 40978 23698 poslanec NR SR Komárno

7. Ivan Švejna Ing. 46 40978 24066 poslanec NR SR Bratislava

8. Elemér Jakab 44 40978 24658 poslanec NR SR Veľké Raškovce

9. Péter Vörös Mgr. 45 40978 24200 poslanec NR SR Komárno

10. Andrej Hrnčiar Mgr. art 38 40978 26855 primátor Martin

11. Árpád Érsek PaedDr. 53 40978 21358 štátny tajomník Šamorín

12. László A.Nagy PhDr. 63 40978 17755 poslanec NR SR Bratislava

13. František Šebej PhDr. CSc. 64 40978 17298 poslanec NR SR Bratislava

14. József Nagy Ing. 43 40978 24908 minister Dunajská Streda

15. Edita Pfundtner Mgr. 39 40978 26694 poslankyňa NR SR Bratislava

16. František Juhos JUDr. 50 40978 22704 starosta Trstice

17. Alžbeta Ožvaldová PhDr. 51 40978 22239 starostka Bratislava

18. Gabriel Csicsai MVDr., PhD. 43 40978 25193 štátny tajomník Dunajská Streda

19. Renáta Lenártová MUDr. 39 40978 26498 námestníčka primátora Košice

20. Igor Sidor Mgr., PhD. 48 40978 23413 poslanec NR SR Košice

21. Dušan Hégli 40 40978 26209 umelecký riaditeľ Štúrovo

22. Peter Krajňák Mgr. 30 40978 29844 pedagóg Prešov

23. Bertalan Bóna Ing. 55 40978 20888 podnikateľ Nové Zámky

24. Éva Hortai JUDr. 57 40978 19876 advokátka Komárno

25. Jozef Hunyák 63 40978 17781 starosta Hajnáčka

26. Zoltán Fekete Ing. 45 40978 24402 starosta Nýrovce

27. Klaudia Valušková 60 40978 18837 podnikateľka Bratislava

28. Pavol Burdiga 45 40978 24392 zástupca primátora Rožňava

29. Ingrid Kosová PhD. 36 40978 27484 manažérka Sielnica

30. Ondrej Balco MUDr. 57 40978 19987 lekár Lučenec

31. Silvia Vargová MUDr. 41 40978 25720 lekárka Rim.Sobota

32. Gabriela Kubičková MgA. 32 40978 29258 prednostka Piešťany

33. Attila Baki 33 40978 28814 prednosta ObÚ Trebušovce

34. Beáta Áčová PhDr. 44 40978 24682 krajská riaditeľka Branč

35. Lajos Berner 48 40978 23243 starosta Janíky

36. Karol Pataky Ing. 34 40978 28228 prednosta ObÚ Kráľovský Chlmec

37. Jozef Letko Mgr. 34 40978 28273 prednosta Trenčín

38. Ferenc Bergendi RNDr. 52 40978 21861 starosta Kráľová n/Váhom

39. Elena Fialková Mgr. 55 40978 20624 stredoškolská učiteľka Mokrance

40. Zuzana Csadyová Mgr. 46 40978 24101 starostka Čierna Voda

41. Slavomír Šuch MUDr. 46 40978 24130 lekár Martin

42. Lajos Csóka Ing. 48 40978 23381 starosta Veľké Kosihy

43. Kristína Bugárová 45 40978 24500 podnikateľka Trhová Hradská

44. Vladimír Vágási 49 40978 22857 podnikateľ Košice

45. Tomáš Baráti Ing. 41 40978 25877 zástupca primátora Šahy

46. Eva Čákváriová Bc. 50 40978 22633 starostka Bíňa

47. Miroslav Gašpar MUDr. 58 40978 19755 lekár Dunajská Streda

48. Pál Banai Tóth Ing., PhD. 36 40978 27692 starosta Moča

49. Tibor Pipas MUDr. 44 40978 24843 lekár Tornaľa

50. Ladislav Maťašovský Mgr. 52 40978 21850 primátor Galanta

51. Jozef Fábik Bc. 40 40978 26055 podnikateľ Senica

52. Gabriela Gönczölová Ing. 40 40978 26362 starostka Dedina Mládeže

53. Zoltán Marczell Ing. 43 40978 25049 starosta Malé Dvorníky

54. Zoltán Kovács Ing. 47 40978 23471 podnikateľ Senec

55. Zoltán Horváth 45 40978 24214 starosta Tomášikovo

56. Ladislav Balódi Mgr. 40 40978 26076 starosta Vydrany

57. Gabriella Nagy Mgr. 44 40978 24872 mediátorka Tôň

58. Marián Tóth Ing. 34 40978 28227 starosta Tvrdošovce

59. Ladislav Nagy Mgr. 47 40978 23471 podnikateľ Tornaľa

60. Andrej Džugan Ing. 46 40978 23853 manažér Prešov

61. Milan Burčík Ing. 49 40978 22911 obchodný riaditeľ Liptovský Hrádok

62. Michal Varga MUDr. 48 40978 23211 lekár – traumatológ Vojany

63. Ladislav Bukovszky PhDr. 45 40978 24236 archivár - historik Matúškovo

64. Alexander Dakó Mgr. 41 40978 25957 manažér-konateľ spoločnosti Dunajská Streda

65. Peter Turák Bc. 44 40978 24677 podnikateľ Košice

66. István Szőköl Ing., PhD. 31 40978 29619 vysokoškolský učiteľ Komárno

67. Stanislav Vospálek Bc. 37 40978 27192 riaditeľ personálnej agentúry Spišská Nová Ves

68. Attila Horváth Mgr. 45 40978 24538 manažér Bratislava

69. Igor Pramuk MUDr. 43 40978 25069 riaditeľ nemocnice Košice

70. Ladislav Magát 61 40978 18392 starosta Kamenný Most

71. Gábor Rusznák Ing. 52 40978 21747 prednosta ObÚ Dlhá nad Váhom

72. Monika Faltinková 35 40978 27890 administratívna pracovníčka Trenčín

73. Vendelín Benkóczki JUDr. 33 40978 28706 advokát Dunajská Streda

74. Zdenka Mačicová Mgr. 43 40978 25095 starostka Košúty

75. Obaidullah Mir MUDr. 43 40978 25060 lekár Rimavská Sobota

76. Andrea Vitkóová JUDr., PhD. 38 40978 26904 právnička Štúrovo

77. Štefan Füstös 58 40978 19741 technik Košice

78. Monika Geregová Ing. 35 40978 27927 prednostka Banská Bystrica

79. Jozef Jászai 52 40978 21913 obchodný zástupca Moldava nad Bodvou

80. Arpád Majoroš JUDr. 66 40978 16809 projektový manager Somotor

81. Peter Repčák Ing. 48 40978 23293 starosta Ľubica

82. Jozef Jobbágy Ing. 35 40978 28177 podnikateľ Svätý Peter

83. Rastislav Žitný Bc. 40 40978 26303 generálny riaditeľ Bratislava

84. Dana Habánová Ing. 50 40978 22494 riaditeľka Dunajská Streda

85. Daniel Kruppa Ing. 50 40978 22653 ekonóm Senica

86. Janette Maziniová Mgr. art 38 40978 27019 manažérka Nové Mesto nad Váhom

87. Vendelín Száraz 61 40978 18576 starosta Čechynce

88. Szilárd Gálffy Ing. 42 40978 25291 starosta Orechová Potôň

89. Radoslav Ščuka 37 40978 27318 úradník Holomnica

90. Július Kamanca Mgr., Ing. 53 40978 21463 prednosta ObÚ Štúrovo

91. Viliam Rigo 48 40978 23210 starosta Veľký Grob

92. Štefan Čermák 47 40978 23737 starosta Tureň

93. Róbert Csudai 46 40978 23869 starosta Hronovce

94. Zoltán Antal Mgr. 49 40978 22883 lekárnik Tornaľa

95. Zoltán Hampachel Ing. 46 40978 24077 riaditeľ SPF Zvolen

96. Ľuboš Jelačič Ing. 45 40978 24229 športový manažér Prievidza

97. Erika Šoltésová Ing. 42 40978 25483 riaditeľka DÚ Šamorín

98. Ján Marosz Mgr. 33 40978 28659 manažér Žilina

99. Ladislav Estefán Ing. 54 40978 21242 hlavný kontrolór Fiľakovo

100. Ildikó Mičúchová Mgr. 52 40978 21839 štátna zamestnankyňa Veľký Meder

101. Jozef Gregorovič 61 40978 18361 obchodný manažér Lackovce

102. Peter Matta JUDr. 60 40978 18813 právnik Košice

103. Michal Kubanka Mgr. 33 40978 28596 obchodný zástupca Šamorín

104. František Molnár PhDr. 56 40978 20326 generálny manažér Vrútky

105. Monika Šeďová Mgr. 43 40978 25092 riaditeľka ÚPSVaR Rožňava

106. Ladislav Ferencz Ing. 55 40978 20783 architekt Kolárovo

107. Ivan Polgár 34 40978 28510 poisťovací maklér Veľký Meder

108. Attila Tuloki 41 40978 25878 vedúci oddelenia Štúrovo

109. Robert Müller 54 40978 21007 podnikateľ Bratislava

110. Ferenc Boczán JUDr. 44 40978 24605 zástupca primátora Veľké Kapušany

111. Peter Tatár MUDr. 58 40978 19612 lekár Bratislava

112. Zsolt Oros 36 40978 27503 optometrista Jelka

113. Miroslav Rukovánsky Mgr. 36 40978 27660 podnikateľ Selice

114. Norbert Krušinský Ing. 29 40978 30303 poľnohospodársky inžinier Moldava nad Bodvou

115. Tomáš Ágošton Ing. 59 40978 19349 riaditeľ firmy Bratislava

116. Ľudovít Oravec Ing. 43 40978 25245 podnikateľ Topoľčany

117. Agnesa Tóthová 51 40978 22081 podnikateľka Šamorín

118. Peter Bollo 38 40978 26907 starosta Krásnohorské Podhradie

119. Tibor Szűcs Ing. 46 40978 23912 podnikateľ Košice

120. Erika Hamová 46 40978 23857 opatrovateľka Dedina Mládeže

121. Jozef Gyurkovics 38 40978 26823 starosta Vyškovce nad Ipľom

122. František Mészáros Ing. 50 40978 22608 vedúci oddelenia Veľký Cetín

123. Michal Goriščák Mgr. 26 40978 31414 študent doktoradského šúdia Svidník

124. Michal Zurbola 46 40978 23888 starosta Leles

125. Ladislav Lang MVDr. 35 40978 28145 zverolekár Šimonovce

126. Marián Martinček MUDr. 50 40978 22433 lekár - kardiológ Košice

127. Katarína Matlonová JUDr. 51 40978 22300 manažérka Bratislava

128. Alexander Baláž Ing. 52 40978 21668 ekonóm Čamovce

129. Ernest Lakatoš 37 40978 27297 starosta Šimonovce

130. Ildikó Danišová Bc. 39 40978 26714 hypotekárna špecialistka Veľké Úľany

131. František Bachorec Ing. 26 40978 31292 pedagóg Bajč

132. Helena Sikorčinová 49 40978 22746 SZČO Trenčín

133. Štefan Szidor Ing. 56 40978 20256 letecký inžinier Prešov

134. József Nagy Ing. 50 40978 22519 mechanizátor Dolinka

135. Peter Michal Mgr. 39 40978 26511 riaditeľ správy katastra Banská Bystirca

136. Boris Brunner Ing. 33 40978 28580 prednosta Sládkovičovo

137. Sylvia Beňová Ing. 34 40978 28297 energetička - ekonómka Bratislava

138. Alexandra Dovičovičová Mgr. 25 40978 31498 samostatná radkyňa Gabčíkovo

139. Anna Bartalová Bc. 50 40978 22487 konateľka firmy Trenčianske Teplice

140. Jozef Čokina Ing. 54 40978 20938 SZČO Prešov

141. Milan Medvecký Ing. 45 40978 24435 prednosta ObÚ ŽP Dolný Kubín

142. Štefan Kertész Ing. 50 40978 22671 chemický inžinier Panické Dravce

143. Juraj Kiss 49 40978 22849 manažér Ipeľský Sokolec

144. František Máté Ing. 42 40978 25432 prednosta ObÚ Kaloša

145. Jozef Maďar Bc. 40 40978 26228 riaditeľ úradu Handlová

146. Tünde Némethová Mgr. 41 40978 3/30/70 prednostka KSÚ Dvory nad Žitavou

147. Miloš Zaťko Mgr. 54 40978 21106 evanjelický a.v. farár Svätý Peter

148. Jozef Zsebi Ing. 52 40978 21912 starosta Žirany

149. Zoltán Koreň JUDr. 61 40978 18655 právnik Košice

Zdroj: Most-Híd

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 3. Malé knedličky, veľké dojmy
 4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 6. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 7. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 8. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 9. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 10. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
 1. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 11 304
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 11 019
 3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 8 901
 4. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 6 249
 5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 5 464
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 4 601
 7. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 4 274
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 483
 9. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 2 759
 10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 607

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Pozrite, čo sa stalo na Slovensku, hromží Trump pred kamerami (Komentár Máriusa Kopcsaya)

Preceňovanie utečeneckej témy odpútava pozornosť od úplatkov.

KOMENTÁRE

Férové, ale drsné ultimátum z USA (Schutzov týždeň)

Prečo je balvanom v oku ten iliberál, ktorý nevládne?

EKONOMIKA

Kažimír dostal košom. Sulík odmietol zmenu dlhovej brzdy

Sulík sa stretol s ministrom financií.

ŠPORT

Sagan: Keď idem so Slovákmi, navzájom sa motivujeme

Majstra sveta čaká prvý ostrý štart.

Neprehliadnite tiež

Michael Kocáb: Som hrdý slniečkar, s tvrdou silou nemáme šancu

Hudobník Michael Kocáb pre SME hovorí, že nie je žiadny rusofób. Aj to mohlo podľa neho prispieť k bezproblémovému odsunu sovietskych vojsk z Československa.

Inštruktor: Ľudia často preceňujú svoje sily

Vlado Zboja je trénerom lyžovania a medzinárodný horský vodca. Zdolal napríklad aj Mount Everest, na Kubínskej holi vedie školu lyžovania.

Úrazov na svahoch je viac ako vlani

Horskí záchranári v tomto roku zaznamenali viac ako 1400 úrazov na lyžiarskych svahoch.

Exminister Janušek, ktorého súdia za nástenku, dohliada v Žiline na transparentnosť

Hlavní aktéri nástenkového tendra dnes žijú bežným životom. Napriek obžalobe a hrozbe dlhoročného trestu má byť jeden z nich prvkom verejnej kontroly.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop